Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?

Jak to vidíte s legálností těchto služeb? Hrozil by mi v ČR nějaký tresněprávní postih, kdybych si s pomocí některé z výše jmenovaných služeb uložila v Hi-Fi kvalitě několik desítek alb na hdd? Předplatné hudebních služeb rušit nechci - chci mít ale zálohu díla některých umělců, u kterých bude v budoucnu hrozit jejich vymazání (vlivem cenzury).

Někde jsem četla, že nejde o akt odstraňování DRM. Máte s tímto nějaké zkušenosti?


Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #1 kdy: 10. 12. 2021, 17:28:52 »
Zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu není nelegální a tyto softy žádnou ochranu neprolamují, takže vše v pořádku (snad zase nebude flame nějakých samozvaných rádoby-právníků, jako tomu bylo nedávno v jiném vlákně).

Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #2 kdy: 10. 12. 2021, 18:09:17 »
Zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu není nelegální a tyto softy žádnou ochranu neprolamují, takže vše v pořádku (snad zase nebude flame nějakých samozvaných rádoby-právníků, jako tomu bylo nedávno v jiném vlákně).
No když jako samozvaný rádoby-právník píšete věci, které jsou takhle obecně nepravdivé, o flame si dost koledujete. Já jsem na ten dotaz nechtěl odpovídat, protože na to podle mne nikdo jednoznačnou a pravdivou odpověď nemá. Ale když tu tak sebejistě píšete věci, které nejsou pravda…

Zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebuje legální v případě, že se nejedná o software, jedná se o již zveřejněné dílo, nejsou tím dotčeny oprávněné zájmy autora a není to v rozporu s běžným způsobem užití díla.

Rovněž je zakázáno obcházet nebo jinak mařit účinné technické prostředky ochrany autorských práv. Myslím, že by za takový prostředek mohlo být považováno i to omezení, že je možné to dílo jen streamovat, není možné ho uložit. Ale je nebo není to účinný technický prostředek?

Osobně si myslím, že na tomhle se neshodnou ani právníci, vůbec bych se nedivil, kdyby na to i různé soudy měly různé názory. Pokud si to stáhnete a dál to budete mít k dispozici v rámci předplatného, viděl bych případný trestněprávní postih jako velmi nepravděpodobný. Protože tím fakticky nezískáte žádná práva navíc než ta, která už máte od streamovací služby. Jiná situace by nastala, pokud by došlo ke znepřístupnění díla v té streamovací službě, nebo pokud byste ukončila předplatné. Protože to je přesně ten okamžik, kdy vám ze strany streamovací služby skončí oprávnění k užívání toho díla a ta vaše lokální kopie slouží k k obcházení tohoto ukončení práv. Navíc byste čistě technicky měla problém prokázat, odkud ty vaše kopie vlastně máte – neměla byste k tomu žádný doklad.

Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #3 kdy: 10. 12. 2021, 18:26:25 »
Naštěstí to nepíši jako rádoby-právník, ale doslovně cituji zákon. Na rozdíl od tebe, který trpí bujnou fantazií a vkládá do zákonů něco, co tam vůbec není a co ani nikoho nezajímá :P

Mimochodem audiovizuální dílo není software, máš značné mezery v dané problematice a bude nejlepší, když v této diskuzi přestaneš trolit, aby ji admin zase nemusel skrývat nebo dokonce mazat. Jestli honíš posty pro svoje ego, pak jsou jistě i lepší diskuze, kde ti budou příspěvky jenom naskakovat (třeba Novinky).

Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #4 kdy: 10. 12. 2021, 18:50:00 »
Adolf ma evidentne vysoke sebevedomi, ale pokud tomu rozumi stejne spatne jako elektrotechnice (coz predvedl ve vlakne o NAS), tak si myslim, ze v tomto pripade bude mit pan Jirsak mnohem lepsi prehled nez samozvany expert na vsechno  :)


Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #5 kdy: 10. 12. 2021, 19:21:04 »
Naštěstí to nepíši jako rádoby-právník, ale doslovně cituji zákon.
To teda necitujete. Doslovná citace zákona je tohle:

Citace: Autorský zákon 121/2000 Sb.
Díl 4

Výjimky a omezení práva autorského
Oddíl 1

Obecné ustanovení
§ 29

(1) Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených zákonem a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

(2) Volná užití a zákonné licence, s výjimkou licence úřední a zpravodajské (§ 34), licence pro školní dílo (§ 35 odst. 3), licence pro rozmnoženiny díla z vlastních sbírek pro archivní a konzervační potřeby [§ 37 odst. 1 písm. a)], licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a), licence pro fotografickou podobiznu (§ 38b) a licence pro nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c), se vztahují pouze na dílo zveřejněné.

Oddíl 2

Volná užití a zákonné licence
§ 30

Volná užití
(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

[…]

§ 43

(1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází nebo jinak maří účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona.

(2) Do práva autorského neoprávněně zasahuje také ten, kdo vyrábí, dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo drží k obchodnímu účelu zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje služby, které

a) jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, propagovány nebo uváděny na trh,

b) mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený obchodně významný účel nebo jiné užití, nebo

c) jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technických prostředků.

(3) Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování.

(4) Právní ochranou podle odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení § 30a, § 31 odst. 1 písm. b), § 34 písm. a), § 37 odst. 1 písm. a) a b), § 38a odst. 2, § 38e, 39 a § 39a odst. 4 v rozsahu nezbytném k využití výjimky. Autor, který pro své dílo použil technické prostředky podle odstavce 3, je povinen zpřístupnit své dílo oprávněným uživatelům v rozsahu nezbytném ke splnění účelu uvedeného užití díla. Autor může zpřístupnit své dílo, pro které použil technické prostředky podle odstavce 3, i v případě zhotovení záznamu svého díla pro osobní potřebu podle § 30; to nebrání autorovi, aby přijal odpovídající opatření týkající se počtu takových rozmnoženin.

(5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na dílo, které bylo autorem či s jeho souhlasem zpřístupněno veřejnosti způsobem podle § 18 odst. 2.

(6) Technické prostředky ke splnění povinností podle odstavce 4 používané autorem dobrovolně nebo na základě dohod požívají ochrany podle odstavců 1 až 3.

Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #6 kdy: 10. 12. 2021, 19:58:59 »
Na citaci si opravdu nový nickname zakládat nemusíš, ten zákon v § 30 bodu 2 jistě každý zná :P
Jiný účet nebyl záměr – nefunguje přihlášení přes OpenID a myslel jsem si, že tohle jsou přihlašovací údaje ke stejnému účtu. Evidentně ne.

Tak se seznamte i s tím § 29, který je podmínkou pro použití § 30.

Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #7 kdy: 10. 12. 2021, 21:03:43 »
Adolfe obávám se, že Filip netrolí.

Jen si dovolím upozornit, že § 30 odst 2 mluví o vytvoření záznamu - rozmnoženiny (fyzické kopie), ale právo k užívání díla se tím nijak a nikam nekopíruje. Právo k užívání díla zůstává pořád to stejné, které uživatel získal když odkliknul podmínky streamovací služby. Pokud v podmínkách streamovací služby je uvedeno, že skončením předplatného končí i práva k užívání autorských děl, tak je třeba to respektovat.

Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #8 kdy: 10. 12. 2021, 21:08:35 »
Adolfe obávám se, že Filip netrolí.

Jen si dovolím upozornit, že § 30 odst 2 mluví o vytvoření záznamu - rozmnoženiny (fyzické kopie), ale právo k užívání díla se tím nijak a nikam nekopíruje. Právo k užívání díla zůstává pořád to stejné, které uživatel získal když odkliknul podmínky streamovací služby. Pokud v podmínkách streamovací služby je uvedeno, že skončením předplatného končí i práva k užívání autorských děl, tak je třeba to respektovat.
Kde ten § 30 bod 2 hovoří o nějaké fyzické kopii proboha svatýho? Vždyť ho máš uvedený výše a nic takového tam není! A už vůbec nejsou nějaké obchodní podmínky nadřazeny zákonu!

Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #9 kdy: 10. 12. 2021, 21:21:39 »
Adolfe obávám se, že Filip netrolí.

Jen si dovolím upozornit, že § 30 odst 2 mluví o vytvoření záznamu - rozmnoženiny (fyzické kopie), ale právo k užívání díla se tím nijak a nikam nekopíruje. Právo k užívání díla zůstává pořád to stejné, které uživatel získal když odkliknul podmínky streamovací služby. Pokud v podmínkách streamovací služby je uvedeno, že skončením předplatného končí i práva k užívání autorských děl, tak je třeba to respektovat.
Kde ten § 30 bod 2 hovoří o nějaké fyzické kopii proboha svatýho? Vždyť ho máš uvedený výše a nic takového tam není! A už vůbec nejsou nějaké obchodní podmínky nadřazeny zákonu!
Kdo říkal, že se v odst. 2 píše o nějaké fyzické kopii? Fyzickou kopii do závorky jsem uvedl jen proto, aby sis uvědomil, že rozmnoženinou je myšleno např. zkopírování na flešku nebo vypálení na CD, ale v žádném případě nemůžeš chápat "rozmnoženinu" jako, že tím rozmnožuješ právo k užívání autorského díla.

Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #10 kdy: 10. 12. 2021, 21:43:54 »
Proč by měl někdo rozmnožovat právo k užívání díla nebo se vůbec bavit o takovém nesmyslu, když je tady celou dobu řeč o rozmnoženině pro osobní potřebu? Co to zase vymýšlíš za podivné teorie?

Celá debata byla v podstatě ukončena druhým příspěvkem a všechno následující už je akorát bezvýznamná omáčka, tečka.

Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #11 kdy: 10. 12. 2021, 21:56:27 »
Celá debata byla v podstatě ukončena druhým příspěvkem a všechno následující už je akorát bezvýznamná omáčka, tečka.
Škoda, že jste třetím příspěvkem tu bezvýznamnou omáčku zahájil.

Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #12 kdy: 10. 12. 2021, 22:04:57 »
Proč by měl někdo rozmnožovat právo k užívání díla nebo se vůbec bavit o takovém nesmyslu, když je tady celou dobu řeč o rozmnoženině pro osobní potřebu?
To vyplynulo z tvých textů, že chceš vytvořením rozmnoženiny zřejmě rozmnožovat právo k užívání díla. Protože jinak nechápu kde vezmeš právo k užívání díla (hudby) poté když ukončíš předplatné na streamovací službě? Rozmnoženin můžeš mít třeba milion, ale jakmile pozbydeš práva na užívání, tak jsou ti rozmnoženiny na prd.

Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #13 kdy: 10. 12. 2021, 22:44:28 »
Proč by nebylo?  Hudbu máte, Soubory máte, služby pouští hudbu a můžete s nima naložit dle libosti. Stejně jako youtube-dl

Stejně jako jisté doplňky do prohlížeče, který zpracovají obsah co vám jako tak pošle server a naloží s ním příslušně

.

  • ****
  • 395
    • Zobrazit profil
Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
« Odpověď #14 kdy: 11. 12. 2021, 08:31:24 »
Proč by měl někdo rozmnožovat právo k užívání díla nebo se vůbec bavit o takovém nesmyslu, když je tady celou dobu řeč o rozmnoženině pro osobní potřebu?
To vyplynulo z tvých textů, že chceš vytvořením rozmnoženiny zřejmě rozmnožovat právo k užívání díla. Protože jinak nechápu kde vezmeš právo k užívání díla (hudby) poté když ukončíš předplatné na streamovací službě? Rozmnoženin můžeš mít třeba milion, ale jakmile pozbydeš práva na užívání, tak jsou ti rozmnoženiny na prd.
Právo na rozmnoženinu dává přímo AZ v § 30, takže toto právo nelze pozbýt ukončením nějakého předplatného, které se řídí nanejvýš smlouvou nebo obchodními podmínkami poskytovatele služby. To je asi stejné, jako když si člověk platí třeba streamovací službu s TV a nahrává si na DVD rekordér pro osobní potřebu. Také při ukončení využívání streamovací služby s TV nemusí nahrávky na DVD rekordéru mazat. Jde totiž o to, že pro osobní potřebu využíváš samotné audiovizuální dílo, které je právě ošetřené AZ a nikoliv, že by se AZ vztahoval na nějakou službu.