Fórum Root.cz

Ostatní => Odkladiště => Téma založeno: Evelynee 10. 12. 2021, 16:37:15

Název: Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Evelynee 10. 12. 2021, 16:37:15
Jak to vidíte s legálností těchto služeb? Hrozil by mi v ČR nějaký tresněprávní postih, kdybych si s pomocí některé z výše jmenovaných služeb uložila v Hi-Fi kvalitě několik desítek alb na hdd? Předplatné hudebních služeb rušit nechci - chci mít ale zálohu díla některých umělců, u kterých bude v budoucnu hrozit jejich vymazání (vlivem cenzury).

Někde jsem četla, že nejde o akt odstraňování DRM. Máte s tímto nějaké zkušenosti?
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Adolf Shitler 10. 12. 2021, 17:28:52
Zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu není nelegální a tyto softy žádnou ochranu neprolamují, takže vše v pořádku (snad zase nebude flame nějakých samozvaných rádoby-právníků, jako tomu bylo nedávno v jiném vlákně).
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 10. 12. 2021, 18:09:17
Zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu není nelegální a tyto softy žádnou ochranu neprolamují, takže vše v pořádku (snad zase nebude flame nějakých samozvaných rádoby-právníků, jako tomu bylo nedávno v jiném vlákně).
No když jako samozvaný rádoby-právník píšete věci, které jsou takhle obecně nepravdivé, o flame si dost koledujete. Já jsem na ten dotaz nechtěl odpovídat, protože na to podle mne nikdo jednoznačnou a pravdivou odpověď nemá. Ale když tu tak sebejistě píšete věci, které nejsou pravda…

Zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebuje legální v případě, že se nejedná o software, jedná se o již zveřejněné dílo, nejsou tím dotčeny oprávněné zájmy autora a není to v rozporu s běžným způsobem užití díla.

Rovněž je zakázáno obcházet nebo jinak mařit účinné technické prostředky ochrany autorských práv. Myslím, že by za takový prostředek mohlo být považováno i to omezení, že je možné to dílo jen streamovat, není možné ho uložit. Ale je nebo není to účinný technický prostředek?

Osobně si myslím, že na tomhle se neshodnou ani právníci, vůbec bych se nedivil, kdyby na to i různé soudy měly různé názory. Pokud si to stáhnete a dál to budete mít k dispozici v rámci předplatného, viděl bych případný trestněprávní postih jako velmi nepravděpodobný. Protože tím fakticky nezískáte žádná práva navíc než ta, která už máte od streamovací služby. Jiná situace by nastala, pokud by došlo ke znepřístupnění díla v té streamovací službě, nebo pokud byste ukončila předplatné. Protože to je přesně ten okamžik, kdy vám ze strany streamovací služby skončí oprávnění k užívání toho díla a ta vaše lokální kopie slouží k k obcházení tohoto ukončení práv. Navíc byste čistě technicky měla problém prokázat, odkud ty vaše kopie vlastně máte – neměla byste k tomu žádný doklad.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Adolf Shitler 10. 12. 2021, 18:26:25
Naštěstí to nepíši jako rádoby-právník, ale doslovně cituji zákon. Na rozdíl od tebe, který trpí bujnou fantazií a vkládá do zákonů něco, co tam vůbec není a co ani nikoho nezajímá :P

Mimochodem audiovizuální dílo není software, máš značné mezery v dané problematice a bude nejlepší, když v této diskuzi přestaneš trolit, aby ji admin zase nemusel skrývat nebo dokonce mazat. Jestli honíš posty pro svoje ego, pak jsou jistě i lepší diskuze, kde ti budou příspěvky jenom naskakovat (třeba Novinky).
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Daniel Mašek 10. 12. 2021, 18:50:00
Adolf ma evidentne vysoke sebevedomi, ale pokud tomu rozumi stejne spatne jako elektrotechnice (coz predvedl ve vlakne o NAS), tak si myslim, ze v tomto pripade bude mit pan Jirsak mnohem lepsi prehled nez samozvany expert na vsechno  :)
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 10. 12. 2021, 19:21:04
Naštěstí to nepíši jako rádoby-právník, ale doslovně cituji zákon.
To teda necitujete. Doslovná citace zákona je tohle:

Citace: Autorský zákon 121/2000 Sb.
Díl 4

Výjimky a omezení práva autorského
Oddíl 1

Obecné ustanovení
§ 29

(1) Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených zákonem a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

(2) Volná užití a zákonné licence, s výjimkou licence úřední a zpravodajské (§ 34), licence pro školní dílo (§ 35 odst. 3), licence pro rozmnoženiny díla z vlastních sbírek pro archivní a konzervační potřeby [§ 37 odst. 1 písm. a)], licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a), licence pro fotografickou podobiznu (§ 38b) a licence pro nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c), se vztahují pouze na dílo zveřejněné.

Oddíl 2

Volná užití a zákonné licence
§ 30

Volná užití
(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

[…]

§ 43

(1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází nebo jinak maří účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona.

(2) Do práva autorského neoprávněně zasahuje také ten, kdo vyrábí, dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo drží k obchodnímu účelu zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje služby, které

a) jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, propagovány nebo uváděny na trh,

b) mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený obchodně významný účel nebo jiné užití, nebo

c) jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technických prostředků.

(3) Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování.

(4) Právní ochranou podle odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení § 30a, § 31 odst. 1 písm. b), § 34 písm. a), § 37 odst. 1 písm. a) a b), § 38a odst. 2, § 38e, 39 a § 39a odst. 4 v rozsahu nezbytném k využití výjimky. Autor, který pro své dílo použil technické prostředky podle odstavce 3, je povinen zpřístupnit své dílo oprávněným uživatelům v rozsahu nezbytném ke splnění účelu uvedeného užití díla. Autor může zpřístupnit své dílo, pro které použil technické prostředky podle odstavce 3, i v případě zhotovení záznamu svého díla pro osobní potřebu podle § 30; to nebrání autorovi, aby přijal odpovídající opatření týkající se počtu takových rozmnoženin.

(5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na dílo, které bylo autorem či s jeho souhlasem zpřístupněno veřejnosti způsobem podle § 18 odst. 2.

(6) Technické prostředky ke splnění povinností podle odstavce 4 používané autorem dobrovolně nebo na základě dohod požívají ochrany podle odstavců 1 až 3.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 10. 12. 2021, 19:58:59
Na citaci si opravdu nový nickname zakládat nemusíš, ten zákon v § 30 bodu 2 jistě každý zná :P
Jiný účet nebyl záměr – nefunguje přihlášení přes OpenID a myslel jsem si, že tohle jsou přihlašovací údaje ke stejnému účtu. Evidentně ne.

Tak se seznamte i s tím § 29, který je podmínkou pro použití § 30.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 10. 12. 2021, 21:03:43
Adolfe obávám se, že Filip netrolí.

Jen si dovolím upozornit, že § 30 odst 2 mluví o vytvoření záznamu - rozmnoženiny (fyzické kopie), ale právo k užívání díla se tím nijak a nikam nekopíruje. Právo k užívání díla zůstává pořád to stejné, které uživatel získal když odkliknul podmínky streamovací služby. Pokud v podmínkách streamovací služby je uvedeno, že skončením předplatného končí i práva k užívání autorských děl, tak je třeba to respektovat.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Adolf Shitler 10. 12. 2021, 21:08:35
Adolfe obávám se, že Filip netrolí.

Jen si dovolím upozornit, že § 30 odst 2 mluví o vytvoření záznamu - rozmnoženiny (fyzické kopie), ale právo k užívání díla se tím nijak a nikam nekopíruje. Právo k užívání díla zůstává pořád to stejné, které uživatel získal když odkliknul podmínky streamovací služby. Pokud v podmínkách streamovací služby je uvedeno, že skončením předplatného končí i práva k užívání autorských děl, tak je třeba to respektovat.
Kde ten § 30 bod 2 hovoří o nějaké fyzické kopii proboha svatýho? Vždyť ho máš uvedený výše a nic takového tam není! A už vůbec nejsou nějaké obchodní podmínky nadřazeny zákonu!
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 10. 12. 2021, 21:21:39
Adolfe obávám se, že Filip netrolí.

Jen si dovolím upozornit, že § 30 odst 2 mluví o vytvoření záznamu - rozmnoženiny (fyzické kopie), ale právo k užívání díla se tím nijak a nikam nekopíruje. Právo k užívání díla zůstává pořád to stejné, které uživatel získal když odkliknul podmínky streamovací služby. Pokud v podmínkách streamovací služby je uvedeno, že skončením předplatného končí i práva k užívání autorských děl, tak je třeba to respektovat.
Kde ten § 30 bod 2 hovoří o nějaké fyzické kopii proboha svatýho? Vždyť ho máš uvedený výše a nic takového tam není! A už vůbec nejsou nějaké obchodní podmínky nadřazeny zákonu!
Kdo říkal, že se v odst. 2 píše o nějaké fyzické kopii? Fyzickou kopii do závorky jsem uvedl jen proto, aby sis uvědomil, že rozmnoženinou je myšleno např. zkopírování na flešku nebo vypálení na CD, ale v žádném případě nemůžeš chápat "rozmnoženinu" jako, že tím rozmnožuješ právo k užívání autorského díla.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Adolf Shitler 10. 12. 2021, 21:43:54
Proč by měl někdo rozmnožovat právo k užívání díla nebo se vůbec bavit o takovém nesmyslu, když je tady celou dobu řeč o rozmnoženině pro osobní potřebu? Co to zase vymýšlíš za podivné teorie?

Celá debata byla v podstatě ukončena druhým příspěvkem a všechno následující už je akorát bezvýznamná omáčka, tečka.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 10. 12. 2021, 21:56:27
Celá debata byla v podstatě ukončena druhým příspěvkem a všechno následující už je akorát bezvýznamná omáčka, tečka.
Škoda, že jste třetím příspěvkem tu bezvýznamnou omáčku zahájil.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 10. 12. 2021, 22:04:57
Proč by měl někdo rozmnožovat právo k užívání díla nebo se vůbec bavit o takovém nesmyslu, když je tady celou dobu řeč o rozmnoženině pro osobní potřebu?
To vyplynulo z tvých textů, že chceš vytvořením rozmnoženiny zřejmě rozmnožovat právo k užívání díla. Protože jinak nechápu kde vezmeš právo k užívání díla (hudby) poté když ukončíš předplatné na streamovací službě? Rozmnoženin můžeš mít třeba milion, ale jakmile pozbydeš práva na užívání, tak jsou ti rozmnoženiny na prd.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Ħαℓ₸℮ℵ ␏⫢ ⦚ 10. 12. 2021, 22:44:28
Proč by nebylo?  Hudbu máte, Soubory máte, služby pouští hudbu a můžete s nima naložit dle libosti. Stejně jako youtube-dl

Stejně jako jisté doplňky do prohlížeče, který zpracovají obsah co vám jako tak pošle server a naloží s ním příslušně
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 11. 12. 2021, 08:31:24
Proč by měl někdo rozmnožovat právo k užívání díla nebo se vůbec bavit o takovém nesmyslu, když je tady celou dobu řeč o rozmnoženině pro osobní potřebu?
To vyplynulo z tvých textů, že chceš vytvořením rozmnoženiny zřejmě rozmnožovat právo k užívání díla. Protože jinak nechápu kde vezmeš právo k užívání díla (hudby) poté když ukončíš předplatné na streamovací službě? Rozmnoženin můžeš mít třeba milion, ale jakmile pozbydeš práva na užívání, tak jsou ti rozmnoženiny na prd.
Právo na rozmnoženinu dává přímo AZ v § 30, takže toto právo nelze pozbýt ukončením nějakého předplatného, které se řídí nanejvýš smlouvou nebo obchodními podmínkami poskytovatele služby. To je asi stejné, jako když si člověk platí třeba streamovací službu s TV a nahrává si na DVD rekordér pro osobní potřebu. Také při ukončení využívání streamovací služby s TV nemusí nahrávky na DVD rekordéru mazat. Jde totiž o to, že pro osobní potřebu využíváš samotné audiovizuální dílo, které je právě ošetřené AZ a nikoliv, že by se AZ vztahoval na nějakou službu.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 11. 12. 2021, 09:43:55
Proč by měl někdo rozmnožovat právo k užívání díla nebo se vůbec bavit o takovém nesmyslu, když je tady celou dobu řeč o rozmnoženině pro osobní potřebu?
To vyplynulo z tvých textů, že chceš vytvořením rozmnoženiny zřejmě rozmnožovat právo k užívání díla. Protože jinak nechápu kde vezmeš právo k užívání díla (hudby) poté když ukončíš předplatné na streamovací službě? Rozmnoženin můžeš mít třeba milion, ale jakmile pozbydeš práva na užívání, tak jsou ti rozmnoženiny na prd.
Právo na rozmnoženinu dává přímo AZ v § 30, takže toto právo nelze pozbýt ukončením nějakého předplatného, které se řídí nanejvýš smlouvou nebo obchodními podmínkami poskytovatele služby. To je asi stejné, jako když si člověk platí třeba streamovací službu s TV a nahrává si na DVD rekordér pro osobní potřebu. Také při ukončení využívání streamovací služby s TV nemusí nahrávky na DVD rekordéru mazat. Jde totiž o to, že pro osobní potřebu využíváš samotné audiovizuální dílo, které je právě ošetřené AZ a nikoliv, že by se AZ vztahoval na nějakou službu.
V tom případě by bylo legální vlastnit rozmnoženinu (kopii) jakéhokoliv audiovizuálního díla, a užívat ho pro (osobní potřebu) jen na základě toho argumentu, že dané dílo bylo někdy v minulosti vysíláno v TV nebo na nějaké streamovací službě.

Takže kdyby soud řešil zda vlastním nějakou licenci k autorským právům těch mých audiovizuálních děl v mé sbírce, tak by stačilo u soudu jen zvednout dva prsty a říct "přísahám, že jsem si to legálně natočil podle §30 když to vysílali"?
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 11. 12. 2021, 10:01:09
Právo na rozmnoženinu dává přímo AZ v § 30, takže toto právo nelze pozbýt ukončením nějakého předplatného, které se řídí nanejvýš smlouvou nebo obchodními podmínkami poskytovatele služby.
Jenže toto právo je omezené § 29. A pokud vám autor poskytuje dílo ve formě předplatného, abyste musel znovu zaplatit, když se chcete třeba na film znovu podívat, připadá mi logické, že oprávněné zájmy autora jsou dotčené tím, že si vytvoříte kopii, kterou můžete dál užívat bez placení.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Tom5 11. 12. 2021, 11:34:44
Právo na rozmnoženinu dává přímo AZ v § 30, takže toto právo nelze pozbýt ukončením nějakého předplatného, které se řídí nanejvýš smlouvou nebo obchodními podmínkami poskytovatele služby.
Jenže toto právo je omezené § 29. A pokud vám autor poskytuje dílo ve formě předplatného, abyste musel znovu zaplatit, když se chcete třeba na film znovu podívat, připadá mi logické, že oprávněné zájmy autora jsou dotčené tím, že si vytvoříte kopii, kterou můžete dál užívat bez placení.

To je velmi zjednodušený výklad. Zákon nehovoří o tom, že nesmí být dotčen oprávněný zájem autora (ten je ostatně dotčen vždy, když vytvoříte kopii v rámci volného užití), ale že nesmí být dotčen nepřiměřeně. A tady bude opravdu záležet na agrumentaci.

Co když si vytvořím kopii a budu stále platit danou službu? Je tato kopie vytvořena v souladu s volným užitím? Co když tuto službu přestanu platit po nějakém čase? Kopii jsem již vytvořil dávno před tím. Vyplývá ze zákona, že tuto kopii, kterou jsem vytvořil na základě volného užití, již nemohu použít? Domnívám se, že ne. Ale zároveň se domnívám, že je to chyba zákona a nemělo by to být umožněno. Nabourává to totiž obchodní model streamovací služby.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 11. 12. 2021, 11:53:10
To je velmi zjednodušený výklad. Zákon nehovoří o tom, že nesmí být dotčen oprávněný zájem autora (ten je ostatně dotčen vždy, když vytvoříte kopii v rámci volného užití), ale že nesmí být dotčen nepřiměřeně. A tady bude opravdu záležet na agrumentaci.

Co když si vytvořím kopii a budu stále platit danou službu? Je tato kopie vytvořena v souladu s volným užitím? Co když tuto službu přestanu platit po nějakém čase? Kopii jsem již vytvořil dávno před tím. Vyplývá ze zákona, že tuto kopii, kterou jsem vytvořil na základě volného užití, již nemohu použít? Domnívám se, že ne. Ale zároveň se domnívám, že je to chyba zákona a nemělo by to být umožněno. Nabourává to totiž obchodní model streamovací služby.
Souhlasím. Myslím, že by se dalo argumentovat tím, že takovou kopii už nemůžu použít, protože nejsem schopen prokázat, jak jsem oprávnění k užití díla získal. Nicméně by to podle mého mělo být výslovně ošetřené v zákoně.

Ostatně já bych zrušil celý institut užití pro osobní potřebu, na který jsou navázány i poplatky autorským svazům. Dalo by se to řešit stejně jako u softwaru, kde jsou povolené technické kopie nutné k užití díla – a to dneska stačí. Ostatní věci se dají řešit smluvně.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: M_D 11. 12. 2021, 12:00:14
Pokud dílo bylo vysíláno v TV nebo rádiu, tak autorský zákon přímo řeší, že si z něj mohu udělat kopii pro vlastní potřebu a tuto kopii si doma tak užívat na základě §30 pro volné užití.
V případě streamovací služby (definované v §18.2) je to trochu složitější. Takže pokud daná streamovací služba má v sobě volbu uložit, tak si zvesela užívám §30 pro volné užití, pokud nabízí jen online přehrání, tak z ní si legálně kopii pro sebe neudělám. U streamovací služby je takto oříznut i přistup pro úřední / knihovní licenci.
Tohle pochází od dob InfoSoc EU směrnice z 2001. Jde o to, že streamovcí služba spadá pod "sdělování veřejnosti" a u něj nedochází k vyčerpání práv, pokud autor sám to dobrovolně neumožnil.
SDE se v tomto motá také už tak od 2019, tak uvidíme, k čemu se nakonec domotá na základě podnětů od několika regionálních soudů. :-)
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Adolf Shitler 11. 12. 2021, 20:25:10
Pokud dílo bylo vysíláno v TV nebo rádiu, tak autorský zákon přímo řeší, že si z něj mohu udělat kopii pro vlastní potřebu a tuto kopii si doma tak užívat na základě §30 pro volné užití.
V kterém § to AZ řeší, nějak přímo toto nemohu dohledat...
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 11. 12. 2021, 20:52:59
Pokud dílo bylo vysíláno v TV nebo rádiu, tak autorský zákon přímo řeší, že si z něj mohu udělat kopii pro vlastní potřebu a tuto kopii si doma tak užívat na základě §30 pro volné užití.
V kterém § to AZ řeší, nějak přímo toto nemohu dohledat...
§ 18, § 25 odst. 1 písmeno b.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: M_D 11. 12. 2021, 22:55:45
Pešu cukroví (rozuměj - otevřel jsme druhou láhev rumu), ale zkusím to ještě sesmolit - co mi dovoluje si nahrát záznam TV/R a v soukromí konzumovat (TV/Rum)....

Co našel Filip §25.1b je skoro správně, ale je to spíše až důsledek. Respektive s kombinaci se směrnicí 2001/29/ES je to v podstatě správně. Ta totiž požaduje, že uživatel si může udělat legální kopii pro svoji potřebu "fair use"/"volné užití" po našem, pokud majitel práv za to dostane přiměřené poplatek. Na co Filip odkazuje, tak to je část řešící "milované" poplatky za nehrávací zařízení pro TV/rádio.

Ale jak se ptá Adolf, kde je schováno přesně to, že si můřu rádio/TV nahrát a pouštět v rímci "volného užití", tka to je jinde a v podstatě stejné místo i řeší tu původní tazatelku a zakazuje ji obecně udělat si tu nahrávku streamování, pokud držizel práv/autor to explicitně nedovolí...
V $30 u volného užití máte v 2. dáno, že si můžu udělat kopii, záznam pro osobní potřebu. Ale pozor, hned v 3. a až na konci zákeřně za software/databáze/architektura je definováno, že pokud pořizuji záznam audio/video při jeho provozování ze záznamu nebo přenosu, tak jde o "užití" (a musím mít licenci) a nikoliv o "volné užití". A odkazovaný §20 začíná tím, že se to nevzahuje na §21-23, což je to TV/rádio, které si tak můžu nahrát v souladu s ß30.2 (a potvrzneím podmínky pro odškodnění držitele práv v §25.1b) pro "volné užití". A pod vlastní §20 ohledně nemožnosti pořizévoání kopie pro vlastní potřebu z předvádění ze záznamu nebo přenosu tak padá ostatní - např. zákaz nahrávání videokamerou v kině, zákaz nahrávání streamovacích platforem (ale ty to mají ještě doplněno o to, že držitel práv to může technickými prostředky povolit a pak se uplatní $30.2, toto právo je kombinace $18.4 a §43.4-6 a Francie/Dánsko chce po SDEU celkem vysvětlení tohoto ve vztahu k nějakýmEU směrnicím).
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Death Walker 12. 12. 2021, 01:17:54
Takmer vsetko co sa tu popisalo o tom ze to legalne nie je, je pravda.

Mna skor zaujalo nieco ine. Trapi ta soza (netusim ako sa vola cz alternativa vypalnikov za cudzie autorske prava).

Nemal by ta skor trapit urad vymahajuci dodrziavanie cenzorskych zakonov a pripadny bonzaci(netusim ako sa nazyvaju aktualna alternativa povodnych "uvedomelych obcanov" spolupracujucich s stb)?
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Adolf Shitler 12. 12. 2021, 11:25:02
Pokud dílo bylo vysíláno v TV nebo rádiu, tak autorský zákon přímo řeší, že si z něj mohu udělat kopii pro vlastní potřebu a tuto kopii si doma tak užívat na základě §30 pro volné užití.
V kterém § to AZ řeší, nějak přímo toto nemohu dohledat...
§ 18, § 25 odst. 1 písmeno b.
Ani jedno z toho nic nehovoří o tom, že pokud bylo cosi vysíláno v TV nebo rádiu, tak si z toho mohu udělat kopii pro vlastní potřebu. Co tam máš dál?
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 12. 12. 2021, 11:51:29
Pešu cukroví (rozuměj - otevřel jsme druhou láhev rumu), ale zkusím to ještě sesmolit - co mi dovoluje si nahrát záznam TV/R a v soukromí konzumovat (TV/Rum)....

Co našel Filip §25.1b je skoro správně, ale je to spíše až důsledek. Respektive s kombinaci se směrnicí 2001/29/ES je to v podstatě správně. Ta totiž požaduje, že uživatel si může udělat legální kopii pro svoji potřebu "fair use"/"volné užití" po našem, pokud majitel práv za to dostane přiměřené poplatek. Na co Filip odkazuje, tak to je část řešící "milované" poplatky za nehrávací zařízení pro TV/rádio.

Ale jak se ptá Adolf, kde je schováno přesně to, že si můřu rádio/TV nahrát a pouštět v rímci "volného užití", tka to je jinde a v podstatě stejné místo i řeší tu původní tazatelku a zakazuje ji obecně udělat si tu nahrávku streamování, pokud držizel práv/autor to explicitně nedovolí...
V $30 u volného užití máte v 2. dáno, že si můžu udělat kopii, záznam pro osobní potřebu. Ale pozor, hned v 3. a až na konci zákeřně za software/databáze/architektura je definováno, že pokud pořizuji záznam audio/video při jeho provozování ze záznamu nebo přenosu, tak jde o "užití" (a musím mít licenci) a nikoliv o "volné užití". A odkazovaný §20 začíná tím, že se to nevzahuje na §21-23, což je to TV/rádio, které si tak můžu nahrát v souladu s ß30.2 (a potvrzneím podmínky pro odškodnění držitele práv v §25.1b) pro "volné užití". A pod vlastní §20 ohledně nemožnosti pořizévoání kopie pro vlastní potřebu z předvádění ze záznamu nebo přenosu tak padá ostatní - např. zákaz nahrávání videokamerou v kině, zákaz nahrávání streamovacích platforem (ale ty to mají ještě doplněno o to, že držitel práv to může technickými prostředky povolit a pak se uplatní $30.2, toto právo je kombinace $18.4 a §43.4-6 a Francie/Dánsko chce po SDEU celkem vysvětlení tohoto ve vztahu k nějakýmEU směrnicím).
V debatě by bylo dobré rozlišit užití pro osobní potřebu, což je merito zdejší diskuze a nějaké provozování televizního a rozhlasového vysílání a s tím spojené šíření signálů, což jsou ty paragrafy 18 až 23 a zbytečně se tady zmiňují, když se to užití pro osobní potřebu nijak netýká a jenom to mate neznalé čtenáře.

Pořizování rozmnoženiny pro osobní potřebu z internetové IPTV rozhodně nemusí být jenom ze záznamu, protože IPTV je primárně šířena lineárně a ze záznamu pak jenom jako volitelný doplněk.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 12. 12. 2021, 12:07:53
V debatě by bylo dobré rozlišit užití pro osobní potřebu, což je merito zdejší diskuze a nějaké provozování televizního a rozhlasového vysílání a s tím spojené šíření signálů, což jsou ty paragrafy 18 až 23 a zbytečně se tady zmiňují, když se to užití pro osobní potřebu nijak netýká a jenom to mate neznalé čtenáře.

Pořizování rozmnoženiny pro osobní potřebu z internetové IPTV rozhodně nemusí být jenom ze záznamu, protože IPTV je primárně šířena lineárně a ze záznamu pak jenom jako volitelný doplněk.
Tady se ovšem celou dobu bavíme jen o užití pro osobní potřebu. Jenomže záleží na „zdroji“ té kopie pro osobní potřebu – proto se tu píše o rozhlasovém a televizním vysílání a streamování. IPTV spadá pod § 18 odst. 2. Ty paragrafy se užití pro osobní potřebu týkají, neznalé čtenáře matete vy.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 12. 12. 2021, 12:18:46
V debatě by bylo dobré rozlišit užití pro osobní potřebu, což je merito zdejší diskuze a nějaké provozování televizního a rozhlasového vysílání a s tím spojené šíření signálů, což jsou ty paragrafy 18 až 23 a zbytečně se tady zmiňují, když se to užití pro osobní potřebu nijak netýká a jenom to mate neznalé čtenáře.

Pořizování rozmnoženiny pro osobní potřebu z internetové IPTV rozhodně nemusí být jenom ze záznamu, protože IPTV je primárně šířena lineárně a ze záznamu pak jenom jako volitelný doplněk.
Tady se ovšem celou dobu bavíme jen o užití pro osobní potřebu. Jenomže záleží na „zdroji“ té kopie pro osobní potřebu – proto se tu píše o rozhlasovém a televizním vysílání a streamování. IPTV spadá pod § 18 odst. 2. Ty paragrafy se užití pro osobní potřebu týkají, neznalé čtenáře matete vy.
Paragraf 18 se týká Sdělování veřejnosti. Jestli vám toto připadá jako užití pro osobní potřebu, tak zjevně jeden z nás dvou není zcela při smyslech, leč já to určitě nejsem.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: LukePole 12. 12. 2021, 12:23:54
Veselá debata, ve které ovšem ani od jednoho z diskutérů nezaznělo to podstatné - Kde není žalobce, není soudce. Uložit si pár desítek hudebních alb k sobě do PC vůbec nikoho nezajímá, lidé mají klidně stovky TB filmů a hudby a je to všem jedno. Hlavně to nezveřejňovat dál, protože až při tomto je možnost průseru. Ale ne, když mám něco u sebe a jenom pro sebe a nikdo se k tomu ani nemá šanci nijak dostat. Takže v klidu :)
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 12. 12. 2021, 12:36:06
Paragraf 18 se týká Sdělování veřejnosti. Jestli vám toto připadá jako užití pro osobní potřebu, tak zjevně jeden z nás dvou není zcela při smyslech, leč já to určitě nejsem.
Zákon platí jako celek. Nemůžete si vybrat jeden paragraf, který se vám hodí, a tvářit se, že není zasazen v kontextu celého zákona, že ten paragraf platí sám o sobě. Užití pro osobní potřebu dle § 30 je jedno z volných užití, která jsou omezena v § 29. A § 29 zase píše o tom, zda nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Oprávněné zájmy jsou zase definovány v předchozích paragrafech, mimo jiné v těch paragrafech 18 až 23. Mimochodem, televizní vysílání sem bylo zataženo tím, že někdo streamování přirovnával k televiznímu vysílání – jenže právní úprava je trochu odlišná.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 12. 12. 2021, 12:38:41
Veselá debata, ve které ovšem ani od jednoho z diskutérů nezaznělo to podstatné - Kde není žalobce, není soudce.
Tazatelka se ovšem ptala především na legálnost.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: M_D 12. 12. 2021, 12:46:20
[V debatě by bylo dobré rozlišit užití pro osobní potřebu, což je merito zdejší diskuze a nějaké provozování televizního a rozhlasového vysílání a s tím spojené šíření signálů, což jsou ty paragrafy 18 až 23 a zbytečně se tady zmiňují, když se to užití pro osobní potřebu nijak netýká a jenom to mate neznalé čtenáře.

Pořizování rozmnoženiny pro osobní potřebu z internetové IPTV rozhodně nemusí být jenom ze záznamu, protože IPTV je primárně šířena lineárně a ze záznamu pak jenom jako volitelný doplněk.

Lineární IPTV spadá u autorského zákonu pod §21 - vysílání televize. Pro ni platí stejně to, co jsem napsal.
Pokud mi provozovatel IPTV nabídne jako službu i záznam svého lineárního vysílání (a obdobně online archív např u ČT a u dalších), tak toto již není §21, ale jde o sdělování veřejnosti dle §18.2 a dáná IPTV platforma i ČT/Nova/... pro takto nabízené pořady musí mít i vypořádané autorská práva, že je může vysílat lineárně i z volitelného archívu/... Pod §18.2 spadá i to, na co se ptala tazatelka.
A vtipné je to, že u vysílání spadající pod definici §21 si můžu udělat záznam pro svoji potřebu v režimu "volné užití", v okamžiku kdy se na tuto TV již dívám z toho záznamu poskytnutého tou IPTV platformu (protože v tom okamžiku to jede dle §18.2), tak toto již není automaticky oprávněný zdroj pro můj záznam pro "volné užití", pokud vysílatel to neumožní.

Adolf se ptal, co mu dovoluje si udělat vlastní záznam z lineárního vysílání TV/R. Co je vysílání TV/R definuje z pohledu autorského zákonu právě §21 jako samostatný pojem.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 12. 12. 2021, 14:40:39
Lineární IPTV spadá u autorského zákonu pod §21 - vysílání televize. Pro ni platí stejně to, co jsem napsal.
Pokud mi provozovatel IPTV nabídne jako službu i záznam svého lineárního vysílání (a obdobně online archív např u ČT a u dalších), tak toto již není §21, ale jde o sdělování veřejnosti dle §18.2 a dáná IPTV platforma i ČT/Nova/... pro takto nabízené pořady musí mít i vypořádané autorská práva, že je může vysílat lineárně i z volitelného archívu/... Pod §18.2 spadá i to, na co se ptala tazatelka.
A vtipné je to, že u vysílání spadající pod definici §21 si můžu udělat záznam pro svoji potřebu v režimu "volné užití", v okamžiku kdy se na tuto TV již dívám z toho záznamu poskytnutého tou IPTV platformu (protože v tom okamžiku to jede dle §18.2), tak toto již není automaticky oprávněný zdroj pro můj záznam pro "volné užití", pokud vysílatel to neumožní.
Tzn. že i youtube-dl o kterém někdo psal na 1. stránce slouží k nezákonému stahování, protože většinou se s jeho pomocí stahují věci ze záznamu (sdělování veřejnosti dle §18.2).
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 12. 12. 2021, 16:08:44
Veselá debata, ve které ovšem ani od jednoho z diskutérů nezaznělo to podstatné - Kde není žalobce, není soudce.
Tazatelka se ovšem ptala především na legálnost.
Tazatelku to zjevně vůbec nezajímá, jeden příspěvek a konec. Spíš nástřel na flame, což se zjevně podařilo.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 12. 12. 2021, 16:18:19
[V debatě by bylo dobré rozlišit užití pro osobní potřebu, což je merito zdejší diskuze a nějaké provozování televizního a rozhlasového vysílání a s tím spojené šíření signálů, což jsou ty paragrafy 18 až 23 a zbytečně se tady zmiňují, když se to užití pro osobní potřebu nijak netýká a jenom to mate neznalé čtenáře.

Pořizování rozmnoženiny pro osobní potřebu z internetové IPTV rozhodně nemusí být jenom ze záznamu, protože IPTV je primárně šířena lineárně a ze záznamu pak jenom jako volitelný doplněk.

Lineární IPTV spadá u autorského zákonu pod §21 - vysílání televize. Pro ni platí stejně to, co jsem napsal.
Pokud mi provozovatel IPTV nabídne jako službu i záznam svého lineárního vysílání (a obdobně online archív např u ČT a u dalších), tak toto již není §21, ale jde o sdělování veřejnosti dle §18.2 a dáná IPTV platforma i ČT/Nova/... pro takto nabízené pořady musí mít i vypořádané autorská práva, že je může vysílat lineárně i z volitelného archívu/... Pod §18.2 spadá i to, na co se ptala tazatelka.
A vtipné je to, že u vysílání spadající pod definici §21 si můžu udělat záznam pro svoji potřebu v režimu "volné užití", v okamžiku kdy se na tuto TV již dívám z toho záznamu poskytnutého tou IPTV platformu (protože v tom okamžiku to jede dle §18.2), tak toto již není automaticky oprávněný zdroj pro můj záznam pro "volné užití", pokud vysílatel to neumožní.

Adolf se ptal, co mu dovoluje si udělat vlastní záznam z lineárního vysílání TV/R. Co je vysílání TV/R definuje z pohledu autorského zákonu právě §21 jako samostatný pojem.
Uživatel, který si dělá rozmnoženinu pro osobní potřebu, vychází pouze z paragrafu 30 a v žádném případě není jeho starost, jak a co má vypořádané nějaký provozovatel televizního vysílání, přičemž zákon ve vztahu k volnému užití vůbec neupravuje, jestli je to provozovatel přes pozemní šíření, satelitní, kabelové nebo nějaká internetová televize. Stejně tak normální uživatel ani nemusí vědět, jestli něco sleduje lineárně nebo ze záznamu, prostě si zapne set-top-box od provozovatele služby, vybere pořad a kouká a není jeho starost, jak je takový pořad odbavený. Pokud si tedy cokoliv nahraje a neprolamuje u toho nějakou ochranu, na kterou zákon již pamatuje (typicky třeba DRM), tak je to volné užití a pro osobní potřebu žádný problém. Ostatně není znám ani jeden rozsudek soudu, který by za výše uvedené kohokoliv potrestal, takže i z toho plyne, že nahrávání z TV vysílání pro osobní potřebu je legální ať se jedná o jakýkoliv způsob příjmu televizního signálu bez výjimky.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 12. 12. 2021, 19:30:26
Uživatel, který si dělá rozmnoženinu pro osobní potřebu, vychází pouze z paragrafu 30 a v žádném případě není jeho starost, jak a co má vypořádané nějaký provozovatel televizního vysílání, přičemž zákon ve vztahu k volnému užití vůbec neupravuje, jestli je to provozovatel přes pozemní šíření, satelitní, kabelové nebo nějaká internetová televize. Stejně tak normální uživatel ani nemusí vědět, jestli něco sleduje lineárně nebo ze záznamu, prostě si zapne set-top-box od provozovatele služby, vybere pořad a kouká a není jeho starost, jak je takový pořad odbavený. Pokud si tedy cokoliv nahraje a neprolamuje u toho nějakou ochranu, na kterou zákon již pamatuje (typicky třeba DRM), tak je to volné užití a pro osobní potřebu žádný problém. Ostatně není znám ani jeden rozsudek soudu, který by za výše uvedené kohokoliv potrestal, takže i z toho plyne, že nahrávání z TV vysílání pro osobní potřebu je legální ať se jedná o jakýkoliv způsob příjmu televizního signálu bez výjimky.
Vážně vám ani po tolika pokusech nedošlo, že M_D toho ví o autorském právu víc než my všichni ostatní tady dohromady? Dunningův–Krugerův efekt je pěkná mrcha, co?

Proč se uživatel, který chce dělat rozmnoženinu pro osobní potřebu, nemůže zabývat jenom § 30, už vám tu bylo vysvětleno několikrát. Tím, že to budete ignorovat, na tom nic nezměníte. Argument, že neznáte žádný rozsudek soudu v takové věci, tak to musí být legální, je hodně hloupý.

Původní dotaz nebyl na televizní vysílání, ale na streamovací služby, které jsou zákonem řešené trochu jinak. Ono je to logické. Když něco dávají v televizi, můžete se na to dívat hned, nebo si to nahrát a podívat se později. Pořád je to určené tím televizním vysíláním. Když se na tu nahrávku budete chtít podívat podruhé, je dost nepravděpodobné, že by to zrovna dávali v TV – ta vaše nahrávka tedy tomu TV vysílání nijak nekonkuruje. U streamovacích služeb je to jiné. Pokud platíte za shlédnutí, za druhé shlédnutí byste musel platit znova. Kdybyste si to ovšem mohl legálně nahrát, není důvod to platit znova a autor by tedy přišel o platbu z užití. To samé platí o časovém předplatném – když ho zrušíte, protože se budete dívat na dříve nahranou kopii, autor opět přijde o platbu za užití díla. Takže taková kopie pro osobní potřebu by konkurovala užitím díla, která vám za poplatek poskytuje autor – tudíž takové užití by nepochybně bylo v rozporu s oprávněnými zájmy autora. Bavit se můžeme maximálně o tom, zda to do zájmů autora zasahuje přiměřeně či nepřiměřeně. To ale musíte nejdřív pochopit, že autorský zákon má i jiné paragrafy než § 30.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 12. 12. 2021, 20:42:05
O autorském právu tady vím nejvíc já sám, když se jím zabývám a nic na tom nezmění ani nějaká tvrzení ostatních a už vůbec ne jakési jejich údajné vysvětlování, tj. ve skutečnosti jenom snůška nesmyslů. Znovu zopakuji, že není znám ani jeden rozsudek soudu, který by někoho jakkoliv potrestal za to, že si pro osobní potřebu zhotovil rozmnoženinu autorského díla. A plácání o streamovacích službách a jakémsi předplatném na tom taktéž nic nezmění, protože toto autorský zákon vůbec nezná a kromě toho u užití pro osobní potřebu rozhoduje jenom paragraf 30 a ne paragrafy jiné, jenž se vztahují třeba na provozovatele vysílání. Kdo toto nechápe, jeho problém a soudný čtenář si v diskuzi snad už jasno udělal, kdo věci rozumí a kdo je naopak jenom Tlučhuba a diskuzi není vůbec prospěšný.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 12. 12. 2021, 21:00:28
O autorském právu tady vím nejvíc já sám, když se jím zabývám
Na to vám tady nikdo neskočí. Kdybyste se autorským právem zabýval, věděl byste o existenci § 29.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 13. 12. 2021, 09:23:26
Znovu zopakuji, že není znám ani jeden rozsudek soudu, který by někoho jakkoliv potrestal za to, že si pro osobní potřebu zhotovil rozmnoženinu autorského díla. A plácání o streamovacích službách a jakémsi předplatném na tom taktéž nic nezmění, protože toto autorský zákon vůbec nezná a kromě toho u užití pro osobní potřebu rozhoduje jenom paragraf 30 a ne paragrafy jiné
Tak on ani není důvod, aby to soud zkoumal v souvislosti s §30 AZ, protože před soudem by situace vypadala tak, že obviněný by měl audio nahrávky bez dokladu, bez licence nebo bez důkazu odkud tu hudbu stáhnul. U nahrávky z TV to lze jednoduše rozpoznat, protože na videu je logo stanice, ale u hudby ze Spotify a dalších žádné logo není. I kdyby jsi se chtěl u soudu odvolávat na §30 AZ, tak jak bys prokázal, že jsi danou mp3 stáhnul (respektive zaznamenal nějakým rekordérem) ze Spotify a nikoliv z nějakého warezového doupěte?
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: LukePole 13. 12. 2021, 10:13:02
Jenom detail - u soudu musí žalobce prokázat vinu a nikoliv, aby žalovaný prokazoval nevinu. Jinak souhlas s tím, že žádný soud nikdy nerozhodl o tom, že by rozmnoženina pro osobní potřebu byla nelegální, takže celá diskuze je v podstatě jenom mlácením prázdné slámy.
Pokud jde o audio nahrávky, tak není problém tvrdit, že pochází z originál CD, které jsem už dávno vyhodil, protože mně jenom zabíralo místo. Tady by neměl žalobce vůbec žádnou šanci.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 13. 12. 2021, 11:22:25
není problém tvrdit, že pochází z originál CD, které jsem už dávno vyhodil ... Tady by neměl žalobce vůbec žádnou šanci.
No tak to dost pochybuji. Na to jsem se ironicky ptal (https://forum.root.cz/index.php?topic=25572.msg362769#msg362769) na předešlé stránce jestli by stačilo u soudu jen zvednout dva prsty a říct "přísahám, že jsem si to legálně natočil podle §30 když to vysílali". Stejně tak by nestačilo u soudu zvednou dva prsty a říct "přísahám, že jsem si to překopíroval z legálně zakoupených CD, které už nemám a nemám k nim ani doklad".

Ale jinak souhlasím, že je dost malá šance, aby se člověk, který má nelegálně získanou hudbu (nebo k ní nemá žádný doklad) a používá ji jen pro svoji potřebu (nesdílí ji např. přes torrent) se dostal před soud. Není žalobce, není soudce (jak už tady někdo psal, EDIT: aha jo to jsi psal ty :) ).
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 13. 12. 2021, 11:50:36
Mít rozmnoženinu pro osobní potřebu není pochopitelně podmíněno ani dokladem od nákupu originálu a ani vlastněním originálu samotného. Ono by to také mnohdy vůbec nešlo, např. když si člověk udělá rozmnoženinu obrazu Mony Lisy, tak asi sotva bude mít doklad o koupi, natož originál. Jinak je ale potřeba zdůraznit, že pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu je pouze možností, nikoliv nárokem, tj. pokud majitel práv nechce, aby si uživatel takové rozmnoženiny pořizoval, pak může na svoje produkty dát patřičnou ochranu, jenž pořizování rozmnoženin znemožní.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 13. 12. 2021, 12:50:37
Mít rozmnoženinu pro osobní potřebu není pochopitelně podmíněno ani dokladem od nákupu originálu a ani vlastněním originálu samotného.
Pořád ve vzduchu visí moje otázka na kterou nemám jasnou odpověď:

Stačilo by u soudu jen zvednout dva prsty a říct "přísahám, že jsem si to legálně natočil podle §30 když to vysílali" nebo říct "přísahám, že jsem si to překopíroval z legálně zakoupených CD, které už nemám a nemám k nim ani doklad"?

Jasnou odpověď nemám protože i ty víš, že taková přísaha rozhodně nestačí. Bude probíhat dokazování a předkládání důkazů (pokud by na soud opravdu došlo).

Ono by to také mnohdy vůbec nešlo, např. když si člověk udělá rozmnoženinu obrazu Mony Lisy, tak asi sotva bude mít doklad o koupi, natož originál.
Kopii výtvarného díla musíš jasně označit, že se jedná o kopii. To je přímo v AZ uvedeno. Pokud si obraz Mony Lisy jen vyfotíš v galerii, tak tím vytvoříš nové dílo (fotografii).
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 13. 12. 2021, 13:39:16
Je zbytečné vytvářet nějaké spekulace co by kdyby, autorský zákon nijak nepodmiňuje držení rozmnoženiny pro osobní potřebu tím, že by člověk musel mít originál nebo doklad o jeho pořízení (pokud nestačí příklad Mony Lisy, pak se dá dát za příklad třeba CD Evy a Vaška, jenž člověk dostane na Vánoce nebo k narozeninám a doklad o pořízení také nemá).
Znovu pak zopakuji, že u soudu to není žalovaný, ale naopak žalobce, který musí prokázat vinu neboli žalovaný nemusí prokazovat vůbec nic a pokud mu žalující neprokáže cokoliv protiprávního, pak soud žalobu prostě zamítne.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Karmelos 13. 12. 2021, 13:55:54
Takže jestli tomu rozumím dobře, dle výše diskutujících vytvoření nahrávky pro vlastní potřebu z předplacené služby legální je, i když předplatné skončí.
Nelegálním by se stalo až případné sdílení (torenty, atp.), anebo prodej těhle nahrávek. 
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 13. 12. 2021, 14:13:00
Je zbytečné vytvářet nějaké spekulace co by kdyby
Celá tato diskuze je jedna velká spekulace. Realita by byla až u soudu.

Autorský zákon nijak nepodmiňuje držení rozmnoženiny pro osobní potřebu tím, že by člověk musel mít originál nebo doklad o jeho pořízení (pokud nestačí příklad Mony Lisy, pak se dá dát za příklad třeba CD Evy a Vaška, jenž člověk dostane na Vánoce nebo k narozeninám a doklad o pořízení také nemá).
Znovu pak zopakuji, že u soudu to není žalovaný, ale naopak žalobce, který musí prokázat vinu neboli žalovaný nemusí prokazovat vůbec nic a pokud mu žalující neprokáže cokoliv protiprávního, pak soud žalobu prostě zamítne.
Pleteš 2 věci dohromady a to trestní právo a právo užívat autorské dílo. U trestního práva máš pravdu, tam by žalobce musel dokazovat. Ale u prokázání práva užívat autorské dílo musíš dokazovat ty, že toto právo máš. To se i tady na Rootu mockrát probíralo u druhotných licencí SW. Nestačí ukázat doklad že jsi zaplatil Indovi 2 dolary za licenci Windowsu. Ty musíš prokázat, že došlo k převodu licence od prvního vlastníka přes Inda až k tobě. Pokud to neprokážeš, tak užíváš autorské dílo neoprávněně.

Takže jestli tomu rozumím dobře, dle výše diskutujících vytvoření nahrávky pro vlastní potřebu z předplacené služby legální je, i když předplatné skončí.
Nelegálním by se stalo až případné sdílení (torenty, atp.), anebo prodej těhle nahrávek.
Nemám pocit, že na tomto výkladu tu panuje shoda :)
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 13. 12. 2021, 14:37:44
Takže jestli tomu rozumím dobře, dle výše diskutujících vytvoření nahrávky pro vlastní potřebu z předplacené služby legální je, i když předplatné skončí.
Nelegálním by se stalo až případné sdílení (torenty, atp.), anebo prodej těhle nahrávek.
Rozmnoženina pro osobní potřebu legální je, pokud k jejímu získání neprolamuji nějakou ochranu. A jestli je primárním zdrojem CD, Spotify nebo něco jiného nerozhoduje.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 13. 12. 2021, 14:48:26
Je zbytečné vytvářet nějaké spekulace co by kdyby
Celá tato diskuze je jedna velká spekulace. Realita by byla až u soudu.

Autorský zákon nijak nepodmiňuje držení rozmnoženiny pro osobní potřebu tím, že by člověk musel mít originál nebo doklad o jeho pořízení (pokud nestačí příklad Mony Lisy, pak se dá dát za příklad třeba CD Evy a Vaška, jenž člověk dostane na Vánoce nebo k narozeninám a doklad o pořízení také nemá).
Znovu pak zopakuji, že u soudu to není žalovaný, ale naopak žalobce, který musí prokázat vinu neboli žalovaný nemusí prokazovat vůbec nic a pokud mu žalující neprokáže cokoliv protiprávního, pak soud žalobu prostě zamítne.
Pleteš 2 věci dohromady a to trestní právo a právo užívat autorské dílo. U trestního práva máš pravdu, tam by žalobce musel dokazovat. Ale u prokázání práva užívat autorské dílo musíš dokazovat ty, že toto právo máš. To se i tady na Rootu mockrát probíralo u druhotných licencí SW. Nestačí ukázat doklad že jsi zaplatil Indovi 2 dolary za licenci Windowsu. Ty musíš prokázat, že došlo k převodu licence od prvního vlastníka přes Inda až k tobě. Pokud to neprokážeš, tak užíváš autorské dílo neoprávněně.

Takže jestli tomu rozumím dobře, dle výše diskutujících vytvoření nahrávky pro vlastní potřebu z předplacené služby legální je, i když předplatné skončí.
Nelegálním by se stalo až případné sdílení (torenty, atp.), anebo prodej těhle nahrávek.
Nemám pocit, že na tomto výkladu tu panuje shoda :)
Ani u autorského práva ty nic dokazovat nemusíš, protože pokud má někdo pocit, že porušuješ jeho autorská práva, pak je to právě on, který musí soudu dodat důkazy. V trestním řízení je dává státní zástupce, v občansko-právním řízení pak strana žalující. Ale ty, jako strana žalovaná, nemusíš ani v jednom případě prokazovat vůbec nic.
A prosím nepleť dohromady rozmnoženinu pro osobní potřebu u audiovizuálních děl, což je zdejší téma, s nákupem nějaké licence k software. O tom vůbec řeč nebyla a není a jenom to znepřehledňuje už i tak dost nepřehlednou diskuzi.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 13. 12. 2021, 15:48:58
Ani u autorského práva ty nic dokazovat nemusíš, protože pokud má někdo pocit, že porušuješ jeho autorská práva, pak je to právě on, který musí soudu dodat důkazy.
Ano z iniciativy (předložení důkazů) autora nebo nějakého svazu autorů by musel soud začít, tzn. už by neplatilo "Kde není žalobce, není soudce". Ale jakmile by soud začal, tak ty bys musel prokázat, že máš nějaké právo užívat autorovo dílo. Podobně by to fungovalo v jakémkoliv jiném případě, např. kdybych předložil důkaz, že nemovitost, kterou si nárokuješ není tvoje, tak by začal soud a ty bys následně musel prokázat, že máš k nemovitosti vlastnické právo. Pokud bys své právo neprokázal, tak by se do katastru nejdříve zapsal "nesoulad" a následně by začalo řízení kde by se zjišťovalo komu nemovitost vlastně patří.

A prosím nepleť dohromady rozmnoženinu pro osobní potřebu u audiovizuálních děl, což je zdejší téma, s nákupem nějaké licence k software. O tom vůbec řeč nebyla a není a jenom to znepřehledňuje už i tak dost nepřehlednou diskuzi.
Princip je úplně stejný u hudby i SW. Pokud chceš uplatňovat své právo na užívání díla, které nepatří tobě, ale autorovi, tak musíš toto právo prokázat.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 13. 12. 2021, 16:42:25
To co píšeš není vůbec žádná pravda, ale pouhý zcela neopodstatněný výmysl. Ty nemusíš u soudu prokazovat vůbec nic, dokonce se nemusíš ani vyjadřovat. Cokoliv ti chce někdo prokázat, tak musí on sám.
U nemovitosti naprosto totéž, jestli někdo zpochybňuje tvoje vlastnictví, pak je to on, který musí vše podložit důkazy a nikoliv ty, aby ses hájil, že je nemovitost tvoje.

U software to opravdu není stejné jako u hudby, nicméně i zde platí, že prokazovat musí ten, který si nárokuje právo a nikoliv druhá strana, vůči které je vznášeno obvinění z porušování takového práva.

Je dobré si nastudovat elementární znalosti právní problematiky a nepsat zde pouhé smyšlenky bez reálného základu. Z mé strany je to vše, musím se věnovat placené právní činnosti a zdejší debata se už stejně dostala do stádia onoho již zmiňovaného mlácení prázdné slámy, takže zase někdy...
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 13. 12. 2021, 17:16:19
Ty nemusíš u soudu prokazovat vůbec nic, dokonce se nemusíš ani vyjadřovat.
Pokud se nevyjádříš (nebo tvůj advokát), tak tím neobhájíš svůj nárok na dané právo. Kdybys u soudu mlčel, tak se soudce ani nedozví, že se dovoláváš práva podle §30 AZ.

musím se věnovat placené právní činnosti
Přeju ti spoustu spokojených zákazníků ať již v reálném tak i v imaginárním světě.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: LukePole 13. 12. 2021, 17:47:30
Opět jenom detail - právo na rozmnoženinu pro osobní potřebu dává přímo zákon, to není potřeba u soudů nijak obhajovat a už vůbec ne se toho dovolávat. Soudy znají zákony dobře.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 13. 12. 2021, 18:06:06
Opět jenom detail - právo na rozmnoženinu pro osobní potřebu dává přímo zákon, to není potřeba u soudů nijak obhajovat a už vůbec ne se toho dovolávat. Soudy znají zákony dobře.
Zastaví tě policajt.

Policajt: Pane prokažte své právo řídit automobil ukázáním řidičského průkazu.
Řidič: Neukážu. Jako policajt určitě znáte zákon, který specifikuje právo řídit auto, tak proč bych vám měl něco ukazovat. Pokud ten zákon neznáte vy, tak to dejte k soudu.
Policajt: Ano takový zákon znám, ale ukažte mi, že na takové právo máte nárok.

Sorry, ale fakt už nevím jak jednodušeji to vysvětlit.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: LukePole 13. 12. 2021, 18:33:35
Tady jsi zcela mimo mísu, protože dle Zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích), § 6

(7  Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
     a) řidičský průkaz
(8  Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole.

Takže není co řešit a jak vidno, tak se snažíš ze všech sil vykroutit z toho, že tě tady už několik lidí po právní stránce zcela smetlo. Ovšem asi neznáš rčení, že čím víc se do lejna ryje, tím víc smrdí. Kdybys to nechal jak je, tak celá diskuze za chvíli upadne v zapomnění a s tím i tvoje bláboly. Takto se jenom ztrapňuješ (což je na druhou stranu ale tvoje věc).
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: M_D 13. 12. 2021, 18:55:29
Hle, téma ještě nechcíplo a už ty kopie i vozíme autem... :-)

Tečka: Volné užití se už začíná řešit od §29, ale pokud se chceš držet, jen toho §30 a nic jiného tě nezajímá, že stáhnu, nemyslím, uživám - s tím souhlasím, ale tak 15 let zpět, to byla krásná doba a §30 vypadal jinak. Pak se to trošku přeformulovalo a přibylo tam postupně pár věci, co jsou dneska pod §30.3 a uvádí ti případy, kdy kopie, co si zhozovím, tak není krytá tím "Volným užitím". Také §29 lety uznal změn.
Ale prakticky, je nereálné, že by někdo někoho za to honil, zvláště pokud jsem čistý stahovač, co na to jen čumím. Protože je to celkem "vtipné":
Jdu do kina a natočím film videokamerou/pustím Spotify a pomocí Sidify si ho stáhnu a uložím - mám černý puntík za §30.3.
Jde do kina soused a nahraje film kamerou/ze Spotify přes Sidify stáhne a pak to ještě nahraje na neco jako uloz.to, já si to stáhnu k sobě z uloz.to a užívám - soused má dva černé puntíky, já mám svoji kopii, která splňuje v Česku "volné užití".

Reálně, dostanou přes prsty max exemplární porušovači/nabízečí ve velkém, a to často tak 300 hodin veřejně prospěšných prací, seberou noťas a pak je případně autorští zástupci pumpnou o nějakou škodu. Ale u konzumenta? To je nereálné a i třeba Česká protipirátská unie vtipne uvádí, že dokud nestáhnu apsoň půlku internetu, tak nic (protože pak bych se teorieticky dostal do rozporu s §29). Musel bych být hodně blbej, zvláště pokud to jinde můžu opatřit tak, že je to "čisté"?
I jinde, kde je to omezenější, tak nevidím, že by konzumenti v trojstupu zametali ulice (např. Německo, tak to mají vylepšeno o bod, že pokud si pořídím kopii ze zdroje u kterého mohu předpokládat, že není oprávněný, tak tuto kopii pro sebe nemůžu používat v tom režimu našeho "volné užití").
A i to překonávání účinné ochrany - opět, nikdo nebude řešit, pokud si to udělám sám pro sebe. Tohle je bod, s kterým ve vztahu ke stewamovacím platformám Francie asi už dorazila až k SDEU, tak uvidíme, protože je spor o chápání, že pokud streamovací platforma sama nenabídne možnost uložení a já to uložím pomocí něčeho dalšího, tak jsem překonal "účinnou ochranu". Ale že by se to někdy řešilo v ČR nevím.
U nás bylo u Nejvyššího soudu to posuzování kopie z kopie a udělaný počet kopií bez ohledu na její zdroj a dopadlo dobře (v podstatě ten soused výše), ale bylo to v roce 2010, kdy zněl §29 asi ještě trošku jinak. Nicméně se toho zatím všichni rozumně drží (tuším, že v 2016 bylo u SDEU posuzování toho nepřiměřeného zasahování do práv autora a vymyslel to přesně opačně, než náš NS, při tom posuzování WTO tříkolového testu).

Ano, AZ se dneska snaží hledět na lineární IPTV/pozemák/SAT/kableovku stejně, ale trvalo jim to hodně dlouho. Vždyť kdy to konečně srovnali (což je trochu jiné kapitola) z pohledu dobrovolné/povinné kolektivní správy, někdy v 2017?
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 13. 12. 2021, 20:09:47
Tady jsi zcela mimo mísu, protože dle Zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích), § 6

(7  Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
     a) řidičský průkaz
(8  Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole.

Takže není co řešit a jak vidno, tak se snažíš ze všech sil vykroutit z toho, že tě tady už několik lidí po právní stránce zcela smetlo. Ovšem asi neznáš rčení, že čím víc se do lejna ryje, tím víc smrdí. Kdybys to nechal jak je, tak celá diskuze za chvíli upadne v zapomnění a s tím i tvoje bláboly. Takto se jenom ztrapňuješ (což je na druhou stranu ale tvoje věc).
Nevím o tom, že by mne někdo smetl. Já hlavně pořád čekám na odpověď zda mně u toho soudu bude stačit jen zvednout ty dva prsty a přísahat na §30. :) Když už to vypadalo, že by Tečka mohl dát nějakou odpověď, tak se vykroutil (https://forum.root.cz/index.php?topic=25572.msg363134#msg363134), že prý je to spekulace. :)

Odstavce 7 a 8, které jsi citoval stanovují postup, kterým se prokazuje právo řídit automobil. Takže jestli to správně chápu, tak myslíš, že jenom proto, že u §30 AZ není vyjmenovaný přesný název dokladu (tak jako je u odst 7a vyjmenovaný řidičský průkaz), tak že stačí u soudu říct jen zaklínadlo "§30 AZ" a tím soud bez jakéhokoiv dalšího prokazování skončí? Fakt si to myslíš? Řekni to na férovku, nevykrucuj se jako Tečka.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: M_D 14. 12. 2021, 08:22:35
Takže jestli tomu rozumím dobře, dle výše diskutujících vytvoření nahrávky pro vlastní potřebu z předplacené služby legální je, i když předplatné skončí.
Nelegálním by se stalo až případné sdílení (torenty, atp.), anebo prodej těhle nahrávek.
Ono se to motá dokola i v celé té diskuzi dohromady. Správně jde obvykle o dvě otázky, které se nevyřčeně říkají dohromady, ale mají být oddělené:
a) Může mi doma na disku ležet kopie díla z předplacené služby, kterou jsem si vlastnoručně vyrobil pro svoji potřebu?
b) Můžu si tu kopii pustit?

ad a) Může, pokud jsi při pořizování té kopie se nedostal do rozporu s §43 a je jedno, zda jsem, nejsem, byl jsem, ... předplatitel.
U služeb typu Spotify v této chvíli to chce, aby padlo závazné rozhodnutí, že stažení streamovaných dat je/není překonání "učinné ochrany" a kde je ta hranice. Zatím se nám snaží svět tvářit, že tím, že služba sama nenabízí volbu uložit, tak použitím nástroje typu Sidify je porušení §43.
ad b) V okamžiku konzumace je potřeba to míž podloženo licencí k "užití", obvykle obdrženou od držitele práv, nebo to musí být v souladu s podmínkami pro "volné užití", což bude asi většinový případ v okamžiku konzumace své domácí kopie a tam se hraje na tu kombinaci od §4 dál...

V podstatě, i když aktuálně jsem předplatitel Spotify a chci mít svoji kopii streamovaného díla, tak asi nejvhodnějším způsobem získání je stáhnout to někde na něčem typu Ulož.to (tam budou mít logy, bohužel max  6 měsíců, že jsem něco stahoval, kdybych to potřeboval doložit, ať nemusím jen zvedat ty 2 prsty).
A pokud si to chci pak správně pustit tak, abych byl v limitech pro "volné užití", tak je třeba toho mít s mírou (nemít kopii celého Spotify) a mělo by jít o dílo, které je Spotify nabízí ke konzumaci v Česku (obecně proběhlo v Česku zveřejnění daného díla v souladu s §4).

A pokud to chci sdílet/prodávat dál, tak potřebuji k tomu získat patřičnou licenci pro dané "užití" od držitele práv, abych se nedostal do konfliktu s AZ.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 14. 12. 2021, 09:17:55
@M_D: hezky shrnuto. Podle mě každému kdo si přečte § 43 odst 3 musí být jasné, že se to přesně vztahuje na Spotify.
Citace
§ 43 AZ
(3) Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování.
Přesně to Spotify dělá. Data se do kešky počítače stahují šifrovaná a Spotify omezilo ukládání na disk v nešifrované podobě tím, že tuto funkci nenabízí. Naopak nabízí funkci ukládání šifrovaných dat pro offline přehrávání. Je evidentní, že Spotify se snaží omezit ukládání streamovaného audia v nešifrované podobě.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: technomaniak 14. 12. 2021, 09:36:09
Je dobré si nastudovat elementární znalosti právní problematiky a nepsat zde pouhé smyšlenky bez reálného základu.

Možná by nebylo od věci doporučit nějakou vhodnou a kvalitní literaturu příp. i skripta. Ať máme co přes zimu číst.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 14. 12. 2021, 20:20:56
Až budeš přijat na Právnickou fakultu, tak se o vhodné literatuře velmi brzy dozvíš :D A pokud přijat nebudeš, tak je snad lepší si někde číst v jídelním lístku, otázku práva vůbec neřešit a případné právní záležitosti konzultovat výhradně se svým právním zástupcem :)
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 14. 12. 2021, 21:05:57
@technomaniak: Hlavně ať to není takový právní zástupce, který přes den montuje antény, natahuje koaxy (https://forum.root.cz/index.php?topic=23790.msg339574#msg339574) a po nocích provozuje placenou právní činnost (https://forum.root.cz/index.php?topic=25572.msg363143#msg363143) ;)
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: technomaniak 15. 12. 2021, 03:45:29
Až budeš přijat na Právnickou fakultu, tak se o vhodné literatuře velmi brzy dozvíš :D A pokud přijat nebudeš, tak je snad lepší si někde číst v jídelním lístku, otázku práva vůbec neřešit a případné právní záležitosti konzultovat výhradně se svým právním zástupcem :)
Fakt už nemám v plánu další vysokou, když jsem .PhD nedodělal kvůli podnikání. Ale od tebe jsem rozhodně čekal že něco doporučíš když už nám tu doporučuješ něco si nastudovat. Když jsi s tím doporučením nebyl vůbec konkrétní. Navíc na pravnickou fakultu mám až příliš vysoké IQ(Mensa) takže tam bych neměl šanci, ta byla vždy jenom pro průměrné a normálně schopné.

Je dobré si nastudovat elementární znalosti právní problematiky a nepsat zde pouhé smyšlenky bez reálného základu.

2LarryLin : I to je možné.
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 15. 12. 2021, 06:07:30
@technomaniak: Hlavně ať to není takový právní zástupce, který přes den montuje antény, natahuje koaxy (https://forum.root.cz/index.php?topic=23790.msg339574#msg339574) a po nocích provozuje placenou právní činnost (https://forum.root.cz/index.php?topic=25572.msg363143#msg363143) ;)
Tak to dopadá, když si vyfantazíruješ co asi dělá někdo jiný a pak nastane zklamání, že se ti tvoje představy nevyplní :D
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 15. 12. 2021, 06:12:48
Až budeš přijat na Právnickou fakultu, tak se o vhodné literatuře velmi brzy dozvíš :D A pokud přijat nebudeš, tak je snad lepší si někde číst v jídelním lístku, otázku práva vůbec neřešit a případné právní záležitosti konzultovat výhradně se svým právním zástupcem :)
Fakt už nemám v plánu další vysokou, když jsem .PhD nedodělal kvůli podnikání. Ale od tebe jsem rozhodně čekal že něco doporučíš když už nám tu doporučuješ něco si nastudovat. Když jsi s tím doporučením nebyl vůbec konkrétní. Navíc na pravnickou fakultu mám až příliš vysoké IQ(Mensa) takže tam bych neměl šanci, ta byla vždy jenom pro průměrné a normálně schopné.

Je dobré si nastudovat elementární znalosti právní problematiky a nepsat zde pouhé smyšlenky bez reálného základu.

2LarryLin : I to je možné.
Rozumím, bez maturity nelze VŠ. Ale to není ostuda a klidně to šlo napsat rovnou a ne šermovat Mensou :)

Jinak tedy obecně nelze doporučit studium práv přes internet na základě nějaké literatury (nedejbože Google), to má pak fatální následky srovnatelné s tím, když si někdo podobným způsobem snaží udělat medicínu. Ty roky na fakultě (+ dalších spoustu let praxe) holt nejde vynechat...
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 15. 12. 2021, 08:54:24
@technomaniak: Hlavně ať to není takový právní zástupce, který přes den montuje antény, natahuje koaxy (https://forum.root.cz/index.php?topic=23790.msg339574#msg339574) a po nocích provozuje placenou právní činnost (https://forum.root.cz/index.php?topic=25572.msg363143#msg363143) ;)
Tak to dopadá, když si vyfantazíruješ co asi dělá někdo jiný a pak nastane zklamání, že se ti tvoje představy nevyplní :D
Odkaz na tebou napsaný popis tvých profesí není fantazírování. :)
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: . 15. 12. 2021, 13:06:52
@technomaniak: Hlavně ať to není takový právní zástupce, který přes den montuje antény, natahuje koaxy (https://forum.root.cz/index.php?topic=23790.msg339574#msg339574) a po nocích provozuje placenou právní činnost (https://forum.root.cz/index.php?topic=25572.msg363143#msg363143) ;)
Tak to dopadá, když si vyfantazíruješ co asi dělá někdo jiný a pak nastane zklamání, že se ti tvoje představy nevyplní :D
Odkaz na tebou napsaný popis tvých profesí není fantazírování. :)
Svoji profesi jsem nikde nepopisoval, to sis ty vymýšlej, čím bych asi tak mohl být (což je ovšem tvůj problém a ne můj), nemluvě o tom, že člověk může mít profesí víc. Zjevně máš ale problém s tím, že tvoje internetová TV bastlená přes nějaké USB sticky z Ali za dolar nestojí za nic, tak se zase pouštíš do sáhodlouhých a nic neřešících debat jenom proto, aby sis dokázal, jaký jsi guru (rozuměj clown :D )
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: 🇺🇦LarryLin 15. 12. 2021, 14:40:17
@technomaniak: Hlavně ať to není takový právní zástupce, který přes den montuje antény, natahuje koaxy (https://forum.root.cz/index.php?topic=23790.msg339574#msg339574) a po nocích provozuje placenou právní činnost (https://forum.root.cz/index.php?topic=25572.msg363143#msg363143) ;)
Tak to dopadá, když si vyfantazíruješ co asi dělá někdo jiný a pak nastane zklamání, že se ti tvoje představy nevyplní :D
Odkaz na tebou napsaný popis tvých profesí není fantazírování. :)
Svoji profesi jsem nikde nepopisoval, to sis ty vymýšlej, čím bych asi tak mohl být (což je ovšem tvůj problém a ne můj), nemluvě o tom, že člověk může mít profesí víc.
Jakože napojování koaxů, TV, satelitů, které jsi popisoval, že děláš pro hotely a penziony ani placená právní činnost o které jsi psal v této diskuzi není tvoje profese? Tak to klobouk dolů jestli tvoje hlavní profese je nějaká třetí a výše jmenované činnosti děláš jen jako vedlejšák.

Zjevně máš ale problém s tím, že tvoje internetová TV bastlená přes nějaké USB sticky
Nemám žádný problém s mojí technikou. Jen si tě pamatuji z té rok staré diskuze kde jsi jako velký suverén někomu radil ať se dovzdělá v oblasti elektrotechniky. V této diskuzi zase vystupuješ jako suverén, který doporučuje dovzdělání v oblasti práva. :)
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Amante 21. 12. 2021, 09:09:06
Na jakém principu tyto aplikace fungují? Chápu správně, že pouze nahrávají hrající audio výstup a přidávají k výsledným souborům metadata, která získávají přes veřejná API těchto hudebních služeb?
Název: Re:Je legální používat služby jako je Sidify / Tidabie / DeeKeep?
Přispěvatel: Filip Jirsák 21. 12. 2021, 09:22:32
Na jakém principu tyto aplikace fungují? Chápu správně, že pouze nahrávají hrající audio výstup a přidávají k výsledným souborům metadata, která získávají přes veřejná API těchto hudebních služeb?
Většinou přímo stahují data ze serveru a dekódují je. Nahrávání audia by bylo komplikované. Ale záleží na konkrétní implementaci, nezkoumal jsem to. Každopádně normálně se to přehrává na uživatelově zařízení, a to i na hloupých zařízeních jako „chytrá“ televize. Takže to může být chráněné jen přihlašovacími údaji uživatele, případně může být nějaký klíč zadrátován v aplikacích – pak ale není tak těžké dostat ho odsud ven. Takže i pokud ty služby používají nějaké kódování (DRM), není to nic světoborného, co by se nedalo relativně snadno obejít. Pro jistotu ale připomínám, že takové obcházení je porušením zákona.