SW licence Autodesk

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #15 kdy: 21. 05. 2020, 15:44:11 »
@farbydos2

Zkracující se životní cyklus je objektivní skutečnost v IT posledních let. Operační systémy, ale i ostatní software má dnes cca dvouletý život. Kdyby došlo na nějaký komplikovaný spor, bude se vendor hájit tím, že to není jeho svévole, ale stav věcí, kterému se pouze přizpůsobuje.

S tou aktivací je to složitější. Kruciální otázka je, jestli je aktivační mechanismus považován za účinný technický prostředek ochrany práv podle § 43 odst. 1 a 3 autorského zákona (AutZ):

Citace
§ 43

(1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází nebo jinak maří účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona.

(...)

(3) Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování.

Vendor bude jistě bojovat za to, že se nejedná o takový prostředek a přinese spoustu argumentů, že to slouží k úplně něčemu jinému. Pokud by to totiž byl prostředek ochrany práv, pak by museli respektovat § 66 odst. 8 AutZ:

Citace
§ 66

Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu

(...)

(8) Právní ochranou technických prostředků podle § 43 nejsou dotčena ustanovení odstavce 1 písm. d) a e) v rozsahu nezbytném k využití těchto omezení. Autor, který pro své dílo použil technické prostředky podle § 43 odst. 3, je povinen zpřístupnit počítačový program oprávněnému uživateli v rozsahu podle odstavce 1 a je povinen označit počítačový program chráněný technickými prostředky uvedením jména a adresy osoby, na kterou se má oprávněný uživatel za tím účelem obrátit.

Dále bude vendor bojovat o výklad tohoto odstavce, jestli se zpřístupněním rozumí jednorázové zpřístupnění (po koupi + v době podpory), nebo jestli je tato povinnost časově neomezená. Vendor bude tvrdit, že časově neomezená povinnost je nepřiměřená (má to snad poskytovat i za sto let?). Zákazník bude tvrdit, že to je riziko vendora, když se dobrovolně rozhodl ochranu zavádět.

Můj názor - ničím nepodložený, jen jak ho cítím já: Myslím si, že DRM není nezbytné, že je to opravdu svobodné rozhodnutí vendora. Chrání jeho ekonomické zájmy před zneužíváním, ale musí počítat s tím, že jsou s tím spjaty i povinnosti. Podle mě by měl vendor zajistit aktivaci neomezeně, případně posléze poskytnout verzi bez ochrany, nebo může zákazníkovi poskytnout bezplatně i novější verzi. Mělo by být na jeho uvážení, která z cest je pro něj výhodnější, ale neměl by se snažit prorazit takovou, která "poškozuje" zákazníka. ("Poškozuje" jsem dal do uvozovek, protože o škodu v právním slova smyslu nejde)


Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #16 kdy: 21. 05. 2020, 18:23:26 »
Není náhodou jeden z problémů předplatného skutečnost, že je uživatel nucen používat aktuální verzi? Tuším že předplatné se obvykle vztahuje na aktuální verzi, ale ne každý chce aby se mu software měnil pod rukama.

Druhý problém je vyšší míra sledování uživatele, pokud se provoz software vyžaduje online přístup k internetu. Může to lehce zavánět zneužíváním získaných údajů (pro různé účely - od interních statistik až po prodej údajů dalším subjektům).

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #17 kdy: 21. 05. 2020, 18:27:18 »
Není náhodou jeden z problémů předplatného skutečnost, že je uživatel nucen používat aktuální verzi? Tuším že předplatné se obvykle vztahuje na aktuální verzi, ale ne každý chce aby se mu software měnil pod rukama.

Ano, je to tak. Vendor zase nechce řešit problémy které vznikají nekompatibilitami mezi rychle se aktualizujícími OS a mnoha verzemi, které by musel podporovat. Proto volí jako kompromis předplatné - uživatel má nárok i povinnost aktualizovat v rámci posledních dvou, tří verzí. A vendor má povinnost udržovat vše běžící omezenou jen na ty dvě, tři poslední verze.

Obávám se, že technicky vzato, takovýto přístup dává smysl. Software by musel být o poznání dražší, kdyby chtěli podporovat delší řadu OS a delší řadu verzí svého produktu. Vždy je to něco za něco.

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #18 kdy: 21. 05. 2020, 19:22:07 »
Citace
Ten software na který máte platnou licenci, si u nás v pohodě můžete cracknout, aby se dal používat tak jak bylo zamýšleno a na vyčůraného výrobce udělat dlouhý nos.

Tímto si nejsem vůbec jist. Autodesk explicitně uvádí, že jakýkoliv pokus o aktivaci "alternativním" způsobem je považován za porušení licenčních podmínek a může vést ke ztrátě licence, popotahování a možná nějaké pokutě.

Tím si můžete být naprosto jistý. Autorský zákon je nadřazený takovým vyděračským podmínkám.

Viz
Citace
§ 66
Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu

(1) Do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, jestliže

a) rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu,

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #19 kdy: 21. 05. 2020, 21:16:01 »
A nestačilo to provozovat na virtuálce se snapshotem a bez připojení k netu?


Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #20 kdy: 21. 05. 2020, 21:24:47 »
A nestačilo to provozovat na virtuálce se snapshotem a bez připojení k netu?

Neoficiálně určitě ano. EULA ale použití ve virtuálním prostředí zakazuje.

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #21 kdy: 21. 05. 2020, 21:40:46 »
Tím si můžete být naprosto jistý. Autorský zákon je nadřazený takovým vyděračským podmínkám.

Viz

Zde se mýlíte. Aktivace je zde v roli technického prostředku k ochraně práv, nikoliv chráněné dílo samotné. Do tohoto "technického prostředku" nesmíte zasahovat, viz § 43 AutZ:

Citace
§ 43

(1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází nebo jinak maří účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona.

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #22 kdy: 21. 05. 2020, 22:21:39 »
Celá tato diskuse je taková východoevropská.

farbydos2 dovol mi se zeptat - Ke klientům váš obchodník také jezdí domlouvat zakázky v 5 let starém autě, v 5 let starých hadrech a 5 let starých botách? Jestli jo, potom se nedivím že moc zakázek nedostanete a potom se místo práce samotné musíte zaobírat úvahami jak udržet při životě 5 let staré verze. Vsadím boty že kdybyste změnili přístup, koupili každému normální vybavení model 2020 (resp. pronájem), s překvapením byste zjistili že nakonec budete úspěšnější a celé této diskusi byste se zasmáli.

Někdy si říkám že by to chtělo pustit kuchaře Pohlreicha do IT, první otázka co by na tvůj dotaz položil by bylo "proč do psí p*dele provozuješ konstrukční firmu, když nevyděláš ani na to aby sis jednou za 5 let koupil slušné vybavení? Tak ten byznys prostě nedělej, trh se pročistí."

Bez urážky, do kterého roku konkrétně sis myslel že budeš verzi 2017 provozovat?

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #23 kdy: 21. 05. 2020, 22:32:24 »
A k tvé otázce "Jak si může AutoDesk dovolit vypnout aktivační servery"?

Snadno. Je to americká firma a v tamní kultuře ani nenapadne, že by někdo vážně uvažoval o tom že bude provozovat pět let starou verzi. Tedy, oni (neznajíce východoevropskou mentalitu) nejspíš ani netuší že dělají něco co může někoho popudit.

Přístup "jednou nakoupit a pak neinvestovat ani korunu a žít z toho až do smrti/na věčné časy" je postkomunistický, také se kdysi říkalo že socialistická ekonomika přestala fungovat, protože došly zásoby a stroje po kapitalistech. Od roku 1945 totiž nikdo do ničeho neivestoval.

Viz taková továrna vyrábějící motocykly Jawa, ta v roce 1989 jela výrobu dle výkresů a na strojích z první republiky, proto také vyvážela jen do SSSR, Indie a na Kubu, všude jinde byly její produkty neprodejné. A proč? Protože tam seděli a řídili to lidé jako ty, co nechtěli nikdy do ničeho investovat.

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #24 kdy: 21. 05. 2020, 22:41:09 »
@feshqlqjkdrtnbweoa

To vše, co píšete může být pravda. Je také pravdou, že smluvní vztahy mají v USA jiný charakter, daleko víc se uplatňují smlouvy které bychom podle českého práva nazvali spíš "odvážné smlouvy" - tedy upravují podmínky pro události, o kterých se neví kdy a jestli vůbec nastanou. Tím neznámým momentem je právě to vypnutí nových aktivací.

Leč, ta firma není žádný chudý nýmand z USA, který neví, která v Evropě bije. Tady platí trochu odlišná pravidla a zákazníci možná vnímají realitu "neamericky", ale to přeci není vada.

V popisu událostí však nevidím ani tak problém v licenci, ani v porušování práva. Evropsky smýšlející zákazník se potkal s významnou americkou firmou. Bodem styku ale byl distributor, obchodník. Ten podle všeho vyvolal dojem (nebo nechal zákazníka v přesvědčení), že licence bude fakticky použitelná neomezenou dobu (s přihlédnutím ke kompatibilitě). Ani to není protiprávní. Můžeme možná připustit, že Autodesk nevidí, proč by měl být v této situaci nějaký problém - budiž. Od obchodníka (distributora) to však morálně pokleslé je.

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #25 kdy: 21. 05. 2020, 23:01:24 »
Ano, distributor měl zákazníkovi jasně vysvětlit že ta "trvalá" licence není "na věčné časy". O tom žádná, a nakonec ani ty "věčné časy" netrvaly věčně, a ani "tisíciletá říše" netrvala tisíc let. Tazateli by bylo bývalo stačilo dávat pozor v dějepise.

Jak to v Česku bývá, distributor třeba i věděl jak to je, ale nechal zákazníka v jeho bludech "nakoupím jednou a budu to mít napořád". Mohlo to být klidně i proto že zákazník prostě nechtěl argumenty slyšel (v Česku velmi časté, viz ten nešťastník v sousedním vlákně, kterému jste 10x napsal jak by probíhal soud, ale on stále mele jeho představy). Takovým pak těžko radit, stejně jako těžko radit tazateli nebo distributorovi.

On to vyřeší trh, nastoupí mladá generace konstruktérů pro kterou bude pronájem licencí normální, ti budou produktivější, šikovnější, a staří dinosauři i s jejich verzemi 2010, 2017 prostě z trhu zmizí. V insolvenci jejich bývalé firmy si pak přes nastrčeného kupce koupí jejích milovaná deset let stará PC i s těmi starými licencemi, dají si je někam domů do garáže a budou tam po večerech chodit "konstruovat" pro virtuální zákazníky. Zoufalce který má doma PC486, na něm snad ještě DOSový AutoCad, pořád v tom něco kutí a rozesílá jako úžasné zlepšováky do Škodovky a Honeywellu (kde to logicky házejí do koše) mám v příbuzenstvu.

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #26 kdy: 21. 05. 2020, 23:44:49 »
@feshqlqjkdrtnbweoa Shrnu odpoveď bez citací konkrétních pasáží.

Psal jsem, že konstrukční prostředí je hodně konzervativní. Důvodů je několik. (i) Děláme zakázky i pro ruské či indické klienty. Ti jasně řeknou, že jakýkoliv novější CAD je z jiného vesmíru. Můžeme zakázky odmítnout, ale vedení se rozhodlo, že pro nás mají smysl (jde zpravidla o dlouhodobé projekty). (ii) Projekty, které konstruktéři zpracovávají, se postupně sestavují v řádu let, a to nejen v naší firmě, proto je potřeba se na začátku s ostatními sjednotit a pak vše dokončit v jednom typu CADu (víme, že převod mezi CADy nebo různými verzemi daného CADu je možný, ale v praxi se ukazuje jako dost nepříjemně zdlouhavý). (iii) Zkusil jste někdy nasadit ve firmě čerstvě vydanou verzi CADu? My jsme takto zkoušeli Inventor 2013, 2016 a 2017, Solidworks 2016 a 2019. V každém případě byl software první rok hodně neodladěný. Pro produkční nasazení není reálné nasadit rolující subscription a držet se posledních verzí. Nám se u Solidworks osvědčil roční odstup. Inventor 2017 fungoval u nás doopravdy dobře někdy v druhé půlce roku 2018 (měli jsme zaplacenou podporu přímo od distributora, každou iteraci prováděli přímo jeho technici). Třeba u Solidworks 2019 byl dost zásadní bug v licenčním serveru a ten není opraven ani po roce, kdy jsme jej opakovaně hlásili podpoře (placené ze subscription). Podklady prý vždy předali DS, ale reálný výsledek nikde. Bohužel je u těchto "středních CADů" vývoj takový neohrabaný: stable verze od distributora by mohla být takový release candidate. Proto se nedá divit, že jsou konstruktéři z každého updatu jako na trní.

Věčné časy jsou, jak sám uvádíte, neuvěřitelně relativní pojem, souhlasím. V kontextu strojařských nástrojů je ale cyklus vývoje SW hodně zpomalený. Podívejte se třeba na periferie různých strojařských udělátek. V Inventoru za posledních pár let nepřišla žádná změna, pro niž be se stal software doopravdy mnohem lepším strojařským nástrojem. Mění se rozhraní a přidává se práce v cloudu. Pokud ale ve firemním prostředí pracujete aspoň trochu jako člověk, máte už dlouho dobu správu dat vyřešenou nezávisle na cloudu Autodesku nebo kohokoli jiného (Solid má PDM, Autodesk používá Vault). Co se změn rozhraní týče, zpravidla se uživatelé CADu zlobí, že se jim mění profesionální nástroj pod rukama.

Cílem odstavců výše nebylo nijak plakat. Osud těch Inventorů je asi jasný a firma si s tím poradí. Jen jsem chtěl nastínit, že existuje i prostředí, kde je vyšší míra konzervativnosti a kde možná není podobný přístup úplně k ničemu.

Jen dodám, že názory na různé CADy jsou zprostředkované: já sám nejsem konstruktér. Překvapivě dobře se na nich ale shodují různé generace strojařů, konstruktéři i z jiných firem atp. Možná na tom něco bude, ale z vlastní zkušenosti CAD neznám.
« Poslední změna: 21. 05. 2020, 23:53:40 od farbydos2 »

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #27 kdy: 22. 05. 2020, 03:33:42 »
Já to slovo "konzervativní" viděl už v prvním příspěvku. Doporučuji se hluboce zamyslet nad tím které slovo tam mělo být správně a co se fskutečnosti za tím skrývá.

Jinak celá reakce je jak ze šablony:
-potřebuji staré verze, protože ta nová je moc neodladěná
-potřebuji staré verze, protože v té nové je bug, který jsem hlásil, ale výrobce mi nedal za pravdu
-všichni u nás ve východoevropské firmě se na tom shodli
-výrobce má neohrabaný vývoj

Tohle slýchám o Windows, o Office, o ERP systémech, prostě o všem. Zajímavé je že pouze od východoevropanů. Zejména pak od těch kteří znají i větu "trenér našeho nároďáku to dělá také blbě, u nás v konstrukční kanceláři jsem se shodli že bychom tým postavili jinak".

Tam kde se Američan za svého trenéra/výrobce SW postaví, přeje mu úspěch a snaží se pochopit jeho kroky, tam má Východoevropan kecy jak trenér/výrobce SW dělá vše špatně. Proto má mizernou produktivitu a proto má problém si na ty licence vůbec vydělat. Začarovaný kruh.

AutoDesk jsem viděl naposledy před dvaceti lety, ale nasadil jsem milion jiných "nenasaditelných moc nových neodladěných verzí" jiných produktů a vždycky to nakonec šlo, ačkoli ten chytrolín co to měl udělat přede mnou tvrdil že "je to moc nové neodladěné blablabla" dle vzorce výše. Východoevropské kecy. Konstruktérské kecy - "my jsme specifičtí a máme specifické nároky". Totéž říkají mizerní účetní (také "potřebují" zrovna tuhle specifickou verzi), mizerní lékaři (také "potřebují" zrovna tuhle specifickou verzi), mizerní právníci ("ASPI je celé špatně, ale nedalo by se nějak ukrást?"). Výdy jen a pouze ti mizerní, ti šikovní se soustředí na svou práci a na kecy o tom co kdo dělá špatně nemají čas, ani takové ego-kompenzační kecy že by to dělali lépe než výrobce a kolik nahlásili chyb nemají zapotřebí. Viděl jsem i právníka který jakémusi příbuznému tvrdil že nájemní smlovu mu sepíše dle starého OZ, protože ten "NOZ je moc neodladěný, poslanci to špatně odhlasovali" (podobnost "tahle verze je moc nová, AutoDesk to má špatně" jako vyšitá). Nutno dodat že šlo o starého pána který už byl malinko senilní a NOZ byl nad jeho mentální kapacitu.

Do Indie a Ruska prodáváte proto že jedno je prototyp východní Evropy a to druhé jediný trh kde je prodejná produkce dnes již zmíněné firmy Jawa (alias indický Yezdi)? Fajn, trefil jsem se i s tou východní Evropou i s tou Jawou. Vykašlete se na tento trh, stahuje vás to do bažin a běžte dělat pro někoho jiného.

Škoda že je východní Evropa ekonomicky tak malá že se nevyplatí pro ni vyvíjet, hned bych si založil firmu který by vyvíjela SW pro "konzervativní". Oh wait - ona už existuje celá země pro "konzervativní"-jmenuje se KLDR . Tam si všechno dělají sami a nejlépe ve vesmíru, protože cizí vendoři to mají celé špatně a protože https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cu%C4%8Dche. A jak to tam všechno krásně funguje ...

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #28 kdy: 22. 05. 2020, 07:31:28 »
... a v tamní kultuře ani nenapadne, že by někdo vážně uvažoval o tom že bude provozovat pět let starou verzi.
nesmysl. Proč si myslíte, že se z trvalých licencí přechází na předplatné. Protože ani v tamní kultuře zákazníci neměli důvod kupovat každou aktualizaci, které jim reálně nic nepřinášely a provozovali staré verze. A tak začali výrobci licencí nabízet pseudoslužbu vynucených aktualizací

Re:SW licence Autodesk
« Odpověď #29 kdy: 22. 05. 2020, 07:52:43 »
Snadno. Je to americká firma a v tamní kultuře ani nenapadne, že by někdo vážně uvažoval o tom že bude provozovat pět let starou verzi. Tedy, oni (neznajíce východoevropskou mentalitu) nejspíš ani netuší že dělají něco co může někoho popudit.

Proboha co meleš ze bláboly?????

Byl jsi někdy v USA? Makal jsi tam ? Máš tam známé, kamarády, kontakty? Naprosto běžné jsou tam věci 10,15,20,25 let staré a to i v oblasti IT. Dokonce si pamatuji problémy  Y2K jak ukazovaly záběry z US Army a měly tam 286tky a to byl rok 2000. Nebo ještě když jsem byl u známých v roce 2003 tak doma měly Win3.11 s jehličkovou tiskárnou. V knihovnách v tu dobu měly ještě W95tky. Dá se říci s nadsázkou, že co se týče modernosti HW a SW jsme v tu dobu byli před USA (samozřejmě nesrovnávám superpočítače a výbavu NSA). A to neřeším ostatní zařízení : ledničky, pračky, myčky … obměňují to jakmile to přestane fungovat.