Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #60 kdy: 30. 09. 2019, 15:39:56 »
Tak on ten "nezávazný text" je výklad zákona který udělalo jejich právnické oddělení.
To je jen vaše spekulace nebo zákulisní informace. Na webu ČOI je to podáváno jako běžná informace, kterou taky mohl psát stážista na marketingovém oddělení.

Ty seš samozvaný právník co má svůj nezávazný výklad ... .
Že mám ten výklad já, to by opravdu nebylo zajímavé. Zajímavé je, že ten výklad mají i provozovatelé e-shopů, kteří se snaží zákon změnit, a mají ho také poslanci, kteří předkládají novelu.

Nicméně jsem neslyšel o obchodu kde by bylo možné zboží zapůjčit, používat a pak bez problému vrátit.
Samozřejmě, že se tomu obchody brání, protože takové „zapůjčení“ snižuje hodnotu jejich zboží, které následně prodají se ztrátou. Jenže nejde o to, co se děje, když obchod zkusí vrátit částku poníženou o snížení hodnoty, a zákazník na to přistoupí. Jde o to, co se děje, když na to zákazník nepřistoupí a bude se s odkazem na ten paragraf domáhat toho, že chce vrátit plnou cenu, protože se zbožím nakládal pouze tak, jak je nutné vzhledem k jeho povaze a vlastnostem.

Že si někteří lidé dělají z e-shopů „půjčovny“, to je známý problém. Kdyby obchod mohl vždy bez problémů z ceny strhnout „ošupné“, žádný problém by to nebyl, protože by se to těm lidem nevyplatilo.


Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #61 kdy: 30. 09. 2019, 18:27:22 »
Že mám ten výklad já, to by opravdu nebylo zajímavé. Zajímavé je, že ten výklad mají i provozovatelé e-shopů, kteří se snaží zákon změnit, a mají ho také poslanci, kteří předkládají novelu.

Provozovatelé e-shopů chtějí mít jistotu a ne riskovat, že jejich výklad nemusí obstát. To je zcela pochopitelné. Na druhou stranu, zákony je potřeba vykládat a ne do nich psát každou nuanci. Když už jsme tu diskutovali o právu, pokud je v nějaké části zákona uveden výčet situací, tak samozřejmě v tu chvíli platí i druhá teze: co není vyjmenováno, na to se ustanovení nevztahuje. Proto je (správná!) snaha zákonodárce nesnažit se vyjmenovat konkrétní situace (zákonodárce nemůže dopředu vědět, co budoucnost přinese), ale v zákoně popsat, jakého cíle, případně jakými prostředky dosáhnout. Nové situace, které zákon v době svého vzniku neznal, se pak lehce vyloží.

Mě snaha mít zákon nacpaný vyčerpávajícím výčtem všech situací připomene, kdy též "moudří" zastupitelé, policisté, strážníci a poslanci, kteří do zákona protlačili extra pasáž o Segwayích namísto toho, aby stávající zákon vyložili podle významově nejbližšího ustanovení. Heh, ze Starého města vyhnali dvoustopá vozítka, aby na jejich místo nastoupily koloběžky a další jednostopá vozítka, které už nemají jak zakázat. Stejně bude muset Praha přistoupit k tomu využívat současný zákon a umět rozlišit postihovatelné od nepostižitelného chování, zodpovědného pražského cyklistu od nalitého turisty. Jenže na to musely padnout měsíce "zasvěcených" diskusí a projít zcela zbytečná novelizace zákona, vzniknout nová dopravní značka atd.

Samozřejmě, že se tomu obchody brání, protože takové „zapůjčení“ snižuje hodnotu jejich zboží, které následně prodají se ztrátou. Jenže nejde o to, co se děje, když obchod zkusí vrátit částku poníženou o snížení hodnoty, a zákazník na to přistoupí. Jde o to, co se děje, když na to zákazník nepřistoupí a bude se s odkazem na ten paragraf domáhat toho, že chce vrátit plnou cenu, protože se zbožím nakládal pouze tak, jak je nutné vzhledem k jeho povaze a vlastnostem.

Že si někteří lidé dělají z e-shopů „půjčovny“, to je známý problém. Kdyby obchod mohl vždy bez problémů z ceny strhnout „ošupné“, žádný problém by to nebyl, protože by se to těm lidem nevyplatilo.

Pokud na to zákazník nepřistoupí, nezbyde mu, než se obrátit na soud. Soud vyjde z doměnky, že zákazník má právo na vrácení celé částky. Bude na obchodníkovi, aby vyargumentoval (prokázal) jak došel k požadované částce náhrady. První část argumentace bude o tom, podle čeho usuzuje, že má na náhradu nárok, druhá část bude o částce - tu buďto určí z dostupných informací (obvyklá cena použitého zboží), nebo to opře o znalecký posudek.

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #62 kdy: 30. 09. 2019, 21:57:26 »
To, že si někteří lidé dělají z e-shopů půjčovnu, tvrdí různí majitelé e-shopů. Takže věřím tomu, že ze strany e-shopů nejde jen o pojistku „co by kdyby“, ale že je to reálný problém. Že v zákoně nemá být každá nuance souhlasím, ale to „aby se obeznámil“ mi připadá jako velmi srozumitelné vysvětlení smyslu celého paragrafu, které vy musíte velmi složitě tahat odjinud. Navíc ten paragraf má implementovat směrnici, příslušný odstavec je kopií textu směrnice, až na to vypuštěné „aby se obeznámil“. To už neobhájíte tím, že je to tam nadbytečné – to prostě někdo chtěl být kreativní, a teď bude potřeba jeho chybu opravit.

To samé se teď dělalo se zákonem o DPH – novela nahrazuje původní formulace větami zkopírovanými ze směrnice. Ukázalo se totiž, že to původní přebásnění v zákoně bylo nepřesné, tudíž jsme tu směrnici nenaplňovali správně. Nedělám si iluze, že je to v jiných zákonech lepší.

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #63 kdy: 30. 09. 2019, 22:00:54 »
Že v zákoně nemá být každá nuance souhlasím, ale to „aby se obeznámil“ mi připadá jako velmi srozumitelné vysvětlení smyslu celého paragrafu, které vy musíte velmi složitě tahat odjinud.

Možná máte pravdu. Pokud ale platí Váš výklad, muselo by se a minori ad maius dovodit to samé právo i pro nákupy v prodejně, a to mi přijde ještě krkolomnější.

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #64 kdy: 30. 09. 2019, 23:32:46 »
Možná máte pravdu. Pokud ale platí Váš výklad, muselo by se a minori ad maius dovodit to samé právo i pro nákupy v prodejně, a to mi přijde ještě krkolomnější.
Nemuselo, nákup na prodejně a nákup přes internet jsou dvě různé věci a spotřebitel nemusí mít stejná práva, i kdyby bylo technicky možné mu je zajistit. Spotřebitel je např. více chráněn, pokud je smlouva uzavírána mimo prostory obvyklé pro podnikání. K tomu není žádný technický důvod, že by si třeba něco nemohl vyzkoušet. Důvod je jednoduchý – zjistilo se, že je spotřebitel v takové případě psychologicky více znevýhodněn, než v kamenné prodejně, proto to zákon kompenzuje tím, že mu dává více práv. Stejná kompenzace něčeho jiného může být širší právo na „vyzkoušení“.


Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #65 kdy: 30. 09. 2019, 23:41:13 »
..., proto to zákon kompenzuje tím, že mu dává více práv. Stejná kompenzace něčeho jiného může být širší právo na „vyzkoušení“.

To už je hodně divoká úvaha, k ní nemáte žádnou oporu - ani v té důvodové zprávě.

Vilith

  • *****
  • 647
    • Zobrazit profil
Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #66 kdy: 30. 09. 2019, 23:52:56 »
Jirsák má právní vzdělání?
Pochybuju a proto doporučuji jeho rady ignorovat

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #67 kdy: 30. 09. 2019, 23:54:59 »
...ještě mě tak napadá, když znovu čtu Váš poslední příspěvek... Vy podle mě mylně řadíte na stejnou roveň a/ "Nákup v kammenné prodejně" a b/ "Nákup na dálku", jakožto dvě na roveň postavené alternativy.

Ve skutečnosti ten vztah není souřadný, ale podřadný: nadřazená je "Kupní smlouva" a podřazená je výjimka pro "Smlouvy uzavírané na dálku". Proto musíte uplatnit úvahy "od většího k menšímu" a "od menšího k většímu".

Na jedné straně je smluvní strana "spotřebitel", která má při sjednávání běžné kupní smlouvy možnost si kupovanou věc prohlédnout. Je poměrně pochopitelné dojít k tomu, že stejné právo by měl mít i spotřebitel uzavírající smlouvu na dálku. Potud, jestli se nemýlím, spolu souhlasíme. // Pokud ale kodex dává práv víc, je potřeba se podívat i na

druhou stranu, kde je smluvní stranou "prodejce", který má právo chránit své jmění. Pakliže, podle Vašeho výkladu, musí "prodejce na dálku" strpět klidně i pokles ceny použitého zboží (budiž), pak neexistuje žádný rozumný důvod proč totéž nemusí strpět i prodejce v kamenném krámě.

Spotřebitel, který smí 14 dní zboží užívat, přichází k jistému bezdůvodnému obohacení. Bezdůvodné? Asi mi odvětíte, že když je to v zákoně, tak to není bezdůvodné. Podle mě i tak je. Zákon sám o sobě důvod nedává - zákon to pouze vyjadřuje slovy. Pokud by to obohacení spotřebitele nemělo být bezdůvodné, pak je potřeba hledat důvod. Zde si myslím, že ochrana "psychologické pohody spotřebitele" nemůže obstát - proč by za moji pohodu měl platit nějaký prodejce?

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #68 kdy: 01. 10. 2019, 00:03:55 »
Jirsák má právní vzdělání?
Pochybuju a proto doporučuji jeho rady ignorovat

Kolega Jirsák argumentuje veskrze správně, ale zohledňuje pouze gramatický výklad práva. Řadí text zákona nad jeho smysl. To podle mě správně není. Václav Havel kdysi použil krásný termín: "duch zákona" - přesně to, že text nesmí být vykládán upjatě, ale musí zapadat do celého kontextu, musí dávat smysl.

Zákon směnečný a šekový dává na zaplacení směnky dva dny, přičemž se započítává i sobota (zákon vznikal v době, kdy se v sobotu pracovalo). Ten zákon má stále stejný text. Přesto dnešní soudy dospěly k tomu, že lhůta se má prodloužit (tuším) na 10 dní. To by kolega asi nepobral, jak je možné, aby soudy vlastní úvahou šly proti liteře. V zákoně dva - v praxi deset. Přesto to soudy dělají - protože poměrně pečlivě vyargumentovaly, jak se od třicátých let do dneška změnila společnost, účel používání směnek, zneužívání směnek a konečně i to, že směnka dávno není jedním z mála platebních instrumentů (dnes jich máme mnoho), a že nad údernost směnečného zákona je nutnější chránit občany před zneužíváním směnek. Tento posun bych dal jako hodně markantní příklad, jak se vykonávat právo.

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #69 kdy: 01. 10. 2019, 01:08:21 »
Podle mne naopak na stejnou úroveň stavíte nákup v kamenné prodejně a nákup přes internet vy. Opakovaně argumentujete tím, že kdyby něco platilo pro nákup přes internet, musí to platit i pro nákup v kamenné prodejně. Ale k tomu není důvod. Nákup přes internet má odlišnosti od obecného nákupu, jejichž smyslem je kompenzovat určité nevýhody pro spotřebitele. Ale ty nevýhody a kompenzace nejsou způsobem „tady spotřebitel ztrácí přesně 10 Kč, tak mu tady 10 Kč vrátíme“. Nejde přesně říct „tohle je za to a tohle je za to“. Ten způsob kompenzace musí být přesně určen zákonem, nemůžete ho odvozovat od obecných ustanovení. Uváděl jsem to na příkladu těch 14 dní – to číslo 14 je arbitrární rozhodnutí zákonodárce, který se rozhodl, že v celkovém mixu kompenzací bude 14 tak akorát. A úplně stejné je to i s tím, co může spotřebitel se zbožím dělat během té čtrnáctidenní lhůty. Nikde není řečeno, že mu má být poskytnuta stejná možnost, jakou by měl v kamenné prodejně. Klidně mu může být poskytnuta možnost vyzkoušet zboží víc, ovšem výměnou za to, že na to má jenom 14 dní; nebo naopak může zboží vyzkoušet méně, ale má na to celých 14 dní. Prostě těch proměnných je tam spousta (doba na odstoupení od smlouvy, doba na vrácení peněz, kdo platí náklady na dopravu a jaké) a neexistuje žádný důvod, proč by zrovna míra vyzkoušení měla být fixována k tomu, jak si to může spotřebitel vyzkoušet v prodejně. Už jenom proto, že ani to vyzkoušení nemůže být srovnatelné – v prodejně si něco může vyzkoušet víc, než si může vyzkoušet doma (protože je v prodejně odborník, který mu poradí, nebo protože mají v prodejně speciální nástroj nutný k detailnímu vyzkoušení), a něco zase méně (v prodejně nejsou stejné podmínky, jako doma; některé věci tam prostě zkoušet nejde).

Text zákona nad jeho smysl neřadím. S Václavem Havlem a jeho pojetím „ducha zákona“ naprosto souhlasím. Akorát že ten duch zákona pořád musí vycházet z toho, co je v zákoně napsáno. Podle mého názoru v tomto případě smysl zákona odvozujete z toho, co byste chtěl, aby v zákoně bylo; bez ohledu na to, že k tomu v zákoně nemáte žádnou oporu.

Pořád vycházíte z toho, že ta 14denní lhůta je určená k tomu, aby si spotřebitel mohl zboží vyzkoušet, jako náhrada za to, že by si ho mohl vyzkoušet v prodejně. Ale jak jste přišel na to, že zrovna tohle je smysl toho zákona? Já si myslím, že ta možnost odstoupení od smlouvy je myšlená jako kompenzace toho, že si spotřebitel nemůže zboží vyzkoušet. Kompenzace je něco jiného, než náhrada. Náhradou za 10 ha pozemek je 10 ha pozemek obdobné kvality v obdobné lokalitě. Kompenzací může být třeba 5 ha pozemek + doplatek v penězích, nebo třeba 12ha méně kvalitní pozemek. Spotřebitel nákupem na dálku přichází o víc než jen o to vyzkoušení, takže je logické, že jako kompenzaci dostane víc, než jen vyzkoušení srovnatelné s tím na prodejně.

Odůvodnění, proč „prodejce na dálku“ musí strpět klidně i pokles ceny použitého zboží (na rozdíl od prodejce v kamenném obchodě), je snadné – protože je potřeba zachovat stejná práva pro spotřebitele. Na tom je přece celá ta speciální úprav prodeje na dálku postavená. Kdyby „prodejce na dálku“ směl strpět jen to samé, co „kamenný prodejce“, není nutná žádná speciální úprava. „Prodejce na dálku“ si tento způsob podnikání vybral dobrovolně, věděl o tom, že má tvrdší podmínky, než prodejce v kamenném obchodě.

Osobně si myslím, že by spotřebitel měl odpovídat za snížení hodnoty zboží způsobené užíváním. Protože to může ovlivnit a zároveň může používáním hodnota být snížena dost podstatně. Ale je to jen můj názor a nemůžu tvrdit, že je to smysl zákona. Stejně tak si myslím, že by spotřebitel neměl odpovídat za snížení hodnoty zboží způsobené jeho vybalením z originálního obalu. Protože to, že bude zboží prodávat zatavené v plastu, ze kterého se musí málem vysekat, je zase rozhodnutím prodejce (resp. výrobce, kterého prodejce zastupuje), a spotřebitel to nemůže ovlivnit. A často prostě je k obeznámení se s výrobkem je nutné jej z toho plastu vybalit.

Vodítko k tomu, kde hledat tu hranici, musí dát zákon, protože těch proměnných je tam příliš mnoho a nedá se to porovnat objektivně.

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #70 kdy: 01. 10. 2019, 08:49:48 »
Akorát že ten duch zákona pořád musí vycházet z toho, co je v zákoně napsáno.

Tak se podívejte výše na můj komentář k zákonu směnečnému a šekovému, a vysvětlete mi to.
Nebo mi vysvětlete, proč firma Ježek musela platit sociální pojištění i za měsíce, kdy v zákoně nebyla platba stanovena?
Nebo např. proč stát nedá oběma rozvedeným rodičům s dětmi ve střídavé nebo společné péči slevu na dani, byť zákon jasně dává pravidla, která to umožňují?

Mohl bych Vám tahat dál příklady ze zákona, kdy se nerespektuje litera a je to posvěcené soudy.

Vodítko k tomu, kde hledat tu hranici, musí dát zákon, protože těch proměnných je tam příliš mnoho a nedá se to porovnat objektivně.

To si určitě nemyslím. Zákon nemůže pamatovat na různé situace, které mohou nastat, i na to, že v budoucnosti může trh fungovat jinak. Zrovna tyto části je lepší nechat, ať se vyjasní v praxi.

Smluvní strany se musí především snažit hledat dohodu.

1. Jen zboží vybalíš, prohlédneš, pokud to jde bez snížení hodnoty vyzkoušíš => bez diskuse dostaneš zpět celou cenu
2. Rozhodneš se zboží užít => i tak ti zákon dává královskou možnost od smlouvy odstoupit, ale musíš počítat, že se s prodejcem musíš dohodnout na snížení ceny (když nenajdete shodu, pak musíš počítat v krajním případě až se soudem)

Mimochodem, víte o tom, že v zákoně se taky nikde nehovoří o tom, že obal není součást výrobku? I toto je pouze výklad zákona. (Mimochodem, to pravidlo neplatí vždy, např. porušení maloobchodního blistru u zboží mrzké hodnoty ho znehodnotí pro další prodej - např. kdybyste z blistru rozbalil pero za 25 Kč, nemusí Vám nikdo nic vracet.)

Fakt nechtějte po zákonu, aby vyjmenovával vše. Musí se k němu používat i rozum.

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #71 kdy: 01. 10. 2019, 09:08:46 »
ADATA SU630. Prostě levná věc, přesně jak píšeš. Levné QLC, které nemá žádný DRAM buffer. Tady bude zakopaný pes (ne)konstantní rychlosti zápisu.

Teď to nemám prostor číst celé, co nového tu padlo, ale zkoušel jsem to ze zvědavosti ještě na několika PC s Windows 10 a SATA SSD a velmi podobné výsledky. Když jsem totéž zkusil na svém počítači s Linuxem v kanceláři s 96GB Kingston SSD z doby, kdy výrobci udávali čtení i zápis kolem 200MB/s, tak jsem to měl rozbalené taky za 5 sekund. V těch W10 jsem neměřil celkový čas, ale jen koukal a graf, ale ten čas je nesrovnatelně jiný a nemyslím si, že kdy šel pod minutu. Jiný přístup k cache, nerado malé soubory? Nevím, ale prostě to trvalo.

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #72 kdy: 01. 10. 2019, 19:33:47 »
Tak se podívejte výše na můj komentář k zákonu směnečnému a šekovému, a vysvětlete mi to.
Nebo mi vysvětlete, proč firma Ježek musela platit sociální pojištění i za měsíce, kdy v zákoně nebyla platba stanovena?
Nebo např. proč stát nedá oběma rozvedeným rodičům s dětmi ve střídavé nebo společné péči slevu na dani, byť zákon jasně dává pravidla, která to umožňují?

Mohl bych Vám tahat dál příklady ze zákona, kdy se nerespektuje litera a je to posvěcené soudy.
Jenže ta litera zákona se nerespektuje tehdy, pokud by to bylo v rozporu s jinými ustanoveními zákona, nebo pokud by to bylo v příkrém rozporu se smyslem zákona. Tady je to ale úplně jiný případ – ta ustanovení zákona nejsou navzájem v rozporu, nejsou v rozporu ani s jinými zákony, dohromady to dává nějaký smysl. Není žádný důvod hledat něco, co v tom zákoně není. Problém s tím je jediný – vám se ten smysl zákona prostě nelíbí, tak jste se rozhodl, že si ho vyložíte jinak. Jak už jsem psal, je to jako kdybyste tvrdil, že maximální povolená rychlost v obci je 30 km/h, protože vy jste se rozhodl, že takový má být smysl zákona o silničním provozu; a že je v zákoně napsáno 50 km/h je pro vás příliš doslovný výklad.

To si určitě nemyslím. Zákon nemůže pamatovat na různé situace, které mohou nastat, i na to, že v budoucnosti může trh fungovat jinak. Zrovna tyto části je lepší nechat, ať se vyjasní v praxi.

Smluvní strany se musí především snažit hledat dohodu.

1. Jen zboží vybalíš, prohlédneš, pokud to jde bez snížení hodnoty vyzkoušíš => bez diskuse dostaneš zpět celou cenu
2. Rozhodneš se zboží užít => i tak ti zákon dává královskou možnost od smlouvy odstoupit, ale musíš počítat, že se s prodejcem musíš dohodnout na snížení ceny (když nenajdete shodu, pak musíš počítat v krajním případě až se soudem)

Mimochodem, víte o tom, že v zákoně se taky nikde nehovoří o tom, že obal není součást výrobku? I toto je pouze výklad zákona. (Mimochodem, to pravidlo neplatí vždy, např. porušení maloobchodního blistru u zboží mrzké hodnoty ho znehodnotí pro další prodej - např. kdybyste z blistru rozbalil pero za 25 Kč, nemusí Vám nikdo nic vracet.)

Fakt nechtějte po zákonu, aby vyjmenovával vše. Musí se k němu používat i rozum.
Ale tady vůbec není potřeba, aby zákon pamatoval na různé situace, které mohou nastat. Zákon prostě jenom obecně stanovuje určitá pravidla, a v tomto případě dává spotřebiteli právo zakoupené zboží normálně používat, a teprve během 14 dnů od dodání se rozhodnout, zda to zboží chce a nebo zda odstoupí od smlouvy a zboží vrátí. Že vám to připadá jako moc velké oprávnění a raději byste, kdyby umožnil se zbožím se jen seznámit? OK, je to váš názor, ale ten nestojí nad zákonem. Shodou okolností zrovna tenhle způsob úpravy je ve směrnici, takže zákonodárce věděl, jak zákon formulovat tak, aby přiznal spotřebiteli jen ta vámi požadovaná práva. Ale neudělal to, zvolil širší pojetí oprávnění. Může se vám to nelíbit, ale nemůžete vykládat zákon tak, že zákonodárce určitě chtěl, to co chcete vy, i když to vůbec z ničeho neplyne, a že tudíž neplatí to, co zákonodárce napsal.

Vaším způsobem byste klidně mohl obhajovat, že spotřebitel má před odstoupením od smlouvy bez sankcí právo se na zboží jenom podívat. Nebo že má právo jenom potěžkat balík, ve kterém mu zboží přišlo. Nebo že má právo zboží rozmlátit na padrť a vrátit ho prodejci na kila. Cokoli z toho lze obhajovat vaším způsobem, tedy „ignorujme, co říká zákon, vymysleme si jiná pravidla a tvrďme, že tato jiná pravidla jsou skutečným tajným úmyslem zákonodárce, i když k tomu nemáme žádný doklad“.

Rozum je potřeba používat k výkladu toho, jaký má zákon smysl. Ne k tomu, abyste si vymyslel vlastní smysl, který by podle vás zákon měl mít, a pak obhajoval, proč je možné klidně ignorovat to, co je napsané v zákoně.

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #73 kdy: 01. 10. 2019, 19:36:22 »
Jenže ta litera zákona se nerespektuje tehdy, pokud by to bylo v rozporu s jinými ustanoveními zákona, nebo pokud by to bylo v příkrém rozporu se smyslem zákona.

Ano? V těch uvedených příkladech mi to prosím najděte. Bude to trochu fuška, protože nic takového tam není, je to stejné jako v naší diskutované situaci.

Re:Je zahřívání SSD důvodem k reklamaci?
« Odpověď #74 kdy: 01. 10. 2019, 20:11:55 »
Ano? V těch uvedených příkladech mi to prosím najděte. Bude to trochu fuška, protože nic takového tam není, je to stejné jako v naší diskutované situaci.
Smyslem zákona o důchodovém pojištění je mimo jiné výběr důchodového pojištění. Vážně je to nutné psát?