Postih při stahování Torrentů v ČR

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #30 kdy: 11. 02. 2019, 11:40:17 »
Pokud ale nemáte přístup k legálnímu zdroji - tj. stáhnete film odjinud, než ze služby, která ho legálně nabízí, je i Vaše rozmnoženina nelegální.

Ale o tomto jsem přece mluvil: "Existují také různé názory na nutnost kopie z legálního originálu..."

Toto je totiž argumentace autorských svazů, ale nebyla, pokud vím, nikdy ověřena u českého soudu. Náš český AZ toto nikde explicitně neukládá. Navic by to bylo v logickém rozporu s náhradní odměnou (proto se v tom nikdo raději moc nešťourá). Proč totiž přiznávat náhradní odměnu v takovémto rozsahu za kopii, která byla stejně zaplacena?

Mimochodem ten Bartošův tweet, kde kritizujete neznalost práva byl jen zjednodušený, ale v diskusi byl odkaz na velmi kvalitní analýzu, kde se o legalitě originálu také přímo nemluví: https://www.zive.cz/clanky/stahovani-neni-vzdy-legalni-ceska-legislativa-kulha/sc-3-a-174643/default.aspx

Ověření, že zdroj je legální přitom leží na Vás. U televizního vysílání to nebude těžké prokázat, ale stahovat z ulozto.cz, nebo právě Torrenty problematické budou.

Neleží. Zákon toto nikde neukládá a je to z logiky věci nemožné. Třeba na youtube jsou jak "legální" tak nelegální kopie. Bitově shodné, rozdíl je jen v tom, kdo je nahrál. Ani ta rozhlasová stanice nemusí mít v pořádku práva (nedávný příklad: Farna - Boky jako skříň, všiml jste si, že ji přestali hrát, že?). A uživatel to nemá jak rozpoznat. A soud ze samotných (bitově shodných) dat také ne.

Ulož.to má v podmínkách nutnost dodržování AZ. Takže uživatel může argumentovat, že sama služba legalitu garantuje. Sice je to alibistické, ale papírově účinné.

(Kdyby platil výklad, který jste napsal, pak by se mohl i software množit pro osobní a nevýdělečnou potřebu zdrama - pamatuji si devadesátá léta, tuto hlášku psali všichni sysopové na svoje BBS).

Že §30 se na software nevztahuje asi víte, že. Takže tenhle argument je silně zavádějící až klamný.


Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #31 kdy: 11. 02. 2019, 12:17:11 »
Náš český AZ toto nikde explicitně neukládá.

Ukládá. On totiž vůbec nepředpokládá zabývat se nelegálním zdrojem autorského díla a není účelem ho legalizovat. Podobně OZ neřeší majetková práva ke kradené věci - prostě je nemáte. (Teleologický výklad)

Pak také můžete provést redukci ad absurdum: Představte si situaci, že z filmového studia si zaměstnanec slízne kopii pro vlastní potřebu. Z této kopie pro vlastní potřebu začnou vznikat další a další kopie, a čistě teoreticky pak na film nikdo nepůjde do kina, žádná televize ho nekoupí (nebo jen za bagatelní cenu), ... Je takováto situace Autoským zákonem zamýšlená? Podle mě ne, takový výklad je absurdní, a tím pádem není platná ani výchozí teze.

Navic by to bylo v logickém rozporu s náhradní odměnou (proto se v tom nikdo raději moc nešťourá). Proč totiž přiznávat náhradní odměnu v takovémto rozsahu za kopii, která byla stejně zaplacena?

Nebylo. Daně platíte, ale nemáte nárok na žádnou adresnou podporu od státu. Nárok na podporu od státu vzniká nezávisle. Poplatek za veřejnoprávní službu (televizi, rozhlas) platíte ikdyž ji nesledujete. Ekologický poplatek z elektřiny platíte i v případě, že jste nejekologičtěji fungující člověk v zemi. Existuje fond pomoci obětem trestných činů a příspěvek do něj může být důvodem pro podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 odst. 2 písm. b) trestního řádu). Naopak to ale neplatí: nemůžete zaplatit poplatek do fondu, pak páchat trestnou činnost a být beztrestný.

Povinné ručení musíte platit ze zákona, přesto musíte vynakládat veškeré úsilí, abyste neměl nehody. Nemůžete vyjet do ulic a záměrně nabourat 20 aut, s tím, že to máte zaplacené.

K tématu: z existence "pirátství" vznikl poplatek "náhradní odměna". Ale neplatí, že placením náhradní odměny je zlegalizováno pirátství.

Neleží. Zákon toto nikde neukládá a je to z logiky věci nemožné. Třeba na youtube jsou jak "legální" tak nelegální kopie.

Záleží na situaci. Pokud bude jako autor kanálu uveden někdo, komu mám důvod věřit, můžu být v dobré víře. Pokud tam bude někdo anonymní a třeba neuvede žádnou delegaci, pak bych měl být opatrný. U Torrentu v dobré víře být nemůžete určitě.

Ulož.to má v podmínkách nutnost dodržování AZ. Takže uživatel může argumentovat, že sama služba legalitu garantuje. Sice je to alibistické, ale papírově účinné.

To si vyvozujete něco, co vyvozovat nemůžete. Už jsem o tom mluvil, je to princip omezené důvěry. Když jedete autem, tak chodec Vám nesmí skočit do dráhy a na světlech musí chodit na zelenou. Přesto musíte jet tak, abyste chodce neohrozil. Protože i on může udělat chybu, může mít na semaforu fantomový odlesk v zelené čočce, může se mu udělat nevolno a zavrávorat, může do něj někdo omylem strčit, ... Chodcem může být i dítě, které má horší výhled a není ještě tak zodpovědné jako dospělý. V takovém případě nebude automaticky viníkem chodec. Bude se posuzovat, jestli jste i Vy nezanedbal nějakou povinnost (dostatečný odstup, rychlost jízdy přiměřená výhledu a situaci na chodníku, ...).

Všímám si, že ve Vaší logice často pracujete s ekvivalencí, jenže ona je to většinou pouze implikace.

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #32 kdy: 11. 02. 2019, 13:57:38 »
Jaký smysl má v dnešní době řešit torrenty, které používá už jenom minimum lidí. Ti co je používají jsou většinou dost chytří, aby použili minimálně VPN která neloguje provoz a zbytečně neseedují, takže jejich upload během stahování je dost těžko postižitelný, i kdyby se na to přišlo. Použít terrent client ke stahování aut. chráněných děl a nepoužít VPN, tak jste během pár minut na minimálně deseti seznamech a někdo se o vás začne zajímat, kolik stahujete, kolik uploadujete,  a bonzne vás už jenom z principu, i když třeba to zdaleka není na trestný čin. Ono i třeba samotné vyšetřování policií nemusí být žádná sranda.

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #33 kdy: 11. 02. 2019, 15:14:10 »
Minimum lidí? Odkud čerpáš? Naopak torrent protokol je hojně využívaný na infrastrukturní věci, to že někteří si u toho dají rovnítko, že to je nelegální, neznamená, že to je a že se to nepoužívá. Dnes je torrent protokol součástí spousty clusterových databází, velkých systémů, to dříve nebylo.

Doma mít spuštěného torrent klienta již opravdu vymizelo s generací, která to tak dělala

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #34 kdy: 11. 02. 2019, 15:25:33 »
Ukládá. On totiž vůbec nepředpokládá zabývat se nelegálním zdrojem autorského díla a není účelem ho legalizovat. Podobně OZ neřeší majetková práva ke kradené věci - prostě je nemáte. (Teleologický výklad)

Zákon nikde neřeší zdroj. Tečka. Ta analýza na zive.cz byla velmi důkladná a autor toto několikrát zmiňuje. Neexistence paragrafu nezakládá povinnosti ani trestnost. AZ definuje užití, definuje výjimky v §30 a jejich podmínky v §29.

U krádeže naopak trestnost definovaná je.

Mimochodem, třeba u software není ani legální zdroj podstatný, protože sám o sobě nezakládá právo ten software užít. Naopak Microsoft umožňuje kopii legalizovat zakoupením licence.

Pak také můžete provést redukci ad absurdum: Představte si situaci, že z filmového studia si zaměstnanec slízne kopii pro vlastní potřebu.

A vyrobí DVD, které bude prodávat. Zákazník to nepozná. Stejně tak nepozná situaci, kdy není jasný nositel práv (jako příklad třeba situace kolem The Man Who Killed Don Quixote).

Navic by to bylo v logickém rozporu s náhradní odměnou...

Nebylo. Daně platíte, ale nemáte nárok na žádnou adresnou podporu od státu.

Ze strany občana máte pravdu. Jednou je to zákon... Ale ze strany zákonodárce už by tam důvod pro revizi být měl. Mimochodem náhradní odměna nevznikla kvůli pirátství. Je starší a pokrývá třeba kopie stránek knih v knihovně.

Záleží na situaci. Pokud bude jako autor kanálu uveden někdo, komu mám důvod věřit, můžu být v dobré víře.
 Pokud tam bude někdo anonymní a třeba neuvede žádnou delegaci, pak bych měl být opatrný.

A když uvede falešnou delegaci, nebo ty práva mít ve skutečnosti nebude?

U Torrentu v dobré víře být nemůžete určitě.

Opravdu? Je to sice kapka v moři, ale existují i torrentem šířená volná a svobodná díla. Jak AV, tak software.

U torrentu je problém s implicitním sdílením.

Ulož.to má v podmínkách nutnost dodržování AZ. Takže uživatel může argumentovat, že sama služba legalitu garantuje. Sice je to alibistické, ale papírově účinné.

To si vyvozujete něco, co vyvozovat nemůžete. Už jsem o tom mluvil, je to princip omezené důvěry. Bude se posuzovat, jestli jste i Vy nezanedbal nějakou povinnost.

Ale to je pořád stejná situace jako u Youtube. Uloz.to spolupracuje s vydavateli a obsah maže. V podmínkách má potřebné odstavce. Nikdo nemůže vyloučit, že neuzavřelo smlouvu s vydavatelem. A hlavně, zákon zdroj neřeší.


Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #35 kdy: 11. 02. 2019, 16:00:39 »
Zákon nikde neřeší zdroj. Tečka. Ta analýza na zive.cz byla velmi důkladná a autor toto několikrát zmiňuje. Neexistence paragrafu nezakládá povinnosti ani trestnost. AZ definuje užití, definuje výjimky v §30 a jejich podmínky v §29.

To musíte dovodit ze smyslu. Zákon vznikal a přejímal formulace z doby, kdy se vůbec nepředpokládalo, že by takováto situace nastala. V té době mělo dílo svoji hmotnou podobu, nebo bylo v reálném čase vysíláno. Něco jako online sdílení kopie uložené a veřejně přístupné nebylo dobře představitelné. Situace však vznikla, ale nelze dovodit, že ji zákon nepokrývá.

Uvedu dva příklady:

1. před lety vypadla ze zákona na tři měsíce povinnost odvádět pojistné (tuším, že to bylo sociální pojistné). Jedna firma (Ježek Software) tedy za zaměstnance neplatila a soudila se. Soudy nakonec pravomocně rozhodly, že takový výklad byl absurdní, že z kontextu věci (fungující sociální systém) je zřejmé, že se jedná jen o technickou nedokonalost zákona a je nutné platit.

2. Zákon směnečný a šekový. Zákon je dodnes přejímán ve znění, v jakém byl za První republiky. Mimo jiné vychází z toho, že každý ví, co je to směnka a šek. Stanovuje lhůtu pro plnění dva (nebo tři) dny, přičemž se počítají i soboty (v té době byly soboty všední den). Přesto, i beze změny zákona, soudy už rozhodly, že v dnešní době je nutné dávat povinným ne jen dva dny, ale osm dní (týden + jeden den navíc za tu sobotu). Opět, bylo to dovozeno z kontextu, z doby, z vývoje společnosti, ačkoliv zákon říká něco jiného.

A ještě jeden příklad nesmyslného výkladu:

Když se objevily Segwaye, Praha si prosadila, že v zákoně musí být extra paragraf o těchto vozítkách. Mnozí argumentovali, že není potřeba doplňovat zákon, že stačí dovodit a uplatňovat současný. Přesto to v zákoně máme. A jaká je situace v Praze? Máme tu kolobrndy, malé elektrické, i velké, které si už moc nezadají s mopedem. Najednou jsou všichni v háji, protože nikdo neví, jak do zákona specifikovat "tu špatnou" koloběžku od té dobré. A znovu se tedy musí vrátit k tomu, že zákon se musí vykládat a posuzovat podle jeho smyslu, ne slovo od slova.

Více k výkladovým postupům: https://iuridictum.pecina.cz/w/V%C3%BDklad

Mimochodem, třeba u software není ani legální zdroj podstatný, protože sám o sobě nezakládá právo ten software užít. Naopak Microsoft umožňuje kopii legalizovat zakoupením licence.

Proto zde píšu, že musíte povážit, jestli lze takovému zdroji důvěřovat. Pokud budu mít na Youtube kanál nazvaný Česká televize, budou tam pořady České televize, bude aktuální - budu věřit. Pokud najdu kanál, který se bude jmenovat "ja_mam_pravo", a bude tam nějaký obsah, měl bych být opatrný.

Dokud nemám důvod si myslet, že konám po právu, musím se zdržet konání, které by mohlo zasáhnout do práv druhých. (Také se lidově říká, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.)

A vyrobí DVD, které bude prodávat. Zákazník to nepozná. Stejně tak nepozná situaci, kdy není jasný nositel práv (jako příklad třeba situace kolem The Man Who Killed Don Quixote).

Asi jste nepochopil, jak jsem to myslel. Dovedl jsem Vaši myšlenku do absurdna, kdy tvůrce neutrží ani halíř. A ptám se, jestli toto může být zamýšlený záměr zákona? Tvrdím, že ne. https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/nekolik-poznamek-k-argumentu-ad-absurdum

Ze strany občana máte pravdu. Jednou je to zákon... Ale ze strany zákonodárce už by tam důvod pro revizi být měl. Mimochodem náhradní odměna nevznikla kvůli pirátství. Je starší a pokrývá třeba kopie stránek knih v knihovně.

Bohužel, soud se na to bude dívat ze strany povinností občana. Dura lex sed lex.

A když uvede falešnou delegaci, nebo ty práva mít ve skutečnosti nebude?

Pak jednáte v dobré víře. Dobrá víra existuje, pokud máte důvod myslet si, že konáte po právu. Důvod musí být samozřejmě dostatečně silný. (Hlídač parkoviště, pana Landa, nemá proti postavení sochy žádné námitky. Ale musí to ještě projednat s kolegou z druhé směny. Zdroj: DjC). https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobr%C3%A1_v%C3%ADra

Ale to je pořád stejná situace jako u Youtube. Uloz.to spolupracuje s vydavateli a obsah maže. V podmínkách má potřebné odstavce. Nikdo nemůže vyloučit, že neuzavřelo smlouvu s vydavatelem. A hlavně, zákon zdroj neřeší.

Souhlasím, ale z toho stále nevyplývá, že to, co tam najdete, je legální. Může to být legální, ale také to může být něco, co zatím nikdo u provozvatele nereklamoval. (Záměna ekvivalence a implikace)

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #36 kdy: 11. 02. 2019, 17:01:59 »
Navic by to bylo v logickém rozporu s náhradní odměnou (proto se v tom nikdo raději moc nešťourá). Proč totiž přiznávat náhradní odměnu v takovémto rozsahu za kopii, která byla stejně zaplacena?
Právě naopak. Evropský soudní dvůr byl přesně na toto dotazován, a rozhodl, že náhradní odměna se vztahuje výhradně na kopie pořízené z legálních zdrojů. Takže u českých soudů se něco takového pokud vím opravdu ještě neřešilo, ale dá se docela snadno odvodit, jak by to dopadlo, kdyby do toho sporu někdo šel a v případě potřeby do dotáhl až před ESD. Protože přesně stejným postupem, jakým ESD odvodil, že se náhradní odměna vztahuje jen na kope z legálních zdrojů, by dospěl i k tomu, že stejná podmínka se vztahuje i na užití pro osobní potřebu.

A mimochodem, že to zákon nikde explicitně neukládá – ono je trochu zvláštní chtít po zákonu, aby explicitně tvrdil, že zákony je potřeba dodržovat a že není možné postupovat tak, že když zákon někdo poruší, budeme se tvářit, jako že se nic nestalo a obratem to porušení zákona zlegalizujeme. Na to, aby se něco nelegálního dodatečně zlegalizovalo bývají v legislativě docela komplikované postupy, těžko tedy očekávat, že AZ něco takového bude dělat jen tak mimochodem.

Zákon nikde neřeší zdroj. Tečka. […] Mimochodem, třeba u software není ani legální zdroj podstatný, protože sám o sobě nezakládá právo ten software užít.
Jenže zdroj sám o sobě nezakládá právo dílo užít u žádných autorských děl. Pořád je potřeba splnit tříkrokový test, u nás je to § 29. A kopie z nelegálního zdroje neprojde pro to, že tím jsou dotčeny oprávněné zájmy autora. Zákon tedy nikde nemusí řešit zdroj, protože tříkrokový test je obecnější a posouzení legálnosti zdroje patří pod něj.

Mimochodem náhradní odměna nevznikla kvůli pirátství. Je starší a pokrývá třeba kopie stránek knih v knihovně.
Jak jsem psal, je to právě naopak, náhradní odměna pirátství nepokrývá.

Mimochodem ten Bartošův tweet, kde kritizujete neznalost práva byl jen zjednodušený
Trochu problém je, že Bartoš tím zjednodušeným tweetem reagoval na údajně nepravdivou informaci TV Nova, jenže tím zjednodušením napsal něco ještě více nepravdivého. Než takovéhle „zjednodušení“, ať raději mlčí.

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #37 kdy: 11. 02. 2019, 17:12:25 »
Právě naopak. Evropský soudní dvůr byl přesně na toto dotazován, a rozhodl, že náhradní odměna se vztahuje výhradně na kopie pořízené z legálních zdrojů.

Citace
Evropský soudní dvůr v dnešním rozsudku zdůrazňuje, že členské státy by měly zákonem zakázat možnost pořizování soukromých rozmnoženin z neoprávněného zdroje. Zároveň by ale měly stanovit poplatky za prázdná média tak, aby jejich výše nezohledňovala nelegální kopírování děl. Současný stav může podle soudu negativně zasahovat do řádného fungování vnitřního trhu.
Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/internet/kopirovat-na-prazdna-media-lze-pouze-z-legalnich-zdroju-rozhodl-soud.A140410_151806_sw_internet_vse

Omyl, Evropský soudní dvůr řekl, že zákon se má na národní úrovni upravit, aby toto platilo, a to na obou stranách (jak zákaz stahování, tak nižší poplatky stanovené bez ohledu na pirátství). AZ v ČR upraven nebyl.

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #38 kdy: 11. 02. 2019, 17:24:43 »
Omyl, Evropský soudní dvůr řekl, že zákon se má na národní úrovni upravit, aby toto platilo, a to na obou stranách (jak zákaz stahování, tak nižší poplatky stanovené bez ohledu na pirátství). AZ v ČR upraven nebyl.

Opět zaměňujete ekvivalenci a implikaci. ESD neřekl, že toto pravidlo neplatí, dokud to jednotlivé země neuzákoní. Pouze řekl, že by měly takové ustanovení explicitně uzákonit. Pro vyjasnění, případně pro jasnou trestní odpovědnost (nebo naopak pro její vyloučení). Ale neznamená to (opačně), že dokud to tam není, neplatí podobná zásada implicitně. Rozdíl je v tom, že implicitně vyložená zásada dává větší prostor pro uplatnění v praxi soudů, explicitní řeč zákona může určit přesnější postupy. Já jsem osobně spíš zastáncem volnějšího vyjádření záměru a praktické otázky nechat na soudech. Ty mohou pružněji reagovat na vývoj ve společnosti, než zákonodárce.

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #39 kdy: 11. 02. 2019, 17:41:51 »
Opět zaměňujete ekvivalenci a implikaci. ESD neřekl, že toto pravidlo neplatí, dokud to jednotlivé země neuzákoní. Pouze řekl, že by měly takové ustanovení explicitně uzákonit.

Jen do důsledku uplatňuji pravidlo "Co není zákonem zakázáno, je dovoleno". Já uznávám, že je to na hraně, ale s ohledem na stav AZ u nás to opravdu jednoznačné není. I proto, že ESD měl za důležité upozornit, že se to má upravit zákonem. Jednotlivé zájmové organizace totiž (OSA na jedné a třeba Piráti na druhé) zastávají protichůdné názory a místní soudy to zatím neřešily.

OSA a nahrávací společnosti například měly tendenci kombinovat licenční přístup a fyzická média takovým způsobem, aby maximalizovaly zisk a minimalizovaly práva zákazníků - tj žádný převod do jiného formátu (CD -> mp3), žádná náhrada za poškozené médium, žádné půjčování a druhotný prodej (obzvláště tedy u software, což je malinko jiná situace, ale stejný AZ). V takové situaci by už opravdu koncepce náhradní odměny naprosto nemohla obstát.

To samé pokusy o vybírání poplatků a regulaci volných děl (zase OSA). Současný stav zákonů je v tomto ohledu nepřehledný. Co se pohledu na šíření týče, tam je jasně shodneme. Ale je mnoho případů, kdy je kopie pro osobní potřebu legální nebo "skoro" (tj omezení nejsou reálně vymahatelná).

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #40 kdy: 11. 02. 2019, 17:56:44 »
Jen do důsledku uplatňuji pravidlo "Co není zákonem zakázáno, je dovoleno". Já uznávám, že je to na hraně, ale s ohledem na stav AZ u nás to opravdu jednoznačné není.

To jste z toho pravidla vyjmul jen první část. Celé to pravidlo zní (https://cs.wikipedia.org/wiki/Praeter_legem):
Citace
Chování praeter legem je založeno na uplatnění zásady legální licence, podle níž je právně dovoleno vše, co není právem (resp. zákonem) zakázáno. Právní normy fyzickým a právnickým osobám mlčky dovolují i chování právně výslovně neupravené, které však nesmí být contra legem (proti zákonu) nebo in fraudem legis (obcházení zákona).

OSA a nahrávací společnosti například měly tendenci kombinovat licenční přístup a fyzická média takovým způsobem, aby maximalizovaly zisk a minimalizovaly práva zákazníků - tj žádný převod do jiného formátu (CD -> mp3), žádná náhrada za poškozené médium, žádné půjčování a druhotný prodej (obzvláště tedy u software, což je malinko jiná situace, ale stejný AZ). V takové situaci by už opravdu koncepce náhradní odměny naprosto nemohla obstát.

Mícháte hrušky a jabka. Kolega Jirsák se Vás snažil upozornit na test legality položený v AZ. Pokud si převedu svoje CD do MP3, pak dílo nerozšiřuji, ani nezvětšuji jeho publikum. Budu ho stále užívat já, a členové mé domácnosti.

Zákon explicitně neupravuje spoluvlastnění díla. Ale zde musíte použít test přiměřenosti. Pokud založíte Klub spoluvlastníku CD a de facto funguje jako půjčovna, je to úplně něco jiného, než když parta pěti, deseti lidí se zájmem o určitý žánr vytvoří společnou knihovnu. Ta hranice, kde jde o zneužití práva a kde ne, není nikde dána. Proto existují soudy, které v konkrétních případech právo nalézají.

To samé pokusy o vybírání poplatků a regulaci volných děl (zase OSA). Současný stav zákonů je v tomto ohledu nepřehledný.

Opět musíte použít některý z výkladových postupů. Zcela logicky, pokud autor uvolní dílo jako volné, neexistuje žádný důvod (právní zájem) aby se do toho OSA pletl.

Vždy budou existovat sporné body, kde jedna strana bude zastávat jeden názor, a druhá strana druhý. To ale neznamená, že je nutné měnit zákon. Představte si, jak by to vypadalo, kdyby kvůli výsledku každého soudního sporu (kde obě strany věří, že jednají po právu), vznikl nějaký průmět do legisrativy.

Co se pohledu na šíření týče, tam je jasně shodneme. Ale je mnoho případů, kdy je kopie pro osobní potřebu legální nebo "skoro" (tj omezení nejsou reálně vymahatelná).

Dílo, ke kterému nemáte právo užití se k Vám nemohlo nijak dostat. Něco, co se k Vám nemohlo dostat, nemůže posloužit jako originál k vytvoření kopie. Jsem ochotný vidět, že nemusí vždy nevzniknout trestní odpovědnost. Nejsem ale ochotný připustit, že tím nikoho nepoškozujete a sám sebe bezdůvodně neobohacujete. Pokud existuje škoda nebo bezdůvodné obohacení, pak existuje odpovědnost (civilní, nahradit škodu nebo bezdůvodné obohacení).
« Poslední změna: 11. 02. 2019, 18:00:18 od Miroslav Šilhavý »

Lojza

  • *****
  • 672
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #41 kdy: 11. 02. 2019, 18:00:51 »
http://www.musicworld.cz/


zacinali pred rokem 1989 v obchodnim dome Kotva, dodnes nad nima nikdo nezvitezil aby to zavreli


maji i rozsahlou nabidku dvd (ne hudebnich)


stejnym zpusobem by imho mohly postupovat hospody co chteji dovolit kourit (prukazka ze je dotycny clenem klubu a zaplatil clensky vklad)

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #42 kdy: 11. 02. 2019, 18:03:04 »
zacinali pred rokem 1989 v obchodnim dome Kotva, dodnes nad nima nikdo nezvitezil aby to zavreli

maji i rozsahlou nabidku dvd (ne hudebnich)

stejnym zpusobem by imho mohly postupovat hospody co chteji dovolit kourit (prukazka ze je dotycny clenem klubu a zaplatil clensky vklad)

Pokud moje paměť sahá, tak snad na ně bylo podané nějaké trestní oznámení, ale ve skutečnosti se s nimi nikdo nesoudil.

Obojí (jak MusicWorld, tak kuřácké kluby které ve skutečnosti budou fungovat jako hospody) považuji za obcházení zákona.

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #43 kdy: 11. 02. 2019, 18:32:29 »
Omyl, Evropský soudní dvůr řekl, že zákon se má na národní úrovni upravit, aby toto platilo, a to na obou stranách (jak zákaz stahování, tak nižší poplatky stanovené bez ohledu na pirátství). AZ v ČR upraven nebyl.
Nikoli, ESD nemá pravomoc nařizovat národním státům úpravy legislativy. ESD vykládá evropskou legislativu.

V odstavci 31 rozsudku ESD jasně říká:
Citace
Takovýto výklad vyžaduje, aby čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29 byl chápán v tom smyslu, že výjimka pro soukromé rozmnožování sice nositelům autorských práv zakazuje dovolávat se svého výlučného práva dovolit nebo zakázat rozmnožování vůči osobám, které pořizují soukromé rozmnoženiny jejich děl, avšak brání tomu, aby toto ustanovení bylo chápáno v tom smyslu, že nad toto výslovně stanovené omezení ukládá majitelům autorských práv povinnost strpět porušování svých práv, které může být spojeno s pořizováním soukromých rozmnoženin.

Dále odstavec 33:
Citace
Pokud by však členské státy měly možnost volby, zda přijmou či nepřijmou právní předpisy, které dovolují, že rozmnoženiny pro soukromé užití mohou být pořízeny též z neoprávněného zdroje, následkem toho by zcela zjevně byl zásah do řádného fungování vnitřního trhu.
ČR tedy nemá možnost volby, zda kopírování z nelegálních zdrojů povolí nebo nepovolí. Povolit jí nemůže, a i když to v českém AZ explicitně není uvedeno, i kdyby to české soudy ignorovaly, jakmile by se spor dostal před ESD, postupoval by stejným způsobem a vyložil by to stejně. A české soudy by z toho ještě měly ostudu, že se na tenhle rozsudek neodvolaly rovnou.

Já uznávám, že je to na hraně, ale s ohledem na stav AZ u nás to opravdu jednoznačné není. I proto, že ESD měl za důležité upozornit, že se to má upravit zákonem. Jednotlivé zájmové organizace totiž (OSA na jedné a třeba Piráti na druhé) zastávají protichůdné názory a místní soudy to zatím neřešily.
Nikoli, ESD neupozornil, že se to má upravit zákonem. ESD konstatoval, že členské státy mají na výběr, zda povolí užití pro osobní potřebu a výměnou za to budou vybírat poplatky z nenahraných médií, nebo tuto výjimku nepovolí. Povolit zákonem osobní užití z nelegálních zdrojů členské státy nemohou, protože by to bylo v rozporu se Směrnicí EU. Směrnice v členském státu neplatí přímo, musí být transponována zákonem, ale ten zákon musí být v souladu s tou směrnicí. Už dříve ESD rozhodl (tzv. zásada přímého účinku), že směrnice má přednost před chybějící nebo špatnou implementací v národní legislativě. Tedy i kdybyste český AZ vykládal tak, že umožňuje kopie pro osobní potřebu z nelegálních zdrojů, bylo by to v rozporu s evropskou směrnicí a ta by měla přednost.

Stavět na tom, že nám možná chybí explicitní zmínka v AZ, je v tuto chvíli už opravdu zbytečné. Na úrovni ČR možná ještě potřebný precedent nemáme, ale na úrovni EU ano, a pokud by české soudy rozhodovaly jinak, má každý možnost  dostat to až k ESD.

Re:Postih při stahování Torrentů v ČR
« Odpověď #44 kdy: 11. 02. 2019, 19:17:24 »
Citace
Opět musíte použít některý z výkladových postupů. Zcela logicky, pokud autor uvolní dílo jako volné, neexistuje žádný důvod (právní zájem) aby se do toho OSA pletl.

Dílo se volným může stát i později. A OSA se do toho reálně plete a vybírá poplatky (např. za veřejnou produkci). Vyhnout se tomu je téměř nemožné, kvůli byrokracii s tím spojené.

Dílo, ke kterému nemáte právo užití se k Vám nemohlo nijak dostat.

Ale mohlo. Už jsem Vám dával několik příkladů, kde například došlo ke sporu mezi producenty či autory. Případně to právo mohlo existovat a zaniklo. Nebo nejjednodušší případ, došlo k překročení licenční smlouvy (třeba chybným zpřístupněním v jiném regionu).

Zákon ve §29 o zdroji nic neříká, proto nemůže takové užití být vyloženě proti zákonu. Je to přesně v té nedefinované a nejasné rovině. Toto je neplatná implikace z Vaší strany. Vyvozujete, že je dílo použito v rozporu s obvyklým užitím (není, pořád je to hudba k poslechu) a poškozuje nepřiměřeně zájmy vlastníka (což je právě sporné, existují i studie o opaku).

Ani ČPU to tak jednoznačně jako Vy kdysi neviděla [1][2] a za jistých okolností staženou kopii připouštěla z libovolného zdroje.

[1] https://www.cpufilm.cz/faq.html#4
[2] https://www.lidovky.cz/odpovedi/obcasne-stahovani-je-v-poradku.O_prchalova2

Citace

Ano, Evropský soudní dvůr později rozhodl, že to není v souladu s evropskými úmluvami. On tedy také mimo jiné řekl, že by se měla v souvislosti s tím upravit výše náhradní odměny.

A celou dobu tu tvrdím, že ta analýza ze zive.cz popisuje přesně toto. Ten současný zákon je v této části špatný, neodpovídá současnému stavu a nedává právní jistotu. Pořád totiž neumíte odpovědět na tu základní otázku - co je to nelegální zdroj a jak ho poznám. Obvykle budu tušit, že možná není v pořádku.. ale.. je to dost pro plošný zákaz? Nebo by měl být výklad spíše ve prospěch uživatele?