Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...

Niemand

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #30 kdy: 03. 08. 2018, 11:40:42 »
Nové téma - Co si myslíte o postmoderních myšlenkách ohledně "equality"?
a) Jsou si všichni lidé rovni? Proč ano / proč ne?
b) Mají všichni lidé stejnou hodnotu? Proč ano / proč ne?


Kabilka

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #31 kdy: 03. 08. 2018, 14:43:40 »
Společnost je na takové úrovni jako je její nejméně vyspělá součást. Tudíž jsme pořád v podstatě ve středověku, ...
S tímto tvrzením nesouhlasím. Vy uplatňujete princip nejslabšího článku řetězce, ve kterém dojde k porušení, při namáhání řetězce tahem. Já si naopak myslím, že pro ocenění skupiny hodnot, matematická funkce "minimum" není vhodná. Běžně se v takovém případě používá průměr, ale obecně ještě vhodnější je medián. Funkce jako minimum a maximum se používají zásadně pro zjištění kraních hodnot, ale nikdy pro reprezentaci ocenění skupiny hodnot. Představte si vysvědčení na základních školách, kde studijní výsledky jsou reprezentovány nejhorší známkou, kterou každý žák během pololetí dostal ...

Společnost bohužel není skupina hodnot, ale jedinců a stupeň vyspělosti, dle mé teorie, se posuzuje zvenčí jak odchylka od nějakému ideálu. Například aplikace "práva" v Asii a Africe naši společnost stále drží na úrovni středověkých časů. A to, zda tato teorie má něco do sebe, bude lze dokázat v případě pokračující migrace jedinců ze slabších článků a rychlosti implementace anebo vymizení jejich "zvyklostí" v původních a jiných teritoriích. Pokud se budou tyto odchylky od ideálu spíše implementovat a nebudou mizet tak vývoj společnosti jako celek bude stagnovat.   

Kabilka

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #32 kdy: 03. 08. 2018, 14:56:47 »
Nové téma - Co si myslíte o postmoderních myšlenkách ohledně "equality"?
a) Jsou si všichni lidé rovni? Proč ano / proč ne?
b) Mají všichni lidé stejnou hodnotu? Proč ano / proč ne?

a) ano
b) ano

A to protože pokud budete ve své nevědomosti tvrdit/myslet/prosazovat něco jiného, zcela jistě se v budoucnu najde někdo, kdo vám vysvětlí, že zrovna Vaše hodnota a úroveň je nižší než ta jeho, čímž může následně odůvodnit rozdílná práva, která Vám přináleží (v extrémním případě např. i právo na život).  V historii najdete spoustu příkladů... Proto jediné možné odpovědi jsou ty výše.

Niemand

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #33 kdy: 03. 08. 2018, 17:27:17 »
Společnost je na takové úrovni jako je její nejméně vyspělá součást. Tudíž jsme pořád v podstatě ve středověku, ...
S tímto tvrzením nesouhlasím. Vy uplatňujete princip nejslabšího článku řetězce, ve kterém dojde k porušení, při namáhání řetězce tahem. Já si naopak myslím, že pro ocenění skupiny hodnot, matematická funkce "minimum" není vhodná. Běžně se v takovém případě používá průměr, ale obecně ještě vhodnější je medián. Funkce jako minimum a maximum se používají zásadně pro zjištění kraních hodnot, ale nikdy pro reprezentaci ocenění skupiny hodnot. Představte si vysvědčení na základních školách, kde studijní výsledky jsou reprezentovány nejhorší známkou, kterou každý žák během pololetí dostal ...

Společnost bohužel není skupina hodnot, ale jedinců a stupeň vyspělosti, dle mé teorie, se posuzuje zvenčí jak odchylka od nějakému ideálu. Například aplikace "práva" v Asii a Africe naši společnost stále drží na úrovni středověkých časů. A to, zda tato teorie má něco do sebe, bude lze dokázat v případě pokračující migrace jedinců ze slabších článků a rychlosti implementace anebo vymizení jejich "zvyklostí" v původních a jiných teritoriích. Pokud se budou tyto odchylky od ideálu spíše implementovat a nebudou mizet tak vývoj společnosti jako celek bude stagnovat.
S vaší teorií se neshodnu.
- Jsem přesvědčen, že právní systém v Asii a Africe nemá vliv na právní systém ve střední Evropě. Jakákoliv společnost, která by hypoteticky byla na úrovni středověku, nedokáže přirozeným vývojem snížit stav jiné vyspělé společnosti na svou úroveň. Pokud bude vyspělejší společnost dominovat, nemá společnost na nižším stupni vývoje možnost účinně ohrozit tu první společnost. Pokud bude dominovat společnost na nižším stupni vývoje, odkaz té vyspělejší společnosti nezmizí a částečně nebo zcela se přenese do té společnosti méně rozvinuté. Jako příklad mohu posloužit například vlivem Antického Řecka na Antický Řím. Podobný přenos a ovlivnění lze sledovat i v odkazech mezopotámské kultury, egyptské kultury a vůbec všech ve své době vyspělých kultur, které byly z nějakého důvodu "převalcovány barbary".
- Navíc, váš "důkaz v budoucnosti" není žádným důkazem, je to jen vaše úvaha, kterou za důkaz nelze považovat.
- A do třetice, stav stagnace nijak nevypovídá o stupni vývoje společnosti. Stagnovat může společnost na nízkém stupni vývoje i na vysokém stupni vývoje a stupních mezi němi. Stagnace označuje dynamiku vývoje, nikoliv stupeň vývoje. Stagnovat může dokonce i ideální společnost na nejvyšším stupni vývoje, která už nemá kam růst.

Každopádně vám děkuji za názor.

Noname

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #34 kdy: 03. 08. 2018, 18:08:58 »
Nové téma - Co si myslíte o postmoderních myšlenkách ohledně "equality"?
a) Jsou si všichni lidé rovni? Proč ano / proč ne?
b) Mají všichni lidé stejnou hodnotu? Proč ano / proč ne?

a) Ne, nejsou, nebyli a nebudou. Přesto je potřeba prosazovat rovný přístup k příležitostem a vytvářet pokud možno stejně férové podmínky pro všechny. Pomáhá to prosadit se lidem, kteří mají schopnosti v konkrétní oblasti, ale v ostatních už třeba nejsou tak silní, z čehož těží celá společnost. Taky přístup rovnosti příležitostí a rovnosti před zákonem vytváří obecně spravedlivější prostředí, díky kterému lidé raději vytváří hodnoty a obecně raději v něm žijí. Ostatně lze to doložit třeba na porovnání ekonomického výkonu USA a Číny. V USA je férovější prostředí než v Číně, byť určitě mají své mouchy. USA je nejsilnější ekonomikou světa (opět) se svými cca 300 000 000 obyv., Čína je číslo 2, ale tuším s cca 1 200 000 000 obyvateli.

b) Ne nemají a často mají pro každého jedince jinou hodnotu. Podle mého se hodnota člověka objektivně ani nedá vyčíslit. Jednak jsou různí lidé různě prospěšní pro společnost, jednak mají pro různé lidi různou nefinanční hodnotu. Máme je jinak rádi. Taky si je třeba uvědomit, že některé schopnosti člověka nemusí být vidět na první pohled.

Postmoderní myšlenky ohledně Equality jsou pitomost. S demokratickými hodnotami lidé přišli proto,  že je postrádali, přičemž se výrazně osvědčily v praxi. Později ženy začaly požadovat rovnost příležitostí. Po sem je to podle mého OK. Jenže nyní ženy požadují rovnost zastoupení bez ohledu na schopnosti. Fakticky tedy chtějí protekci. Ostatně některé organizace už to ani neskrývají a rovnost nemají ani v názvu ani ve svých cílech a na rovinu říkají, že lobují za ženy ( https://czlobby.cz/cs/kdo-jsme ) .  ;)
Navíc pod taktovkou některých alibistických ideálů vytvořených právě pod značkou "rovnosti" je snaha prosazovat některé myšlenky způsoby, které mohou být spíše kontraproduktivní, případně nepodporující skutečnou rovnoprávnost (dle možností).


Niemand

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #35 kdy: 03. 08. 2018, 18:10:18 »
Nové téma - Co si myslíte o postmoderních myšlenkách ohledně "equality"?
a) Jsou si všichni lidé rovni? Proč ano / proč ne?
b) Mají všichni lidé stejnou hodnotu? Proč ano / proč ne?

a) ano
b) ano

A to protože pokud budete ve své nevědomosti tvrdit/myslet/prosazovat něco jiného, zcela jistě se v budoucnu najde někdo, kdo vám vysvětlí, že zrovna Vaše hodnota a úroveň je nižší než ta jeho, čímž může následně odůvodnit rozdílná práva, která Vám přináleží (v extrémním případě např. i právo na život).  V historii najdete spoustu příkladů... Proto jediné možné odpovědi jsou ty výše.
Znáte ten vtip o účetním, který zavře okna i dveře, zatáhne závěsy a zeptá se, kolik potřebujete aby to vyšlo? Právě tohle jste totiž udělal svým zdůvodněním. Zdůvodnění by mělo být provedeno odvozováním A -> B -> C -> Z. Pokud se vám nelíbí výsledek Z, ke kterému byste logicky došel a proto upravíte vstupní hodnoty abyste dostal to, co potřebujete, není to nic jiného než ptaní se na to, jakého výsledku se má dosáhnout. Tohle je ukázkový příklad manipulace, který se používá například u "ošetřených" výběrových řízení, kdy zadavatel ví, čeho je potřeba dosáhnout a podle toho upraví vstupní hodnoty (nastaví podmínky výběrového řízení).

Tímto nechci říkat, že vaše závěry jsou špatné, pouze říkám, že vaše zdůvodnění těch závěrů je manipulativní technika a pokud chcete nějaké tvrzení podpořit, je potřeba to udělat logickým zdůvodněním, nikoliv manipulativní technikou a působením na city, že by mě to potenciálně mohlo stát život. V mainstreamovém tisku se dokonce lidé, kteří podobným stylem straší špatnou budoucností, nálepkují jako extrémisté. S takovým nálepkováním sice naprosto nesouhlasím, ale doufám, že teď alespoň lépe vidíte, jaký stylem jste argumentoval svoji myšlenku.

Vážím si toho, že chcete vést rozumnou diskusi na velmi obtížné téma, ke kterému se mnozí bojí vůbec vyjádřit, jen vás prosím o férové a objektivní zdůvodnění.

Noname

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #36 kdy: 03. 08. 2018, 18:17:52 »
Nové téma - Co si myslíte o postmoderních myšlenkách ohledně "equality"?
a) Jsou si všichni lidé rovni? Proč ano / proč ne?
b) Mají všichni lidé stejnou hodnotu? Proč ano / proč ne?

a) ano
b) ano

A to protože pokud budete ve své nevědomosti tvrdit/myslet/prosazovat něco jiného, zcela jistě se v budoucnu najde někdo, kdo vám vysvětlí, že zrovna Vaše hodnota a úroveň je nižší než ta jeho, čímž může následně odůvodnit rozdílná práva, která Vám přináleží (v extrémním případě např. i právo na život).  V historii najdete spoustu příkladů... Proto jediné možné odpovědi jsou ty výše.

Dovolím si nesouhlasit. Rovnost ani stejnou hodnotu všech nelze implikovat z předpokladu, že by se mnou mělo být zacházeno slušně. Pro vyvrácení absolutní rovnosti se stačí podívat po ulici. Mají všichni stejné auta/domy/majetky/schopnosti? Jsou všichni stejně prospěšní pro společnost? Máte všechny stejně rád(a)? Všichni nemají stejnou hodnotu ani pro Vás. Představte si, že z okna má spadnout Vaše dítě a neznámý muž. Koho zachráníte? Na základě čeho jste si vybral(a)? Ne, nejsou si tedy rovni, ani nemáme stejnou hodnotu. Přesto je potřeba ale rovnost prosazovat a respektovat lidská práva ostatních bytostí, viz. můj předchozí příspěvek. A svým způsobem taky ten Váš.

 

Niemand

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #37 kdy: 03. 08. 2018, 18:50:44 »
Nové téma - Co si myslíte o postmoderních myšlenkách ohledně "equality"?
a) Jsou si všichni lidé rovni? Proč ano / proč ne?
b) Mají všichni lidé stejnou hodnotu? Proč ano / proč ne?

a) Ne, nejsou, nebyli a nebudou. Přesto je potřeba prosazovat rovný přístup k příležitostem a vytvářet pokud možno stejně férové podmínky pro všechny. Pomáhá to prosadit se lidem, kteří mají schopnosti v konkrétní oblasti, ale v ostatních už třeba nejsou tak silní, z čehož těží celá společnost. Taky přístup rovnosti příležitostí a rovnosti před zákonem vytváří obecně spravedlivější prostředí, díky kterému lidé raději vytváří hodnoty a obecně raději v něm žijí. Ostatně lze to doložit třeba na porovnání ekonomického výkonu USA a Číny. V USA je férovější prostředí než v Číně, byť určitě mají své mouchy. USA je nejsilnější ekonomikou světa (opět) se svými cca 300 000 000 obyv., Čína je číslo 2, ale tuším s cca 1 200 000 000 obyvateli.

b) Ne nemají a často mají pro každého jedince jinou hodnotu. Podle mého se hodnota člověka objektivně ani nedá vyčíslit. Jednak jsou různí lidé různě prospěšní pro společnost, jednak mají pro různé lidi různou nefinanční hodnotu. Máme je jinak rádi. Taky si je třeba uvědomit, že některé schopnosti člověka nemusí být vidět na první pohled.

Postmoderní myšlenky ohledně Equality jsou pitomost. S demokratickými hodnotami lidé přišli proto,  že je postrádali, přičemž se výrazně osvědčily v praxi. Později ženy začaly požadovat rovnost příležitostí. Po sem je to podle mého OK. Jenže nyní ženy požadují rovnost zastoupení bez ohledu na schopnosti. Fakticky tedy chtějí protekci. Ostatně některé organizace už to ani neskrývají a rovnost nemají ani v názvu ani ve svých cílech a na rovinu říkají, že lobují za ženy ( https://czlobby.cz/cs/kdo-jsme ) .  ;)
Navíc pod taktovkou některých alibistických ideálů vytvořených právě pod značkou "rovnosti" je snaha prosazovat některé myšlenky způsoby, které mohou být spíše kontraproduktivní, případně nepodporující skutečnou rovnoprávnost (dle možností).
Děkuji za technicky velmi dobře napsané vyjádření vašeho názoru. Nechci porovnávat můj názor s vaším, jen bych chtěl doplnit můj osobní poznatek o ženské lobby. Souhlasím s tím, že "ženské neziskové organizace" často nechtějí prosazovat rovnoprávnost, ale spíše výhody pro ženy. Toto jste víceméně napsal, ale chtěl bych ještě poznamenat, že ve snaze o neférovou protekci se zaměřují pouze na vedoucí a manažerské pozice, případně jako poslední možnost na pozice "kancelářské krysy", ideálně alespoň s nějakými rozhodovacími pravomocemi. Pozice jako třeba elektrikář, mechanik, technik, popelář, pásová výroba ... jsou snahou o emancipaci naprosto nepoznamenané a ignorované. Z tohoto pohledu je jasné, že jde takovýmto lobby organizacím především o manipulaci a dosazení "správných lidí" na pozice s vlivem, nikoliv o obecnou rovnoprávnost. Jinými slovy, sociální experiment skrze manipulaci společnosti.

Noname

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #38 kdy: 03. 08. 2018, 19:01:03 »
... Toto jste víceméně napsal, ale chtěl bych ještě poznamenat, že ve snaze o neférovou protekci se zaměřují pouze na vedoucí a manažerské pozice, případně jako poslední možnost na pozice "kancelářské krysy", ideálně alespoň s nějakými rozhodovacími pravomocemi. Pozice jako třeba elektrikář, mechanik, technik, popelář, pásová výroba ... jsou snahou o emancipaci naprosto nepoznamenané a ignorované. Z tohoto pohledu je jasné, že jde takovýmto lobby organizacím především o manipulaci a dosazení "správných lidí" na pozice s vlivem, nikoliv o obecnou rovnoprávnost. Jinými slovy, sociální experiment skrze manipulaci společnosti.

Jj. já tomu ve zkratce říkám vyzobávání rozinek. On by je i ten elektrikář zajímal, ale popelář, horník, slévač apod? Ani omylem. Ono to schéma je velice jednoduché. Je ta pozice něčím zajímavá? Chceme alespoň 50%! Není, tak tam může být mužů většina. Jsou ženy na nějaké pozici oproti mužům zvýhodňovány? Ticho po pěšině...  ;D Kam směřují a co reálně chtějí, je jasné.

Niemand

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #39 kdy: 07. 08. 2018, 09:44:26 »
Další téma ...

Myslíte si, že mezi voliči z "opačného tábora" mohou být nadprůměrně inteligentní lidé?

Ilustrační příklad - pokud jste volili TOP09, myslíte si, že mezi voliči SPD mohou být nadprůměrně inteligentní lidé? Pokud jste volili SPD, myslíte si, že mezi voliči TOP09 mohou být nadprůměrně inteligentní lidé? TOP09 a SPD jsem zvolil jako ukázku opačných pólů liberalismu a konzervatismu, ale otázka platí pro voliče všech stran. Zmíněné strany jsou opravdu jen ilustrační příklad.

Unknown

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #40 kdy: 07. 08. 2018, 11:23:00 »
Myslíte si, že může lidská společnost někdy realisticky dospět do takového stavu, aby se daly vést kultivované diskuse na úrovni, bez snah o manipulaci, potlačování svobody názoru a očerňování zastánců jiných názorů?

Pokud se za "jinym nazorem" nebude skryvat urazky, vysmech, arogance, a dalsi veci ktere s nazorem na vec nemaji co delat. Pokud se za jinym nazorem nebude skryvat sireni nenavisti a zastrasovani. Pokud se za jinym nazorem nebude skryvat propaganda, pak snad.... Ale stale plati Koukolikovo: "Clovek je ze sve podstaty veskrze emocionalni bytost, ktera se jen obcas zamysli."

To ovsem nemusi vadit pokud maji lide spravne posazene emoce, napriklad fungujici soucit s lidmi v nouzi. Zdejsi predstava ze lide mohou prozit kvalitni zivot jen pri uzivani intelektu, je podle me mylna.

Niemand

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #41 kdy: 07. 08. 2018, 11:48:58 »
@Unknown
Myslíte si, že dnešní společnosti chybí dostatek soucitu, lásky k bližnímu, emaptií a podobných emocí? Pokud ano, jak, prosím, jste k tomuto názoru dospěl, co jej formovalo?

Co, prosím, znamená "zdejší představa"? Je to vztahováno k Rootu, Česku, střední Evropě, celé Evropě, nebo něčemu jinému?

Unknown

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #42 kdy: 07. 08. 2018, 12:07:11 »
@Unknown
Myslíte si, že dnešní společnosti chybí dostatek soucitu, lásky k bližnímu, emaptií a podobných emocí? Pokud ano, jak, prosím, jste k tomuto názoru dospěl, co jej formovalo?

Neda se jiste generalizovat, ale u jiste casti lidi dost pravdepodobne ano. Muj nazor formovala castecne osobni zkusenost a castecne fakta (napriklad statistiky o neposkytovani pomoci u dopravnich nehod).

Citace
Co, prosím, znamená "zdejší představa"? Je to vztahováno k Rootu, Česku, střední Evropě, celé Evropě, nebo něčemu jinému?

V tomto pripade jsem myslel debaty na root.cz

DragonMaster

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #43 kdy: 07. 08. 2018, 12:08:28 »
Problém dnešní doby je, že se lidé nechtějí družit a kámošit. Každý si jde svojí cestou. Vidět je to například v hromadné dopravě, kde není mezi lidmi žádní synergie, jen nezájem a lhostejnost. V antické době (Řecko, Řím), když lidé jeli kočárem, nebo parním busem, tak spolu klábosili a sdíleli informace. A nejen tam, ale i v lázních, divadle.

Niemand

Re:Supertéma o základních otázkách života, vesmíru a vůbec ...
« Odpověď #44 kdy: 07. 08. 2018, 12:22:35 »
Problém dnešní doby je, že se lidé nechtějí družit a kámošit. Každý si jde svojí cestou.
Jste si jistý, že je to problém dnešní doby a nikoliv pouze obraz vašeho okolí? Odvážil bych se zaspekulovat si, že pocházíte z většího města.