Windows OEM licence - lze přeprodávat?Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #31 kdy: 07. 06. 2019, 15:40:40 »
http://www.softwaresoem.com/photo/pl12850511-oem_software_windows_10_pro_retail_box_windows_8_1_professional_oem.jpg

No a zde je znovu ten problém:
1. To, že je něco určeno k předinstalaci, nezakazuje jiné užití. Pouze to vymezuje, že tento software se dá použít (také) k předinstalaci.
2. Předinstalace je superset oprávnění. Je to víc, než samotné užití. Proto výkladovým postupem a mairi ad minus (https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDklad_pr%C3%A1va#Metoda_logick%C3%A9ho_v%C3%BDkladu) dojdete k tomu, že to musí obsahovat i práva běžného užití a užitím nemůžete způsobovat žádnou škodu.
3. Ke stejnému závěru dojdete i redukcí ad absurdum (tentýž odkaz): pokud by ten, kdo smí software předinstalovat, nesměl ho sám užívat, vznikla by vskutku kuriózní situace. Výrobce počítačů by totiž musel sám nakupovat vlastní počítače pro svůj provoz u konkurence nebo kupovat FPP, což je zjevně nesprávný výklad.

Chápu, že Vy jste systematik (nemyslím to ironicky, ale všímám si, že to tak máte), a proto se spíš kloníte ke striktně gramatickém výkladu. Ten je však v právu považován za jeden z nejméně spolehlivých.

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #32 kdy: 07. 06. 2019, 16:05:16 »
1. To, že je něco určeno k předinstalaci, nezakazuje jiné užití. Pouze to vymezuje, že tento software se dá použít (také) k předinstalaci.
Nikoli, v tomto případě to jednoznačně znamená, že je to určené pouze pro předinstalaci.

2. Předinstalace je superset oprávnění. Je to víc, než samotné užití. Proto výkladovým postupem a mairi ad minus (https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDklad_pr%C3%A1va#Metoda_logick%C3%A9ho_v%C3%BDkladu) dojdete k tomu, že to musí obsahovat i práva běžného užití a užitím nemůžete způsobovat žádnou škodu.
Předinstalace je např. vytvoření bitové kopie disku. Není to žádný superset oprávnění, jediné oprávnění, které potřebujete, je vytvoření jedné kopie.

3. Ke stejnému závěru dojdete i redukcí ad absurdum (tentýž odkaz): pokud by ten, kdo smí software předinstalovat, nesměl ho sám užívat, vznikla by vskutku kuriózní situace. Výrobce počítačů by totiž musel sám nakupovat vlastní počítače pro svůj provoz u konkurence nebo kupovat FPP, což je zjevně nesprávný výklad.
Ten, kdo smí předinstalovávat Windows 10, může klidně Windows 10 používat – pokud k jejich používání má licenci. A naopak, to, že může Windows 10 předinstalovávat na počítače zákazníků (v počtu instalací, který má s Microsoftem nasmlouvaný), v žádném případě neznamená, že si může jen tak přidělat pár kopií bokem na své počítače.

Představte si to třeba na zaměstnancích tiskárny cenin. To, že tisknou české koruny, neznamená, že sami nemohou českými korunami platit. A také to neznamená, že když mohou české koruny tisknout, mohou si zároveň vytisknout nějaké bankovky navíc, pro svou potřebu.

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #33 kdy: 07. 06. 2019, 16:08:49 »
Nikoli, v tomto případě to jednoznačně znamená, že je to určené pouze pro předinstalaci.

Tím bych si nebyl vůbec jistý. Impliciní (z AutZ vyplývající) je právo užití. Toto chápu jednoznačně jako rozšíření práva.

Ten, kdo smí předinstalovávat Windows 10, může klidně Windows 10 používat – pokud k jejich používání má licenci. A naopak, to, že může Windows 10 předinstalovávat na počítače zákazníků (v počtu instalací, který má s Microsoftem nasmlouvaný), v žádném případě neznamená, že si může jen tak přidělat pár kopií bokem na své počítače.

Představte si to třeba na zaměstnancích tiskárny cenin. To, že tisknou české koruny, neznamená, že sami nemohou českými korunami platit. A také to neznamená, že když mohou české koruny tisknout, mohou si zároveň vytisknout nějaké bankovky navíc, pro svou potřebu.

Špatně jste mě pochopil. Myslel jsem to tak, že výrobce počítačů si pochopitelně smí vyrobit a OEM licencí opatřit i počítač pro vlastní užití. Tedy: nakoupí díly, nakoupí OEM licenci, a takto sestavený komplet neprodá, ale sám jej začne užívat (spotřebuje). Bylo by absurdní, kdyby to nesměl.

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #34 kdy: 07. 06. 2019, 16:54:50 »
Impliciní (z AutZ vyplývající) je právo užití.
Nikoli. Jediný, kdo má podle autorského zákona právo dílo užít, je autor. Ostatní dílo užít nesmí, dokud potřebná oprávnění (licenci) nezískají od autora nebo ze zákona.

Špatně jste mě pochopil. Myslel jsem to tak, že výrobce počítačů si pochopitelně smí vyrobit a OEM licencí opatřit i počítač pro vlastní užití. Tedy: nakoupí díly, nakoupí OEM licenci, a takto sestavený komplet neprodá, ale sám jej začne užívat (spotřebuje). Bylo by absurdní, kdyby to nesměl.
To samozřejmě smí, ale pořád za podmínek pro stavitele počítačů. Tj. sestaví počítač, nainstaluje na ně Windows a předá ho k používání (sekretářce, obchodníkovi, nebo zůstane danému technikovi na stole), tím okamžikem se ta OEM licence pro koncového uživatele stává součástí počítače a nemůže být přenesena jinam. Ostatně Microsoft to má ošetřené i technicky, když krátce po tomto okamžiku je vyžadována technická „aktivace licence“, čímž se licence s konkrétním zařízením sváže i nějakým záznamem v databázi Microsoftu.


Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #35 kdy: 07. 06. 2019, 17:08:11 »
Nikoli. Jediný, kdo má podle autorského zákona právo dílo užít, je autor. Ostatní dílo užít nesmí, dokud potřebná oprávnění (licenci) nezískají od autora nebo ze zákona.

Houby. Implicitní licence existují, jinak byste se nesměl podívat ani na obraz, sochu nebo figurku, kterou máte jako těžítko na stole. Implicitní licence jde současně s prodejem hmotného vyjádření díla. Když si koupíte obraz nebo sochu, smíte se na něj dívat, vystavovat ho, prodávat jeho fotografie. Když si koupíte DVD, smíte si ho přehrávat. Když si "koupíte" software, implicitní je právo k užití. U software se jedná o § 30 odst. 3 AutZ: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#cast1-hlava1-dil4-oddil2. (Samozřejmě předpokladem je legální cesta získání software, tedy právě tím zakoupením - nelze pomocí tohoto paragrafu legalizovat upirátěnou verzi)

To samozřejmě smí, ale pořád za podmínek pro stavitele počítačů. Tj. sestaví počítač, nainstaluje na ně Windows a předá ho k používání (sekretářce, obchodníkovi, nebo zůstane danému technikovi na stole), tím okamžikem se ta OEM licence pro koncového uživatele stává součástí počítače a nemůže být přenesena jinam. Ostatně Microsoft to má ošetřené i technicky, když krátce po tomto okamžiku je vyžadována technická „aktivace licence“, čímž se licence s konkrétním zařízením sváže i nějakým záznamem v databázi Microsoftu.

Tím pádem tedy kdokoliv si může koupit OEM verzi Windows. Nainstalovat si ji na vlastní počítač a sám začít užívat. (Tedy onen výklad a mairi ad minus).

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #36 kdy: 07. 06. 2019, 19:16:41 »
Houby. Implicitní licence existují
To by mělo být snadné dokázat odkazem na konkrétní paragraf zákona.

jinak byste se nesměl podívat ani na obraz, sochu nebo figurku, kterou máte jako těžítko na stole.
A tohle bude ještě jednodušší, protože způsoby užití díla jsou uvedené v § 12 AZ. Takže které konkrétní právo na užití díla potřebujete, abyste se mohl dívat na obraz, který máte doma na stěně?

Tím pádem tedy kdokoliv si může koupit OEM verzi Windows. Nainstalovat si ji na vlastní počítač a sám začít užívat. (Tedy onen výklad a mairi ad minus).
Nikoli, pouze ten, kdo splňuje příslušné podmínky Microsoft OEM System Builder. A i při té instalaci na vlastní počítač se pořád musí řídit těmi pravidly, které Microsoft pro OEM určuje. Takže na konci zase skončí se zařízením s předinstalovanými Windows a vztahují se na něj podmínky OEM licence (tedy to, že licence je svázána s konkrétním zařízením).

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #37 kdy: 07. 06. 2019, 20:23:47 »
To by mělo být snadné dokázat odkazem na konkrétní paragraf zákona.

Konkrétní paragraf jsem poslal, dokonce i odstavec. Ve stejné části AutZ najdete i ostatní implicitní užití díla.
Příkladem dalšího implicitního užití je např. software v televizoru, v automatické pračce, v automobilu. Tam všude kupujete software vyjádřený hmotnou podstatou. Četl jste někdy licenční smlouvu k pračce nebo k autu? Přesto nepochybujete, že máte právo otočit klíčkem a nastartovat.

Nikoli, pouze ten, kdo splňuje příslušné podmínky Microsoft OEM System Builder. A i při té instalaci na vlastní počítač se pořád musí řídit těmi pravidly, které Microsoft pro OEM určuje. Takže na konci zase skončí se zařízením s předinstalovanými Windows a vztahují se na něj podmínky OEM licence (tedy to, že licence je svázána s konkrétním zařízením).

Koupíte si obálku (krabičku) s Windows. Nic Vás nezavazuje, maximálně nápisy na té krabiče. Mezi nimi je System Builder, který však žádné velké podmínky neklade a jeho slučitelnost s českým právem není úplně stoprocentní (což ovšem nezavdává na celkovou neplatnost, pouze na neplatnost některých partikulárních ustanovení).

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #38 kdy: 07. 06. 2019, 21:04:59 »
Konkrétní paragraf jsem poslal, dokonce i odstavec. Ve stejné části AutZ najdete i ostatní implicitní užití díla.
Jenže v tom paragrafu nic o implicitním užití díla není. A není to ani nikde jinde v autorském zákoně. Implicitní užití díla jste si totiž vymyslel.

Příkladem dalšího implicitního užití je např. software v televizoru, v automatické pračce, v automobilu. Tam všude kupujete software vyjádřený hmotnou podstatou. Četl jste někdy licenční smlouvu k pračce nebo k autu? Přesto nepochybujete, že máte právo otočit klíčkem a nastartovat.
Vy když startujete auto, musíte někam kopírovat nějaký software? Nebo ho vysíláte rozhlasem? Nebo jak konkrétně ten software užíváte?

Nic Vás nezavazuje, maximálně nápisy na té krabiče.
Ano, taková drobnost, jenom uzavření smlouvy. Jenže uzavření té smlouvy znamená, že se tou smlouvou musíte řídit.

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #39 kdy: 08. 06. 2019, 06:30:50 »
Jenže v tom paragrafu nic o implicitním užití díla není. A není to ani nikde jinde v autorském zákoně. Implicitní užití díla jste si totiž vymyslel.

Celá část zákona se jmenuje "Volné užití" a zabývá se situacemi, za kterých smíte dílo užívat, aniž byste uzavíral explicitní licenční smlouvu. (Za explicitní licenční smlouvu se považuje i adhezní smlouva, např. vytištěná na krabičce.)

Vy když startujete auto, musíte někam kopírovat nějaký software? Nebo ho vysíláte rozhlasem? Nebo jak konkrétně ten software užíváte?

Kopírování licencovaného software je detail spadající do volných užití. Zde je daleko důležitější, že ten software v autě užíváte a k tomu musíte mít licenci. A tu máte, protože Vám ji zaručuje přímo zákon, díky tomu, že jste si zakoupil její hmotné vyjádření (automobil).

Nic Vás nezavazuje, maximálně nápisy na té krabiče.

Smlouva musí být konkrétní a její uzavření nezpochybnitelné. System Builder licence je na druhé straně krabičky (kterou jste pravděpodobně moc často neměl v ruce, jinak byste to věděl), a její uzavření je zcela jednoznačné otevřením krabičky.

Žel to, co tady tvrdíte, se v ní nepíše.

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #40 kdy: 08. 06. 2019, 09:48:24 »
Celá část zákona se jmenuje "Volné užití" a zabývá se situacemi, za kterých smíte dílo užívat, aniž byste uzavíral explicitní licenční smlouvu. (Za explicitní licenční smlouvu se považuje i adhezní smlouva, např. vytištěná na krabičce.)
Začínám mít pocit, že jste ten zákon vůbec nečetl. Ten oddíl se jmenuje „Volná užití a zákonné licence“, dělí se na dvě části – na „Volná užití“ (§ 30), kde jsou popsány činnosti, které by jinak mohly být užitím dle zákona, ale podle § 30 nejsou považovány za užití dle zákona. A dále na zákonné licence, které jsou popsané v § 30a – § 39b. Žádné implicitní užití tam není.

Kopírování licencovaného software je detail spadající do volných užití.
Není, odstavec 3 § 30 software z volných užití vylučuje.

Zde je daleko důležitější, že ten software v autě užíváte a k tomu musíte mít licenci.
Můžete to napsat ještě stokrát, ale pravda to nebude. Už jsem to psal jednou, napíšu to ještě podruhé a naposledy. Způsoby užití díla jsou uvedené v § 12 AZ. Uveďte konkrétně, kterým způsobem podle § 12 využíváte ten software v autě.

A tu máte, protože Vám ji zaručuje přímo zákon, díky tomu, že jste si zakoupil její hmotné vyjádření (automobil).
Zase vám tu chybí odkaz na konkrétní ustanovení zákona. Rovnou napovím, že § 30 to není, protože ten se za prvé nevztahuje na software, za druhé se tam nepíše nic o hmotném vyjádření.

Smlouva musí být konkrétní a její uzavření nezpochybnitelné. System Builder licence je na druhé straně krabičky (kterou jste pravděpodobně moc často neměl v ruce, jinak byste to věděl), a její uzavření je zcela jednoznačné otevřením krabičky.
No vida, takže to víte.

Žel to, co tady tvrdíte, se v ní nepíše.
Takže ta smlouva umožňuje jednu OEM licenci zakoupenou od Microsoftu nakopírovat na libovolné množství počítačů? Nebo umožňuje OEM licence mávnutím kouzelnou hůlkou měnit na FPP licence? Nebo co přesně je v ní jinak?

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #41 kdy: 08. 06. 2019, 10:09:21 »
Takže ta smlouva umožňuje jednu OEM licenci zakoupenou od Microsoftu nakopírovat na libovolné množství počítačů? Nebo umožňuje OEM licence mávnutím kouzelnou hůlkou měnit na FPP licence? Nebo co přesně je v ní jinak?

Co sem pletete instalaci na větší počet počítačů?

Já jen tvrdím, že licence je stavěná tak, že rozdíl mezi OEM, kterou si nainstalujete sám a FPP není kromě ceny a kanálu, jakým by měl být distribuován. Pokud je distribuován jinak, nezakládá to na neplatnost smlouvy.
« Poslední změna: 08. 06. 2019, 10:14:43 od Miroslav Šilhavý »

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #42 kdy: 08. 06. 2019, 10:42:11 »
Co sem pletete instalaci na větší počet počítačů?
Je to jedna z věcí ošetřená licenční smlouvou. Vy jste napsal, že je to jinak, než jak to píšu – ale nenapsal jste, v čem konkrétně je to jinak.

Já jen tvrdím, že licence je stavěná tak, že rozdíl mezi OEM, kterou si nainstalujete sám a FPP není kromě ceny a kanálu, jakým by měl být distribuován. Pokud je distribuován jinak, nezakládá to na neplatnost smlouvy.
A kromě toho, že OEM licence je vázaná na počítač, se kterým byla dodána, zatímco FPP můžete mezi počítači libovolně přesouvat. Takový drobný rozdíl.

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #43 kdy: 08. 06. 2019, 11:27:37 »
Já jen tvrdím, že licence je stavěná tak, že rozdíl mezi OEM, kterou si nainstalujete sám a FPP není kromě ceny a kanálu, jakým by měl být distribuován. Pokud je distribuován jinak, nezakládá to na neplatnost smlouvy.

A kromě toho, že OEM licence je vázaná na počítač, se kterým byla dodána, zatímco FPP můžete mezi počítači libovolně přesouvat. Takový drobný rozdíl.

1. Můžete být system builderem sám pro sebe. (Nic to nevylučuje, sám jste to výše potvrzdil).
2. Pokud je ta licence odlišitelná od počítače samotného, lze ji oddělit a prodat (rozhodnutí ESD).

Re:Windows OEM licence - lze přeprodávat?
« Odpověď #44 kdy: 08. 06. 2019, 13:56:27 »
Můžete být system builderem sám pro sebe. (Nic to nevylučuje, sám jste to výše potvrzdil).
Ano, ale pořád zůstávají v platnosti všechny podmínky, tedy i ta, že je licence vázána na počítač, na kterém byla předinstalována. Že jste shodou náhod vy zároveň i ten, kdo ji nainstaloval, na věci nic nemění.

Pokud je ta licence odlišitelná od počítače samotného, lze ji oddělit a prodat (rozhodnutí ESD).
Můžete být konkrétní a napsat, které rozhodnutí ESD tohle ustanovilo? To UsedSoft vs. Oracle, o kterém už tu byla řeč, to nebylo.