Prodej bitcoinů – daň z příjmu

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #30 kdy: 08. 01. 2016, 08:00:33 »
Závidím tu jistotu místních, že účetní ví co s tím - z vlastní zkušenosti odhaduju že 99% procent účetních a finanančních ouřadů neví co s tím. Řeším stejný problém s tím rozdílem, že mám službu která vydělává btc, ale z principu nelze vystavovat faktury. (tedy jde o soustavnou činnost z hlediska zákona)

IANAL, ale dokud si budu ze směnáren posílat malé částky na osobní účet tak to řešit nebudu resp. postih z toho hrozící je přijatelný. Až budu potřebovat vykešovat velkou částku viděl bych to na vytvoření offshore firmy a vyfakturování přes českou firmu domů. Nevýhoda - velká ztráta. Výhoda - officiálně zdaněno, třeba blbě, ale konec konců stejně jako příjem v jiné měně a stát by asi tolik nefrfňal jako kdyby to člověk nedanil vůbec...


i

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #31 kdy: 08. 01. 2016, 08:42:02 »

Mě se na tom líbí ta příležitost dostat státní příživníky (čti úředníky) do rozpaků, jen to chce promyslet jak ty jejich reakce zaznamenat a zveřejnit :-)
btcfan

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #32 kdy: 08. 01. 2016, 09:16:52 »
Já bych to asi zkusil jako "Já" výše, sám to budu muset někdy řešit, ale mtgox mi krachnul a kvuli nějakým 100kKč to není u mě aktuální, ani účet na jiné burze jsem zatím neotevřel.
Nicméně zajímá mě to, použít bankomat by byla škoda, nějaké možnosti bych měl, když tak se můžem domluvit a něco zkusit třeba i přes UK. Libra sice nic moc ale IB umí asi 10 měn včetně CZK a převod liber do ČR byl naposledy 4 GBP.

prezek

  • ***
  • 229
    • Zobrazit profil
Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #33 kdy: 08. 01. 2016, 10:27:05 »

Mě se na tom líbí ta příležitost dostat státní příživníky (čti úředníky) do rozpaků, jen to chce promyslet jak ty jejich reakce zaznamenat a zveřejnit :-)

Co máš proti úředníkům? Většina jich pravidla nevymýšlí, jen podle nich musí rozhodovat. A nastudovat daňový zákon a radit lidem, co dělat s několika milióny, když sami mají cca 15 tisíc čistého...

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #34 kdy: 25. 01. 2016, 17:16:05 »
Podle mě je rozhodnutí velmi snadné. Daň se platí. Máš miliony, najdi si schopného účetního.


Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #35 kdy: 18. 05. 2017, 13:11:31 »
Ahoj všichni,

tohle by mě taky zajímalo. Zdanil už tu někdo úspěšně příjmy z BTC? Máte nějaké tipy na schopného daňového poradce, který nebude úplně předražený a který s tím třeba bude mít zkušenosti.

df4024

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #36 kdy: 18. 05. 2017, 18:16:11 »
Zdanil bych to a pak na FÚ žádal vrátit přeplatek. Pokud se to danit nemělo, tak ti to vrátí ... pokud ne, nevrátí. :)

Martel

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #37 kdy: 18. 05. 2017, 21:14:35 »
Asi bych na to zkusil naroubovat tohle:

http://www.money.cz/ucetni-a-danovy-servis/zdaneni-prodeje-cennych-papiru-u-fyzickych-osob-v-roce-2014/

I. Osvobození příjmů z prodeje CP

Dlouhé roky jsme byli zvyklí, že doba pro osvobození činila 6 měsíců. Nově platí, že příjem je od daně z příjmů fyzických osvobozen, pokud doba od nabytí CP do jeho prodeje přesáhne dobu 3 let. U kmenového listu musí doba přesáhnout 5 let.

Stejná doba platí pro osvobození příjmů z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu – doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení musí pro osvobození překročit dobu 3 let. Tato doba se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond.

Za den nabytí se podle Pokynu GFŘ D-22 považuje:

    CP v listinné podobě den jejich převzetí,
    u zaknihovaných CP den zápisu tohoto cenného papíru na majetkový účet v příslušné evidenci podle zvláštních právních předpisů, tj. připsáním na účet majitele,
    v případě nabytí akcie výměnou za zatímní list u téhož majitele den předání nebo zaknihování zatímního listu,
    u CP zděděných den úmrtí zůstavitele, jde-li o dědění ze zákona, v případě dědění ze závěti nebo podle dědické smlouvy může být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmínky.

Nová právní úprava (tříletá doba) platí pro CP pořízené po 31. 12. 2013. Pokud byly CP pořízeny před 1. 1. 2014, platí původní právní úprava (doba 6 měsíců)!

Pokud byl nebo je CP nebo podíl připadající na podílový list zahrnut v obchodním majetku, platí pro osvobození speciální právní úprava. Příjem je osvobozen až po 3 letech od ukončení samostatné činnosti.

Druhou významnou změnou je to, že příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu jsou osvobozené, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 korun. Toto nové ustanovení ZDP může být velmi pozitivní pro daňové poplatníky, kteří se problematikou CP zaobírají pouze okrajově.
II. Zdanění příjmů z prodeje CP

Pokud zjistíme, že prodej CP není od daně z příjmů osvobozen, musí být tento příjem zahrnut do daňového přiznání (pokud má poplatník povinnost podat daňové přiznání). Konkrétně se jedná o tzv. ostatní příjmy podle § 10 ZDP.

Proti dosaženému příjmu je možno postavit nabývací cenu CP a výdaje související s uskutečněným prodejem a dále platby za obchodování na trhu s CP při jejich pořízení. Uplatněním těchto výdajů však nelze docílit daňové ztráty.

Plynou-li dosažené příjmy ze společného jmění manželů, zdaňuje tyto příjmy jen jeden z nich. Který z nich tyto příjmy zdaní, záleží na jejich domluvě až na jednu výjimku – pokud měl CP v obchodním majetku jeden z manželů, pak ZDP stanoví, že se příjem z prodeje CP zdaní u toho, kdo měl CP v obchodním majetku.

Pokud by příjem plynul v cizí měně a poplatník není účetní jednotkou, pro přepočet na české koruny použije tzv. jednotný kurz. Pro zdaňovací období 2014 byly jednotné kurzy zveřejněny v Pokynu GRŘ č. D-20.

Sten

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #38 kdy: 19. 05. 2017, 01:09:34 »
Asi bych na to zkusil naroubovat tohle:

http://www.money.cz/ucetni-a-danovy-servis/zdaneni-prodeje-cennych-papiru-u-fyzickych-osob-v-roce-2014/

I. Osvobození příjmů z prodeje CP

Dlouhé roky jsme byli zvyklí, že doba pro osvobození činila 6 měsíců. Nově platí, že příjem je od daně z příjmů fyzických osvobozen, pokud doba od nabytí CP do jeho prodeje přesáhne dobu 3 let. U kmenového listu musí doba přesáhnout 5 let.

Stejná doba platí pro osvobození příjmů z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu – doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení musí pro osvobození překročit dobu 3 let. Tato doba se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond.

Za den nabytí se podle Pokynu GFŘ D-22 považuje:

    CP v listinné podobě den jejich převzetí,
    u zaknihovaných CP den zápisu tohoto cenného papíru na majetkový účet v příslušné evidenci podle zvláštních právních předpisů, tj. připsáním na účet majitele,
    v případě nabytí akcie výměnou za zatímní list u téhož majitele den předání nebo zaknihování zatímního listu,
    u CP zděděných den úmrtí zůstavitele, jde-li o dědění ze zákona, v případě dědění ze závěti nebo podle dědické smlouvy může být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmínky.

Nová právní úprava (tříletá doba) platí pro CP pořízené po 31. 12. 2013. Pokud byly CP pořízeny před 1. 1. 2014, platí původní právní úprava (doba 6 měsíců)!

Pokud byl nebo je CP nebo podíl připadající na podílový list zahrnut v obchodním majetku, platí pro osvobození speciální právní úprava. Příjem je osvobozen až po 3 letech od ukončení samostatné činnosti.

Druhou významnou změnou je to, že příjmy z prodeje cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu jsou osvobozené, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 korun. Toto nové ustanovení ZDP může být velmi pozitivní pro daňové poplatníky, kteří se problematikou CP zaobírají pouze okrajově.
II. Zdanění příjmů z prodeje CP

Pokud zjistíme, že prodej CP není od daně z příjmů osvobozen, musí být tento příjem zahrnut do daňového přiznání (pokud má poplatník povinnost podat daňové přiznání). Konkrétně se jedná o tzv. ostatní příjmy podle § 10 ZDP.

Proti dosaženému příjmu je možno postavit nabývací cenu CP a výdaje související s uskutečněným prodejem a dále platby za obchodování na trhu s CP při jejich pořízení. Uplatněním těchto výdajů však nelze docílit daňové ztráty.

Plynou-li dosažené příjmy ze společného jmění manželů, zdaňuje tyto příjmy jen jeden z nich. Který z nich tyto příjmy zdaní, záleží na jejich domluvě až na jednu výjimku – pokud měl CP v obchodním majetku jeden z manželů, pak ZDP stanoví, že se příjem z prodeje CP zdaní u toho, kdo měl CP v obchodním majetku.

Pokud by příjem plynul v cizí měně a poplatník není účetní jednotkou, pro přepočet na české koruny použije tzv. jednotný kurz. Pro zdaňovací období 2014 byly jednotné kurzy zveřejněny v Pokynu GRŘ č. D-20.

Bitcoiny nejsou cenné papíry, viz ČNB:

Citace
Bitcoiny nevykazují ani znaky investičního nástroje podle § 3 ZPKT, protože nemají povahu cenného papíru (ani zaknihovaného, mj. v nich není vtěleno žádné právo) ani derivátu.

Aby to bylo zajímavější, tak Bitcoin zřejmě není ani komodita. V podstatě si s ním zákon neví rady. Což je dost problém, protože jen jmenované výjimky nepodléhají dani, a ani ty nesplňuje.

Podle Finanční správy se příjem z Bitcoinů má danit daní z příjmů, nejspíš jako „jiný příjem“. Pokud jste plátce DPH, tak je otázka, jak se to má s DPH, ani Finanční správa na to nemá jasnou odpověď. Směnárny odvádějí DPH z poplatků, ale to je vlastně DPH za poskytnutou službu, ne z prodeje komodity.

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #39 kdy: 19. 05. 2017, 01:42:44 »
Jako fyzická osoba - ostatní příjmy. howg

Martel

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #40 kdy: 20. 05. 2017, 13:36:29 »
Co to protáhnout přes investiční zlato? Na něm není žádné daňové zatížení.
http://bitcoinonline.cz/2016/11/02/koupe-zlata-za-btc/

Martel

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #41 kdy: 20. 05. 2017, 13:39:45 »
Vaultoro

Vaultoro je britská platforma, která uživatelům z celého světa nabízí okamžitou výměnu BTC za zlato. Výměna BTC za zlato a zpět může pomoci eliminovat velkou volatilitu Bitcoinu.

Toužili jste někdy vlastnit zlato fyzicky uskladněné ve Švýcarsku? Pak je Vaultoro vaší volbou. Vaše zlato fyzicky uskladní v Zürcher Freilager, jednoho z největších a nejbezpečnějších skladů zlata na světě (ale bude vás to stát 0,033% z jeho hodnoty každý měsíc). Každý zákazník si může ověřit, že je jeho zlato skutečně uskladněno v prostorách Zürcher Freilager, stejně jako si nechat vše fyzicky prověřit nezávislým auditem. Součástí Vaultoro je obchodní platforma, kde se dá nakoupit zlato za BTC zcela bez nutnosti použít banku.

Honza

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #42 kdy: 20. 05. 2017, 14:05:06 »
Na daně samozřejmě nezapomeňte ani tehdy, když budete BTC darovat, nebo jako dar přijímat!
A co zlaťáky z Warcraftu?

K.L.

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #43 kdy: 23. 05. 2017, 03:45:44 »
Vaultoro

Vaultoro je britská platforma, která uživatelům z celého světa nabízí okamžitou výměnu BTC za zlato. Výměna BTC za zlato a zpět může pomoci eliminovat velkou volatilitu Bitcoinu.

Toužili jste někdy vlastnit zlato fyzicky uskladněné ve Švýcarsku? Pak je Vaultoro vaší volbou. Vaše zlato fyzicky uskladní v Zürcher Freilager, jednoho z největších a nejbezpečnějších skladů zlata na světě (ale bude vás to stát 0,033% z jeho hodnoty každý měsíc). Každý zákazník si může ověřit, že je jeho zlato skutečně uskladněno v prostorách Zürcher Freilager, stejně jako si nechat vše fyzicky prověřit nezávislým auditem. Součástí Vaultoro je obchodní platforma, kde se dá nakoupit zlato za BTC zcela bez nutnosti použít banku.

To je velmi zajímavá myšlenka, s tím zlatem, zdá se, co jsem teď studoval nějaké rozbory daňových poradců, že je to opravdu osvobozeno od daně rovnou (u alternativ typu "cenné úpisy na zlato" je tam tuším 6 nebo 12 měsíců časový test). Řeším teď podobný problém -- chci si na chalupě koupit nějaká ta pole a louky, za několik set tisíc; dejme tomu, že bych to chtěl pokrýt bitcoinem (poctivě vytěženým či získaným v době, kdy jeho cena byla bagatelní...stejně nechápu, proč se třeba na umělecká díla, cenné papíry či nemovitosti časový test vztahuje, a na bitcoin by neměl...je to IMHO poněkud diskriminační). Prodejci, staršímu člověku, pochopitelně přímo via BTC nezaplatím, říkal jsem si tedy, že to prostě přes směnárnu (aka bitstock) pošlu na účet a bude to v klidu, že pársettisícová transakce nikoho nebude tankovat. Ale jak tak čtu příspěvky ostatních, zřejmě jsou pro banky transakce ze směnáren (a/nebo s klíčovým slovem bitcoin) něco jako červený hadr na býka. A vysvětlovat pak stopadesát let pologramotným ouřadům, že to opravdu byla zcela legální, zcela soukromá a zcela nepodnikatelská transakce, o to vážně nestojím (notabene, kdyby mi těch stopadesát let preventivně obstavili onen bankovní účet, či rovnou všechny prostředky, než se to "prošetří").

Ten transfer přes zlato by mohl být zajímavou cestou, jak z toho legitimně vybruslit, respektive (slovo vybruslit je trochu defenzivní, jako bychom snad legálním držením dávno získaných bitcoinů páchali něco zlého) jak tomu dát nějaký legitimní procesně-právní rámec. Otázka (ideálně na někoho, kdo už to řešil či má příslušné daňové-účetnické povědomí) je ovšem následovná :

* týká se to osvobození a (alespoň domnělá legitimita) i zahraničních společností (jako je výše uvedené anglické Vaultoro s trezorem ve Švajcu), nebo to musí být toliko v rámci nějaké tuzemské "zlatocompany", registrované u ČNB ?

* pokud by to šlo i do zahr./EU, jak dostanu bitcoiny do zlata je zcela zjevné (a rychlé a efektivní, i přes příslušné transakční a měsíční fee), ale jak pak potom z toho zlata dostanu ony kýžené koruny (nebo třeba CHF, které si pak směním, to už je fuk) ? Takhle na první rychlé čtení mi přišlo, že ony společnosti vesměs nabízejí odkup u nich ložených cihel, ale opět jen za BTC.

* i kdyby byly obě výše uvedené "issues" snadno a kladně splnitelné, stejně předpokládám, že když si nějaký šťastlivec takto přetransformuje (finálně na svůj tuzemský bankovní účet) milióny korun, stejně po něm skočí banka (v součinnosti s FÚ, nebo nedej bože i PČR), a bude řešit, kde se tolik peněz vzalo. Opravdu bude stačit suše říct: "Hele, ty prachy jsou z investičního zlata ve Švajcu, tady je doklad, investiční zlato je osvobozeno od daně, tady je citace zákona, za co jsem tam ty zlatý cihly pořídil, je moje věc, takže nazdar, polibte mi Brusel" ? Nebo se spíš rozběhne zuřivé vyšetřovací kolečko, za co byly ty cihly pořízeny a jsme plus mínus zase tam, kde jsme byli ?

N3

Re:Prodej bitcoinů – daň z příjmu
« Odpověď #44 kdy: 06. 06. 2017, 14:16:57 »
Tady je to dobře vysvětlené jak je to s tím bitcoinem a učetnicvím..........
odkaz na youtube
http://cur.lv/15uxe9