Debian 12 má problémy při upgrade

Debian 12 má problémy při upgrade
« kdy: 26. 01. 2024, 04:36:26 »
Dnes som chcel aktualizovat debian 12 (KVM) a nejak sa to nezdarilo.
Log vyzera asi takto (niekolko riadkov, kde su bodky ..... som musel odmazat aby sa tu log vosiel, ale +/- boli to rovnake riadky)
Kód: [Vybrat]
Načítavajú sa zoznamy balíkov... Hotovo
Vytvára sa strom závislostí... Hotovo   
Načítavajú sa stavové informácie... Hotovo
Prepočítava sa aktualizácia... Hotovo
Nainštalujú sa nasledovné NOVÉ balíky:
  linux-image-6.1.0-17-amd64
Nasledovné balíky sa aktualizujú:
  libcurl3-gnutls linux-image-amd64 linux-libc-dev openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
6 aktualizovaných, 1 nových nainštalovaných, 0 na odstránenie a 0 neaktualizovaných.
Je potrebné stiahnuť 72,5 MB archívov.
Po tejto operácii sa na disku použije ďalších 408 MB.
Chcete pokračovať? [Y/n] y
Získava sa:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.2p1-2+deb12u2 [66,0 kB]
Získava sa:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 openssh-server amd64 1:9.2p1-2+deb12u2 [456 kB]
Získava sa:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 openssh-client amd64 1:9.2p1-2+deb12u2 [990 kB]
Získava sa:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 libcurl3-gnutls amd64 7.88.1-10+deb12u5 [385 kB]
Získava sa:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 linux-image-6.1.0-17-amd64 amd64 6.1.69-1 [68,7 MB]
Získava sa:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 linux-image-amd64 amd64 6.1.69-1 [1 476 B]
Získava sa:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 linux-libc-dev amd64 6.1.69-1 [1 910 kB]
72,5 MB sa stiahlo za 1 s (86,1 MB/s)   
Reading changelogs... Done
Pripravuje sa nastavenie balíkov ...
(Číta sa databáza ... momentálne je nainštalovaných 44658 súborov alebo adresárov.
Preparing to unpack .../0-openssh-sftp-server_1%3a9.2p1-2+deb12u2_amd64.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u2) over (1:9.2p1-2+deb12u1) ...
Preparing to unpack .../1-openssh-server_1%3a9.2p1-2+deb12u2_amd64.deb ...
Unpacking openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u2) over (1:9.2p1-2+deb12u1) ...
Preparing to unpack .../2-openssh-client_1%3a9.2p1-2+deb12u2_amd64.deb ...
Unpacking openssh-client (1:9.2p1-2+deb12u2) over (1:9.2p1-2+deb12u1) ...
Preparing to unpack .../3-libcurl3-gnutls_7.88.1-10+deb12u5_amd64.deb ...
Unpacking libcurl3-gnutls:amd64 (7.88.1-10+deb12u5) over (7.88.1-10+deb12u4) ...
Vyberá sa predtým nevybraný balík linux-image-6.1.0-17-amd64.
Preparing to unpack .../4-linux-image-6.1.0-17-amd64_6.1.69-1_amd64.deb ...
Unpacking linux-image-6.1.0-17-amd64 (6.1.69-1) ...
Preparing to unpack .../5-linux-image-amd64_6.1.69-1_amd64.deb ...
Unpacking linux-image-amd64 (6.1.69-1) over (6.1.66-1) ...
Preparing to unpack .../6-linux-libc-dev_6.1.69-1_amd64.deb ...
Unpacking linux-libc-dev:amd64 (6.1.69-1) over (6.1.66-1) ...
Nastavuje sa balík openssh-client (1:9.2p1-2+deb12u2) ...
Nastavuje sa balík linux-libc-dev:amd64 (6.1.69-1) ...
Nastavuje sa balík libcurl3-gnutls:amd64 (7.88.1-10+deb12u5) ...
Nastavuje sa balík linux-image-6.1.0-17-amd64 (6.1.69-1) ...
I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-6.1.0-15-amd64
I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-6.1.0-15-amd64
I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-6.1.0-17-amd64
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-6.1.0-17-amd64
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-17-amd64
cp: error copying '/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko': Na zariadení už nie je žiadne miesto
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/nfs_common': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/nfs_common/grace.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
.....

cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/nfs/nfs.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/net/dns_resolver': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/net/dns_resolver/dns_resolver.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/nfs': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/nfs/nfsv4.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/input/mouse': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
cp: error copying '/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci_modern_dev.ko' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci_modern_dev.ko': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: error copying '/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci_legacy_dev.ko' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci_legacy_dev.ko': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: error copying '/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci.ko' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/virtio/virtio_pci.ko': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: error copying '/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/virtio/virtio_mmio.ko' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/virtio/virtio_mmio.ko': Na zariadení už nie je žiadne miesto
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/message': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/message/fusion/mptbase.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/message': Na zariadení už nie je žiadne miesto
.....
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/firewire': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/firewire/firewire-sbp2.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/video': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/video/backlight/pwm_bl.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
cp: error copying '/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/crypto/blake2b_generic.ko' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/crypto/blake2b_generic.ko': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: error copying '/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/arch/x86/crypto/crc32-pclmul.ko' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/arch/x86/crypto/crc32-pclmul.ko': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: error copying '/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/crypto/crc32_generic.ko' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/crypto/crc32_generic.ko': Na zariadení už nie je žiadne miesto
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/nfs_common': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/nfs_common/grace.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/lockd': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/lockd/lockd.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
.....
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/lockd/lockd.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/nfs': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/fs/nfs/nfs.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/net/dns_resolver': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/message': Na zariadení už nie je žiadne miesto
.....
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/video': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/video/backlight/pwm_bl.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/input/mouse': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
cp: error copying '/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/infiniband/core/ib_uverbs.ko' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/infiniband/core/ib_uverbs.ko': Na zariadení už nie je žiadne miesto
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/infiniband/hw': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/infiniband/hw/mlx5/mlx5_ib.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/infiniband/hw': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/infiniband/hw/mlx4/mlx4_ib.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/input/mouse': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/infiniband/hw': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/infiniband/hw/mlx5/mlx5_ib.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/infiniband/hw': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modules/6.1.0-17-amd64/kernel/drivers/infiniband/hw/mlx4/mlx4_ib.ko': Adresár alebo súbor neexistuje
cp: error copying '/usr/share/initramfs-tools/init' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/init': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: error copying '/usr/share/initramfs-tools/scripts/./local' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./local': Na zariadení už nie je žiadne miesto
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./init-bottom': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./init-bottom/': Nie je adresár
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./init-top': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./init-top/': Nie je adresár
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./init-top': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./init-top/': Nie je adresár
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./init-top': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./init-top/': Nie je adresár
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./init-top': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./init-top/': Nie je adresár
cp: error copying '/usr/share/initramfs-tools/scripts/./functions' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./functions': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: error copying '/usr/share/initramfs-tools/scripts/./nfs' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./nfs': Na zariadení už nie je žiadne miesto
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./local-premount': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/scripts/./local-premount/': Nie je adresár
/usr/sbin/mkinitramfs: 382: echo: echo: I/O error
cp: error copying '/etc/initramfs-tools/initramfs.conf' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/conf/initramfs.conf': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: error copying '/etc/initramfs-tools/conf.d/resume' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//conf/conf.d/resume': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: error copying '/usr/bin/kmod' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/bin/kmod': Na zariadení už nie je žiadne miesto
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/x86_64-linux-gnu': Na zariadení už nie je žiadne miesto
ln: failed to create symbolic link '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzstd.so.1': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/x86_64-linux-gnu': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzstd.so.1.5.4': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/etc/modprobe.d': Na zariadení už nie je žiadne miesto
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua/lib/modprobe.d': Na zariadení už nie je žiadne miesto
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//etc/modprobe.d': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//etc/modprobe.d/intel-microcode-blacklist.conf': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modprobe.d': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modprobe.d/aliases.conf': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modprobe.d': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modprobe.d/fbdev-blacklist.conf': Adresár alebo súbor neexistuje
mkdir: nie je možné vytvoriť adresár `/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modprobe.d': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: nie je možné vytvoriť obyčajný súbor '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/lib/modprobe.d/systemd.conf': Adresár alebo súbor neexistuje
cp: error copying '/sbin/fsck' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/sbin/fsck': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: error copying '/sbin/logsave' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/sbin/logsave': Na zariadení už nie je žiadne miesto
cp: error copying '/usr/sbin/e2fsck' to '/var/tmp/mkinitramfs_ZwXnua//usr/sbin/e2fsck': Na zariadení už nie je žiadne miesto
E: /usr/share/initramfs-tools/hooks/fsck failed with return 1.
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-6.1.0-17-amd64 with 1.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
dpkg: error processing package linux-image-6.1.0-17-amd64 (--configure):
 installed linux-image-6.1.0-17-amd64 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Nastavuje sa balík openssh-sftp-server (1:9.2p1-2+deb12u2) ...
Nastavuje sa balík openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u2) ...
rescue-ssh.target is a disabled or a static unit not running, not starting it.
ssh.socket is a disabled or a static unit not running, not starting it.
dpkg: problémy so závislosťami zabránili konfigurácii balíka linux-image-amd64:
 linux-image-amd64 závisí na linux-image-6.1.0-17-amd64 (= 6.1.69-1); aj keď:
  Balík linux-image-6.1.0-17-amd64 ešte nie je nakonfigurovaný.

dpkg: error processing package linux-image-amd64 (--configure):
 problémy so závislosťami - po necháva sa nenakonfigurované
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u3) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
/usr/bin/mandb: can't create index cache /var/cache/man/4177: Na zariadení už nie je žiadne miesto
Vyskytli sa chyby počas spracovania:
 linux-image-6.1.0-17-amd64
 linux-image-amd64
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
« Poslední změna: 26. 01. 2024, 10:01:31 od Petr Krčmář »


e3k

 • ***
 • 219
  • Zobrazit profil
  • E-mail
Re:debian 12 problemy po upgrade
« Odpověď #1 kdy: 26. 01. 2024, 08:12:21 »
doslo ti miesto na disku. mas to tam:  Na zariadení už nie je žiadne miesto

Re:debian 12 problemy po upgrade
« Odpověď #2 kdy: 26. 01. 2024, 09:30:18 »
Ano samozrejme som to videl, ale vobec ma to nenapadlo ;D. Vzdy davam LVM nastavit systemom (pre KVM som zvolil 8GB).
Podla toho ostava na "/" necelych 431 MB a to asi pri rozbalovani ins. balikov je malo.

Kód: [Vybrat]
Súborový systém                     Veľk  Použ  Dost Pou% Pripojený na
udev                                457M     0  457M   0% /dev
tmpfs                                97M  604K   96M   1% /run
/dev/mapper/debian--gg--vg-root     2,7G  2,2G  431M  84% /
tmpfs                               481M     0  481M   0% /dev/shm
tmpfs                               5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
/dev/sda1                           455M  106M  325M  25% /boot
/dev/mapper/debian--gg--vg-home     3,7G   34M  3,4G   1% /home
tmpfs                                97M     0   97M   0% /run/user/1

Teraz otazka. Je mozne ukrojit z /home cca 2GB a pouzit to pre / ?

Re:debian 12 problemy po upgrade
« Odpověď #3 kdy: 26. 01. 2024, 09:41:44 »
Ano samozrejme som to videl, ale vobec ma to nenapadlo ;D. Vzdy davam LVM nastavit systemom (pre KVM som zvolil 8GB).
Podla toho ostava na "/" necelych 431 MB a to asi pri rozbalovani ins. balikov je malo.

Kód: [Vybrat]
Súborový systém                     Veľk  Použ  Dost Pou% Pripojený na
udev                                457M     0  457M   0% /dev
tmpfs                                97M  604K   96M   1% /run
/dev/mapper/debian--gg--vg-root     2,7G  2,2G  431M  84% /
tmpfs                               481M     0  481M   0% /dev/shm
tmpfs                               5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
/dev/sda1                           455M  106M  325M  25% /boot
/dev/mapper/debian--gg--vg-home     3,7G   34M  3,4G   1% /home
tmpfs                                97M     0   97M   0% /run/user/1

Teraz otazka. Je mozne ukrojit z /home cca 2GB a pouzit to pre / ?

Byt to na mne, tak bych to nainstaloval znova a to rozlozeni oddilu udelal poradne. Proc oddeleny boot? Proc oddeleny home? 8 GB disk bych vubec nedelil.

ja.

 • ****
 • 316
  • Zobrazit profil
  • E-mail
Re:debian 12 problemy po upgrade
« Odpověď #4 kdy: 26. 01. 2024, 10:38:07 »
Byt to na mne, tak bych to nainstaloval znova a to rozlozeni oddilu udelal poradne. Proc oddeleny boot? Proc oddeleny home? 8 GB disk bych vubec nedelil.

Oddeleny home ma vyhodu, ze sa da preinstalovat system, aj zmenit distribucia, bez toho, aby sa to nejako dotklo dat v home.

Oddeleny boot ma tiez svoje pozitivne vlastnosti; grub napriklad brble (ale nabootuje) ked je to btrfs subvolume. Fedora silverblue bez oddeleneho boot sa ani nenainstaluje.

Samozrejme, oddelovat to ako samostatne partition alebo volumes ma nevyhodu vo fixnom urceni velkosti. Vyssie spomenute subvolumes (na linuxe iba v btrfs a zfs) sa tomuto vyhnu, ale problemy mozu nastat inde, pretoze niektory sw s tym proste nepocita.


_Jenda

 • *****
 • 1 552
  • Zobrazit profil
  • https://jenda.hrach.eu/
  • E-mail
Re:debian 12 problemy po upgrade
« Odpověď #5 kdy: 26. 01. 2024, 15:14:12 »
Oddeleny home ma vyhodu, ze sa da preinstalovat system, aj zmenit distribucia, bez toho, aby sa to nejako dotklo dat v home.
To jde samozřejmě i když máš všechno na jednom FS, prostě smažeš všechno kromě /home a nainstaluješ nový systém.

A tazatel má velké štěstí, že to je na LVM. Takže přesunout obsah /home do / (podle df je v /home 34MB, takže to bude snadné), /home LV zrušit a root LV rozšířit do toho volného místa.

Případně si může udělat audit, co mu zabírá místo -- stažené balíčky, staré kernely, locales… https://www.abclinuxu.cz/blog/jenda/2020/12/jak-pouzivat-apt-a-par-postrehu-ze-spravy-debianu

Re:Debian 12 má problémy při upgrade
« Odpověď #6 kdy: 27. 01. 2024, 17:57:17 »
Dobry clanok, mozno to poprecistujem a pojde aj uprade spravit.