Stories na IG - Problém

Stories na IG - Problém
« kdy: 27. 08. 2021, 21:02:44 »
Zdra­vím, ně­kdo ra­du ohled­ně to­ho z ja­ké­ho dů­vo­du se mi ne­zob­ra­zu­jí sto­ries na IG ? Odin­sta­lo­vat a zno­vu na­in­sta­lo­vat jsem zkou­šel. Dí­ky