Licence pro Windows 10

drk22

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #30 kdy: 06. 01. 2020, 20:11:33 »
Ne nikdo rozhodně nemusí nikomu nic dokládat...
Žádné formální porušování v EU nemůže nastat (části EULA které jsou v rozporu s EU právem nemá žádný vliv jsou tu neplatné).
A rozhodně si nikdo nemusí nechávat ani doklady ani žádné štítky. Je sice fajn je mít pokud budu chtí po někom z MS pomoc ale z hlediska legálnosti to nemá žádný význam, to že je nemám ani omylem neznamená že používám něco nelegálně (mohu je klidně spálit a furt mám legálně pořízenou licenci).
"Pokud ji nemáte jak prokázat, pak licenci nemáte."
Evidentní lež, vy rozhodně nemusíte nic takového dokazovat, právě proto se bavíme jen hypoteticky protože to ani teoreticky prostě neplatí.
Nějaký doklad potřebuje jen na to, abych prokázal třeba MS že mám nárok na jejich pomoc, to ale s legálností nesouvisí.


Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #31 kdy: 07. 01. 2020, 05:57:41 »
Ne nikdo rozhodně nemusí nikomu nic dokládat...

Na to si snad možná přečtěte § 40 autorského zákona.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#cast1-hlava1-dil5

drk22

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #32 kdy: 07. 01. 2020, 22:47:49 »
Ne nikdo rozhodně nemusí nikomu nic dokládat...

Na to si snad možná přečtěte § 40 autorského zákona.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#cast1-hlava1-dil5

Možná by jste si ho měl přečíst vy, a přesvědčit se, že rozhodně žádnou povinost uživatele něco "prokazovat" nikde nijak nestanovuje... 

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #33 kdy: 07. 01. 2020, 23:08:02 »
Možná by jste si ho měl přečíst vy, a přesvědčit se, že rozhodně žádnou povinost uživatele něco "prokazovat" nikde nijak nestanovuje...

§ 40 odst. 1: Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména (...) c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití (...); práva na informace podle tohoto ustanovení se autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila

Což je mnoho vět o tom, že v takovém případě Vám nezbyde, než prokázat, že dílo užíváte oprávněně. (Kdyby tomu tak nebylo, byl by celý § 40 o ničem a nedal by se v praxi nijak použít)

Dále můžete číst § 12 odst. 3: Autor má právo požadovat na vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby mu ji zpřístupnil, pokud je toho třeba k výkonu práv autorských podle tohoto zákona.
« Poslední změna: 07. 01. 2020, 23:13:06 od Miroslav Šilhavý »

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #34 kdy: 08. 01. 2020, 00:38:49 »
Ne nikdo rozhodně nemusí nikomu nic dokládat...

Asi vás nikdo nikdy nekontroloval.
Nejenže musíte prokázat legální nabytí (účetní doklad, nějaká forma smlouvy, někdy stačí i potvrzená objednávka v mailu apod.), ale musíte také prokázat že dílo používáte v souladu s licencí. U MS produktů je třeba častý problém, že nemáte prokazatelně přidělenu konkrétní licenci na konkrétní zařízení/uživatele.
U licencí platí, že můžete pouze to, co je v licenci povoleno - neplatí co není zakázáno je povoleno.
K původnímu dotazu - uživatel by nejspíš nebyl schopen doložit legální nabytí. Nicméně, MS home user segment asi nějak moc neřeší.


drk22

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #35 kdy: 15. 01. 2020, 18:19:43 »
Přečtěte si to ještě jednou tam nikde není ani slovo o tom že máte povinnost něco někomu dokládat. Je tam jen právo autora se něčeho dožadovat.
A mimochodem pokud cokoliv v "licenci" v rozporu se zákonem je to neplatné.

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #36 kdy: 15. 01. 2020, 19:41:10 »
Přečtěte si to ještě jednou tam nikde není ani slovo o tom že máte povinnost něco někomu dokládat. Je tam jen právo autora se něčeho dožadovat.

Aha, takže byste si přál, aby v zákoně bylo psáno i pro jedince slabší duchem: autor má právo požadovat a uživatel má povinnost poskytnout? Heh, tak se to opravdu do zákona nepíše, už z té první věty je to jasně patrné.

Jak byste si představoval řešit např. vysílací práva? Uvidím svůj film v televizi a vím, že jsem televizní stanici práva neposkytl. Jak to budu dokazovat? (Nápověda: důkaz negativní skutečnosti není možný - nelze prokázat, že jsem neposkytl, lze pouze požadovat od druhé strany důkaz, že jsem poskytl).

A mimochodem pokud cokoliv v "licenci" v rozporu se zákonem je to neplatné.

Ani to není úplně pravda. Pokud je nějaké ustanovení v rozporu se zákonem a lze ho do mezí zákona dostat, použije se zástupně ustanovení jen v zákonném rozsahu (§§ 574, 575 a 577 občanského zákoníku). Např. sjednáte-li lhůtu kratší než připouští zákon, neznamená to, že neplatí vůbec ujednání o lhůtě, ale použije se zákonná lhůta. To, o čem Vy píšete se týká § 576 - tedy jednání, která zákon vůbec nepřipouští (např. rozpor s kogentním ustanovením zákona, neurčitost atd.), ale většinou lze nalézt zákonnou možnost odpovídající smluvené vůli stran.

Které ustanovení zákona je kogentní (smluvní strany si nesmí ujednat nic těsnějšího než vyžaduje zákon), a které je disponibilní (smluvní strany si mohou ujednat podmínky odlišně od zákona) poznáte v jednodušším případě přímo v zákoně (např. § 2235 který chrání nájemce). V horším případě ho musíte umět odvodit ze struktury zákona a z významu ustanovení.

Pak ještě může dojít ke kolizi zákonných norem - zde např. autorského práva vs. vlastnického práva. Tam se pak poměřuje, do kterého z práv je zásah závažnější. Ovšem i v tomto případě musíte nejprve vyhodnotit, jestli jedno ustanovení není v pozici speciální vůči obecné (zásada lex specialis derogat legi generali).

Prosím nezjednodušujte to, radíte pak lidem poměrně nebezpečné bludy.

drk22

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #37 kdy: 19. 01. 2020, 20:30:23 »
Můžete kličkovat jak chcete. Faktem prostě je že v tom zákoně nikde není ani slovo o tom, že máte povinnost něco doložit.
MS může tak maximálně odmítnout podporu pokud po nich budete něco chtít a nedoložíte nabytí, ale to že u sebe nemáte účetní doklad není důkazem, že ten program užíváte nelegálně. Ne nadarmo se u nových aplikací snaží přiřadit každou licenci ke kenkrétnímu člověku/účtu u nich.
Mohou v EULA výmýšlet podmínky které nepovolují prodej další osobě, EU ale soud stejně jasně rozhodl že člověk má právo prodat nepoužívanou licenci dál.

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #38 kdy: 19. 01. 2020, 20:34:53 »
...

Plácáte blbosti. Podle Vás by byl autorský zákon totálně k ničemu.
(Tip: nastudujte si pojem "obrácení" nebo "přenesení" důkazního břemene)

PS: účetní doklad je jen jedním z dokladů, kterým lze prokazovat licenci, rozhodně ne jediným nebo nadřazeným
« Poslední změna: 19. 01. 2020, 20:38:52 od Miroslav Šilhavý »

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #39 kdy: 20. 01. 2020, 20:08:00 »
Můžete kličkovat jak chcete. Faktem prostě je že v tom zákoně nikde není ani slovo o tom, že máte povinnost něco doložit.

A proč by tam mělo něco takového explicitně být? Licenci získávám jako každý jiný majetek a jako její vlastník bych měl být schopen doložit, jak jsem jí nabyl, protože se může stát, že můj vlastnický nárok někdo zpochybní. A pokud to provede oficiální cestou, tedy třeba trestním oznámením, a vyšetřovatel dojde k závěru, že může skutečně jít o nelegální licenci, budu to já, kdo bude muset dokazovat, že tu licenci vlastním legálně nebo jsem ji alespoň získal v dobré víře. Ostatně jinak by v podstatě nebylo možné rozlišit mezi legálně a nelegálně nabytou licencí. Vždycky by stačilo jen říct "je to moje a dokazovat to nemusím".

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #40 kdy: 21. 01. 2020, 15:13:47 »
Nějak se tu zapomíná na presumpci neviny, ne?

Pokud si někdo myslí, že činním něco nelegálního, musí mi to nejdřív dokázat!
Já tedy rozhodně nemusím dokazovat svou nevinnu.

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #41 kdy: 21. 01. 2020, 15:58:48 »
Nějak se tu zapomíná na presumpci neviny, ne?

Pokud si někdo myslí, že činním něco nelegálního, musí mi to nejdřív dokázat!
Já tedy rozhodně nemusím dokazovat svou nevinnu.

Presumpce neviny platí v trestním řízení (trestní řízení je to, kde můžete dostat pokutu, vězení). Před tím, než se případ dostane před soud, provádí vyšetřování vyšetřovatel (Policie), který své závěry předává státnímu zástupci a ten rozhoduje, jestli jsou důkazy dostatečné pro to, aby byly předloženy soudu. Vyšetřovatel i soudy vycházejí z míry pravděpodobnosti - musí vyloučit absurdní nebo velmi nepravděpodobné děje. To se dělá hodnocením všech důkazů v jejich souvislostech. Jednou souvislostí může být např. to, že podezřelý software byl nalezený jen jeden a jedná se o důchodce, který chodí jen na internet - tam se pak dá poměrně hodně věřit tomu, že byl v dobré víře. Pokud podezřelý software najde u internetového geeka a najde u něj dvacet dalších podezřelých programů, už bude důkaz hodnocen daleko závažněji.

Ve chvíli, kdy vyšetřovatel shromáždí dostatek důkazů na obžalobu a státní zástupce to potvrdí, octne se podezřelý před soudem. Obranou před soudem může být cokoliv: mlčení, mlžení i lhaní. Účastník nemůže být potrestán za to, že použije na svoji obranu i lež, nicméně soud pak bude celé jeho výpovědi přikládat menší váhu, nebo jí i nevěřit vůbec. Obžalovaný pak v určitý moment může dospět k přesvědčení, že se celé řízení ubírá nepříznivě a pak je dobré mít důkazy na podporu svých tvrzení.

Tolik k trestní odpovědnosti, ve které je obžalovaný před soudem, kde stát zastupuje státní zástupce (dříve prokurátor či státní návladní).

Pak tu máme civilní odpovědnost. Tam jedna osoba (firma) žaluje druhou. Nejde o obžalobu, ale o žalobu. Zde na straně držitele autorských práv (zjednodušeně autora) stojí autorský zákon. Bylo by totiž zhola nemožné dokázat, že někdo neužívá dílo v souladu s licencí. Tomu se říká důkaz negatvního tvrzení. Před soudem lze prokázat, že se něco stalo, ale nejde prokázat, že se něco nestalo. Proto ve speciálních případech zákony požadují prokazování na žalovaném.

Postup je pak takový: autor musí podat žalobu a v ní tvrzení, co se stalo, čím se cítí být poškozen a co po kom požaduje. Svoje tvrzení musí podepřít důkazy, jinak soud žalobu nepřijme jako zjevně nedůvodnou. Pokud však soud žalobu přijme, bude na žalovaném, aby prokazoval, že licenci k užití díla má udělenou.

Příkladem z běžného života je kontrola jízdenek v MHD. Kontrolor má právo požadovat předložení jízdního dokladu (analogicky autor má právo požadovat prokázání licence - práva k užívání díla). Pokud ho tázaný nepředloží, situace se zaprotokoluje (obvykle s podpisem kontrolovaného, nebo před svědky, aby bylo jasné, že k tomu opravdu došlo). To už je dostatečný důkaz pro soudní při. Stejně jako u licencí, tak ani v MHD nemusí dopravní podnik prokazovat že cestující nezakoupil jízdenku, ale cestující musí prokazovat, že ji zakoupil.

Na závěr je ještě nutné zdůraznit, že oba typy řízení se nevylučují. Může být podáno trestní oznámení i civilní žaloba. V prvním případě jde státu o to, aby se nepáchala trestná činnost. V druhém případě jde poškozenému o náhradu toho, co mu bylo upřeno. Nebývá výjimkou, že soud zjistí, že se nejedná o trestný čin, ale zároveň je přiřkne náhradu škody.

drk22

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #42 kdy: 22. 01. 2020, 17:53:42 »
Opět dost nesmyslná tvrzení..
1. Pokud však soud žalobu přijme, bude na žalovaném, aby prokazoval, že licenci k užití díla má udělenou.
To není pravda v podstatě mu stačí tvrzení že věc zakoupil na internetu s funkčním klíčem (jako důkaz může sloužit spouta věcí klidně i svědectví) a žalující musí prokázat opak (například pokud by používal crack, či se jednalo o klíč stále patřící někomu jinému).
A to ani nemluvím že popíráte vlastní tvrzení že on nemusí dokázat viz "Svoje tvrzení musí podepřít důkazy"!
2. Příkladem z běžného života je kontrola jízdenek v MHD. Kontrolor má právo požadovat předložení jízdního dokladu (analogicky autor má právo požadovat prokázání licence - práva k užívání díla).
Nesmyslná analogie. Autor nemá právo prohledávat lidem PC a vyžadovat potvrzení o licenci, kontrolor taky jen zkontroluje lístek a rozhodně nebude chtít po každém účtenku kde ji koupil.... Práce kontrolora jde naopak srovnat s aktivací klíče we windows.

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #43 kdy: 22. 01. 2020, 18:26:07 »
To není pravda v podstatě mu stačí tvrzení že věc zakoupil na internetu s funkčním klíčem (jako důkaz může sloužit spouta věcí klidně i svědectví) a žalující musí prokázat opak (například pokud by používal crack, či se jednalo o klíč stále patřící někomu jinému).

Crack není sám o sobě překážkou v legálnosti. Můžete tím porušovat nějaké dílčí ujednání smlouvy, ale pokud máte program koupený, samotný crack legálnost nezruší.

Nesmyslná analogie. Autor nemá právo prohledávat lidem PC a vyžadovat potvrzení o licenci, kontrolor taky jen zkontroluje lístek a rozhodně nebude chtít po každém účtenku kde ji koupil.... Práce kontrolora jde naopak srovnat s aktivací klíče we windows.

Klíč není licence. Licence je smlouva. V případě drahých software je smlouva tradiční (potvrzená oběma stranami), v případě většiny sw je to tzv. adhezní smlouva (např. Microsoft End User License Agreement - EULA). Adhezní smlouvu můžete přijmout nebo odmítnout, ale (obvykle) nemáte možnost se k ní vyjádřit a dosáhnout změny. Aby tato smlouva byla platná, je nezbytné prokázat nabytí. Proto je nejběžnějším prostředkem kupní doklad. Ten není samozřejmě jediný, přesně jak píšete, existují další možnosti jak to prokázat, ale jejich průkaznost v případě problému je už nižší. Jedním z podpůrných důkazů při prokazování platnosti smlouvy může být např. COA štítek, instalační klíč - indicie, které přesvědčí soud o tom, že Vaše tvrzení se zakládá na pravdě.

Nezapomeňte na to, že jste to Vy, kdo se dovolává platnosti smlouvy - proto taky prokazujete TOTO tvrzení.

Samozřejmě Vám nemůže nikdo prohledat počítač! Jedině Policie na základě soudního příkazu a soud ho vydá jen po předložení dostatečně silných indicií a jen v trestním řízení. V civilním řízení toto nehrozí vůbec. Autor má však právo ptát se po licenci, pokud jakýmkoliv způsobem ví, že software užíváte - absurdní příklad, ale platný: uvidí Vás v kavárně, že jeho sw máte spuštěný.

Jízdenka je doklad o zaplacení jízdného. Na základě zaplacení jízdného vzniká mezi Vámi a dopravcem přepravní smlouva. Pokud ztratíte jízdenku, ale prokážete její koupi (dodatečně), nemůžete dostat pokutu za jízdu na černo. Můžete dostat pokutu za nepředložení dokladu. Proto obvykle bývá pokuta nižší, když prokážete, že jste jízdenku jen ztratil, zapomněl. Dopravce by nemohl spravedlivě požadovat tzv. zvýšené jízdné, když už jste ho zaplatil, proto je pokuta poplatkem za zvýšenou administrativu. Analogie je prakticky dokonale sedící.

Myslím, že ne úplně rozumíte volnému hodnocení důkazů a ve vzájemných souvislostech. Pokud u Vás najdou (nechme stranou jak) program, o kterém budete tvrdit, že Vám ho někdo hodil do schránky a máte na to svědky, soud to nemusí přijmout. A klidně v jiném případě to přijmout může. Soud je od toho, aby mohl volně hodnotit a jednotlivým důkazům dávat váhu. Kdyby se důkazy daly vyhodnotit TRUE / FALSE, nebyly by soudy potřeba.

Zcela reálný příklad z praxe:
- najdou u Vás kupu SW, ale zjistí se, že není legální, protože jste ho koupil od někoho, kdo Vás podvedl
=> trestní odpovědnost nenesete, jednal jste v dobré víře
=> v civilním řízení Vám ale bude uloženo zaplatit autorovi, protože Vaše dobrá víra nemění nic na tom, že on byl na svých právech ukrácen
=> velmi pravděpodobně ovšem soud nepřisoudí autorovi dvojnásobek běžné ceny, jak je psáno v autorském zákoně, protože by bylo proti dobrým mravům získat zvýšený poplatek od někoho, kdo jednal v dobré víře

Musíte opravdu odlišovat trestní právo (tresty pro zločince) od civilního práva (narovnání vztahů mezi osobami). Obě řízení sledují úplně jiný cíl a jejich výsledek na sobě nezávisí.

drk22

Re:Licence pro Windows 10
« Odpověď #44 kdy: 22. 01. 2020, 21:35:30 »
"Nezapomeňte na to, že jste to Vy, kdo se dovolává platnosti smlouvy - proto taky prokazujete TOTO tvrzení."

Není pravda nejprve musí ten kdo podává žalobu podat "důkazy" jinak vůbec žádný soud nebude, sám jste to napsal...

"najdou u Vás kupu SW, ale zjistí se, že není legální, protože jste ho koupil od někoho, kdo Vás podvedl"

Nesmysl to od koho jsem co koupil nijak neurčuje nakolik je co legální a mimochodem v mém počítači nemá co kdo pohledávat.