Pomoc s makrem

Vlasta

Pomoc s makrem
« kdy: 15. 08. 2012, 13:36:44 »
Ahoj ,
potřeboval bych pomoc s makrem kde načtu data z accessu excelu. Našel jsem příklad makra , ale nedokážu ho nastavit aby mi fungovalo.
Makro má  podobu  :

Sub DAOCopyFromRecordSet(DBFullName As String, TableName As String, _
    FieldName As String, TargetRange As Range)
' Example: DAOCopyFromRecordSet "C:\FolderName\DataBaseName.mdb", _
    "TableName", "FieldName", Range("C1")
Dim db As Database, rs As Recordset
Dim intColIndex As Integer
    Set TargetRange = TargetRange.Cells(1, 1)
    Set db = OpenDatabase(DBFullName)
    Set rs = db.OpenRecordset(TableName, dbOpenTable) ' all records
    'Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM " & TableName & _
        " WHERE " & FieldName & _
        " = 'MyCriteria'", dbReadOnly) ' filter records
    ' write field names
    For intColIndex = 0 To rs.Fields.Count - 1
        TargetRange.Offset(0, intColIndex).Value = rs.Fields(intColIndex).Name
    Next
    ' write recordset
    TargetRange.Offset(1, 0).CopyFromRecordset rs
    Set rs = Nothing
    db.Close
    Set db = Nothing
End Sub

Pokud dám propojení externích dat , nabívá mi databáze při otevřeném excelu. Databáze se mi aktualizuje každých pět minut.

Cesta na databázi je

J:\Vlasta Černý\Sber_dat\Různé pro DB\databáze.mdb

Excel do kterého potřebuji ukládat je

C:\Data.xlsm

Děkuji za pomoc , nevím si rady jak toto makro upravit. Díky