Nejde spustit Chromium ve Windows

Nejde spustit Chromium ve Windows
« kdy: 17. 08. 2021, 17:35:35 »
Chtěl jsem dnes spustit chrome. Nic se nestanepři spouštění z %AppData%\Local\Chromium\Application\
ale debug.log má toto
Kód: [Vybrat]
5x [0822/164918:ERROR:client_util.cc(328)] Could not find exported function RelaunchChromeBrowserWithNewCommandLineIfNeeded

20x
[0418/102122:ERROR:main_dll_loader_win.cc(197)] Could not find exported function RelaunchChromeBrowserWithNewCommandLineIfNeeded
[0418/105705:ERROR:main_dll_loader_win.cc(197)] Could not find exported function


3x [0612/141507:ERROR:main_dll_loader_win.cc(197)] Could not find exported function RelaunchChromeBrowserWithNewCommandLineIfNeeded
5x:
[0629/112958:ERROR:process_info.cc(608)] range at 0xccd242a000000000, size 0x56 fully unreadable
[0629/112958:ERROR:process_info.cc(608)] range at 0xccd2430000000000, size 0x56 fully unreadable
[0629/112958:ERROR:process_info.cc(608)] range at 0x0, size 0x56 fully unreadable


[0629/113351:ERROR:process_reader_win.cc(98)] process 4032 not found
[0629/113351:ERROR:process_reader_win.cc(232)] ReadMemory at 0x7ff6b58b0000 of 64 bytes failed: Byla vyřízena pouze část požadavku ReadProcessMemory nebo WriteProcessMemory. (0x12B)
[0629/113351:WARNING:pe_image_reader.cc(280)] could not read dos header from %APPDATA%\Local\Chromium\Application\chrome.exe
[0629/113351:ERROR:process_reader_win.cc(232)] ReadMemory at 0x7ffb6f630000 of 64 bytes failed: Byla vyřízena pouze část požadavku ReadProcessMemory nebo WriteProcessMemory. (0x12B)
[0629/113351:WARNING:pe_image_reader.cc(280)] could not read dos header from \ntdll.dll
[0629/113351:ERROR:process_reader_win.cc(232)] ReadMemory at 0x7ffb6c960000 of 64 bytes failed: Byla vyřízena pouze část požadavku ReadProcessMemory nebo WriteProcessMemory. (0x12B)
[0629/113351:WARNING:pe_image_reader.cc(280)] could not read dos header from .....:

%APPDATA%\Local\Chromium\Application\chrome.exe
.....: \KERNEL32.DLL \msvcrt.dll \RPCRT4.dll \sechost.dll \ADVAPI32.dll \bcryptPrimitives.dll \CRYPTBASE.DLL
chrome_elf.dll \combase.dll \USER32.dll \GDI32.dll \MSCTF.dll \IMM32.DLL \ole32.dll \VERSION.dll \cfgmgr32.dll \DEVOBJ.dll \WINMMBASE.dll \WINMM.dll \WTSAPI32.dll \WINHTTP.dll \SHLWAPI.dll \SHELL32.dll \shcore.dll
COMCTL32.dll \COMDLG32.dll \OLEAUT32.dll \PSAPI.DLL \USP10.dll \WINSPOOL.DRV \NSI.dll \WS2_32.dll \dwmapi.dll \d3d9.dll \dxgi.dll \d3d11.dll \dxva2.dll \WINNSI.DLL \IPHLPAPI.DLL \iertutil.dll \profapi.dll \USERENV.dll \WININET.dll \ESENT.dll \MSASN1.dll \CRYPT32.dll \WINTRUST.dll
\chrome_child.dll \dbghelp.dll \dwrite.dll


[0629/113351:WARNING:process_snapshot_win.cc(102)] ReadMemory ExceptionInformation failed
[0629/113351:WARNING:crash_report_exception_handler.cc(60)] ProcessSnapshotWin::InitializeException failed
[0629/113351:ERROR:scoped_process_suspend.cc(38)] NtResumeProcess, ntstatus=-1073741558
49x [0629/122922:ERROR:main_dll_loader_win.cc(197)] Could not find exported function RelaunchChromeBrowserWithNewCommandLineIfNeeded

4x [0405/170154:ERROR:main_dll_loader_win.cc(197)] Could not find exported function RelaunchChromeBrowserWithNewCommandLineIfNeeded

15x [0510/223918:ERROR:main_dll_loader_win.cc(197)] Could not find exported function RelaunchChromeBrowserWithNewCommandLineIfNeeded

25x [0409/162940:ERROR:main_dll_loader_win.cc(123)] Failed to load Chrome DLL from %APPDATA%\Local\Chromium\Application\71.0.2304.106\chrome.dll: Uvedený modul nebyl nalezen. (0x7E)

Co se s tím tak asi mohlo stát?

« Poslední změna: 17. 08. 2021, 17:57:02 od Petr Krčmář »