Klávesnice - Preferred pro ii vs Oryx k444 (membránová vs mechanická)

EnsiM

Ahoj­te.

Za­jí­ma­lo by mě, ja­ké zku­še­nos­ti má­te s klá­ves­ni­ce­mi k PC? Mo­men­tál­ně po­tře­bu­ji ně­ja­kou vy­brat, avšak jsem na váž­kách.

V mé ce­no­vě ka­te­go­rii jsem se za­mě­řil na ty­to 2 mo­de­ly:
- Pre­ferred pro ii od Le­no­va - mem­brá­no­vá
- Oryx k444 - me­cha­nic­ká

Do­po­ru­či­li bys­te, pro­sím, z va­šich zku­še­nos­tí, kte­rou by by­lo vý­hod­něj­ší vzít? Hry ne­hra­jí, ale pod­sví­ce­ní tak či tak ne­ní k za­ho­ze­ní. Vzít mem­brá­no­vou či me­cha­nic­kou?

Dě­ku­ji.