Přechod na IČO

.

 • *****
 • 588
  • Zobrazit profil
Re:Přechod na IČO
« Odpověď #60 kdy: 12. 08. 2020, 12:36:36 »
Opět jste na omylu a navíc finanční správa s tímto nemá nic společného, pokud se bavíme o odvodech na sociálním pojištění. Jinak z podstaty nelze danit plnění, ke kterému nedošlo.
Ohledně jednatelů a všeho co s tím souvisí, se pak vzdělávejte v rozhodnutích Nejvyššího správního soudu a zejména si nastudujte jak to funguje v případě, že jednatel nemá se společností uzavřenou smlouvu o "výkonu funkce jednatele" a ani není u společnosti v pracovně-právním vztahu.

Smlouvu o výkonu funkce má uzavřenou konkludentně, tu nemusí podepisovat (ostatně na tom papíru by vlevo i vpravo byl jeho podpis).

Jinak k plnění dochází, pokud ve skutečnosti cokoliv pro firmu dělá, jedná se o plnění. Buďto za úplatu, nebo nepeněžně. Nepeněžní prospěch (včetně "darované" práce) podléhá zdanění a od toho se odvozují i odvody. Finanční správa to začala praktikovat, odvody jsou už jen důsledek této praxe.

(U fyzických osob jsou nepeněžní příjmy osvobozené díky výjimkám v ZDP, u obchodní společnosti prakticky ne)

Díváte se na to moc formalisticky.
Kde jste na takovém nesmyslu kristepane byl? To je skutečně tragédie, když se svoje představy snažíte zhmotnit v právo a ještě to začnete psát veřejně. Takže raději už dál nic, protože je zcela zjevné, že tato oblast práva není vaší silnou stránkou :P

Totéž platí i pro oblast financí, protože finanční správa nikdy nic takového praktikovat nemůže už proto, že "práce pro společnost" může obnášet podání daňového přiznání jednou ročně nebo také 8 hodin denně házení lopatou, nehledě na stav, kdy je těch jednatelů více a FÚ vůbec ani netuší, co kdo z jednatelů pro společnost dělá nebo ne. Nepouštějte se do debat, ve kterých nemáte ani potuchy, jak to celé funguje :D


Re:Přechod na IČO
« Odpověď #61 kdy: 12. 08. 2020, 12:49:09 »
...

Asi nejjednodušeji stanovisko GFŘ: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/Zapis_KV_KDP_20160323.pdf

Citace
K bodu 2.2. – právnické osoby
Z pohledu daně z příjmů právnických osob platí, že u právnické osoby, v jejímž orgánu (výboru) nebo pro níž je činnost fyzickou osobou vykonávána bezúplatně, se bude jednat o bezúplatný příjem, na který bude aplikováno
ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP s možností postupu podle § 23 odst. 3 písm. c) ZDP za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek. Podrobnější stanovisko GFŘ k aplikaci těchto dvou ustanovení včetně aplikce § 23 odst. 7 ZDP je obsahem příspěvku č. 452/22.04.15 Některé případy daňových dopadů bezúplatných příjmů. O bezúplatný příjem se nebude jednat, pokud bezúplatná činnost bude vykonávána společníkem pro společnost.

.

 • *****
 • 588
  • Zobrazit profil
Re:Přechod na IČO
« Odpověď #62 kdy: 12. 08. 2020, 20:11:40 »
Takže jste si vlastně odpověděl sám: "O bezúplatný příjem se nebude jednat, pokud bezúplatná činnost bude vykonávána společníkem pro společnost.", protože se celou dobu bavíme o s.r.o., kterou si udělá jedna a ta samá osoba, která bude společníkem i jednatelem zároveň (jako alternativa k OSVČ). Diskuze je ukončena.

Re:Přechod na IČO
« Odpověď #63 kdy: 12. 08. 2020, 21:33:03 »
Takže jste si vlastně odpověděl sám: "O bezúplatný příjem se nebude jednat, pokud bezúplatná činnost bude vykonávána společníkem pro společnost.", protože se celou dobu bavíme o s.r.o., kterou si udělá jedna a ta samá osoba, která bude společníkem i jednatelem zároveň (jako alternativa k OSVČ). Diskuze je ukončena.

Pokud je v orgánu společnosti, je to bezúplatný příjem. Pokud pro společnost něco vykoná společní (ale není v orgánu), pak to bezúplatný příjem není. To z toho podle mě vyplývá.

Každopádně neplatí všechny ty Vaše teze, co jste psal výše, kdy pro Vás byla novinka, že bezúplatné příjmy se daní.

.

 • *****
 • 588
  • Zobrazit profil
Re:Přechod na IČO
« Odpověď #64 kdy: 13. 08. 2020, 08:54:15 »
Takže jste si vlastně odpověděl sám: "O bezúplatný příjem se nebude jednat, pokud bezúplatná činnost bude vykonávána společníkem pro společnost.", protože se celou dobu bavíme o s.r.o., kterou si udělá jedna a ta samá osoba, která bude společníkem i jednatelem zároveň (jako alternativa k OSVČ). Diskuze je ukončena.

Pokud je v orgánu společnosti, je to bezúplatný příjem. Pokud pro společnost něco vykoná společní (ale není v orgánu), pak to bezúplatný příjem není. To z toho podle mě vyplývá.

Každopádně neplatí všechny ty Vaše teze, co jste psal výše, kdy pro Vás byla novinka, že bezúplatné příjmy se daní.
Řeč byla o statutárních zástupcích a ne o jakémsi vašem bezúplatném příjmu a podobných nesmyslech, do kterých se snažíte - a zbytečně - celou diskuzi posunout. A pokud statutární zástupce s.r.o. nemá uzavřenou smlouvu o výkonu funkce jednatele a ani není u s.r.o. v pracovně-právním vztahu, tak o žádném danění nemůže být vůbec řeč. Bez ohledu na jakási stanoviska Finančního ředitelství, protože o tomto by mohl rozhodnout jedině Nejvyšší správní soud v nějaké judikatuře. Další debata s vámi je ztrátou času, nejste právník a vaše právní "vědomosti" začínají a končí tak nanejvýš Google, což je skutečně pro seriózní diskuzi žalostně málo. Jenom drobnost na závěr - zkuste si najít příklad z praxe, který by vaše pateorii potvrdil - nenajdete nic. Naopak najdete spoustu jednatelů s.r.o., kteří pracují pro společnost "zadarmo" a vše je v naprostém pořádku :P


Re:Přechod na IČO
« Odpověď #65 kdy: 13. 08. 2020, 09:12:07 »
...

Píšete blbiny. Statutár má smlouvu o výkonu funkce zcela automaticky. Nemusí ji mít písemnou a může se to lišit tím, jestli má sjednanou odměnu či ne (bez písemné smlouvy ji nemá).

Důkazní břemeno ve věcech daňových je na straně poplatníka. Společnost tedy musí prokázat, jakým způsobem zajišťuje svoji činnost. Pokud nemá zaměstnance, ale jen svého majitele a jednatele v jedné osobě, má finanční úřad práci hodně jednoduchou. Pokud nic nedaníte a práce je odváděna, vyměří daň pomocí pomůcek (tj. podle jiné firmy srovnatelné velikosti a srovnatelné činnosti).

Logika je totiž náramně prostá: stát chce z příjmů daně a z práce chce odvody. Práce a příjmy firmy jsou mezi sebou svázané. Jakmile neprokážete tu vazbu, nastává problém, který budete řešit.

.

 • *****
 • 588
  • Zobrazit profil
Re:Přechod na IČO
« Odpověď #66 kdy: 13. 08. 2020, 10:32:12 »
...

Píšete blbiny. Statutár má smlouvu o výkonu funkce zcela automaticky. Nemusí ji mít písemnou a může se to lišit tím, jestli má sjednanou odměnu či ne (bez písemné smlouvy ji nemá).

Důkazní břemeno ve věcech daňových je na straně poplatníka. Společnost tedy musí prokázat, jakým způsobem zajišťuje svoji činnost. Pokud nemá zaměstnance, ale jen svého majitele a jednatele v jedné osobě, má finanční úřad práci hodně jednoduchou. Pokud nic nedaníte a práce je odváděna, vyměří daň pomocí pomůcek (tj. podle jiné firmy srovnatelné velikosti a srovnatelné činnosti).

Logika je totiž náramně prostá: stát chce z příjmů daně a z práce chce odvody. Práce a příjmy firmy jsou mezi sebou svázané. Jakmile neprokážete tu vazbu, nastává problém, který budete řešit.
Nikoliv, že já píši blbiny, ale vy píšete tak neuvěřitelné pitomosti, že by i autor nějakých románů žasl nad tím, co jste schopen si vybásnit - prý "Statutár má smlouvu o výkonu funkce zcela automaticky". Kam proboha na ty báchorky chodíte? :D :D :D

Vaše logika je tak prostá, jak jste prostý vy sám, takže končím, protože s takovým jelimanem vaše typu je to naprostá ztráta času, akorát se lze občas pobavit nad tím, co všechno jste schopen vymyslet. Skoro bych to viděl, že na něčem "jedete", protože to fakt jinak není možné :D :D :D

Re:Přechod na IČO
« Odpověď #67 kdy: 13. 08. 2020, 13:40:35 »
@ Miroslav Šilhavý Pokud smlouva o výkonu funkce jednatele vznikne údajně zcela automaticky, proč je tedy potřeba tuto smlouvu uzavřít písemně a v případě, kdy se jedná o společníka a jednatele ve stejné osobě, tak dokonce s úředně ověřeným podpisem? To nějak nedává smysl. Nějaký odkaz by nebyl, kde se lze dočíst o tom, že statutář má smlouvu o výkonu funkce zcela automaticky?

Re:Přechod na IČO
« Odpověď #68 kdy: 13. 08. 2020, 13:48:47 »
@ Miroslav Šilhavý Pokud smlouva o výkonu funkce jednatele vznikne údajně zcela automaticky, proč je tedy potřeba tuto smlouvu uzavřít písemně a v případě, kdy se jedná o společníka a jednatele ve stejné osobě, tak dokonce s úředně ověřeným podpisem? To nějak nedává smysl. Nějaký odkaz by nebyl, kde se lze dočíst o tom, že statutář má smlouvu o výkonu funkce zcela automaticky?

Liší se pro jaký účel. Z hlediska (právní) ochrany při práci (obdoba pracovního poměru), je potřeba ji mít písemně.
Nicméně, jednatel je oprávněný zastupovat společnost i ve chvíli, kdy tu smlouvu nemá - tedy není to podmínka, aby reálně vykonával tu činnost.

Pokud tedy máte jednatele, který neuzavřel písemnou formu smlouvy, tak to neznamená, že smlouva neexistuje. Existuje, "pouze" je porušená podmínka na písemnou formu.

Z toho se pak odvíjí i zbytek diskuse zde. Nemůžete použít jako argument to, že nemá podepsanou smlouvu na to, abyste se např. vyhnul zdanění (to je obecný princip z Občanského zákoníku: nikdo nemůže těžit z protiprávní situace, kterou sám způsobí).

Re:Přechod na IČO
« Odpověď #69 kdy: 13. 08. 2020, 14:04:44 »
Pokud něco vznikne automaticky, tj. může tomu tak být jedině ze zákona, pak již netřeba to stejné uzavírat písemně ani jinou formou, protože by to byla zbytečnost.

Jestli zákon ukládá povinnost mít smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřenou, pak jsem toto ustanovení tedy nikde nenašel, takže ho najdu kde?

Re:Přechod na IČO
« Odpověď #70 kdy: 13. 08. 2020, 14:31:30 »
Pokud něco vznikne automaticky, tj. může tomu tak být jedině ze zákona, pak již netřeba to stejné uzavírat písemně ani jinou formou, protože by to byla zbytečnost.

To už obvykle vzniká nesouladem různých zákonů. Jeden to požaduje, druhý to nepožaduje. Splnit musíte oba.
Představte si jednatele, který bude chodit na jednání se svojí smlouvou, aby prokázal, že smí vykonávat funkci. To se neděje a není to ani požadované. Druhé straně stačí nahlédnout do veřejného rejstříku (obchodního) a tím si ověří, že je to jednatel, který smí funkci vykonávat.

Podobné je to třeba u řidičských průkazů. Můžete mít fyzicky řidičský průkaz, ale zároveň soudem zakázáno řídit. Když neodevzdáte průkaz, tak se dopustíte dalšího přestupku (neodevzdal jste průkaz), ale oprávnění řídit nemáte (platí soudní rozhodnutí).

Jedna skutečnost implikuje druhou, ale druhá neimplikuje tu první.

M_D

 • ****
 • 333
  • Zobrazit profil
  • E-mail
Re:Přechod na IČO
« Odpověď #71 kdy: 13. 08. 2020, 14:58:16 »
Teda, chudák původní tazatel. Jste mu to zamotali. K tomu, smlouva o výkonu funkce jednatele ano/ne a co pak řídí vztah jendatele proti spoečnosti:
a) smlouva uzavřená není - platí občanský zákoník, část o příkaznictví od § 2430,
b) smlouva je uzavřená písemně - platí obsah smlouvy s přihlédnutím k požadavklm zákonu o obchodních splečnostech (smlouva pak musí být dle § 59 a dále).
Z obou případů pak plynou různé věci. Pokud z toho něco mám mít a nedělám to dobrovolně zadarmo ve svém volném čase, tak musí být případ B.

Re:Přechod na IČO
« Odpověď #72 kdy: 13. 08. 2020, 15:28:38 »
"Rád bych se vyhnul zbytečnýmu flame"
..
v každým vláknu na rootu se vždy najde někdo, kdo zmíní nějakou kravinu a vždycky se najde někdo, kdo s tou kravinou mimo téma nesouhlasí a další 4 stránky vlákna jsou uplně mimo téma.
Založte si na to vlastní vlákno nebo použijte nějakej chat.

Tohle téma klidně můžete zamknout..