Postfix nemůže resolvovat DNS jiných poštovných serverů

Zdravím,

po problémech na serveru, kdy mi došly inody, se objevil tento problém

Kód: [Vybrat]
postfix/smtpd[1775]: warning: hostname foo.domain.tld does not resolve to addres
Emaily v mailq jsou zaseknuté a vypadají takto

Kód: [Vybrat]
(delivery temporarily suspended: connect to alt2.gmail-smtp-in.l.google.com[142.250.4.26]:25: Connection timed out)
                                         reciever@gmail.com

Konfiguraci postfixu jsem zkoušel poupravit těmito dvěmi způsoby (oba zvlášť) ale bohužel to nezabralo. DNS mi funguje v pořádku, vše co potřebuji si v systému resolvnu, problém nastává právě při odeslání emailů. Používám Postfix v kombinaci s Dovecotem a Amavisem+SpamAssasin

Kód: [Vybrat]
import_environment = MAIL_CONFIG MAIL_DEBUG MAIL_LOGTAG TZ XAUTHORITY DISPLAY LANG=C RESOLV_MULTI=on
Kód: [Vybrat]
smtp_host_lookup = native
Můj /etc/hosts vypadá takto
Kód: [Vybrat]
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 foo.domain.tld  foo

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Můj /etc/postfix/main.conf

 
Kód: [Vybrat]
See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version


# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 2 on
# fresh installs.
compatibility_level = 2# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/ansible/cert.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/ansible/key.pem
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = foo.domain.tld
alias_maps =

alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = foo.domain.tld
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4, ipv6
dovecot_destination_recipient_limit = 1
virtual_transport = dovecot
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024
receive_override_options = no_address_mappings
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
message_size_limit = 52428800
smtp_tls_exclude_ciphers = RC4, aNULL
smtpd_tls_exclude_ciphers = RC4, aNULL
smtpd_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3
smtpd_tls_protocols = !SSLv2,!SSLv3
smtp_tls_protocols = !SSLv2,!SSLv3
smtp_tls_security_level = may
owner_request_special = no
body_checks = regexp:/etc/postfix/body_checks
nested_header_checks = regexp:/etc/postfix/nested_header_checks
mime_header_checks = regexp:/etc/postfix/mime_header_checks
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
maildrop_destination_recipient_limit = 1
maildrop_destination_concurrency_limit = 1
smtpd_client_message_rate_limit = 100
smtpd_client_restrictions = check_client_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_client.cf
smtpd_sender_restrictions = check_sender_access regexp:/etc/postfix/tag_as_originating.re , permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, check_sender_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_sender.cf, check_sender_access regexp:/etc/postfix/tag_as_foreign.re
smtpd_helo_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, check_helo_access regexp:/etc/postfix/helo_access, reject_invalid_hostname, reject_non_fqdn_hostname, reject_invalid_helo_hostname, reject_unknown_helo_hostname, check_helo_access regexp:/etc/postfix/blacklist_helo
smtpd_helo_required = yes
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $sender_bcc_maps $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks $smtpd_sender_login_maps
smtpd_sender_login_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_sender_login_maps.cf
relay_recipient_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_relayrecipientmaps.cf
relay_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_relaydomains.cf
transport_maps = hash:/var/lib/mailman/data/transport-mailman, proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_transports.cf
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, reject_rbl_client zen.spamhaus.org, check_recipient_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_recipient.cf, check_recipient_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_policy_greylist.cf
greylisting = check_policy_service inet:127.0.0.1:10023
smtpd_restriction_classes = greylisting
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
broken_sasl_auth_clients = no
smtpd_sasl_auth_enable = yes
sender_bcc_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_outgoing_bcc.cf
virtual_gid_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_gids.cf
virtual_uid_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_uids.cf
virtual_mailbox_base = /var/vmail
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
virtual_alias_domains =
smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/ansible/ca.pem
« Poslední změna: 01. 04. 2020, 18:51:50 od Petr Krčmář »


Re:postfix nemůže resolvovat dns jiných poštovných serverů
« Odpověď #1 kdy: 01. 04. 2020, 18:31:50 »
A co vrátí:

telnet 142.250.4.26 25

?

Re:postfix nemůže resolvovat dns jiných poštovných serverů
« Odpověď #2 kdy: 01. 04. 2020, 18:57:37 »
A co vrátí:

telnet 142.250.4.26 25

?

Timeout

Re:Postfix nemůže resolvovat DNS jiných poštovných serverů
« Odpověď #3 kdy: 01. 04. 2020, 19:57:10 »
jen dodám, že FW je otevřený na SMTP,IMAP,POP3 portech

Re:Postfix nemůže resolvovat DNS jiných poštovných serverů
« Odpověď #4 kdy: 01. 04. 2020, 23:21:49 »
Tak to se netýká FW pro příchozí spojení, tam je problém směrem ven. Správně to má projít:

telnet 142.250.4.26 25
Trying 142.250.4.26...
Connected to 142.250.4.26.

Takže bych začal debugem toho, proč neprojde odchozí provoz.


Re:Postfix nemůže resolvovat DNS jiných poštovných serverů
« Odpověď #5 kdy: 06. 04. 2020, 12:42:32 »
Nakonec byl opravdu problém v odchozím FW, díky moc.