JAVA - JButton a odoslanie údajov

JAVA - JButton a odoslanie údajov
« kdy: 05. 04. 2019, 20:55:16 »
Zdravím,
vedeli by ste mi pomôcť? Mám 2 Jframy a na prvom pri stlačení tlačidla si načítam číslo z JTextField ale neviem si ich rozumne uložiť alebo poslať do druhého JFramu, stále mi vráti hodnotu, ktorá tam je preddefinovaná nie tu zmenenú po stlačení tlačidla.


Re:JAVA - JButton a odoslanie údajov
« Odpověď #1 kdy: 05. 04. 2019, 21:30:06 »
Pošlete kód.

Re:JAVA - JButton a odoslanie údajov
« Odpověď #2 kdy: 05. 04. 2019, 22:53:00 »
Kód: [Vybrat]
import java.awt.Color;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JCheckBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;

public class Obraz1 {

public JFrame frame;
public JTextField txtPO1;
private JTextField txtB1;
private int max1 = 25;
// pocet bodov
private int body1;
// pocet otazok
public int otazky1;

/**
* Launch the application.
*/
public static void main(String[] args) {
EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
public void run() {
try {
Obraz1 window = new Obraz1();
window.frame.setVisible(true);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
});
}

/**
* Create the application.
*/
public Obraz1() {
initialize();
}

/**
* Initialize the contents of the frame.
*/
private void initialize() {
frame = new JFrame();
frame.getContentPane().setBackground(new Color(255, 245, 238));
frame.setBounds(100, 100, 460, 227);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.getContentPane().setLayout(null);

JLabel lblRentovA = new JLabel("1. \u00DArokovanie: ");
lblRentovA.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 12));
lblRentovA.setBounds(25, 50, 160, 43);
frame.getContentPane().add(lblRentovA);

JLabel lblPoetOtzok = new JLabel("Po\u010Det ot\u00E1zok");
lblPoetOtzok.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 11));
lblPoetOtzok.setBounds(237, 17, 79, 34);
frame.getContentPane().add(lblPoetOtzok);

JLabel lblBody = new JLabel("Body");
lblBody.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 11));
lblBody.setBounds(378, 17, 46, 34);
frame.getContentPane().add(lblBody);

txtPO1 = new JTextField();
txtPO1.addKeyListener(new KeyAdapter() {
@Override
public void keyTyped(KeyEvent e) {
char c = e.getKeyChar();
if (!(Character.isDigit(c)) || c == KeyEvent.VK_BACK_SPACE || c == KeyEvent.VK_DELETE)
e.consume();
}
});
txtPO1.setText("5");
txtPO1.setBounds(237, 62, 38, 20);
frame.getContentPane().add(txtPO1);
txtPO1.setColumns(10);

JLabel lblmax = new JLabel("(max 25)");
lblmax.setBounds(285, 65, 72, 14);
frame.getContentPane().add(lblmax);

txtB1 = new JTextField();
txtB1.addKeyListener(new KeyAdapter() {
@Override
public void keyTyped(KeyEvent e) {
char c = e.getKeyChar();
if (!(Character.isDigit(c)) || c == KeyEvent.VK_BACK_SPACE || c == KeyEvent.VK_DELETE)
e.consume();
}
});
txtB1.setText("1");
txtB1.setColumns(10);
txtB1.setBounds(378, 62, 38, 20);
frame.getContentPane().add(txtB1);

JCheckBox checkBox1 = new JCheckBox("");
checkBox1.setBackground(new Color(255, 245, 238));
checkBox1.setSelected(true);
checkBox1.setBounds(176, 50, 26, 43);
frame.getContentPane().add(checkBox1);

JButton btnVytvoriTest = new JButton("Vytvori\u0165 test");
btnVytvoriTest.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
if (!checkBox1.isSelected()) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Prosím, vyberte aspoň jednu oblasť!");
} else {
if (checkBox1.isSelected()) {
String b1 = txtB1.getText();
String po1 = txtPO1.getText();
if (b1.isEmpty() || po1.isEmpty()) {
JOptionPane.showMessageDialog(null,
"Prosím, zadajte počet otázok a počet bodov pre 1. oblasť!");
} else {
// s tymito hodnotami potrebujem pracovat v JFrame Obraz2
body1 = Integer.parseInt(b1);
otazky1 = Integer.parseInt(po1);

if ((checkBox1.isSelected() && otazky1 > max1)) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Počet otázok presiahol maximum!");
} else {

// prechod na dalsiu stranu
Obraz2 o = new Obraz2();
o.setVisible(true);
frame.dispose();

}
}
}

}
}
});
btnVytvoriTest.setBounds(268, 143, 117, 28);
frame.getContentPane().add(btnVytvoriTest);

}
}
import java.awt.Color;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class Obraz2 extends JFrame {

private JPanel contentPane;
private GridBagLayout grid1;
private GridBagConstraints constra1;
private Nacitajotazky1 nacitaj;
private Obraz1 ho;
private int pocet;
public int[] potazkyPole1111;
private int body = 0;

/**
* Launch the application.
*/
public static void main(String[] args) {
EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
public void run() {
try {
Obraz2 frame = new Obraz2();
frame.setVisible(true);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
});
}

/**
* Create the frame.
*/
public Obraz2() {

ho=new Obraz1();
String a=ho.txtPO1.getText();
pocet=ho.otazky1;
//pocet = 17;
getContentPane().setLayout(null);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setBounds(100, 100, 900, 430);
contentPane = new JPanel();
contentPane.setBackground(new Color(255, 245, 238));
contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
setContentPane(contentPane);

JPanel panel = new JPanel();
panel.setBackground(Color.BLUE);
grid1 = new GridBagLayout();
constra1 = new GridBagConstraints();
panel.setLayout(grid1);

contentPane.setLayout(null);

JScrollPane scrollPane = new JScrollPane();
scrollPane.setBounds(10, 11, 857, 299);
contentPane.add(scrollPane);

scrollPane.setViewportView(panel);

JLabel lblNewLabel = new JLabel("New label");
lblNewLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
lblNewLabel.setBounds(10, 319, 115, 32);
contentPane.add(lblNewLabel);

lblNewLabel.setText("pocet" + pocet);

//naciatnie otazok
nacitaj = new Nacitajotazky1();
File subor = new File("1kapitola.txt");
nacitaj.nacitajaGeneruj(subor, 17);


JPanel[] podpanel = new JPanel[pocet];
JLabel[] otazka = new JLabel[pocet];
JRadioButton[][] jr = new JRadioButton[pocet][4];


JLabel lblPocetBodov = new JLabel("Pocet bodov: " + body);
lblPocetBodov.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);
lblPocetBodov.setBounds(189, 321, 197, 32);
contentPane.add(lblPocetBodov);JButton btnSp = new JButton("Sp\u00E4\u0165");
btnSp.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
Obraz1 window = new Obraz1();
window.frame.setVisible(true);
dispose();

}
});
btnSp.setBounds(10, 358, 89, 23);
contentPane.add(btnSp);


}
}

« Poslední změna: 07. 04. 2019, 22:05:46 od Petr Krčmář »

Re:JAVA - JButton a odoslanie údajov
« Odpověď #3 kdy: 06. 04. 2019, 10:10:06 »
Už som to vyriešila  ;) ... večermi to už nemyslelo  :)