Faktura za Office 365 Home

Re:Faktura za Office 365 Home
« Odpověď #15 kdy: 20. 02. 2019, 20:23:36 »
Jo? Já jsem žil v domnění, že u účetního dokladu by jméno dodavatele + adresa být měla.
Pokud ale nechcete uplatňovat DPH, pak se Vás tento zákon vůbec netýká a týká se Vás jen zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, konkrétně § 24: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f1459243.
...

§ 11 odst. 1 ZoÚ https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#p11 říká:
Citace
(1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat
...
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
...
Citace
Účastníky účetního případu jsou fyzické nebo právnické osoby, které je třeba v účetním dokladu označit jednoznačně tak, aby nemohlo dojít k omylu či záměně. Nic bližšího k této náležitosti ale ZoÚ nestanoví. Obvykle jsou účastníci účetního případu označováni jménem nebo názvem s uvedením adresy bydliště nebo sídla, popř. také identifikačního čísla osoby (IČO), bylo-li přiděleno.
Zdroj: https://www.eet-profi.cz/33/povinne-nalezitosti-dokladu-pro-ucetni-a-danove-ucely-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Ese1lEiNjoMQHDuKnCkuoGjNKIls9eYmWg/
Citace
Obsah účetního případu a jeho účastníky – obsah znamená např. nákup materiálu, poskytnutí služeb apod.Označením účastníků je míněno obchodní jméno a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a místo podnikání fyzické osoby.
Zdroj: Účetní kancelář Numero: http://www.numero1.cz/ucetni-doklady-3/

Pokud bych měl jako "účastníka" pouze bankovní číslo v zahraničí uvedené na výpisu z banky, tak bych byl trochu napjatý co mi na to řekne účetní :-)

PS: Jízdenky na MHD beru jako ceniny a v trafice si vyžádám doklad, kde je jako dodavatel uveden provozovatel trafiky (obchodní jméno + sídlo).


Re:Faktura za Office 365 Home
« Odpověď #16 kdy: 20. 02. 2019, 20:34:26 »
Pokud bych měl jako "účastníka" pouze bankovní číslo v zahraničí uvedené na výpisu z banky, tak bych byl trochu napjatý co mi na to řekne účetní :-)

PS: Jízdenky na MHD beru jako ceniny a v trafice si vyžádám doklad, kde je jako dodavatel uveden provozovatel trafiky (obchodní jméno + sídlo).

To jste tady ale popletl pojem "účetní doklad". Účetní doklad je zápis, který tvoříte Vy. Tj. Vy do účtárny musíte odevzdat buďto doklad vydaný někým jiným (což je ta tradičnější, jendodušší cesta), nebo všechny rozhodné informace sepíšete a účtárně předáte. Účtárna to pak zaúčtuje na základě Vámi vytvořeného dokladu + materiálů, které jsou k dispozici. Typicky je účetním dokladem cesťák: ten tvoříte Vy a účastníky jste Vy (a zaměstnavatel). Dalším jednostranným dokladem jsou například potvrzení o pracovní neschopnosti, nebo dovolenka.

Doklad na ceniny se bere tam, kde ceninu přestanete držet. Typicky kolek - ten koupíte, olíznete a odevzdáte ho úřadu. Tudíž už neexistuje ta samotná cenina. U jízdenky je to zbytečné, protože označenou jízdenku předáte do účtárny (a doklad už pak jen duplikuje tu samou informaci). Na tomto místě je ještě potřeba připomenout, že nákladová položka nevzniká zakoupením jízdenky či kolku, ale jejich uplatněním. Takže k jízdence musíte uvést účel cesty. Ke kolku musíte doložit, jaký poplatek jím byl uhrazen. (Opět, toto doložení je jen jednostranné, ale slouží jako účetní doklad).

Podle mě jste si zaměnil doklad (jakožto potvrzení od jiné firmy) a účetní doklad (jakožto entitu pro účetnictví), a smluvní strany a účastníky účetního případu.

Re:Faktura za Office 365 Home
« Odpověď #17 kdy: 20. 02. 2019, 20:49:24 »
Pokud bych měl jako "účastníka" pouze bankovní číslo v zahraničí uvedené na výpisu z banky, tak bych byl trochu napjatý co mi na to řekne účetní :-)

PS: Jízdenky na MHD beru jako ceniny a v trafice si vyžádám doklad, kde je jako dodavatel uveden provozovatel trafiky (obchodní jméno + sídlo).
To jste tady ale popletl pojem "účetní doklad". Účetní doklad je zápis, který tvoříte Vy. Tj. Vy do účtárny musíte odevzdat buďto doklad vydaný někým jiným (což je ta tradičnější, jendodušší cesta), nebo všechny rozhodné informace sepíšete a účtárně předáte.
Takže jestli to správně chápu, tak bych musel já nebo moje účetní podle bankovního čísla dohledat přesné jméno firmy a sídlo a to připojit (dopsat) k těm zbývajícím dokladům (bank. výpis a obdržený licenční e-mail)?

Re:Faktura za Office 365 Home
« Odpověď #18 kdy: 20. 02. 2019, 21:00:25 »
Takže jestli to správně chápu, tak bych musel já nebo moje účetní podle bankovního čísla dohledat přesné jméno firmy a sídlo a to připojit (dopsat) k těm zbývajícím dokladům (bank. výpis a obdržený licenční e-mail)?

Nemusíte tam dávat sídlo firmy, stačí třeba ID číslo a jméno firmy. Z účetního případu musí být jasné, co nastalo. A samozřejmě platí zásada přiměřenosti. Nevýznamné položky není potřeba dokládat na krev, zatímco ztěžejní částky pro hospodaření firmy je nutné prokazovat precizně. Podle účetních standardů se rozlišují bagatelní položky a neplatí pro ně striktní pravidla pro rozlišení (zaúčtovány musí být správnou částkou, ale už se méně hledí, jestli je správné rozúčtování mezi měsíce a roky, jestli jsou na správném účtu v osnově (avšak daňový důsledek musí odpovídat)).

U MS Office za nízké tisícikoruny bych považoval za dostatečné doložit existenci licence, e-mail od Microsoftu a platbu. V některých případech, zejména z USA, nic jiného nikdy neobdržíte a ani nebudou chápat, co po nich chcete.

V případě nákupu na aukru, tam se zase dokládá info o vyhrané aukci, existence předmětu (pokud musí být v majetku), a opět platba. Znovu platí to, že se nemusíte jméno prodávajícího dozvědět, prostě Vám ho nesdělí (nemá k tomu žádnou zákonnou povinnost). A pokud je takový obchod legální, pak i takový pohyb musí být zaúčtovatelný!

Zajímavým případem může být dar nebo přivlastnění věci. Tam nemáte nebo nemusíte mít k dispozici druhou stranu, přesto to navýší majetek firmy (opět legálně). Dar může být i anonymní. Vzpomeňte si na dary politickým stranám, které sice už dnes musí zveřejňovat dárce, ale ne kvůli zákonům o účetnictví, ale kvůli volebnímu zákonu. Nebo si představte veřejnou sbírku nějaké nemocnice na přístroj - opět, nemáte vůbec informaci o druhé straně, přesto se o tom účtovat musí.

Prostě platí pravidlo, že cokoliv může (legálně) nastat v životě, s tím si musí účetnictví umět poradit.