reklama

Ad Rychlé přecházení nepřečtenými příspěvky v názorech a zprávičkách

xpckar

Kód: [Vybrat]
// ==UserScript==
// @name          root.cz - show new reports only
// @description   Nazory a zpravicky - zobrazeni pouze jeste nezobrazenych prispevku
// @include       http://*root.cz/*/nazory/*
// @include       http://*root.cz/zpravicky/*/#*
// ==/UserScript==

var opacity = '0.3';

function display(element) {

  // pozice
  var nodediv1 = 0;
  var nodediv2 = 0;
  var nodediv3 = 0;
  var nodediv = 0;
  for (var i = 0; i < element.parentNode.childNodes.length; i++) {
    if (element.parentNode.childNodes[i].nodeName.toLowerCase() == 'div') {
      nodediv++;
      if (nodediv == 1)
        nodediv1 = i;
      if (nodediv == 2)
        nodediv2 = i;
      if (nodediv == 3) {
        nodediv3 = i;
        break;
      }
    }
  }

  // zobrazit/skryt
  if (element.parentNode.childNodes[nodediv2].style.display == 'none') {
    element.parentNode.childNodes[nodediv2].style.setProperty('display', 'block', 'important');
    element.parentNode.childNodes[nodediv3].style.setProperty('display', 'block', 'important');
  }
  else {
    element.parentNode.childNodes[nodediv2].style.setProperty('display', 'none', 'important');
    element.parentNode.childNodes[nodediv3].style.setProperty('display', 'none', 'important');
  }

  // style
  if (opacity != '')
    element.parentNode.childNodes[nodediv1].style.opacity = opacity;

  // onclick
  element.parentNode.setAttribute('onclick', 'if (this.childNodes[' + nodediv2 + '].style.display == \'none\') { this.childNodes[' + nodediv2 + '].style.setProperty(\'display\', \'block\', \'important\'); this.childNodes[' + nodediv3 + '].style.setProperty(\'display\', \'block\', \'important\'); this.childNodes[' + nodediv1 + '].style.opacity = \'1\'; } else { this.childNodes[' + nodediv2 + '].style.setProperty(\'display\', \'none\', \'important\'); this.childNodes[' + nodediv3 + '].style.setProperty(\'display\', \'none\', \'important\'); this.childNodes[' + nodediv1 + '].style.opacity = \'' + opacity + '\'; }');

}

var divs = document.getElementsByTagName("div");

for (var i = 0; i < divs.length; i++) {

  var div = divs.item(i);

  if ((div.className == 'text') && (div.parentNode.parentNode.className.indexOf('new') == -1))
    display(div);

}

// scrollovani na zacatek
window.scroll(0, 0);

reklama


 

reklama