Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - z_sk

Stran: [1] 2 3 ... 6
1
Server / Re:AKo zmazat riadok v tabulke v MariaDB bezpecne?
« kdy: 10. 06. 2024, 19:07:26 »
Aka je veľka tá tabuľka?

2
inotify

3
Software / Re:Nefunguje složitější find -exec
« kdy: 17. 03. 2024, 09:27:29 »
Tak, v backende (v C) sú dve spôsoby ako spúšťať program:
  • cez system() – shellový interpret,
  • cez execve() – akoby predávaš parametre pre main() iného programu.

4
Možno archive.org. Ja tam mám napr. k dnešnému dňu cca 180 GB dát ([1]). Ak tak, na nahrávanie použi CLI ([2]). Nahrávaj po jednom v príkaze. A ak máš veľa súborov, tak mám na to skript [3] (majú nejakú limit frontu).

Kód: [Vybrat]
[1] https://archive.org/details/@du_an_krehe_?and[]=subject%3A%22d0cmf%22
[2] https://archive.org/developers/internetarchive/cli.html
[3] https://codeberg.org/Dusan_Krehel/archive.org_multiuploader

5
Software / Re:Jak přesunout část systému na ZFS?
« kdy: 21. 01. 2024, 21:57:51 »
RAID 1?

7
No, radšej sa nespoliehaj na nastavenie systému, ak nemusíš.

Ak zoraďuješ cez sort, tak si pozri parametre a špecifikuj typ zoradenia.

8
Odkladiště / Re:usporiadanie hexadec retazcov v linuxe
« kdy: 13. 10. 2023, 12:01:37 »
Daj pred príkaz LANG=C a čo robí potom?

10
Pre FilleZillu, zmeň/úprav si GTK tému, aby text mal menšie písma.

gFTP si nedajú zapamätať hesla, lebo zrejme pre: „Bezpečnostní systém je pouze tak bezpečný jako jeho tajemství. Mějte se na pozoru před pseudotajemstvími (tzv. security through obscurity, tj. zabezpečení díky utajení).“ (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_a_tr%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B)

12
Vývoj / Re:Dokáže Bash spustit příkaz z proměnné?
« kdy: 20. 09. 2023, 09:50:57 »
Kód: [Vybrat]
ps=$($prikaz1)                       # nefunkční
#ps=`$prikaz1`                       # kdo by to řekl?, chová se stejně jako předchozí

Daj:
Kód: [Vybrat]
ps2=`echo $prikaz1|sh`

13
Vývoj / Re:Podmínka while nefunguje dle očekávání
« kdy: 20. 09. 2023, 09:39:57 »
Ok dík. Trochu jsem se ptal AI na toto LANG=C .§
On dal příklad:
LANG=cs_CZ.utf8 printf "%f\n" 10.1001
Proč tedy používat
LANG=C
je to jako kratší?

A ten json mám použít abych tam měl ty desetinné čárky?

Čo viem, tak C je povinne existujúce lokalizačné prostredie pre programy v C. Jazyk je angličtina, reálne číslo je vo formáte napríklad 123456.789. Ak dáš LANG=C, tak čitateľovi signalizuje, že program je len tool (nejaký konvertor alebo iné) a nemá priamy výstup pre používateľa. Ak ale potrebuješ jazyk (napr. pre preklady správ) potom nastavuj premennú LC_ALL. Používateľ môže mať rôznu lokalizáciu, takže ak chceš správny výstup aj pri inej lokalizácie, tak si ho nastavíš na pevno (ktorý ďalej spracúvaš).

JSON je vhodný vtedy, ak spracuješ strojovo výpis. Pridávanie/odoberanie nejakého key-value páru, nemusí mať vplyv na Tvoje spracúvanie. Ale, iné umiestnenie v UI môže zmeniť Tvoje parsovanie. Čiže JSON je viac „stabilnejší“ na následne spracúvanie.

14
Vývoj / Re:Podmínka while nefunguje dle očekávání
« kdy: 14. 09. 2023, 11:51:00 »
Hľa, ak je veľmi systém vyťažený, tak vypíše o tom info a skonči. Toto je správne. Predtým príspevok nebol správny, nakoľko nefungovalo dobreé pri vyťažení pod 10 % systému.
Kód: [Vybrat]
# Licence: CC0 1.0
while [ 1 ]; do

# actual=`LANG=C top -n 1|head -n 3|tail -n 1|awk '{print $4}'|tr -d .`
actual=`LANG=C top -n 1|awk '{if (NR == 3) {split($4, v, "."); print v[1]v[2]}}'`

# 700 = 70%
if [ "$actual" -ge "700" ]; then
echo "System je velmi vytazeny"
break;
fi
done

15
Vývoj / Re:Podmínka while nefunguje dle očekávání
« kdy: 14. 09. 2023, 11:38:19 »
Hľa. Ak je system vyťažený nad 70 %, tak program o tom informuje a skončí.
Kód: [Vybrat]
# Licence: CC0 1.0
while [ 1 ]; do

# actual=`LANG=C top -n 1|head -n 3|tail -n 1|awk '{print $4}'|tr -d .`
actual=`LANG=C top -n 1|awk '{if (NR == 3) print substr($4, 1, 2)substr($4, 4, 1)}'`
echo $actual
# 700 = 70%
if [ "$actual" -ge "700" ]; then
echo "System je velmi vytazeny"
break;
fi
done

Stran: [1] 2 3 ... 6