Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - 🇺🇦LarryLin

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 42
31
Tady jsi zcela mimo mísu, protože dle Zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích), § 6

(7  Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
     a) řidičský průkaz
(8  Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole.

Takže není co řešit a jak vidno, tak se snažíš ze všech sil vykroutit z toho, že tě tady už několik lidí po právní stránce zcela smetlo. Ovšem asi neznáš rčení, že čím víc se do lejna ryje, tím víc smrdí. Kdybys to nechal jak je, tak celá diskuze za chvíli upadne v zapomnění a s tím i tvoje bláboly. Takto se jenom ztrapňuješ (což je na druhou stranu ale tvoje věc).
Nevím o tom, že by mne někdo smetl. Já hlavně pořád čekám na odpověď zda mně u toho soudu bude stačit jen zvednout ty dva prsty a přísahat na §30. :) Když už to vypadalo, že by Tečka mohl dát nějakou odpověď, tak se vykroutil, že prý je to spekulace. :)

Odstavce 7 a 8, které jsi citoval stanovují postup, kterým se prokazuje právo řídit automobil. Takže jestli to správně chápu, tak myslíš, že jenom proto, že u §30 AZ není vyjmenovaný přesný název dokladu (tak jako je u odst 7a vyjmenovaný řidičský průkaz), tak že stačí u soudu říct jen zaklínadlo "§30 AZ" a tím soud bez jakéhokoiv dalšího prokazování skončí? Fakt si to myslíš? Řekni to na férovku, nevykrucuj se jako Tečka.

32
Opět jenom detail - právo na rozmnoženinu pro osobní potřebu dává přímo zákon, to není potřeba u soudů nijak obhajovat a už vůbec ne se toho dovolávat. Soudy znají zákony dobře.
Zastaví tě policajt.

Policajt: Pane prokažte své právo řídit automobil ukázáním řidičského průkazu.
Řidič: Neukážu. Jako policajt určitě znáte zákon, který specifikuje právo řídit auto, tak proč bych vám měl něco ukazovat. Pokud ten zákon neznáte vy, tak to dejte k soudu.
Policajt: Ano takový zákon znám, ale ukažte mi, že na takové právo máte nárok.

Sorry, ale fakt už nevím jak jednodušeji to vysvětlit.

33
Ty nemusíš u soudu prokazovat vůbec nic, dokonce se nemusíš ani vyjadřovat.
Pokud se nevyjádříš (nebo tvůj advokát), tak tím neobhájíš svůj nárok na dané právo. Kdybys u soudu mlčel, tak se soudce ani nedozví, že se dovoláváš práva podle §30 AZ.

musím se věnovat placené právní činnosti
Přeju ti spoustu spokojených zákazníků ať již v reálném tak i v imaginárním světě.

34
Ani u autorského práva ty nic dokazovat nemusíš, protože pokud má někdo pocit, že porušuješ jeho autorská práva, pak je to právě on, který musí soudu dodat důkazy.
Ano z iniciativy (předložení důkazů) autora nebo nějakého svazu autorů by musel soud začít, tzn. už by neplatilo "Kde není žalobce, není soudce". Ale jakmile by soud začal, tak ty bys musel prokázat, že máš nějaké právo užívat autorovo dílo. Podobně by to fungovalo v jakémkoliv jiném případě, např. kdybych předložil důkaz, že nemovitost, kterou si nárokuješ není tvoje, tak by začal soud a ty bys následně musel prokázat, že máš k nemovitosti vlastnické právo. Pokud bys své právo neprokázal, tak by se do katastru nejdříve zapsal "nesoulad" a následně by začalo řízení kde by se zjišťovalo komu nemovitost vlastně patří.

A prosím nepleť dohromady rozmnoženinu pro osobní potřebu u audiovizuálních děl, což je zdejší téma, s nákupem nějaké licence k software. O tom vůbec řeč nebyla a není a jenom to znepřehledňuje už i tak dost nepřehlednou diskuzi.
Princip je úplně stejný u hudby i SW. Pokud chceš uplatňovat své právo na užívání díla, které nepatří tobě, ale autorovi, tak musíš toto právo prokázat.

35
Je zbytečné vytvářet nějaké spekulace co by kdyby
Celá tato diskuze je jedna velká spekulace. Realita by byla až u soudu.

Autorský zákon nijak nepodmiňuje držení rozmnoženiny pro osobní potřebu tím, že by člověk musel mít originál nebo doklad o jeho pořízení (pokud nestačí příklad Mony Lisy, pak se dá dát za příklad třeba CD Evy a Vaška, jenž člověk dostane na Vánoce nebo k narozeninám a doklad o pořízení také nemá).
Znovu pak zopakuji, že u soudu to není žalovaný, ale naopak žalobce, který musí prokázat vinu neboli žalovaný nemusí prokazovat vůbec nic a pokud mu žalující neprokáže cokoliv protiprávního, pak soud žalobu prostě zamítne.
Pleteš 2 věci dohromady a to trestní právo a právo užívat autorské dílo. U trestního práva máš pravdu, tam by žalobce musel dokazovat. Ale u prokázání práva užívat autorské dílo musíš dokazovat ty, že toto právo máš. To se i tady na Rootu mockrát probíralo u druhotných licencí SW. Nestačí ukázat doklad že jsi zaplatil Indovi 2 dolary za licenci Windowsu. Ty musíš prokázat, že došlo k převodu licence od prvního vlastníka přes Inda až k tobě. Pokud to neprokážeš, tak užíváš autorské dílo neoprávněně.

Takže jestli tomu rozumím dobře, dle výše diskutujících vytvoření nahrávky pro vlastní potřebu z předplacené služby legální je, i když předplatné skončí.
Nelegálním by se stalo až případné sdílení (torenty, atp.), anebo prodej těhle nahrávek.
Nemám pocit, že na tomto výkladu tu panuje shoda :)

36
Mít rozmnoženinu pro osobní potřebu není pochopitelně podmíněno ani dokladem od nákupu originálu a ani vlastněním originálu samotného.
Pořád ve vzduchu visí moje otázka na kterou nemám jasnou odpověď:

Stačilo by u soudu jen zvednout dva prsty a říct "přísahám, že jsem si to legálně natočil podle §30 když to vysílali" nebo říct "přísahám, že jsem si to překopíroval z legálně zakoupených CD, které už nemám a nemám k nim ani doklad"?

Jasnou odpověď nemám protože i ty víš, že taková přísaha rozhodně nestačí. Bude probíhat dokazování a předkládání důkazů (pokud by na soud opravdu došlo).

Ono by to také mnohdy vůbec nešlo, např. když si člověk udělá rozmnoženinu obrazu Mony Lisy, tak asi sotva bude mít doklad o koupi, natož originál.
Kopii výtvarného díla musíš jasně označit, že se jedná o kopii. To je přímo v AZ uvedeno. Pokud si obraz Mony Lisy jen vyfotíš v galerii, tak tím vytvoříš nové dílo (fotografii).

37
není problém tvrdit, že pochází z originál CD, které jsem už dávno vyhodil ... Tady by neměl žalobce vůbec žádnou šanci.
No tak to dost pochybuji. Na to jsem se ironicky ptal na předešlé stránce jestli by stačilo u soudu jen zvednout dva prsty a říct "přísahám, že jsem si to legálně natočil podle §30 když to vysílali". Stejně tak by nestačilo u soudu zvednou dva prsty a říct "přísahám, že jsem si to překopíroval z legálně zakoupených CD, které už nemám a nemám k nim ani doklad".

Ale jinak souhlasím, že je dost malá šance, aby se člověk, který má nelegálně získanou hudbu (nebo k ní nemá žádný doklad) a používá ji jen pro svoji potřebu (nesdílí ji např. přes torrent) se dostal před soud. Není žalobce, není soudce (jak už tady někdo psal, EDIT: aha jo to jsi psal ty :) ).

38
Znovu zopakuji, že není znám ani jeden rozsudek soudu, který by někoho jakkoliv potrestal za to, že si pro osobní potřebu zhotovil rozmnoženinu autorského díla. A plácání o streamovacích službách a jakémsi předplatném na tom taktéž nic nezmění, protože toto autorský zákon vůbec nezná a kromě toho u užití pro osobní potřebu rozhoduje jenom paragraf 30 a ne paragrafy jiné
Tak on ani není důvod, aby to soud zkoumal v souvislosti s §30 AZ, protože před soudem by situace vypadala tak, že obviněný by měl audio nahrávky bez dokladu, bez licence nebo bez důkazu odkud tu hudbu stáhnul. U nahrávky z TV to lze jednoduše rozpoznat, protože na videu je logo stanice, ale u hudby ze Spotify a dalších žádné logo není. I kdyby jsi se chtěl u soudu odvolávat na §30 AZ, tak jak bys prokázal, že jsi danou mp3 stáhnul (respektive zaznamenal nějakým rekordérem) ze Spotify a nikoliv z nějakého warezového doupěte?

39
Lineární IPTV spadá u autorského zákonu pod §21 - vysílání televize. Pro ni platí stejně to, co jsem napsal.
Pokud mi provozovatel IPTV nabídne jako službu i záznam svého lineárního vysílání (a obdobně online archív např u ČT a u dalších), tak toto již není §21, ale jde o sdělování veřejnosti dle §18.2 a dáná IPTV platforma i ČT/Nova/... pro takto nabízené pořady musí mít i vypořádané autorská práva, že je může vysílat lineárně i z volitelného archívu/... Pod §18.2 spadá i to, na co se ptala tazatelka.
A vtipné je to, že u vysílání spadající pod definici §21 si můžu udělat záznam pro svoji potřebu v režimu "volné užití", v okamžiku kdy se na tuto TV již dívám z toho záznamu poskytnutého tou IPTV platformu (protože v tom okamžiku to jede dle §18.2), tak toto již není automaticky oprávněný zdroj pro můj záznam pro "volné užití", pokud vysílatel to neumožní.
Tzn. že i youtube-dl o kterém někdo psal na 1. stránce slouží k nezákonému stahování, protože většinou se s jeho pomocí stahují věci ze záznamu (sdělování veřejnosti dle §18.2).

40
Proč by měl někdo rozmnožovat právo k užívání díla nebo se vůbec bavit o takovém nesmyslu, když je tady celou dobu řeč o rozmnoženině pro osobní potřebu?
To vyplynulo z tvých textů, že chceš vytvořením rozmnoženiny zřejmě rozmnožovat právo k užívání díla. Protože jinak nechápu kde vezmeš právo k užívání díla (hudby) poté když ukončíš předplatné na streamovací službě? Rozmnoženin můžeš mít třeba milion, ale jakmile pozbydeš práva na užívání, tak jsou ti rozmnoženiny na prd.
Právo na rozmnoženinu dává přímo AZ v § 30, takže toto právo nelze pozbýt ukončením nějakého předplatného, které se řídí nanejvýš smlouvou nebo obchodními podmínkami poskytovatele služby. To je asi stejné, jako když si člověk platí třeba streamovací službu s TV a nahrává si na DVD rekordér pro osobní potřebu. Také při ukončení využívání streamovací služby s TV nemusí nahrávky na DVD rekordéru mazat. Jde totiž o to, že pro osobní potřebu využíváš samotné audiovizuální dílo, které je právě ošetřené AZ a nikoliv, že by se AZ vztahoval na nějakou službu.
V tom případě by bylo legální vlastnit rozmnoženinu (kopii) jakéhokoliv audiovizuálního díla, a užívat ho pro (osobní potřebu) jen na základě toho argumentu, že dané dílo bylo někdy v minulosti vysíláno v TV nebo na nějaké streamovací službě.

Takže kdyby soud řešil zda vlastním nějakou licenci k autorským právům těch mých audiovizuálních děl v mé sbírce, tak by stačilo u soudu jen zvednout dva prsty a říct "přísahám, že jsem si to legálně natočil podle §30 když to vysílali"?

41
Proč by měl někdo rozmnožovat právo k užívání díla nebo se vůbec bavit o takovém nesmyslu, když je tady celou dobu řeč o rozmnoženině pro osobní potřebu?
To vyplynulo z tvých textů, že chceš vytvořením rozmnoženiny zřejmě rozmnožovat právo k užívání díla. Protože jinak nechápu kde vezmeš právo k užívání díla (hudby) poté když ukončíš předplatné na streamovací službě? Rozmnoženin můžeš mít třeba milion, ale jakmile pozbydeš práva na užívání, tak jsou ti rozmnoženiny na prd.

42
Adolfe obávám se, že Filip netrolí.

Jen si dovolím upozornit, že § 30 odst 2 mluví o vytvoření záznamu - rozmnoženiny (fyzické kopie), ale právo k užívání díla se tím nijak a nikam nekopíruje. Právo k užívání díla zůstává pořád to stejné, které uživatel získal když odkliknul podmínky streamovací služby. Pokud v podmínkách streamovací služby je uvedeno, že skončením předplatného končí i práva k užívání autorských děl, tak je třeba to respektovat.
Kde ten § 30 bod 2 hovoří o nějaké fyzické kopii proboha svatýho? Vždyť ho máš uvedený výše a nic takového tam není! A už vůbec nejsou nějaké obchodní podmínky nadřazeny zákonu!
Kdo říkal, že se v odst. 2 píše o nějaké fyzické kopii? Fyzickou kopii do závorky jsem uvedl jen proto, aby sis uvědomil, že rozmnoženinou je myšleno např. zkopírování na flešku nebo vypálení na CD, ale v žádném případě nemůžeš chápat "rozmnoženinu" jako, že tím rozmnožuješ právo k užívání autorského díla.

43
Adolfe obávám se, že Filip netrolí.

Jen si dovolím upozornit, že § 30 odst 2 mluví o vytvoření záznamu - rozmnoženiny (fyzické kopie), ale právo k užívání díla se tím nijak a nikam nekopíruje. Právo k užívání díla zůstává pořád to stejné, které uživatel získal když odkliknul podmínky streamovací služby. Pokud v podmínkách streamovací služby je uvedeno, že skončením předplatného končí i práva k užívání autorských děl, tak je třeba to respektovat.

44
Hardware / Re:Aky disk do NASu?
« kdy: 10. 12. 2021, 15:02:21 »
bych se nedivil, ze se probira NASware, vibrace a spotreba. To je ale 2bay NAS FFS.
Ano, možná čas věnovaný diskuzi o spotřebě se mohl věnovat raději způsobu zálohování toho NASu, protože pokud jsem to v diskuzi nepřehlédl, tak tohle tazatel nemá dořešeno.

45
Hardware / Re:Aky disk do NASu?
« kdy: 09. 12. 2021, 20:17:15 »
Spotřeba He disku je výrazně nižší a pokud jsou třeba v NASu 4, je to už pěkná položka za rok ve spotřebě (doma).
Taky počet otáček nebo uspávání snižuje spotřebu. Pak bychom ještě museli propočítávat jestli se na nejfrekventovanější data nevyplatí raději SSD než HDD. Když už někdo opravdu řeší spotřebu, tak si asi raději koupí 2 větší než 4 menší disky.

Myslím, že tahle diskuze o spotřebě je mimo mísu, protože je tam spousta proměných, které si musí potencionální kupující spočítat sám.

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 42