Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Miroslav Šilhavý

Stran: 1 [2] 3 4 ... 165
16
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 29. 05. 2020, 14:32:45 »
Svoboda volby koho? Tak v demokracii asi voličů, ne? Pak mi ale nepřipadá, že bychom v ČR měli americký kapitalismus.

Americký kapitalismus tu nemáme tady Evropský sociální stát. Chceme jistoty a zároveň američanům závidíme nesvázanost a jejich velmi málo omezené možnosti se realizovat čistě svojí šikovností. Celá tato diskuse vznikla právě na tomto základu. Zákazník, Evropan předpokládal, že smluvní podmínky musí být "evropsky ochranářské". Vendor, Američan, předpokládal, že existuje smluvní volnost a regulace se uplatňují jen v nejnutněji minimálním rozsahu.

K tomu je dlužno poznamenat, že i v Evropském právu se musí výjimky (včetně zákonných omezení) vykládat úzce. Do široka se vykládají práva. Na tom rozhraní, kde práva jedné a druhé strany přesahují, se "pravda" hledá nejprve dohodou, smírem, následně třeba u soudu.

@feshqlqjkdrtnbweoa to samé nazval silnými slovy a přidal i svůj komentář o tom, že východoevropanská morálka byla desetiletí przněna systémem, který upozaďoval jednotlivce. Dnes v části lidí tato doktrína zůstáva zakořeněná ve formě podezírání, že druhá strana (smlouvy) je nepřítel na život a na smrt. Obzvlášť, když inkasuje naše peníze.

Vy mi připomínáte starýho Klause, ten si taky myslel, že všechno jde přepočítat na peníze.

Zákony ekonomiky se popisují jedině penězi. Můžete chtít být liberální nebo sociální stát, můžete podporovat co se Vám zlíbí. Kulturu, veřejné zdravotnictví, vzdělání, obranu. Jen musíte vždy ještě dodat: bude nás to stát určitou sumu peněz, a ty vybereme od této nebo této skupiny osob. U nás se jaksi zapomnělo nahlas říkat tu druhou část. Na tom ani Klaus nic změnit nemohl.

18
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 28. 05. 2020, 12:16:33 »
Toto je jen vaší konstrukcí - jistě existují případy, kdy majitel upřednostnil rychlý, zaručený zisk před dlouhodobým, pracným.

(...)

Toto je opět jen vaší konstrukcí - mnoho případů nezačne především z důvodu nedostatku peněz (vizte zde Rootu patentové spory), času, chuti či pravděpodobnosti úspěchu při daném stavu práva či soudů (ne nutně dobrých), přičemž bránit by bylo co.

To je právě o tom, že v ekonomice se dá vše poměřovat penězi. Málo rychlých peněz může znamenat víc, než hodně pomalých peněz. Rychlé peníze můžete investovat do jiného, rozvíjejícího se odvětví. To přesně vyjadřuje, že to původní (opouštěné, prodané) odvětví už nefunguje správně. ... Stejnou úvahou se pak řídí i nový vlastník. Koupený podnik buďto provozuje dál (např. má zájem o dlouhodobou investici), nebo ho zruší, protože větší cenu mají pozemky a budovy, než podnikání samotné. Nic se tedy nevypaří bezdůvodně.

Patentové spory - to je úplně stejná písnička. Pokud máte opravdu dobře založený nárok a dobrý potenciál a chybí jen peníze, najde se investor vždy. Ten k Vám vstoupí a pomůže se sporem. V historii bylo takto odkoupeno mnoho práv a uplatnit je dokázal až nový vlastník. Pokud se investor nenajde, znamená to jen to, že nárok nestojí na pevných základech, nebo přínos je malý proti rizikům.

19
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 23. 05. 2020, 19:18:55 »
Bavíme se o obchodním vztahu, kde protistrana tazatele podvedla (naslibovala nekonečnou licenci a teď to jde vypnout). To je fakt „kapitalismus“, „trh“ a „obchod“ přesně podle pouček.

Podle toho, co berete jako "naslibovala". V podmínkách to vysvětlené mají a měli. Alternativy nabídli. To podle mě není podvod.

20
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 23. 05. 2020, 11:14:45 »
@farbydos2

Ano, já jsem Vaši situaci zavnímal a plně jí rozumím. Zejména tomu, že potřebujete dokončit projekt v zadaných parametrech. Já se třeba na ujednání smluv dívám hodně kriticky, přemýšlím a šťourám se ve formulacích - a nemám rád, když někdo opře ustanovení smlouvy o něco předem neznámého - tedy např. o "tři verze zpětně". Tím je můj postoj asi ovlivněný. Poznámky o "zprzněných generacích" apod. jsou spíš bokem, mimo téma, protože to platí možná globálně (je tím ovlivněný i Váš klient a kde kdo), ale v konkrétním případě Vás nikam neposouvají.

Na Vámi rozpracovaném projektu se podle mě dá očekávat, že stejné problémy řeší i Váš klient. Ten musí s verzí 2017 také zažívat problém. Podle mě se to dá považovat o jistý druh vyšší moci a je na místě svolat steering board projektu a dohodnout postup. Např. navýšení ceny projektu a přechod na aktuální verzi na všech stranách. Nebo je také možné, že oni budou mít nějaký nápad na řešení.

Podobnou praktiku razí Microsoft, ale razí ji daleko "vlídněji". Ten umožní aktivovat kde co od začátku světů. Jenže postupně přesvědčil veřejnost k používání svých online služeb, které ovšem pro plnohodnotnou funkci vyžadují také pár nejnovějších verzí. Příkladem je Exchange online vs. Outlook. Čím dál víc zákazníků přechází z kupovaných licencí do pronájmu. Cenově to vychází velmi podobně, odpadají problémy s velkými upgrady (po krůčcích to jde lépe, lépe se dá informovat zákazník o malých změnách mezi verzemi). Firmám se návdavkem líbí, že nemusí daňově odpisovat software několik let, ale pronájem jde do nákladů okamžitě... ...ale co naplat, CAD není Office, tam jsou požadavky úplně jiné.

Zkusil bych jednat s prodejcem i autocadem, věřím, že budou mít mechanismus, jak se třeba domluvit na zaplacení nové verze, ale aby Vám poskytli ještě zároveň aktivaci i na tu starší. Bude to stát sice nějaké peníze, ale aspoň byste se možná mohli vyhnout převodu projektu do nové verze.

21
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 22. 05. 2020, 21:12:13 »
@Ondrej Nemecek

Nabyl jsem takového dojmu, že autorské právo kolem software bude jen obtížně reformovatelné. Aby bylo naplňované, je potřeba ho mít ukotvené v mezinárodních smlouvách. Nad mezinárodními smlouvami se potkávají tři hlavní bohaté světy: Amerika (anglosaské právo, konzervativní smýšlení), Evropa (liberální postoje) a Asie (autoritářské režimy). V každém z těchto významných částech světa dochází k jinak velké stimulaci vývoje a obchodu. Nedíval jsem se na statistiky, ale mám dojem, že nejvíc jsou stimulované americké firmy, které jsou omezovány jen málo ochranářskými zákony, ale zároveň potřebují zisky i z druhých trhů. Ty druhé trhy by zase tím víc rády zaváděly ochranu. To, když se potká u jednoho stolu, nad jednáním o mezinárodní podobě autorského práva, nemůže dojít k žádnému významnému posunu.

Sám jsem spíš proti ochranářství v jiných oblastech, než kde jde přímo o životy a zdraví. Evropa už zprznila tři generace společnosti, která si odvykla přijímat odpovědnost za své životy, za svoje rozhodnutí. Jak psal správně feshqlqjkdrtnbweoa, Američana by opravdu ani nenapadlo považovat za křivdu podmínky, které si vymínila druhá strana. Američan je svobodný - ví, že věc nemusí koupit, když mu podmínky prodávajícího nevyhovují. Považuje to za svobodu svoji, i za svobodu toho druhého. Kupující zas svobodně nabízí své služby. Kdybychom chtěli dál pokračovat v ochranářství, tak ano - stanovíme podmínky pro autora, že musí CAD produkt podporovat do alelujá. Ale pak tedy taky stanovme, že inženýři, kteří na software pracují, mohou účtovat za svoji práci taky jen určitou cenu a ručí neomezenou dobu. Pak by to bylo spravedlivé, byli bychom všichni navzájem chráněni. Už jsem psal, toto byly představy socialistického zřízení. Jak správně psal někdo jiný, vedlo to k tomu, že výrobce nesměl účtovat tržní ceny, pročež neinovoval. Fungovalo to skoro čtyřicet let, než náš průmysl přestal fungovat. V rámci východního bloku jsme byli úspěšní: prodávali jsme z našeho pohledu draze na Západ. Prodávali jsme kvalitní výrobky na východní poměry. Ve většině oborů jsme však pro Západ byli méně kvalitní výrobci, ale s víc než atraktivní cenovkou. Pak přišla revoluce, mzdy a ceny vstupů začal řídit trh a celý náš průmysl šel do kytek. (Je chiméra, že průmysl někdo rozprodal - nikdo by nerozprodával nic, co by bylo schopno dál vydělávat).

Takže i já zastávám víc odpovědnost jednotlivce a volnost smluvních stran. My, Evropané, musíme znovu začít chápat, že v první řadě se musíme chránit každý sám, teprve v druhé řadě spoléhat na ostatní a na stát. Nicméně zůstávám realista, tento stav se nezvrátí během roku, ani během deseti. Je potřeba žít v tom, co máme.

Autorský zákon poměrně dostatečně upravuje vztahy. Je ale dost nekonzistetně vykládán. Mám na mysli např. to, že jsme se zatím nedokázali dostatečně dobře dobrat k výkladu volného užití s přechodem na digitální média. Litera zákona byla psána v době, kdy každá rozmnoženina pozbývala na jakosti a rychlost šíření byla přirozeně omezená. Do práv autora volné užití zasahovalo jen rozumnou měrou. S příchodem digitálních děl jakost už nepoklesá. Bitová rozmnoženina je k nerozeznání od předlohy a může se šířit geometrickou řadou. Zásah do práv autora se stal daleko závažnější. Postupně soudy k revidovanému uplatňování a k posunu výkladu docházejí, ale je to pomalé.

Na druhé straně došlo k tomu, že se výrobci software snaží přes prapodivné výklady autorského zákona úplně měnit běžně vnímané zákonné povinnosti. Krabicový (jakýkoliv hromadně prodávaný) software má být podle mě vnímán spíš jako věc, a autorský zákon má vstupovat jen jako doplněk do oblasti ochrany autora. Plně chápu, že autor může poskytovat licence k různým typům užití za různé ceny a při odlišných podmínkách. (Levná studentská licence s výlukou komerční / pracovní činnosti, levnější licence vázaná na počítač či osobu, přenosná licence, licence na paralelní počet spuštění apod.) Zde není vyhnutí, než aby rámec doplňoval autorský zákon.

Tento případ je však trochu jiný. DRM není intergrální součást funkcí CADU. CAD může být 100% funkční i bez DRM. Zcela uznávám právo autora svůj software chránit. S tímto právem však jde i povinnost poskytnout součinnost při zprovoznění (zprovozňování) po celou dobu platnosti licence. Je-li licence neomezená, musí být tato povinnost taky neomezená. Nic ale nebrání autorovi, aby např. po třech, pěti letech rozeslal zákazníkům instalační média už bez DRM ochrany. Tím by se zprostil poskytovat součinnost do budoucna. Je naprosto jisté, že jednou za čas se PC přeinstalovává. Operační systémy mají jedno tlačítko na nastavení do továrního nastavení - není to tedy žádná extra servisní akce a musí se s ní počítat. Pochopitelně ale výrobce nemůže ručit za kompatibilitu s novějšími operačními systémy a s neznámým hardware.

Být tazatelem, tak se s odvoláním na § 66 odst. 8 AutZ domáhám aktivace. Domáhal bych se na prodejci, i když podle autorského zákona je odpovědným sám autor. Za to nic nedá. Může samozřejmě zvážit přijmout nabízenou slevu, resp. uhádat nějakou podstatnější. Obvykle je pro kulance prostor. Další možností je se začít soudit - ale nevím, jestli se mu do toho chce. I tím, jestli je jedna strana ochotná bránit svá práva u soudu, se určuje, jestli se jedná o významnou škodu. Pokud to někomu nestojí za to se soudit, pak se asi jedná o méně významnou položku vůči vnímaným rizikům. I toto posouzení patří do principů právního státu. Není účelem, aby o každé životní blbině musely rozhodovat soudy. Opět, osobně bych se nesoudil, ale spíš bych přizpůsobil svoje procesy a ekonomiku projektů tomu, aby se daly pořizovat upgrady a projekty migrovat do novějších verzí. Bojovat proti vývoji je zbytečné mrhání životní energií.

22
Sítě / Re:Interní IPv6 a domény ve veřejném DNS
« kdy: 22. 05. 2020, 13:49:50 »
Na IPv6 není dobrý postup rozlišovat privátní / veřejné adresy. Všechny adresy jsou veřejné a o prostupy se musí starat firewall. Správa se dá částečně ulehčit pomocí stateful dhcpv6 - ale bacha, dhcpv6 je úplně něco jiného než dhcp pro ipv4. Pak si můžete nastavit do kterého rozsahu padají které počítače a na firewallu to odlišit. Prostou rekonfigurací dhcp pak dostanete počítač do jiné části prostoru. Když to propojíte i s DNS, pak už není vlastně žádný problém takové změny provádět.

23
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 22. 05. 2020, 13:43:52 »
I já, kdo praxi CAD nezná, jsem pochopil, že každá nová verze přináší potenciálně nejen zlepšení, bez kterých se uživatel často může obejít, jako se bez nich obešel dosud, ale taky zhoršení v podobě ovládání či hůře kompatibility, které si uživatel nemůže dovolit, protože mu to v lepším případě ztíží roky vytvořené pracovní postupy, ale taky třeba neotevře 1000 projektů, nebo v nich bude muset hledat chyby. To si může dovolit možná sekretářka s novým Wordem. Vyhnutí se těmto problémům je vysoce pragmatickým (a v důsledku kapitalistickým, po čemž tak prahnete) přístupem.

V tom všem máte naprostou pravdu. Jenže obchodní vztahy se řídí poptávkou a nabídkou. Poptávka musí existovat, ale ještě ke všemu musí být koupěschopná. Tedy ti, kteří některou vlastnost požadují, musí pokrýt náklady a zisk na to, aby se to udržovalo. Výrobce na to pak může reagovat např. LTS verzemi, nebo úzkostlivou péčí o zpětnou kompatibilitu.

Výrobce taky může říct, že tento požadavek neumí a nehodlá naplňovat. To se právě stalo v tomto případě. Zákazník by si to žádal, ale nabídka tomu neodpovídá. Jakoukoliv věc si koupíte - může to být elektrospotřebič - tak výrobce vždy ručí jen za to, že v době koupě lze použít. Nezaručí Vám, že se za rok nezmění elektronormy, nezaručí Vám, že za tři roky poskytne servis nebo náhradní díly. To vše si musíte taky zjistit dopředu sám. Jsou značky, které modely obměňují pomalu a drží náhradní díly i 10 let, a jsou značky, kde po dvou letech nevyměníte ani napájecí šňůru.

Se software je to úplně stejné. Musíte dopředu zjistit (ze smluv, ze zkušenosti), co který produkt naplňuje, jaký je přístup výrobce. V tomto případě výrobce poměrně zřetelně komunikuje, že podporu opouští nejpozději po třech verzích a verze obvykle produkuje každý rok. Na zájemci je, jestli ofertu akceptuje, nebo mu nevyhovuje a bude hledat jiné řešení. Toto je naprosto nezbytná volnost smluvních vztahů, do ní zasahovat by se dalo přirovnat k socialistickému řízení výrobně-odběratelských vztahů.

Zkrátka nemá smysl se vztekat nad tím, jak je nastavený trh. Zákazník má právo být informovaný o tom, co kupuje a co má od toho očekávat. To v tomto případě byl. Z části nedostatečně vyhodnotil důsledky, částečně tomu asi i pomohl prodejce, který se nezachoval eticky. Víc se s tím asi udělat nedá, písemné materiály hovoří jasně a mají přednost před ústně sdělenými informacemi.

24
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 21. 05. 2020, 22:41:09 »
@feshqlqjkdrtnbweoa

To vše, co píšete může být pravda. Je také pravdou, že smluvní vztahy mají v USA jiný charakter, daleko víc se uplatňují smlouvy které bychom podle českého práva nazvali spíš "odvážné smlouvy" - tedy upravují podmínky pro události, o kterých se neví kdy a jestli vůbec nastanou. Tím neznámým momentem je právě to vypnutí nových aktivací.

Leč, ta firma není žádný chudý nýmand z USA, který neví, která v Evropě bije. Tady platí trochu odlišná pravidla a zákazníci možná vnímají realitu "neamericky", ale to přeci není vada.

V popisu událostí však nevidím ani tak problém v licenci, ani v porušování práva. Evropsky smýšlející zákazník se potkal s významnou americkou firmou. Bodem styku ale byl distributor, obchodník. Ten podle všeho vyvolal dojem (nebo nechal zákazníka v přesvědčení), že licence bude fakticky použitelná neomezenou dobu (s přihlédnutím ke kompatibilitě). Ani to není protiprávní. Můžeme možná připustit, že Autodesk nevidí, proč by měl být v této situaci nějaký problém - budiž. Od obchodníka (distributora) to však morálně pokleslé je.

25
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 21. 05. 2020, 21:40:46 »
Tím si můžete být naprosto jistý. Autorský zákon je nadřazený takovým vyděračským podmínkám.

Viz

Zde se mýlíte. Aktivace je zde v roli technického prostředku k ochraně práv, nikoliv chráněné dílo samotné. Do tohoto "technického prostředku" nesmíte zasahovat, viz § 43 AutZ:

Citace
§ 43

(1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází nebo jinak maří účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona.

26
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 21. 05. 2020, 18:27:18 »
Není náhodou jeden z problémů předplatného skutečnost, že je uživatel nucen používat aktuální verzi? Tuším že předplatné se obvykle vztahuje na aktuální verzi, ale ne každý chce aby se mu software měnil pod rukama.

Ano, je to tak. Vendor zase nechce řešit problémy které vznikají nekompatibilitami mezi rychle se aktualizujícími OS a mnoha verzemi, které by musel podporovat. Proto volí jako kompromis předplatné - uživatel má nárok i povinnost aktualizovat v rámci posledních dvou, tří verzí. A vendor má povinnost udržovat vše běžící omezenou jen na ty dvě, tři poslední verze.

Obávám se, že technicky vzato, takovýto přístup dává smysl. Software by musel být o poznání dražší, kdyby chtěli podporovat delší řadu OS a delší řadu verzí svého produktu. Vždy je to něco za něco.

27
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 21. 05. 2020, 15:44:11 »
@farbydos2

Zkracující se životní cyklus je objektivní skutečnost v IT posledních let. Operační systémy, ale i ostatní software má dnes cca dvouletý život. Kdyby došlo na nějaký komplikovaný spor, bude se vendor hájit tím, že to není jeho svévole, ale stav věcí, kterému se pouze přizpůsobuje.

S tou aktivací je to složitější. Kruciální otázka je, jestli je aktivační mechanismus považován za účinný technický prostředek ochrany práv podle § 43 odst. 1 a 3 autorského zákona (AutZ):

Citace
§ 43

(1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází nebo jinak maří účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona.

(...)

(3) Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování.

Vendor bude jistě bojovat za to, že se nejedná o takový prostředek a přinese spoustu argumentů, že to slouží k úplně něčemu jinému. Pokud by to totiž byl prostředek ochrany práv, pak by museli respektovat § 66 odst. 8 AutZ:

Citace
§ 66

Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu

(...)

(8) Právní ochranou technických prostředků podle § 43 nejsou dotčena ustanovení odstavce 1 písm. d) a e) v rozsahu nezbytném k využití těchto omezení. Autor, který pro své dílo použil technické prostředky podle § 43 odst. 3, je povinen zpřístupnit počítačový program oprávněnému uživateli v rozsahu podle odstavce 1 a je povinen označit počítačový program chráněný technickými prostředky uvedením jména a adresy osoby, na kterou se má oprávněný uživatel za tím účelem obrátit.

Dále bude vendor bojovat o výklad tohoto odstavce, jestli se zpřístupněním rozumí jednorázové zpřístupnění (po koupi + v době podpory), nebo jestli je tato povinnost časově neomezená. Vendor bude tvrdit, že časově neomezená povinnost je nepřiměřená (má to snad poskytovat i za sto let?). Zákazník bude tvrdit, že to je riziko vendora, když se dobrovolně rozhodl ochranu zavádět.

Můj názor - ničím nepodložený, jen jak ho cítím já: Myslím si, že DRM není nezbytné, že je to opravdu svobodné rozhodnutí vendora. Chrání jeho ekonomické zájmy před zneužíváním, ale musí počítat s tím, že jsou s tím spjaty i povinnosti. Podle mě by měl vendor zajistit aktivaci neomezeně, případně posléze poskytnout verzi bez ochrany, nebo může zákazníkovi poskytnout bezplatně i novější verzi. Mělo by být na jeho uvážení, která z cest je pro něj výhodnější, ale neměl by se snažit prorazit takovou, která "poškozuje" zákazníka. ("Poškozuje" jsem dal do uvozovek, protože o škodu v právním slova smyslu nejde)

28
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 21. 05. 2020, 13:51:59 »
Autodesk vždy deklaroval, že podporuje několik verzí zpětně (píše, že obvykle tři) a že na nepodporované verze už nelze získat aktivaci. V tomto se nic nezměnilo. Nasalo pouze to, že verze 2017 právě vypadne z podpory...

Tak to je jiná. Otázkou jen zůstává, zda se dá/dala dovodit podpora určité verze, a zda se pak vyplatí.

No je to opravdu nasírací praktika, vůbec se nedivím, že je uživatel nespokojený. Psal jsem už ale výše, všechny firmy mají nastavené pronájmy, aby vycházely v praxi +/- stejně draze, jako koupené licence (jinak by pronájem nikdo nepořizoval). Je důležité opravdu číst všechny podmínky, nebo se poradit s tím, kdo o tom něco ví. Bohužel, prodejce dost často ví velké kulové (jeho KPI je prodat) a není ani motivován předkládat zákazníkovi nevýhody.

29
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 21. 05. 2020, 10:01:40 »
Rozumím tomu správně, že Autodesk kdysi nabídnul bezpodmínečně tvalou, neboli časově neomezenou licenci, neboli licenci navždy? Sice mi to přijde jako úplná kreténovina, ale je-li tomu tak, pak není o čem diskutovat - dodavatel musí dostát závazku, nesmí zabránit užití produktu. Jeho blbost.
Otázkou zůstává, jestli v té licenci není nějaká drobnost... Ale já to číst nebudu.

Já jsem si tu práci dal a přečetl jsem si ty pasáže. Autodesk vždy deklaroval, že podporuje několik verzí zpětně (píše, že obvykle tři) a že na nepodporované verze už nelze získat aktivaci. V tomto se nic nezměnilo. Nasalo pouze to, že verze 2017 právě vypadne z podpory. Takže nejde o změnu podmínek, pouze informují o tom, že nastalo období, se kterým se počítalo.

Právně je to asi (jakš takš) v pořádku, ale čuňárna je to pořádná.

30
Software / Re:SW licence Autodesk
« kdy: 20. 05. 2020, 19:17:21 »
Zadny pronajem neni bezpecny z pohledu uzivatele, kor toho korporatniho - protoze navozuje zavislost na dodavatelu SW reseni.

Ta závislost existuje tak jako tak, jak vidíme na tomto příkladu.

Jsem holt konzervativni, a kdyz vybuduji svoji firmu tak, ze musi vyuzivat cizi nastroje, tak je chci mit natrvalo.

To je sice hezké, ale je to závislé na tom, co se nabízí a ne na tom, jaká je Vaše představa.

Vsichni vyrobci si mysli, ze jim zakaznici vsechno zkousnou. Typicka kombinace - nabidnout AS-IS reseni bez zaruk, a pozadovat opakovane platby.. ale clovek se chybama uci a je treba vzdorovat tem, co ze sve pozice sily se snazi ziskat vyhodu nad mensimi.

Souhlas, každý má možnost to svým dílem podílet na změně. Tohle ale nevyřeší trh sám, zásadám pro poskytování softwarových licencí by bylo potřeba dál komplexnější právní ohraničení. Do té doby budeme v digitálním pravěku. Dnes nejen u licencí, ale vůbec v IT, nikdo skoro za nic neručí. Správně to není.

Stran: 1 [2] 3 4 ... 165