Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Jaroslav Hájek

Stran: 1 [2]
16
Odkladiště / Re: Softwarové a jiné patenty
« kdy: 28. 05. 2010, 08:19:34 »
Jaká je současná situace všichni víme. Jaký je ale váš názor? Měl by mít ten postup možnost být chráněn nebo neměl?

Vynález (to je správný termín) chráněn být nepotřebuje. Když je jednou vymyšlen, potřebuje být leda tak chráněn proti zapomenutí, a před tím ho ochrání třeba knihovna.

Bylo to tak napsáno výše. Nadále jsem se v zájmu čitelnosti dopouštěl vědomého zjednodušení a nepřesností v terminologii tak, jak je běžně zvykem s tím, že vše je zřejmé z kontextu (byť rozsáhlého).

Citace
Patent vychází z toho, ....

Souhlas (s výjímkou subjektivních hodnocení). Tak jsem to tu uváděl.

Citace
Trh přitom není svobodný, nemá možnost alternativy - nechat si vynález vynalézt znovu někým levnějším, chce-li původní vynálezce přemrštěné peníze.

Tak tady nesouhlas:
1. Co jsou to přemrštěné peníze? Jediná uspokojivá definice by byla, že to je cena výšší než taková, která maximalizuje zisk z tohoto vynázelu.

Ano, je to míněno subjektivně. Tak jako když vám připadá zboží v obchodě moc drahé.

Subjektivní hledisko uživatele licence, což asi máte na mysli vy, je irelevantní (pro někoho může být i "téměř zdarma" přemrštěné).

Jenže pro uživatele to jaksi irelevantní není. Zřejmě tomu stále nechcete rozumět. Lidstvo má mnoho vynálezců, a stále se rodí další. Když vezmete jakýkoliv vynález, a odstraníte jej i s jeho tvůrcem z povrchu zemského, za čas jej někdo vynalezne znovu. Udělejte to tisíckrát a zprůměrujte. Doba, která vám vyjde, je úměrná hodnotě vynálezu pro společnost. Vynálezy jsou zkrátka stejného charakteru jako objevy. Původní vynálezce tam byl prostě jen první. Něco jako první člověk na Marsu. Hlavně proto je patent časově omezený.

2. Samozřejmě alternativy jsou možné. MPEG vs. VP8 atd.

Jak kdy. Jindy je to problém. Přečtěte si třeba US patent #6857118. Nároky, které jsou tam vzneseny, v podstatě logicky pokrývají jakoukoliv myslitelnou alternativní implementaci dané featury (jejíž myšlenku lze vyjádřit pěti slovy). To je přesně ten případ, který mám na mysli.

Citace
Já tvrdím, že zejména v případě softwarových patentů trh v této roli stále častěji selhává, což u uměle omezeného trhu není až tak překvapující. Jsou patentovány jednoduché věci, které sice *jsou* inovativní (a splňují tak zákon), ale jejich přínos pro společnost je malý proto, že nebýt původního vynálezce, brzy by je zcela určitě vynalezl někdo jiný. Navzdory tomuto malému přínosu "vynálezce" z trhu vyždímá velké prachy, protože zatímco znovuvynalézt danou věc by bylo snadné, obejít ji je těžké.

Tady vidím ve vaší úvaze rozpor. Malý přínos společnost vs. společnost chce vynález využívat a majitel patentu "ždíme" prachy.
Tak buďto je přínost malý a společnost nemá zájem a nebo společnost má o vynález zájem tj. platí licence, pak ale není přínos malý.

No, a z čeho plyne ta poslední implikace? Přínos (od slova přinést) vynálezu není dán jeho charakterem, ale jeho inovativností. Jeho charakter se může ukázat jako nezbytný, třebaže inovace byla malá. Zejména, pokud patent stanoví dostatečně široké nároky.


Musíte totiž vzít v úvahu, že nelze patentovat byť nová řešení, ale která jsou zřejmá. Tj. na triviality nelze získat patent.

Aha, a kdo rozhoduje, co je zřejmé, a co ne? Inteligentnímu člověku, na něhož vypadáte, musí být jasné, že vynálezy se nedělí na zřejmé a průlomové, a existují vynálezy, které jsou jen skoro zřejmé. Sám vám o několika US patentech (naštěstí jen US), které jsem vynalezl taky, mj. výše uvedený US patent #6857118. Nejedná se, IMHO, o zřejmé věci, ale na druhou stranu si myslím, že by na to přišel leckdo, kdo by do toho investoval stejné množství přemýšlení. Protože se nepokládám za zvlášť výjimečného, logicky usuzuji že podobných případů musí být tisíce.

Citace
Všimněte si tohoto klíčového rozporu: patentový mechanismus odměňuje jiné vlastnosti vynálezu, než jsou ty podstatné pro přínos společnosti, a výsledkem je nepoměr mezi přínosem a odměnou (která je vyždímána ze všech). V takovém případě je pochopitelně namístě, aby společnost svoji poskytovanou ochranu vynálezu přehodnotila, upravila parametry, nebo ji zrušila a nahradila jiným mechanismem.

Ale nejsme v komunismu, kde "každý podle svých schopností - každému podle jeho potřeb".

Bla bla. Proč se každý furt zaklíná komunismem? :D

Ochrana duševního vlastnictví má zajistit živnou půdu pro vynálezeckou činnost.

Právě, patenty by v žádném případě neměly bránit technologickému rozvoji. Zjistíme-li, že se tak děje, jediným logickým krokem je pokusit se je reformovat, nebo, nezdaří-li se to, zrušit a vymyslet něco jiného.

A co je hlavní motivací - no pochopitelně ekonomický přínos. O tom není pochyb. A že to funguje je jasné z čísel.

A komu a z jakých čísel, prosím pěkně? BSA? :D

Můžete namítnout, že firmy si patentují jednoduchá řešení, která sice nejsou trivialitami vyplývajícími volně ze stavu techniky, ale jsou přesto jednoduchá a jiný by na to také přišel.

Ano, to přesně namítám.

Znáte pojem "kolumbovo vejce"? Zjednodušeně pokud se dovíte řešení připadá vám jednoduché, ale sám byste na něj nepřišel (nebo by vám to trvalo dlouho). Každý zná příběh bleskosvodu a některé další (vč. Cimrmana).

Hezká demagogie. Tím chcete popřít, že takové patenty existují? A že není možné vynalézt stejnou věc dvakrát? Co když nezávislý vynálezce o patentu vůbec nevěděl?
Právo má vycházet z morálky. Neexistuje však žádné morální právo na ochranu investic, jde o utilitaristické omezení trhu společností za (předpokládaným) účelem rychlejšího rozvoje.
Naproti tomu, každý má morální právo využívat vlastní nápady ke svému prospěchu, jenže toto morální právo případných nezávislých vynálezců je v případě patentů, jak je známe dnes, obětováno na oltář společného pokroku, ve víře, že počet obětí je malý. Demagogové dokonce tvrdí, že nulový.

Ale já tvrdím, že není malý, a že stále roste, a hlavně, že upírat toto právo je nemorální a pro moderní společnost nedůstojné a měla by s tím něco dělat, i kdyby se tím měl zpomalit technologický pokrok.

Ano patent takový případ neřeší, ale jak chcete prokázat, že ten druhý se neinspiroval prvním? Nelze.

Opět demagogie. Proč to nelze? Lze dokázat, že jeden člověk zavraždil druhého, nade vší pochybu, aby byla alternativa fyzikálně vyloučena? Taky nelze, ale to jaksi není důvod, abychom vrahy nechali jít. Důkazní břemeno by pochopitelně mělo ležet na nezávislém vynálezci.

Navíc se ekonomicky potvrdila výhodnost patentové ochrany - kapitalistický trh vs. socialistický.

Tak to je hlod roku. Tvrdíte, že hospodářský systém východního bloku se zhroutil, protože neměl patenty? :D

17
Odkladiště / Re: Softwarové a jiné patenty
« kdy: 27. 05. 2010, 15:51:00 »

Jaká je současná situace všichni víme. Jaký je ale váš názor? Měl by mít ten postup možnost být chráněn nebo neměl?


Jaká je současná situace všichni víme. Jaký je ale váš názor? Měl by mít ten postup možnost být chráněn nebo neměl?


Vynález (to je správný termín) chráněn být nepotřebuje. Když je jednou vymyšlen, potřebuje být leda tak chráněn proti zapomenutí, a před tím ho ochrání třeba knihovna.

To, co patent chrání, je návratnost investice vynálezce. Činí tak nepřímo, dočasným omezením svobody ostatních účastníků trhu. Když si to takhle uvědomíte, vyplynou vám z toho další věci.

Patent vychází z toho, že odměna by měla být úměrná přínosu vynálezu pro společnost, a tu že stanoví trh svou ochotou zaplatit. Oblíbené argumenty zastánců patentů o letech práce a vynaložených miliardách jsou úplně mimo, investiční náklady patent nijak nezohledňuje, to je věc vynálezce.

Dobrá. Až potud je to jasné. Patentoví demagogové se obvykle snaží předstírat, že tady to taky končí. Ty, kdo o tom chtějí přemýšlet, ovšem celkem logicky napadne, že úměra mezi přínosem vynálezu a odměnou "vyždímanou" patentem z trhu není garantována žádnou papežskou bulou. Trh přitom není svobodný, nemá možnost alternativy - nechat si vynález vynalézt znovu někým levnějším, chce-li původní vynálezce přemrštěné peníze.

Já tvrdím, že zejména v případě softwarových patentů trh v této roli stále častěji selhává, což u uměle omezeného trhu není až tak překvapující. Jsou patentovány jednoduché věci, které sice *jsou* inovativní (a splňují tak zákon), ale jejich přínos pro společnost je malý proto, že nebýt původního vynálezce, brzy by je zcela určitě vynalezl někdo jiný. Navzdory tomuto malému přínosu "vynálezce" z trhu vyždímá velké prachy, protože zatímco znovuvynalézt danou věc by bylo snadné, obejít ji je těžké.

Všimněte si tohoto klíčového rozporu: patentový mechanismus odměňuje jiné vlastnosti vynálezu, než jsou ty podstatné pro přínos společnosti, a výsledkem je nepoměr mezi přínosem a odměnou (která je vyždímána ze všech). V takovém případě je pochopitelně namístě, aby společnost svoji poskytovanou ochranu vynálezu přehodnotila, upravila parametry, nebo ji zrušila a nahradila jiným mechanismem.

Stran: 1 [2]