reklama

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Filip Jirsák

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 216
31
Impliciní (z AutZ vyplývající) je právo užití.
Nikoli. Jediný, kdo má podle autorského zákona právo dílo užít, je autor. Ostatní dílo užít nesmí, dokud potřebná oprávnění (licenci) nezískají od autora nebo ze zákona.

Špatně jste mě pochopil. Myslel jsem to tak, že výrobce počítačů si pochopitelně smí vyrobit a OEM licencí opatřit i počítač pro vlastní užití. Tedy: nakoupí díly, nakoupí OEM licenci, a takto sestavený komplet neprodá, ale sám jej začne užívat (spotřebuje). Bylo by absurdní, kdyby to nesměl.
To samozřejmě smí, ale pořád za podmínek pro stavitele počítačů. Tj. sestaví počítač, nainstaluje na ně Windows a předá ho k používání (sekretářce, obchodníkovi, nebo zůstane danému technikovi na stole), tím okamžikem se ta OEM licence pro koncového uživatele stává součástí počítače a nemůže být přenesena jinam. Ostatně Microsoft to má ošetřené i technicky, když krátce po tomto okamžiku je vyžadována technická „aktivace licence“, čímž se licence s konkrétním zařízením sváže i nějakým záznamem v databázi Microsoftu.

32
1. To, že je něco určeno k předinstalaci, nezakazuje jiné užití. Pouze to vymezuje, že tento software se dá použít (také) k předinstalaci.
Nikoli, v tomto případě to jednoznačně znamená, že je to určené pouze pro předinstalaci.

2. Předinstalace je superset oprávnění. Je to víc, než samotné užití. Proto výkladovým postupem a mairi ad minus (https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDklad_pr%C3%A1va#Metoda_logick%C3%A9ho_v%C3%BDkladu) dojdete k tomu, že to musí obsahovat i práva běžného užití a užitím nemůžete způsobovat žádnou škodu.
Předinstalace je např. vytvoření bitové kopie disku. Není to žádný superset oprávnění, jediné oprávnění, které potřebujete, je vytvoření jedné kopie.

3. Ke stejnému závěru dojdete i redukcí ad absurdum (tentýž odkaz): pokud by ten, kdo smí software předinstalovat, nesměl ho sám užívat, vznikla by vskutku kuriózní situace. Výrobce počítačů by totiž musel sám nakupovat vlastní počítače pro svůj provoz u konkurence nebo kupovat FPP, což je zjevně nesprávný výklad.
Ten, kdo smí předinstalovávat Windows 10, může klidně Windows 10 používat – pokud k jejich používání má licenci. A naopak, to, že může Windows 10 předinstalovávat na počítače zákazníků (v počtu instalací, který má s Microsoftem nasmlouvaný), v žádném případě neznamená, že si může jen tak přidělat pár kopií bokem na své počítače.

Představte si to třeba na zaměstnancích tiskárny cenin. To, že tisknou české koruny, neznamená, že sami nemohou českými korunami platit. A také to neznamená, že když mohou české koruny tisknout, mohou si zároveň vytisknout nějaké bankovky navíc, pro svou potřebu.

34
Nic takového nejste, protože k tomu Vás licence nenutí. Přečtete si to, co jste sám odkazoval - to je totiž jediný právní dokument, který odsouhlasujete.
Vážně si myslíte, že nějaký právní dokument odsouhlasíte tím, že si něco vyhledáte Googlem a pak si to přečtete? Takové ty dlouhé texty na začátku instalace, které vás nutí dojet až na konec a teprve pak můžete zmáčknout tlačítko „Souhlasím“, jinak nemůžete v instalaci pokračovat – to je podle vás jenom taková ozdoba, nic závazného? A co texty na krabici, kde je napsáno, že otevřením (obvykle porušením nějaké pečeti) s podmínkami souhlasíte? Ty jsou tam také jenom na okrasu? Důležité je, co jste vygooglil?

35
Možná konrétně: když koupím https://www.alza.cz/microsoft-windows-10-pro-cz-64-bit-oem-d2817680.htm?o=1 samostatně, tak se na mě vztahují odstavce licenční smlouvy hovořící o samostatně pořízeném softwaru.
Nevztahuje, protože vůbec nebudete software používat. V tomhle případě jste „sestavovatel systémů“, splňujete podmínky Microsoft OEM System Builder, sestavíte počítač, nainstalujete na něj Windows a počítač předáte koncovému uživateli. Ten dostal zařízení s předinstalovanými Windows a vztahují se tudíž na něj části licence vztahující se na software předinstalovaný na zařízení.

36
Nejdřív shodíte argumenty odkazem na licenční ujednání na webu. Pak shodíte licenční ujednání na webu s tím, že nemusí
být totožné s tím, které je v produktu.
Já jsem ovšem neshodil licenční ujednání na webu. Pouze jsem rozporoval váš argument. Je naprosto běžná praxe, že k softwaru máte jednu licenční smlouvu, a tam máte napsáno „pokud máte trialverzi, platí tohle; pokud máte studentskou verzi, platí tohle; pokud máte multilicenci, platí tohle“. Neznamená to ale, že byste si mohl stáhnou trialverzi zdarma a pak prohlásit, že vám licenční smlouva dává na výběr a že si tedy volíte multilicenci.

37
Z toho, co píšete vyplývá jeden závěr: Licenční ujednání pro OEM a FFP je stejné a nikde se v něm nepraví o tom, co bylo koupeno (jaký prodejní artikl), ale jak bylo koupeno. Tedy: pokud spotřebitel koupí položku nadepsanou OEM, stejně se na něj vztahují ujednání pro FPP, protože to bylo koupeno samostatně.
To ovšem vyvozujete pouze z textu licence na webu. Neberete v úvahu, co je napsané u fyzického produktu (pokud nejde o čistě elektronickou licenci), jaké podmínky se zobrazí při instalaci atd. Třeba Alza.cz má u OEM licencí na webu výslovně uvedeno, že kupující musí splňovat podmínky Microsoft OEM System Builder.

38
Právě jste odkázal na tu nejasnost, která tam je. Poslal jste odkaz na OEM licenci. Nicméně, i ta v článku 4. b. počítá s tím, že jste "OEM" verzi mohl zakoupit samostatně a je převoditelná: "Pokud jste získali software jako samostatný software (...) můžete jej převést na jiné zařízení, které vlastníte. Můžete také převést software na zařízení vlastněné jiným uživatelem, pokud (i) jste prvním licencovaným uživatelem softwaru a (ii) nový uživatel přijme podmínky této smlouvy. "
Jenže to není speciální OEM licence, úplně stejný text je v licenci pro FPP. Rozdíl je právě v tom, že OEM licence je popsaná v bodu 4.a, FPP licence v bodu 4.b.

V čem je potíž, je rozlišení nuance, jestli byl SW předinstalován, či ne. U značkových sestav, u kterých nedostáváte ani instalační médium, ani Windows netvoří položku na faktuře, je to jednoznačně předinstalace. Méně jednoznačné je, když sestavu kupujete položkově a není zřejmé, jestli Windows jsou předinstalované.
To zřejmé je, stačí ten počítač spustit a uvidíte, zda tam Windows předinstalované jsou nebo nejsou.

Pokud někdo provádí instalaci na můj pokyn, je to obdobné, jako kdybych si licenci koupil odděleně a nainstaloval sám.
Ale to pak je FPP licence.

Dříve to Microsoft vykládal krkolomně tak, že v tu chvíli se stává zákazník "sám sobě System Builderem".
OEM licenci instaluje vždy jenom System Builder, ke koncovému zákazníkovi se OEM licence jinak než s nainstalovaným počítačem nemá dostat. Pokud si to někdo pořídí i když nesplňuje podmínky, je to jeho chyba nebo chyba prodejce.

nemuselo obstát tvrzení, že v obchodě lze koupit (prakticky jen) "OEM" verzi
Takové tvrzení by vskutku neobstálo, protože není pravdivé. Navíc rozdíl v ceně OEM vs FPP u Windows 10 Home je cca 300 Kč, takže vlastně nechápu, proč to pořád někdo řeší.

39
Bavíme se o licenci Microsoftu, ne?
To už z diskuse moc jasné není. Každopádně to tvrzení neplatí obecně ani pro software Microsoftu. Třeba pro Windows 10 platí, že je licence svázaná se zařízením, na kterém byl software předinstalován.

40
Také ne. Je svázána s počítačem, který určíte. (Tento moment je výkladově dost nejasný).
Podmínky licence určuje autor. OEM je jenom zvykové označení pro určitý typ licencí, není to žádný termín s jasně daným významem. Takže způsob, jakým se OEM licence svazuje s konkrétním počítačem, závisí jenom na tom, jak je to napsané v licenci. Může to být dané první instalací, společným nákupem – cokoli, co si autor vymyslí (pokud to není v rozporu se zákonem)…

41
Dokud není OS svázán s počítačem, můžete krabičku OEM libovolně přeprodávat (na to se mimo jiné vztahuje i výklad položený ve zmíněném rozhodnutí ESD).
Motáte spoustu věcí dohromady. Nepsal jsem o krabičce, ale o licenci. Stejně tak odkazujete na rozhodnutí ESD o licenci. Licenci opravdu můžete libovolně přeprodávat, ale podstatné jsou podmínky uvedené v té licenci. Nestačí tedy mít nějakou licenci, potřebujete takovou licenci, která vám umožní software používat. Třeba když si koupíte studentskou licenci a nejste student, nebudete oprávněn software používat, i když nějakou licenci máte.

U těch OEM licencí tedy záleží na tom, jak přesně je ta vazba mezi licencí a počítačem specifikována. Zrovna licence Microsoftu se pořád mění, takže nevím, jaký je aktuální stav. Může tam být, že licence se váže na první počítač, na který byl software nainstalován – pak se opravdu ta licence může přeprodávat libovolně dlouho, a „aktivuje“ se teprve první instalací. OEM licence by ale mohla být vázána i na první prodej spotřebiteli. Nebo také byla licence vázána na počítač, se kterým byla zakoupena, což právě způsobí problém, pokud nebyla zakoupena s počítačem.

42
Vývoj / Re:GitHub: fork vs. vlastní branch
« kdy: 06. 06. 2019, 08:08:30 »
K tomuto je tedy prosím určen fork?
Mimo jiné je určen i k tomuto, na GitHubu takhle najdete spoustu projektů, které už se v původním repository nevyvíjí, ale pokračuje nějaký jejich fork.

Na GitHubu se fork používá i v případech, kdy chcete do jiného projektu jenom přispívat – uděláte si fork projektu u sebe, tam vyvíjíte a když to máte připravené, dáte pull request na přetažení vašich změn do původního repository.

A pokud ano, půjde do něj namergovat nějaký ten bugfix z původní větve ?
Ano, půjde. Forky na GitHubu jsou standardní klony repository. Takže ve svém lokálním repository můžete mít jako vzdálené repository připojený svůj fork i původní repository, a commity, patche, branche atd. mezi nimi přetahovat, jak chcete.

Zvážil bych ale domluvu s původním autorem, že vám dá práva zápisu do svého repository, abyste mohl správu jeho projektu postupně převzít. U toho projektu mohou být otevřená issue, wiki, vedou na něj odkazy – vždy je lepší pokračovat v tom původním projektu, než dělat fork. Fork se dělá v případě, kdy původního správce nejde kontaktovat, nebo když se s ním nedá domluvit.

43
OEM licence je vázaná na počítač, se kterým je prodaná. Pokud nakoupíte samostatně OEM licenci v e-shopu, měl byste dostat licenci pro stavitele počítačů podle podmínek Microsoft OEM System Builder. Na základě toho pak přidáte licenci k vlastnímu počítači a ten počítač spolu s licencí jako celek prodáte koncovému zákazníkovi. Pak je vše v pořádku.

44
Odkladiště / Re:mají E-Občanky revokační certifikát?
« kdy: 04. 06. 2019, 13:09:04 »
Záleží na tom, čemu říkáte „revokační certifikát“ – je to váš termín, který se nikde jinde nepoužívá.

Pokud myslíte možnost revokace certifikátu, to není vlastností certifikátu, ale certifikační autority. Každá certifikační autorita, která má být brána alespoň trochu vážně, vydává seznam revokovaných certifikátů.

Na české e-občanky si můžete nahrát komerční a kvalifikované certifikáty certifikačních autorit certifikovaných podle eIDASu, ty seznamy revokovaných certifikátů samozřejmě vydávají. Pak je na e-občance ještě identifikační certifikát, ten slouží jenom pro interní potřeby Ministerstva vnitra, takže tam existence veřejného seznamu odvolaných certifikátů není zajímavá.

45
Server / Re:Ubuntu NTP: východ a západ slunce
« kdy: 03. 06. 2019, 11:59:52 »
Pro to zjištění v 1:00 použijte cron a pro naplánování spuštění příkazu použijte at – je to jednodušší a systémovější, než upravovat cron.

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 216

reklama