Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Michal Švarc

Stran: [1] 2 3 4
1
Odkladiště / Re:Nelze vytvořit adresář s názvem con
« kdy: 04. 03. 2023, 22:47:22 »
Google dnes nefunguje? https://stackoverflow.com/questions/1976007/what-characters-are-forbidden-in-windows-and-linux-directory-names
Já brejle nerad a co se vyhledávačů týká, je těžké specifikovat vyhledávaný text, když vlastně nevím kde je problém ;)
Navíc, co je špatného na tom, napsat odpověď/otázku i sem?

A skúšal si vytvoriť z konzoly/terminálu (príkaz je mkdir PATH).
Na druhém řádku mého příspěvku je chyba od mkdir...

predpokladam ze Elements je oddil na USBDisk ve formatu NTFS kde "con" je zakazano protoze jde o jeden z nekolika vyhrazenych nazvu pro "device" ve Windows...
Elements je externí disk, na kterém jsem neměnil formátování, aby to bylo přenositelné mezi systémy. Vůbec mě nenapadlo, že by mohlo jít o ntfs ale koukám přez gparted, že jeto  vážně tak, díky za informaci. Jsem teď snad zase o něco chytřejší.

2
Odkladiště / Nelze vytvořit adresář s názvem con
« kdy: 04. 03. 2023, 20:30:19 »
Snažím se vytvořit adresář s názvem con.

mkdir: adresář „/run/media/michal/Elements/stáhnout/con“ nelze vytvořit: Nepřípustný argument

thunar: Nepodařilo se vytvořit adresář "con". Neplatný název souboru

soubory (z gnome3): Chyba při vytváření složky con. Při vytváření složky v /run/media/michal/Elements/stáhnout došlo k chybě. Neplatný název souboru.

Adresář s názvem co nebo conn bez problému projde... To je con nějaké klíčové slovo či co?

3
ok. mám za to, že tento plugin nepotřebuju: https://mariadb.com/kb/en/authentication-plugin-unix-socket/
zkusil jsem ho proto vypnout, pomocí zápisu
Kód: [Vybrat]
[mariadb]
unix_socket=OFF
do
Kód: [Vybrat]
/etc/mysql/mariadb.cnfa restartu mariadb

v logu se to projevilo následovně:
Kód: [Vybrat]
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: 10.3.37 started; log sequence number 1663315506278; transaction id 75501840
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] Plugin 'unix_socket' is disabled.
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 221207 17:01:18
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] Added new Master_info '' to hash table
2022-12-07 17:01:18 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: '10.3.37-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Ubuntu 20.04

to se zdá ok, ale když zkusím zjistit stav mariadb, pomocí
Kód: [Vybrat]
systemctl status mysqldostanu
Kód: [Vybrat]
root@akichan:/etc/mysql# systemctl status mysql
● mariadb.service - MariaDB 10.3.37 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2022-12-07 17:01:19 CET; 21s ago
       Docs: man:mysqld(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Process: 230207 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 230221 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 230227 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 230311 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 230313 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 230280 (mysqld)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 31 (limit: 4611)
     Memory: 133.3M
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─230280 /usr/sbin/mysqld

Dec 07 17:01:18 akichan.moe systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.37 database server...
Dec 07 17:01:18 akichan.moe mysqld[230280]: 2022-12-07 17:01:18 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.3.37-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1) starting as process 230280 ...
Dec 07 17:01:19 akichan.moe systemd[1]: Started MariaDB 10.3.37 database server.
Dec 07 17:01:19 akichan.moe /etc/mysql/debian-start[230315]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Dec 07 17:01:19 akichan.moe /etc/mysql/debian-start[230318]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
Dec 07 17:01:19 akichan.moe /etc/mysql/debian-start[230318]: Reading datadir from the MariaDB server failed. Got the following error when executing the 'mysql' command line client
Dec 07 17:01:19 akichan.moe /etc/mysql/debian-start[230318]: ERROR 1524 (HY000): Plugin 'unix_socket' is not loaded
Dec 07 17:01:19 akichan.moe /etc/mysql/debian-start[230318]: FATAL ERROR: Upgrade failed
Dec 07 17:01:19 akichan.moe debian-start[230327]: ERROR 1524 (HY000): Plugin 'unix_socket' is not loaded
lze se těch chyb nějak zbavit i tam?

4
aha, zdá se že
Kód: [Vybrat]
SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;což v mém případě dává odpověď
Kód: [Vybrat]
root unix_socket localhost s authentication_string prázdným, takže asi nějak vypnout plugin
Kód: [Vybrat]
unix_socket, nebo změnit na uživatele co má do db přístup (předtím i zkusím zjistit co za plugin to je)

5
Server / MariaDB: Access denied for user root
« kdy: 07. 12. 2022, 16:25:11 »
log databáze mariadb:
Kód: [Vybrat]
2022-12-07 14:42:56 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2022-12-07 14:42:56 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2022-12-07 14:42:56 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2022-12-07 14:42:56 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2022-12-07 14:42:56 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-12-07 14:42:56 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2022-12-07 14:42:56 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2022-12-07 14:42:56 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-12-07 14:42:56 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] InnoDB: 10.3.37 started; log sequence number 1663097902255; transaction id 75492375
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 221207 14:42:57
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] Added new Master_info '' to hash table
2022-12-07 14:42:57 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Version: '10.3.37-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Ubuntu 20.04
2022-12-07 14:42:57 8 [Warning] Access denied for user 'root'@'localhost' to database 'mysql'

Na internetu jsem našel spoustu návodů jak se téhly chyby zbavit. Potíž je že všechny spočívají v přidání práv rootovi.

Mě by spíše zajímalo, kde bych ten příkaz měl hledat, abych ho mohl odmazat/zneaktivnit, protože databáze bez ohledu na to že na něj root nedostane odpověd (prostě k té db nená přístup), šlape.

6
Software / Re:Připojení čtečky nebo telefonu k linuxu
« kdy: 01. 12. 2022, 08:29:10 »
Au právě jsem zjistil, že chyba byla nakonec zřejmě přecijen mezi počítačem a židlí.

Právě jsem našel na internetu, v článku věnujícímu se `Co dělat, když počítač po připojení telefonu pomocí USB kabelu zařízení nerozpozná?` (etuo.cz), poznámku `Některé USB kabely se používají pouze k nabíjení zařízení a nejsou schopné přenášet data, proto byste si vždy měli ověřit specifikace tohoto příslušenství.` Vůbec mi nedošlo že by takové kabely mohly být ale po nalezení jiného kabelu se čtečka připojí jako dříve, stejně jako telefon (Hammer4).

Omlouvám se všem těm které jsem okradl o čas.

7
Software / Re:Připojení čtečky nebo telefonu k linuxu
« kdy: 01. 12. 2022, 06:53:08 »
aha Ctecka="eBook HW", ja myslel ze pises o USB-CardReader :-)
Aj, koukám že jsem moc zůžil svůj pohled a na čtečku paměťových karet si ani nevzpomněl, promiň
a ano jde o ebook (v mém případě pocketbook)

ten puvodni pocitac nebo jeho disk jeste mas? protoze v lsusb ci dmesg by melo byt USB zarizeni videt nezavisle na tom zda (ne)mas pripadne potrebne balicky pro pristup k ulozisti...
mám už jen jeho disk, ten mohu připojit jako externí, ale nevím kde bych to hledal, /var/log/dmesg neexistuje na novým počítači a neviděl jsem to ani na tom starém disku, pročítáni žurnálů je na opravdu dlouhé noci a já si ni nepamatuji, kdy jsem se naposledy na starém počítači ke čtečce připojoval (o to hůř pro mě)

8
Software / Re:Připojení čtečky nebo telefonu k linuxu
« kdy: 01. 12. 2022, 05:25:06 »
https://wiki.archlinux.org/title/Media_Transfer_Protocol
Díky, prostuduju a dám vědět jestli pomohlo.
ctecka by mela byt detekovana a otevreno okno s obsahem dostupneho oddilu automaticky asi na vetsine distribuci, Android telefon pres MTP asi taky budou balicky libmtp* predinstalovane...  iPhone/iOS netusim
Tohle jsem si původně také myslel. Všechno mi takto fungovalo na mém starém počítači (stačilo připojit a čtečka se zeptala zda se má chovat jako to byla nabíječka, nebo nebo se tvářit jako usb disk, člověk odmáčknul na čtečce a vše bylo ok).

Nyní co jsem si pořídil nový počítač, nainstaloval stejný systém, tak to takhle nefunguje (připojím k usb  bez otázek se začne nabíjet - na čtečce se nic nezměnilo, takže to musí být v počítači).

Přez usb port lze připoji externí disk, takže hv problém to nebude
Aktuálně ji nevidí ani lsblk a nic se o ní nezobrazuje  v dmesg

9
Software / Připojení čtečky nebo telefonu k linuxu
« kdy: 30. 11. 2022, 17:22:06 »
Jakým program je potřeba mít, případně s jakým nastavením, aby se automaticky připojoval telefon či čtečka k počítači (resp. aby je ten viděl jako úložný prostor)?

10
Vývoj / Re:Jak převést rouru do bash scriptu?
« kdy: 22. 03. 2022, 09:09:08 »
Aha, zdá se že jsem došel k mylnému závěru při čtení toho článku.
Děkuji za odpověď.

11
Vývoj / Jak převést rouru do bash scriptu?
« kdy: 22. 03. 2022, 06:59:57 »
Jednoduchá roura jako je třeba
Kód: [Vybrat]
pwd | ls se dá snadno převést na
Kód: [Vybrat]
SOUBORY=$(ls $(pwd)) (nalezeno zde)
když jsem ale zkusil převést
Kód: [Vybrat]
awk '($(NF-1) = /Ban/){print $NF}' /var/log/fail2ban.log | sort | uniq | tr -s '\n' ','na
Kód: [Vybrat]
failbanlog=$(tr -s '\n' ',' $(uniq $(sort $( awk '($(NF-1) = /Ban/){print $NF}' /var/log/fail2ban.log))))
dostanu tak akorát
Citace
sort: cannot read: 102.164.61.218: No such file or directory

log obsahuje něco jako
Kód: [Vybrat]
2022-03-22 06:37:55,991 fail2ban.actions        [90770]: NOTICE  [sshd] Ban 194.163.129.195
2022-03-22 06:39:20,425 fail2ban.filter         [90770]: INFO    [sshd] Found 176.111.173.242 - 2022-03-22 06:39:20
2022-03-22 06:42:10,058 fail2ban.filter         [90770]: INFO    [sshd] Found 92.255.85.135 - 2022-03-22 06:42:10
2022-03-22 06:48:10,435 fail2ban.filter         [90770]: INFO    [sshd] Found 61.177.172.175 - 2022-03-22 06:48:10
2022-03-22 06:49:47,895 fail2ban.filter         [90770]: INFO    [sshd] Found 179.43.187.173 - 2022-03-22 06:49:47
2022-03-22 06:52:11,570 fail2ban.filter         [90770]: INFO    [sshd] Found 112.85.42.124 - 2022-03-22 06:52:11
2022-03-22 06:52:15,043 fail2ban.filter         [90770]: INFO    [sshd] Found 112.85.42.124 - 2022-03-22 06:52:13
2022-03-22 06:52:17,072 fail2ban.filter         [90770]: INFO    [sshd] Found 112.85.42.124 - 2022-03-22 06:52:17
2022-03-22 06:52:17,131 fail2ban.actions        [90770]: NOTICE  [sshd] Ban 112.85.42.124

12
Vývoj / Re:Bash - převod proměnné do pole
« kdy: 29. 01. 2022, 21:07:21 »
...
Přesně tomuhle způsobu převodu textu do pole (krz IFS), jsem se snažil od začátku vyhnout.

Když jsem našel odpověď, kterou jsem hledal, šlo mi o pochopení toho co dělám (včetně toho, jak se mi dostal konec řádku do položky pole) a materiály ze kterých by se to dalo vyčíst, protože se mi to v manuálech a na netu nedařilo najít.

Odpověď kterou jsem získal od k3dAR, byla v tomto ohledu naprosto úžasná ;)

13
Vývoj / Re:Bash - převod proměnné do pole
« kdy: 23. 01. 2022, 22:08:08 »

14
Vývoj / Bash - převod proměnné do pole
« kdy: 23. 01. 2022, 20:25:22 »
vyduckoval jsem si příkaz a celý šťastný ho přidal do scriptu
Kód: [Vybrat]
vstupsoub='stáhnout_čína.txt'
vstupsoubB=${vstupsoub:0:(-4)}
readarray -d _ -t vstupSouborAr<<<"$vstupsoubB"
 for word in "${vstupSouborAr[@]}"; do
  echo -e "'${word}'"
 done
výsledkem je toto:
'stáhnout'
'čína
'
co by mne zajímalo je, jak se do druhé (nebo možná poslední?) položky pole dostane ten nový řádek (před převodem - řádek s readarray - je to ok)
případně alespoň nějaký tip, kde bych mohl hledat, jak to má vlastně fungovat - manuálovou stránku to nemá a v manuálu bashe se o tom nepíše (nebo jsem slepej ;) )

15
Vývoj / Re:Práce s proměnnými v Bashi
« kdy: 28. 10. 2021, 20:28:39 »
Zacal bych s tou podminkou, pokud to neni nejaky obstarozni unix:
...
Díky za tip, jak by to také mohlo fungovat. V záměně z
Kód: [Vybrat]
if [ ${adresare[$vyberTyp]} = 'orig' ] || [ ${adresare[$vyberTyp]} = 'veliké' ] na
Kód: [Vybrat]
if [[ ${adresare[$vyberTyp]} = 'orig' || ${adresare[$vyberTyp]} = 'veliké' ]] nevidím žádnou výhodu, ale určitě zkusím, zda to funguje.

Co se té podmínky týká, po přečtení tohoto článku, bych řekl že asi půjde o to, co se stane když ${adresare[$vyberTyp]} je prázdné, což by s tvými uvozovkami podle všeho fungovalo.

Co se mého druhého dotazu týká, řekl bych že mé "řešení", ve skutečnosti řešením není a funguje jen proto že ty parametry co byly původně v uvozovkách neobsahují mezery a tudíž nepůsobí chybu.

Tudíž problém asi je v tom, že způsob jakým jsem se pokoušel přidat uvozovky, je nepřidá v takovém tvaru, aby je program kterému se to předává zkousnul.
Přičemž netuším, jak je mám přidat, aby ten kus kódu fungoval.

Stran: [1] 2 3 4