Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - playback

Stran: [1]
1
Možná by stálo za to napsat, o jaký python se jedná.

Kód: [Vybrat]
Python 2.7.15 (default, Oct 15 2018, 15:24:06)
[GCC 8.1.1 20180712 (Red Hat 8.1.1-5)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> data_1 = 83.5
>>> data = 82.5
>>> print(round(data_1))
84.0
>>> print(round(data))
83.0

Stran: [1]