Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Květoš

Stran: [1] 2
1
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 10. 12. 2021, 16:04:35 »
Kód shora jsem zjednodušil (openside):
Kód: [Vybrat]
//Kvetos, 10.12.2021 - blog.tpl.php ve footer.
echo '<div class="well text-center m-t-10 m-b-0">';
openside("Politika - související články");
   $related_blog = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG."
   WHERE ".groupaccess('blog_visibility')."
   AND (blog_start='0'||blog_start<=".time().")
   AND (blog_end='0'||blog_end>=".time().")
   AND blog_draft='0'
   AND blog_cat='".stripinput($data['blog_cat'])."'
   AND blog_id !='".stripinput($_GET['readmore'])."'
   ORDER BY RAND()
   DESC LIMIT 0,6");

      //echo"<div style='margin-left:20px; margin-right:auto;' class='tbl-border'>";
   if (dbrows($related_blog)) {
   $i = 0;
      while ($related_blog_data = dbarray($related_blog)) {
      $row_color = ($i % 2 == 0 ? "tbl1" : "tbl2");
      $subject = trimlink(strip_tags(parseubb($related_blog_data['blog_subject'])), 80);
      echo "<div class='$row_color'><a href='".INFUSIONS."/blog/blog.php?readmore=".$related_blog_data['blog_id']."'>".$subject."</a><div  style='float: left; padding-right: 40px;'>".showdate("%d.%m.%Y %H:%M", $related_blog_data['blog_datestamp'])."</div>\n</div>\n";
      $i++;
      }
       }else{
      echo"<div style='text-align: center;'>Není žádný související článek Politika!</div>\n";
   }
   echo"</div></div>\n";
closeside();

Žádné útoky jsem nezaznamenal, funguje bez problémů!

https://nekecamweb.cz/blog/2818/fiala-&amp-pekarov%C3%A1-sil%C3%A1ck%C3%A1-slova-k-prezidentovi

2
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 09. 12. 2021, 15:36:04 »
@none_
Moc díky za info ke konkrétnímu kódu.
Ale...
1/ fusion_get_locale('', INFUSIONS.'news/templates/locale/Czech.php/'); tam musí být, jinak se nezobrazí nadpis "Internet - související články" nad linky pro odkazy podobných článků. Jinak jsem to nevyřešil.
2/ A funguje to. Podívejte se na tu stránku (zcela nahoře jsou ty linky na podobné stránky):
https://nekecamweb.cz/news/35/jak%C3%BD-je-windows-11?

3
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 08. 12. 2021, 14:49:11 »
Tady je kód celý, který funguje:
Kód: [Vybrat]
//Kvetos, 06.12.2021 - news/Internet.tpl.php ve footer.
if (file_exists(INFUSIONS.'news/templates/locale/'.LANGUAGE.'.php')) {
    $locale = fusion_get_locale('', INFUSIONS.'news/templates/locale/'.LANGUAGE.'.php');
} else {
    $locale = fusion_get_locale('', INFUSIONS.'news/templates/locale/Czech.php/');
}
echo '<div class="well text-center m-t-10 m-b-0">';
openside($locale['internet_01']);
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_NEWS."
   WHERE news_id='".stripinput($_GET['readmore'])."'
   AND news_draft='0' LIMIT 5");
   $data = dbarray($result);
   $related_news = dbquery("SELECT * FROM ".DB_NEWS."
   WHERE ".groupaccess('news_visibility')."
   AND (news_start='0'||news_start<=".time().")
   AND (news_end='0'||news_end>=".time().")
   AND news_draft='0'
   AND news_cat='".stripinput($data['news_cat'])."'
AND news_id !='".stripinput($_GET['readmore'])."'
   ORDER BY RAND()
   DESC LIMIT 0,6");

      echo"<div style='margin-left:auto; margin-right:auto;' class='tbl-border'>";
   if (dbrows($related_news)) {

   $i = 0;
      while ($related_news_data = dbarray($related_news)) {
      $row_color = ($i % 2 == 0 ? "tbl1" : "tbl2");
      $subject = trimlink(strip_tags(parseubb($related_news_data['news_subject'])), 35);
      echo "<div class='$row_color'><a href='".INFUSIONS."/news/news.php?readmore=".$related_news_data['news_id']."'>".$subject."</a><div  style='float: left; padding-right: 10px;'>".showdate("%d.%m.%Y %H:%M", $related_news_data['news_datestamp'])."</div>\n</div>\n";
   $i++;
      }
    }else{
      echo"<div style='text-align: center;'>Není žádný související článek Internet!</div>\n";
   }
   echo"</div>\n";
closeside();

Otázka:
Na první pohled, je ten kód nebezpečný.
Je dostačující použití stripinput nebo bych měl kromě toho použít metodu add_slashes?
Díky pouze za ANO - NE.

4
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 08. 12. 2021, 10:26:14 »
No, nelekej se, ještě to není na ostrém.
A co tohle, to je také mimo mísu?
Kód: [Vybrat]
echo "<img src='".INFUSIONS."images/bullet.gif' alt='' /> <a href='infusions/articles/articles.php?article_id=".$data['article_id']."'>".$data ['article_subject']."$new</div><br />\n".stripslashes($data['article_snippet']);
echo "</a>";

nebo:
Kód: [Vybrat]
$news['news_image']."' title='".$news['news_subject']."' width='96%' height='auto' /></a><strong><a href='".BASEDIR."news.php?readmore=".$news['news_id']."'>".trimlink(strip_tags(stripslashes($news['news_subject'])), 39)."</a></strong>".trimlink(strip_tags(stripslashes($news['news_news'])), 69)."</td>\n</tr>\n";

5
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 08. 12. 2021, 09:23:45 »
Díky za zájem a info.
Momentálně kód pro zobrazování podobných/related článků chodí mně to již dobře (viz. obrázek).
Pokud se týká xss, tak mně je jasné, že pole bych měl mít řešena tak, aby je šlo rekurzivně zentitovat přes funkci htmlspecialchars(), tedy všechny stringy v poli $data před výpisem. Standardně mám v hlavním souboru konkrétní kategorie, jako např. blog.php:
Kód: [Vybrat]
//xss
        $_GET['rowstart'] = (isset($_GET['rowstart']) && isnum..............................s hodnotou : 0;

A kódu pro přihlášení pak mám:
Kód: [Vybrat]
$username = htmlspecialchars(trim("$_POST[username]"));

$uniqueuser = $realm_db->query("SELECT `login` FROM `accounts` WHERE `login` = '$username'");

Zatím část kódu pro výpis z linků článků z databáze k souvisejícím článků je funkční:

Kód: [Vybrat]
openside("Archiv - související články Politika:");
   $data = dbarray($result);
   $related_blog = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG."
   WHERE ".groupaccess('blog_visibility')."
   AND (blog_start='0'||blog_start<=".time().")
   AND (blog_end='0'||blog_end>=".time().")
   AND blog_draft='0'
   AND blog_cat='".stripinput($data['blog_cat'])."'
   AND blog_id !='".stripinput($_GET['readmore'])."'
   ORDER BY RAND()
   DESC LIMIT 0,6");



6
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 07. 12. 2021, 11:04:20 »
A s tímto již fungue:

Kód: [Vybrat]
<!-- Kvetos, 06.12.2021 - articles.tpl.php ve footer. -->

<div class="well text-center m-t-10 m-b-0">
<?php
openside
("Archiv - související články Politika");
//openside($locale['politika_001']);
$result dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG."
   WHERE blog_id='"
.stripinput($_GET['readmore'])."'
   AND news_draft='0' LIMIT 5"
);

   
$data dbarray($result);

7
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 06. 12. 2021, 06:16:30 »
Tak jsem dnes ráno ještě vylepšil kód. Odkaz již 1 link otevírá:
Kód: [Vybrat]
//Kvetos, 06.12.2021 - blog.tpl.php ve footer. Ale zobrazuje se jen 1 článek, nejde link na ostatní (LIMIT 5)!
echo '<div class="well text-center m-t-10 m-b-0">';
{
    $locale = fusion_get_locale('', INFUSIONS.'infusions/blog/templates/locale/Czech.php');
}
openside("Politika - související články");
//openside($locale['mrb_01']);
srand(time());
$random = rand(1,3);
if ($random == 5 ) {
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG." ORDER BY news_datestamp DESC LIMIT 5");
}
else {
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG." ORDER BY RAND() LIMIT 5");
}
$rows = dbrows($result);
if ($rows = 5){
$data = dbarray($result) ;

echo "<a href='".INFUSIONS."blog/blog.php?readmore=".$data['blog_id']."'>".$data ['blog_subject']."$new</div><br />\n".stripslashes($data['blog_title']);
echo "</a></div>";
}
closeside();

Ještě by to chtělo otevřené další 4 linky. Zatím se tohle nedaři...

8
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 05. 12. 2021, 14:36:24 »
Další oprava, odkazy, link na článek je už funkční:

Kód: [Vybrat]
echo "<a href='".INFUSIONS."blog/blog.php?readmore=".$data['blog_id']."'>"

Zbývá tudíž jen aby se vypsal link na 5x článků.
????
Zde je ukázka na výpis Související články:
https://nekecamweb.cz/blog/2816/koalice-pirstan-se-rozpadne?

9
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 05. 12. 2021, 13:01:47 »
Ještě zjednodušený text (horní řádky odstraněné):
Kód: [Vybrat]
//Kvetos, 05.12.2021 - blog.tpl.php ve footer. Ale zobrazuje se jen 1 článek, nejde link na ostatní články (limit 5)!
echo '<div class="well text-center m-t-10 m-b-0">';
{
    $locale = fusion_get_locale('', INFUSIONS.'infusions/blog/templates/locale/Czech.php');
}
openside($locale['mrb_01']);
srand(time());
$random = rand(1,3);
if ($random == 4 ) {
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG." ORDER BY news_datestamp DESC LIMIT 5");
}
else {
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG." ORDER BY RAND() LIMIT 5");
}
$rows = dbrows($result);
if ($rows = 5){
$data = dbarray($result) ;

echo "<a href='".INFUSIONS."blog/blog.php?blog_id=".$data['blog_id']."'>".$data ['blog_subject']."$new</div><br />\n".stripslashes($data['blog_title']);
echo "</a>";
}
closeside();

10
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 05. 12. 2021, 10:51:57 »
Tak konečně Související články v kategirii Politika/blog se mně již zobrazují.
Zde je kód:
Kód: [Vybrat]
//Kvetos, 05.12.2021 - funguje ve footer. Ale zobrazuje se jen 1 článek, nejde link na ostatní články (limit 5)!
echo '<div class="well text-center m-t-10 m-b-0">';
if (file_exists(INFUSIONS.'blog/templates/locale/'.LANGUAGE.'.php')) {
    $locale = fusion_get_locale('', INFUSIONS.'blog/templates/locale/'.LANGUAGE.'.php');
} else {
    $locale = fusion_get_locale('', INFUSIONS.'blog/templates/locale/Czech.php');
}
openside($locale['mrb_01']);
srand(time());
$random = rand(1,3);
if ($random == 4 ) {
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG." ORDER BY news_datestamp DESC LIMIT 5");
}
else {
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG." ORDER BY RAND() LIMIT 5");
}
$rows = dbrows($result);
if ($rows = 5){
$data = dbarray($result) ;

echo "<img src='".INFUSIONS."images/bullet.gif' alt='' /> <a href='".INFUSIONS."blog/blog.php?blog_id=".$data['blog_id']."'>".$data ['blog_subject']."$new</div><br />\n".stripslashes($data['blog_snippet']);
echo "</a>";
}
closeside();

Schází mě správný kód pro výpis 5 linků. Místo toho se otevírá celá stránka aktuálních článků.
Prosím o radu. Díky.


11
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 01. 12. 2021, 15:47:10 »
Takto (viz. obrázek) si lištu podobné/související články (v kategorii BLOG) představuji. Tedy dole ve footer pod textem konkretního článku. Aby související články byly jako linky, nejméně na 5 článků, které souvisí s kategorii blog-cats.

Code mám zatím tento, ale není ještě celý a funkční. Použil jsem:

Kód: [Vybrat]
openside("Politika - související články (ve výstavbě)");

srand(time());
$random = rand(1,3);
if ($random == 1 ) {
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG." ORDER BY blog_datestamp DESC LIMIT 5");
}

else {
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG." ORDER BY RAND() LIMIT 5");
}

12
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 01. 12. 2021, 15:45:09 »
Takto (viz. obrázek) si lištu podobné/související články představuji. Tedy dole ve footer pod textem konkretního článku. Aby související články byly jako linky, nejméně na 5 článků, které souvisí s kategorii blog-cats.

Code mám zatím tento, ale není ještě celý a funkční. Použil jsem:

Kód: [Vybrat]
openside("Politika - související články (ve výstavbě)");

srand(time());
$random = rand(1,3);
if ($random == 1 ) {
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG." ORDER BY blog_datestamp DESC LIMIT 5");
}

else {
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BLOG." ORDER BY RAND() LIMIT 5");
}

13
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 28. 11. 2021, 15:22:58 »
Asi tohle nezvládnu.
Pokud můžete napsat funkční kód pro aplikaci php-fusion, mohu 01.12.2021 zaplatit práci.
Česká podpora RobiNN byla zrušena a na centrální podpoře
https://www.php-fusion.co.uk/infusions/forum/index.php?section=latest je neochotný, nemá čas.

14
Vývoj / Re:Script PHP, podobné články
« kdy: 28. 11. 2021, 15:09:45 »
Apache mě jede na mysql, pokud se nemýlim a v kodech PHP-fusion také mysqli nevidím... ?
Ten tazatel nejsem já, náhodou jsem návod na podobné stránky tam našel.

Stran: [1] 2