Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Témata - tuxmartin

Stran: [1] 2 3 ... 8
1
Sítě / USB LTE modem Brovi E3372-325 se nespojí
« kdy: 01. 02. 2023, 21:35:27 »
Ahoj,
mam problem s USB LTE modemem Brovi E3372-325, ktery mi nefunguje v linuxu.

Po pripojeni se identifikuje:
Kód: [Vybrat]
# dmesg
...
[ 6731.401923] usb 1-3.4.4: new high-speed USB device number 22 using xhci_hcd
[ 6731.503252] usb 1-3.4.4: New USB device found, idVendor=3566, idProduct=2001, bcdDevice=ff.ff
[ 6731.503261] usb 1-3.4.4: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
[ 6731.503265] usb 1-3.4.4: Product: Mobile
[ 6731.503268] usb 1-3.4.4: Manufacturer: Mobile
[ 6731.503271] usb 1-3.4.4: SerialNumber: 123456789ABCD
[ 6731.505527] usb-storage 1-3.4.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 6731.505830] scsi host1: usb-storage 1-3.4.4:1.0
[ 6732.534864] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            Linux    File-Stor Gadget 0310 PQ: 0 ANSI: 2
[ 6732.535947] sr 1:0:0:0: Power-on or device reset occurred
[ 6732.536717] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 0x/0x caddy
[ 6732.540429] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 6732.540983] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 6732.803382] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A

# lsusb -vvv
...
Bus 001 Device 028: ID 3566:2001 Mobile Mobile
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.10
  bDeviceClass            0
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x3566
  idProduct          0x2001
  bcdDevice           ff.ff
  iManufacturer           2 Mobile
  iProduct                3 Mobile
  iSerial                 4 123456789ABCD
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0020
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                2mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
      iInterface              1 Mass Storage
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               1
Binary Object Store Descriptor:
  bLength                 5
  bDescriptorType        15
  wTotalLength       0x0016
  bNumDeviceCaps          2
  USB 2.0 Extension Device Capability:
    bLength                 7
    bDescriptorType        16
    bDevCapabilityType      2
    bmAttributes   0x00000000
      (Missing must-be-set LPM bit!)
  SuperSpeed USB Device Capability:
    bLength                10
    bDescriptorType        16
    bDevCapabilityType      3
    bmAttributes         0x00
    wSpeedsSupported   0x0004
      Device can operate at High Speed (480Mbps)
    bFunctionalitySupport   4
      Lowest fully-functional device speed is at an unknown speed!
    bU1DevExitLat           1 micro seconds
    bU2DevExitLat         500 micro seconds
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)

A kdyz ho prepnu z CD mechaniky na modem:
Kód: [Vybrat]
usb_modeswitch -v 3566 -p 2001 -Xtak se identifikuje:
Kód: [Vybrat]
# dmesg
...
[ 6971.308148] usb 1-3.4.4: USB disconnect, device number 22
[ 6971.544052] usb 1-3.4.4: new high-speed USB device number 23 using xhci_hcd
[ 6971.645772] usb 1-3.4.4: New USB device found, idVendor=3566, idProduct=2001, bcdDevice=ff.ff
[ 6971.645787] usb 1-3.4.4: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
[ 6971.645794] usb 1-3.4.4: Product: Mobile
[ 6971.645799] usb 1-3.4.4: Manufacturer: Mobile
[ 6971.645804] usb 1-3.4.4: SerialNumber: 123456789ABCD
[ 6971.647121] usb 1-3.4.4: Interface #0 referenced by multiple IADs
[ 6971.647643] usb 1-3.4.4: Interface #1 referenced by multiple IADs
[ 6971.678702] cdc_ncm 1-3.4.4:1.5: MAC-Address: c2:ab:11:ee:2f:15
[ 6971.679449] cdc_ncm 1-3.4.4:1.5 usb0: register 'cdc_ncm' at usb-0000:00:14.0-3.4.4, CDC NCM, c2:ab:11:ee:2f:15
[ 6971.743416] cdc_ncm 1-3.4.4:1.5 enxc2ab11ee2f15: renamed from usb0

# ip a s enxc2ab11ee2f15
14: enxc2ab11ee2f15: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether c2:ab:11:ee:2f:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

# mmcli -L
No modems were found

# lsusb -vvv
Bus 001 Device 029: ID 3566:2001 Mobile Mobile
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.10
  bDeviceClass            0
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x3566
  idProduct          0x2001
  bcdDevice           ff.ff
  iManufacturer           2 Mobile
  iProduct                3 Mobile
  iSerial                 4 123456789ABCD
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x00f9
    bNumInterfaces          7
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                2mA
    Interface Association:
      bLength                 8
      bDescriptorType        11
      bFirstInterface         0
      bInterfaceCount         2
      bFunctionClass          2 Communications
      bFunctionSubClass       2 Abstract (modem)
      bFunctionProtocol       1 AT-commands (v.25ter)
      iFunction              10 CDC Serial
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              8 CDC Abstract Control Model (ACM)
      ** UNRECOGNIZED:  05 24 00 10 01
      ** UNRECOGNIZED:  05 24 01 00 01
      ** UNRECOGNIZED:  04 24 02 02
      ** UNRECOGNIZED:  05 24 06 00 01
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x000a  1x 10 bytes
        bInterval               9
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              9 CDC ACM Data
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface             11 Marvell DIAG
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x03  EP 3 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
    Interface Association:
      bLength                 8
      bDescriptorType        11
      bFirstInterface         3
      bInterfaceCount         2
      bFunctionClass          2 Communications
      bFunctionSubClass       2 Abstract (modem)
      bFunctionProtocol       1 AT-commands (v.25ter)
      iFunction              14 CDC Serial
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface             12 CDC Abstract Control Model (ACM)
      ** UNRECOGNIZED:  05 24 00 10 01
      ** UNRECOGNIZED:  05 24 01 00 04
      ** UNRECOGNIZED:  04 24 02 02
      ** UNRECOGNIZED:  05 24 06 03 04
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x86  EP 6 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x000a  1x 10 bytes
        bInterval               9
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        4
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface             13 CDC ACM Data
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x85  EP 5 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
    Interface Association:
      bLength                 8
      bDescriptorType        11
      bFirstInterface         0
      bInterfaceCount         2
      bFunctionClass          2 Communications
      bFunctionSubClass      13
      bFunctionProtocol       0
      iFunction               0
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        5
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         2 Communications
      bInterfaceSubClass     13
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      CDC Header:
        bcdCDC               1.10
      CDC Union:
        bMasterInterface        5
        bSlaveInterface         6
      CDC Ethernet:
        iMacAddress                     17 FE1EA1E4D9D7

        bmEthernetStatistics    0x00000000
        wMaxSegmentSize               1514
        wNumberMCFilters            0x0000
        bNumberPowerFilters              0
      CDC NCM:
        bcdNcmVersion        1.00
        bmNetworkCapabilities 0x01
          packet filter
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x88  EP 8 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
        bInterval               9
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        6
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      bInterfaceClass        10 CDC Data
      bInterfaceSubClass      0
      bInterfaceProtocol      1
      iInterface              0
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        6
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass        10 CDC Data
      bInterfaceSubClass      0
      bInterfaceProtocol      1
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x87  EP 7 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x05  EP 5 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
Binary Object Store Descriptor:
  bLength                 5
  bDescriptorType        15
  wTotalLength       0x0016
  bNumDeviceCaps          2
  USB 2.0 Extension Device Capability:
    bLength                 7
    bDescriptorType        16
    bDevCapabilityType      2
    bmAttributes   0x00000000
      (Missing must-be-set LPM bit!)
  SuperSpeed USB Device Capability:
    bLength                10
    bDescriptorType        16
    bDevCapabilityType      3
    bmAttributes         0x00
    wSpeedsSupported   0x0004
      Device can operate at High Speed (480Mbps)
    bFunctionalitySupport   4
      Lowest fully-functional device speed is at an unknown speed!
    bU1DevExitLat           1 micro seconds
    bU2DevExitLat         500 micro seconds
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)

Ale nevytvori se zadne zarizeni v /dev (/dev/cdc*, /dev/ttyUSB*).

Zkousel jsem dhclient enxc2ab11ee2f15, ip link enxc2ab11ee2f15 up, ale bez uspechu. qmicli/mbimcli se mi nedari pouzit, protoze jim chybi zarizeni /dev/cdc*.

Zkousel jsem to na Ubuntu 22.04 (jadro 5.15) a take na 23.04 (jadro 5.19), ale nejde to. Na Windows 10 se to pripoji automaticky a dostane to IP z DHCP. Nebylo treba nic instalovat a pouziva to myslim RNDIS.

Zvlastni je, ze linux po prepnuti modem vidi (cdc_ncm) a prida sitovku, ale tim to konci.

Neresili jste to nekdo?

2
Distribuce / Raspberry Pi Alpine a USB modem - nejde připojit
« kdy: 19. 03. 2022, 17:19:14 »
Ahoj,
snazim se na Raspberry Pi 3B s Alpine Linuxem 3.16 aarch64 pripojit pomoci USB modemu na internet.

Zkousim dva modemy:
- Huawei E3372, ktery mi na notebooku s Ubuntu funguje
- ZTE MF669, ten mi na notebooku s ubuntu nejde

staci mi 2G, takze by mi i ten ZTE stacil.

Nainstaluji vse potrebne a zapnu modemmanager:
Kód: [Vybrat]
apk add raspberrypi modemmanager usb-modeswitch modemmanager-bash-completion ppp libqmi qmi-utils
rc-update add modemmanager
rc-service modemmanager start

Modem musim prepnout rucne, nevim proc se to nestane automaticky. Ale to me ted tolik nevadi.
Kód: [Vybrat]
# Huawei E3372
usb_modeswitch -J -v 12d1 -p 14fe

# ZTE MF669
usb_modeswitch -v 19d2 -p 0154 -V 19d2 -P 0117 -M "5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000"

Pote se mi hned zobrazi wwan0 zarizeni, ukazka pro Huawei modem:
Kód: [Vybrat]
rpi:~# usb_modeswitch -J -v 12d1 -p 14fe
Look for default devices ...
 Found devices in default mode (1)
Access device 014 on bus 001
Get the current device configuration ...
Current configuration number is 1
Use interface number 0
 with class 8
Use endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in)
Using standard Huawei switching message
Looking for active drivers ...
 OK, driver detached
Set up interface 0
Use endpoint 0x01 for message sending ...
Trying to send message 1 to endpoint 0x01 ...
 OK, message successfully sent
Read the response to message 1 (CSW) ...
 Response reading failed (error -1)
 Device is gone, skip any further commands
-> Run lsusb to note any changes. Bye!

rpi:~# ip a s wwan0
7: wwan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
    link/ether 00:1e:10:1f:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Jenze dal s tim nejsem schopny pohnout, modemmanager nevidi zadne modemy, qmcli take nefunguje:
Kód: [Vybrat]
rpi:~# mmcli -L
No modems were found

rpi:~# ls /dev/ | grep "USB\|cdc"
cdc-wdm0
ttyUSB0
ttyUSB1

rpi:~# qmicli --device=/dev/cdc-wdm0 --device-open-proxy --wds-start-network="ip-type=4,apn=internet.t-mobile.cz" --client-no-release-cid
[19 Mar 2022, 17:10:47] -Warning ** [/dev/cdc-wdm0] couldn't detect transport type of port: unexpected usb driver detected: huawei_cdc_ncm
error: couldn't open the QmiDevice: Cannot automatically select QMI/MBIM mode
rpi:~# qmicli --device=/dev/cdc-wdm0 --device-open-proxy --dms-get-manufacturer
[19 Mar 2022, 17:10:53] -Warning ** [/dev/cdc-wdm0] couldn't detect transport type of port: unexpected usb driver detected: huawei_cdc_ncm
error: couldn't open the QmiDevice: Cannot automatically select QMI/MBIM mode
rpi:~#


Dmesg a lsmod:
Kód: [Vybrat]
[ 2177.587196] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 16 using dwc_otg
[ 2177.677286] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14fe, bcdDevice= 1.02
[ 2177.677314] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2177.677335] usb 1-1.4: Product: HUAWEI_MOBILE
[ 2177.677353] usb 1-1.4: Manufacturer: HUAWEI_MOBILE
[ 2177.677370] usb 1-1.4: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
[ 2177.710863] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2177.712058] scsi host0: usb-storage 1-1.4:1.0
[ 2178.738125] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2178.739550] sr 0:0:0:0: Power-on or device reset occurred
[ 2178.742052] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
[ 2178.746043] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2178.754309] scsi 0:0:0:1: Direct-Access     HUAWEI   TF CARD Storage  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2178.758328] sd 0:0:0:1: Power-on or device reset occurred
[ 2178.759749] sd 0:0:0:1: [sda] Media removed, stopped polling
[ 2178.776331] sd 0:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 2181.244080] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 16
[ 2181.940226] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 17 using dwc_otg
[ 2182.030191] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1506, bcdDevice= 1.02
[ 2182.030219] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2182.030241] usb 1-1.4: Product: HUAWEI_MOBILE
[ 2182.030258] usb 1-1.4: Manufacturer: HUAWEI_MOBILE
[ 2182.108916] option 1-1.4:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 2182.109560] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 2182.111087] option 1-1.4:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 2182.112374] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 2182.210128] huawei_cdc_ncm 1-1.4:1.2: MAC-Address: 00:1e:10:1f:00:00
[ 2182.210214] huawei_cdc_ncm 1-1.4:1.2: setting rx_max = 16384
[ 2182.217639] huawei_cdc_ncm 1-1.4:1.2: NDP will be placed at end of frame for this device.
[ 2182.218099] huawei_cdc_ncm 1-1.4:1.2: cdc-wdm0: USB WDM device
[ 2182.219476] huawei_cdc_ncm 1-1.4:1.2 wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-3f980000.usb-1.4, Huawei CDC NCM device, 00:1e:10:1f:00:00
[ 2182.221664] usb-storage 1-1.4:1.3: USB Mass Storage device detected
[ 2182.238389] scsi host0: usb-storage 1-1.4:1.3
[ 2182.252114] usb-storage 1-1.4:1.4: USB Mass Storage device detected
[ 2182.273552] scsi host1: usb-storage 1-1.4:1.4
[ 2183.286681] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   TF CARD Storage  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2183.287988] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2183.289012] sd 1:0:0:0: Power-on or device reset occurred
[ 2183.290005] sr 0:0:0:0: Power-on or device reset occurred
[ 2183.290310] sd 1:0:0:0: [sda] Media removed, stopped polling
[ 2183.293985] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
[ 2183.297521] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 2183.302818] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2183.504396] sr 0:0:0:0: [sr0] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x00 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[ 2183.504439] sr 0:0:0:0: [sr0] tag#0 Sense Key : 0x3 [current]
[ 2183.504462] sr 0:0:0:0: [sr0] tag#0 ASC=0x11 ASCQ=0x0
[ 2183.504486] sr 0:0:0:0: [sr0] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 00 00 8d e0 00 00 02 00
[ 2183.504508] blk_update_request: critical medium error, dev sr0, sector 145280 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[ 2183.584452] sr 0:0:0:0: [sr0] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x00 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[ 2183.584495] sr 0:0:0:0: [sr0] tag#0 Sense Key : 0x3 [current]
[ 2183.584518] sr 0:0:0:0: [sr0] tag#0 ASC=0x11 ASCQ=0x0
[ 2183.584542] sr 0:0:0:0: [sr0] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 00 00 8d c0 00 00 02 00
[ 2183.584563] blk_update_request: critical medium error, dev sr0, sector 145152 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0

rpi:~# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: G 
huawei_cdc_ncm         20480  0
cdc_ncm                36864  1 huawei_cdc_ncm
cdc_ether              20480  1 cdc_ncm
ppp_generic            49152  0
slhc                   20480  1 ppp_generic
qmi_wwan               36864  0
cdc_wdm                28672  2 huawei_cdc_ncm,qmi_wwan
option                 57344  0
usb_wwan               24576  1 option
usbserial              45056  2 option,usb_wwan
ipv6                  540672 18 [permanent]
af_packet              57344  0
uas                    24576  0
brcmfmac              262144  0
brcmutil               20480  1 brcmfmac
sha256_generic         16384  0
cfg80211              856064  1 brcmfmac
rfkill                 36864  1 cfg80211
sr_mod                 32768  0
cdrom                  45056  1 sr_mod
raspberrypi_hwmon      16384  0
bcm2835_isp            32768  0
bcm2835_codec          53248  0
v4l2_mem2mem           40960  1 bcm2835_codec
videobuf2_dma_contig    24576  2 bcm2835_isp,bcm2835_codec
bcm2835_v4l2           45056  0
bcm2835_mmal_vchiq     40960  3 bcm2835_isp,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2
vc_sm_cma              36864  2 bcm2835_isp,bcm2835_mmal_vchiq
videobuf2_vmalloc      20480  1 bcm2835_v4l2
videobuf2_memops       20480  2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2         32768  4 bcm2835_isp,bcm2835_codec,v4l2_mem2mem,bcm2835_v4l2
videobuf2_common       69632  8 bcm2835_isp,bcm2835_codec,v4l2_mem2mem,videobuf2_dma_contig,bcm2835_v4l2,videobuf2_vmalloc,videobuf2_memops,videobuf2_v4l2
videodev              258048  6 bcm2835_isp,bcm2835_codec,v4l2_mem2mem,bcm2835_v4l2,videobuf2_v4l2,videobuf2_common
mc                     61440  6 bcm2835_isp,bcm2835_codec,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2,videobuf2_common,videodev
uio_pdrv_genirq        16384  0
uio                    24576  1 uio_pdrv_genirq
sdhci_iproc            16384  0
squashfs               49152  1

Co delam spatne?

3
Desktop / Nefunguje geometry u okna xterm
« kdy: 04. 03. 2022, 10:33:42 »
Ahoj,

roky jsem pouzival geometry pro okno xtermu, ale posledni asi rok mi to nefunguje (do ted jsem byl liny to resit).

Mam vytvorenou klavesovou zkratku, ktera mi spusti okno xtermu, spusti prikaz, pocka a okno zavre. Potrebuji na to zobrazovat vice radku v terminalu, abych nemusel pouzivat posuvnik.

Vzdy mi fungovalo: xterm -geometry 80×40+10+20 ale ted to spusti standardni okno xtermu 80x25 uprostred monitoru.
Zkousel jsem i gnome-terminal --geometry=80×40+10+20, ale chova se uplne stejne (nefunguje).

Jedine castecne funkcni reseni je vytvorit soubor ~/.Xresources s obsahem:
Kód: [Vybrat]
xterm*geometry: 80×40+10+20a pote spustit:
Kód: [Vybrat]
xrdb -merge ~/.Xresources
xterm
nyni se ale xterm porad spusti ve velikosti 80x25 a odsazen je od leveho horniho rohu 0+0, takze 10+20 uplne ignoruje. Takze neco ze souboru to cte, ale blbe.

Mam Ubuntu 21.10, Cinnamon a X.

Da se to nejak opravit? Chtel bych idelane pouzivat prepinac -geometry a ne soubor.

4
Hardware / Malý 7" notebook na stálé nošení
« kdy: 16. 02. 2022, 21:20:52 »
Ahoj,

potrebuji mit neustale s sebou pocitac. Aktualne mam 14" ThinkPad X1 Carbon Gen6. Na trvale noseni to vsak je velke. Neni problem vaha, ale rozmery 32x22 cm jsou proste moc. Proste nic, co chci tahat v batohu na vylet.
Uvazoval jsem o ThinkPad X1 Nano, ale to je porad 13", temer jako moje 14".

Lakaji mne netbooky/notebooky typu GPD Pocket, ktere maji jen 7", nebo 8" displej.

Zkousel jsem SSH klienta na Androidu, ale neni to pro me pouzitelne. To je tak na nouzove prihlaseni se a restartovani.
Ale narychlo neco naklikat v AWS, nebo pouzivani Ansible to proste nejde.
Navic SW klavesnice je na vetsi praci zlo. A kombinace 7" Android tablet a bluetooth klavesnice se mi neosvedcila. Aby to drzelo pohromade, chce to stojanek a posadit na stul. A ten se uprostred lesa spatne hleda...

U maleho notebooku bych ani tak moc nepotreboval vykon. Premyslim o xRDP, nebo NoMachine NX a vse delat pres vzdalenou plochu.

Mate nekdo s podobnymi pocitaci zkusenost? Jak moc je to (ne)pouzitelne?
A da se to nekde v cesku vyzkouset? Nechce se mi ho objednat ze zahranici a po chvili zjistit, ze mi nevyhovuje...

A sly byste do GPD Pocket, Chuwi MiniBook, nebo neceho uplne jineho?

Nejvice me zajimaji osobni zkusenosti.

https://www.root.cz/clanky/gpd-pocket-sedmipalcovy-notebook-s-ubuntu-ktery-vazi-pul-kila/
https://www.root.cz/zpravicky/gpd-pocket-3-na-indiegogo/
https://gpd.hk/parm
https://gpd.hk/gpdpocket3

5
Desktop / Thunderbird neotevírá odkazy v prohlížeči
« kdy: 08. 02. 2022, 22:43:45 »
Ahoj,

pouzivam Thunderbird 91.5.0 (instalovany ze zdroju distribuce) na Ubuntu 21.10 a nejdou mi otevirat odkazy v emailech.
Ten samy problem uz mam od dob instalace Ubutnu 19.10, ktere jsem postupne upgradoval az na 21.10.

Kdyz v mailu kliknu na odkaz, vubec nic se nestane. Musim na nej tedy kliknout pravym tlacitkem a dat zkopirovat. Pote v prohlizeci vlozit. Je to na zabiti.
Na internetu jsem nasel spoustu navodu, kde vetsinou menili nastaveni:
- network.protocol-handler.external-default
- network.protocol-handler.app.http
- network.protocol-handler.app.https
zkusil jsem vsechny kombinace true/false, ale bez vysledku.

Take jsem v Predvolby->Souboty a prilohy->http a Predvolby->Souboty a prilohy->https zkousel ruzne prohlizece. Opet bez vysledku.

Spustim-li Thunderbird z terminalu, tak jen vidim po kliknuti na odkaz v mailu:
Kód: [Vybrat]
[2103851:2103851:0208/223940.727685:FATAL:double_fork_and_exec.cc(131)] execv /opt/google/chrome/chrome_crashpad_handler: Permission denied (13)
Dokazal by mi nekdo prosim poradit, jak problem vyresit? Ten samy Thunderbird na Win10 funguje bez problemu.

6
Server / Postfix - nefunguje blokování domén pomocí DNSBL
« kdy: 29. 11. 2020, 20:52:37 »
Snazim se zprovoznit blokovani IP adres a domen v postfixu pomoci vlastniho DNSBL. V main.cf mam:

Kód: [Vybrat]
smtpd_recipient_restrictions =
     permit_mynetworks
     permit_sasl_authenticated
     reject_unauth_destination
     reject_unlisted_recipient
     check_recipient_access hash:/etc/postfix/recipient
     reject_unknown_reverse_client_hostname
     reject_rbl_client           dnsbl.mydomain.tld
     reject_rhsbl_helo           dnsbl.mydomain.tld
     reject_rhsbl_sender         dnsbl.mydomain.tld
     reject_rhsbl_reverse_client dnsbl.mydomain.tld
     check_policy_service inet:127.0.0.1:10040
     check_policy_service inet:127.0.0.1:60000

Vychazel jsem z https://www.linuxbabe.com/mail-server/block-email-spam-postfix :
 • rhs stands for right hand side, i.e, the domain name.
 • reject_rhsbl_helo makes Postfix reject email when the client HELO or EHLO hostname is blacklisted.
 • reject_rhsbl_reverse_client: reject the email when the unverified reverse client hostname is blacklisted. Postfix will fetch the client hostname from PTR record. If the hostname is blacklisted, reject the email.
 • reject_rhsbl_sender makes Postfix reject email when the MAIL FROM domain is blacklisted.
 • reject_rbl_client: This is an IP-based blacklist. When the client IP address is backlisted, reject the email.

Mym cilem je zablokovat emaily z IP 10.20.30.40 a domeny example.net.
Takze chapu-li dobre, mel bych pouzit reject_rbl_client a reject_rhsbl_sender.
Do DNS jsem si pridal:
Kód: [Vybrat]
martin@X1 ~ $ dig +short 40.30.20.10.dnsbl.mydomain.tld A
127.0.0.2
martin@X1 ~ $ dig +short 40.30.20.10.dnsbl.mydomain.tld TXT
"Protoze posilas spam."
martin@X1 ~ $ dig +short example.net.dnsbl.mydomain.tld A
127.0.0.2
martin@X1 ~ $ dig +short example.net.dnsbl.mydomain.tld TXT
"Protoze posilas spam."
martin@X1 ~ $
martin@X1 ~ $ dig +short net.example.dnsbl.mydomain.tld A
127.0.0.2
martin@X1 ~ $ dig +short net.example.dnsbl.mydomain.tld TXT
"Protoze posilas spam."
martin@X1 ~ $

Blokovani podle IP funguje skvele, ale podle domeny ne. Na domene example.net mam google apps, ale v mail from je sparavne @example.net.
Co jsem hledal, IP se zapisuje obracene, ale domena normalne. Zkusil jsem i domenu zapasat obracene, ale nefunguje to.
Tusi nekdo, co delam spatne?

7
Ahoj,
resim tu problem s GoTrust Idem Key, ktery mi prisel od mojeID.
Ve windows 10 chodi skvele. Na notebooku a pc s linux mint 19.3 vsak nefunguje. Kdyz si na mintu dam win10 do virtualboxu a tam pripojim token, tak jde. Ale primo v linuxu ne.

System klic vidi:
Kód: [Vybrat]
[ 8345.063751] usb 1-3.4.4: new full-speed USB device number 17 using xhci_hcd
[ 8345.166279] usb 1-3.4.4: New USB device found, idVendor=32a3, idProduct=3201
[ 8345.166287] usb 1-3.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
[ 8345.166291] usb 1-3.4.4: Product: Idem Key
[ 8345.166295] usb 1-3.4.4: Manufacturer: GoTrust
[ 8345.166299] usb 1-3.4.4: SerialNumber: 203401000800
[ 8345.170900] hid-generic 0003:32A3:3201.0010: hiddev2,hidraw5: USB HID v1.00 Device [GoTrust Idem Key] on usb-0000:00:14.0-3.4.4/input1
[ 8345.172648] input: GoTrust Idem Key as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3.4/1-3.4.4/1-3.4.4:1.2/0003:32A3:3201.0011/input/input26
[ 8345.233046] hid-generic 0003:32A3:3201.0011: input,hidraw6: USB HID v1.01 Keyboard [GoTrust Idem Key] on usb-0000:00:14.0-3.4.4/input2

Po pripojeni do USB se na tokenu rozsviti logo,ale tim to konci. Firefox i Chrome se zeptaji na pouziti tokenu, ale po vyzvani o prilozeni prstu se nic nestane. Token sviti dal a i kdyz na nej saham, tak se nic nestane. Po chvili mi Chrome napise hlasku o timeoutu.

Zkousel jsem i upravu udev, napr.:
- https://github.com/Yubico/libu2f-host/blob/master/70-u2f.rules
- https://www.root.cz/clanky/fido-u2f-by-plug-up-levny-prihlasovaci-token-nejen-ke-google/
ale nic z toho nejde (USB VID a PID jsem nahradil za ID sveho tokenu).

Podle https://webauthn.me/debugger (https://www.mojeid.cz/cs/podpora/statni-sprava/#problemy-s-bezpecnostnim-klicem) take nejde.

Dokazal by mi nekdo poradit, co delam spatne?
Co jsem token zkousel na Win10 pro mojeID a Gmail, tak se mi moc libil.
Doufal jsem, ze v linuxu bude fungovat na prvni zasunuti.

8
Server / Postfwd - omezení počtu poslaných zpráv z postfixu
« kdy: 18. 09. 2020, 15:47:06 »
Ahoj,
snazim se rozchodit limitovani poctu odeslanych zprav v postfixu. Nainstaloval jsem si postfwd, ale ted trochu zapasim s nastavenim. Co jsem hledal, kazdy to nastavuje uplne jinak.

Napojeni na postfix mam a to vypada funkcne: https://github.com/postfwd/postfwd#postfwd-with-postfix

Nejsem si vsak jisty obsahem configu /etc/postfix/postfwd.cf:
Kód: [Vybrat]
id=rate_limit_5minutes
 action=rate(client_address/100/300/421 4.7.1 Slow down. Exceeded 100 messages in 5 minutes. Zpomalte. Prekrocil jste limit 100 zprav za 5 minut.)

id=rate_limit_1day
  action=rate(client_address/500/86400/421 4.7.1 Slow down. Exceeded 500 messages in 1 day. Zpomalte. Prekrocil jste limit 500 zprav za 1 den.)

id=rate_limit_2minutes_TEST
  action=rate(client_address/15/120/421 4.7.1 Slow down. Exceeded 15 messages in 2 minutes. Zpomalte. Prekrocil jste limit 15 zprav za 2 minut.)


Bud omezim vsechny uzivatele nejednou, nebo nefunguje omezeni vubec.
Co delam spatne?
Cilem je pro kazdou jednu schranku samostatne mit tyto limity.

Diky za pomoc.

9
Server / Omezení využítí RAM ClamAV antiviru
« kdy: 22. 08. 2020, 10:55:34 »
Instaluji ClamAV na webservery a cronem jednou denne skenuji /var/www. Obcas se najde neco skodliveho nahraneho do WordPressu.

Mam vsak problem s vyuzit RAM u ClamAV. Na serverech, kde bezi jen par webu mam bezne 2/4GB RAM. ClamAV si z toho dokaze vzit klidne 40% pameti.

Zkousel jsem to vsemozne omezit, ale bez uspechu. Kdyz napr. nastavim limit pres systemd:
Kód: [Vybrat]
# /etc/systemd/system/clamav-daemon.service.d/99-memory.conf
[Service]
MemoryAccounting=true
MemoryHigh=500M
MemoryMax=512M
tak na nekterych serverech ClamAV jede, ale po case spadne. Nekde se ani nespusti a hned spadne. Proc se treba nechova vsude stejne? Jsou to stejne verze Debianu i ClamAV.

V configu ClamAV jsem take nic moc pouzitelneho nenasel.

Chapu, ze antivir potrebuje RAM, ale musi to mit nejake meze. Vubec by mi nevadilo pomalejsi skenovani s malym vyuzitim RAM.

Ted koukam na jeden webserver s Debianem 9 a 16GB RAM. ClamAV jen kdyz bezi (nic ted neskenuje) ma podle htopu zabrano 7% RAM.
Kdyz si vsak vezme 40% z dostupnych 2GB RAM, je to hodne spatne.

Jak se to da omezit?

10
Pro OpenVPN, nginx a dalsi aplikace pouzivam Diffie-Hellman, ktery si generuju. Pro kazdou app jiny. Kdyz mam na serveru 10x bezici OpenVPN, kazda ma svuj vlastni vygenerovany DH.
Na virtualech to trva more casu (obzvlaste pro 4096b). Pri pouziti haveged mam zase obavy o bezpecnost.

Co jsem vsak koukal na ukazkove configy od Mozilly na ssl-config.mozilla.org, tak oni DH negeneruji, ale stahuji:
Citace
# curl https://ssl-config.mozilla.org/ffdhe2048.txt > /path/to/dhparam
ssl_dhparam /path/to/dhparam;
https://ssl-config.mozilla.org/#server=nginx&version=1.17.7&config=intermediate&openssl=1.1.1d&guideline=5.6

Jak to tedy je? Ma smysl ho generovat? Nebo si mam stahnout vyse uvedeny soubor od Mozilly a pouzivat ho uplne ve vsech aplikacich?

Nebo je dobry kompromis si DH generovat sam, ale pouzivat haveged?

Nejsem expert na sifrovani. Vim, na co DH slouzi, ale uz nevim jak s generovaim. Proto bych uvital radu.

11
Ahoj,
po 8 letech se chystam upgradovat domaci server. Nyni mam desku s Atomem DN2800MT, ktera je napajena 19V notebookovym zdrojem (tedy zadny ATX zdroj).

Jako nahradu vazne uvazuji o ASUS PRIME H310T R2.0 (take 12-19V napajeni) s nejakym Core i3/5 osme, nebo devate generace, ale T verze (napr. i5-8500T), maji 35W TDP.

Ne, nechci AMD a vim, jak jsou ted dobre. Jde mi primarne o spotrebu.
Na jednom Dellu s i3 osme generace T modelu jsem nameril v idle cely PC i s SSD 6W.

Co me vsak na te desce ASUS PRIME H310T R2.0 vadi je uplna absence PCIe slotu. Zvlast kdyz ma jen 2x SATA.
Deska vsak ma dva M.2 sloty:
 • 1x M.2 M key 2280
 • 1x M.2 E key 2230
co jsem si nasel, tak M.2 M obsahuje "PCIe ×4, SATA and SMBus" a M.2 E "PCIe ×2, USB 2.0, I2C, SDIO, UART and PCM".
Takze by teoreticky nemel byt problem redukci ziskat klasicke PCIe (ze se to nevejde do bezne ATX skrine mi nevadi).
Cinan ma adaptery za par korun:

Je realne, ze budou fungovat? Ja v tom technicky nevidim problem. Spis aby nebyl nejaky whitelist v UEFI, jako mely notebooky na miniPCIe WiFi karty.

Vyrobce uvadi: "1 x M.2 Socket 1 with E key, type 2230 for WIFI/BT devices support PCIE/USB mode"
a "1 x M.2 Socket 3, M Key, podpora úložných zařízení typu 2260/2280 (režimy SATA i PCIE) 2 x Port(y) SATA 6Gb/s "
co si pod tim predstavit? PCIE mod by mel znamenat, ze to pujde?
Oni tam primo maji vyjmenovane wifi/bt/ssd.

Hodila by se mi zkusenost nejlepe nekoho, kdo to sam vyzkousel.

Diky.

12
Ahoj,
brdige ethernet+wifi se tu uz resil hodnekrat, me to vsak stale nefunguje.

Mam pocitace, ktere mohou byt pripojeny pres ethernet, nebo pres wifi. Primarne pujde o ethernet, wifi se moc pouzivat nebude. Dopredu nevim, jak bude ktery pocitac pripojeny. Navic by wifi mohla fungovat jako zaloha.

Potrebuji tedy nejak zaridit, aby libovolna sitovka eth0/wlan0 ziskala z DHCP IP a po odpojeni libovolne z nich PC mel stale stejnou IP.
Zkousel jsem bonding i bridge, ale asi delam neco spatne.
Kdyz pouziju bonding, ethernet mi jde, ale zase nejde wifi.
U bridge to vetsinou pise, ze nemuze pridat sitovku wlan0.

Zde jsou me configy, ktere jsem zkousel a ani jeden z nich nefungoval podle mych predstav:

Kód: [Vybrat]
# cat /etc/network/interfaces
auto bond0
iface bond0 inet dhcp
bond-slaves wlan0 eth0
bond-mode active-backup
bond-primary eth0
bond-miimon 100

allow-bond0 eth0
iface eth0 inet manual

allow-bond0 wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-bridge bond0
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Kód: [Vybrat]
# cat /etc/network/interfaces
auto br0
iface br0 inet dhcp
bridge_ports eth0 wlan0

Kód: [Vybrat]
# cat /etc/network/interfaces
auto br0
iface br0 inet dhcp
  pre-up ip link set eth0 down
  pre-up ip link set wlan0 down
  pre-up brctl addbr br0
  pre-up brctl addif br0 eth0
  pre-up ip addr flush dev eth0
  pre-up ip addr flush dev wlan0
  up /usr/sbin/wpa_supplicant -B -i wlan0 -D nl80211 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf -b br0
  up brctl addif br0 wlan0
  post-down ip link set eth0 down
  post-down ip link set wlan0 down
  post-down ip link set br0 down
  post-down brctl delif br0 eth0 wlan0
  post-down brctl delbr br0

V /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf mam dobry config, ktery se na WiFi pripoji.

Co delam spatne a jak by se to spravne melo resit?
Diky.

13
Hardware / Raspberry Pi 4 - boot ze SATA SSD
« kdy: 25. 01. 2020, 19:08:22 »
Ahoj,
snazim se bootovat raspbian na RPi 4 ze 2,5" SATA SSD pripojeneho pres USB 3.0.

Stale se mi to vsak nedari.

Stahnul jsem si nejnovejsi raspbian a zapsal ho na SD kartu a na SSD.
U SSD jsem pres fdisk zmenil PARTUUID.
V cmdline.txt na SD karte jsem nastavil rootfs na PARTUUID SSD disku.
V fstabu na SSD jsem take opravil PARTUUID - rootfs je na SSD a boot na SD karte.
Jenze se mi nedari nabootovat - viz priloha.

Zkousel jsem hodne ruznych navodu, ale porad bez uspechu :-(
Tusite nekdo, kde delam chybu?


14
Ahoj,
na jednom serveru mi bezi L2TP/IPsec Strongswan VPN.
K ni se pripojuje mikrotik a linuxove servery.

Resim problem, jak spravne na linuxovem serveru (debian/ubuntu) udelat pripojeni k vpn.

Na klientskem serveru mam vytvorene soubory:
 • /etc/ipsec.conf
 • /etc/ipsec.secrets
 • /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf
 • /etc/ppp/options.xl2tpd

Podle vetsiny webovych navodu se vpn nahodi pomoci:
Kód: [Vybrat]
ipsec up mojevpn
echo "c mojevpn" > /var/run/xl2tpd/l2tp-control
a funguje to.
Jenze nikde jsem poradne nenasel, jak to delat automaticky behem bootu. Vsichni pouzivaji GUI NetworkManager, nebo pres echo zapisuji "c".
NetworkManager na serveru nechci a zapisovat nekam pres echo "c" je blbost. Nechci to resit pomoci prikazu v /etc/rc.local...

Jak se tedy spravne pripojit do vpn behem bootu?
U OpenVPN staci spustit jednu sluzbu a je hotovo.

Co se serveru tyka, tam staci, aby bezel strongswan a xl2tpd - to chodi skvele. Problem je klient.

15
Hardware / ThinkPad X1 - zpomalení trackpointu
« kdy: 20. 09. 2019, 11:53:16 »
Ahoj,
resim problem s trackpointem na X1 Carbon Gen6. Chodi nepouzitelne rychle, jen se ho dotknu a je nekde pryc :-/
Na stare X220 chodil prijemne pomalu.

Mam Mint 19.2 a jadro 5.1.21.

Zkousel jsem to pres xinput (xinput --set-prop 12 'libinput Accel Speed' -1.0) ale nemam pocit, ze by to nejak vyrazne pomohlo.
Jde to jeste nejak jinak?

Kód: [Vybrat]
martin@martin:~$ xinput
⎡ Virtual core pointer                    id=2 [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer              id=4 [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad              id=12 [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ TPPS/2 Elan TrackPoint                  id=13 [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ A4TECH USB Device Consumer Control      id=16 [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ A4TECH USB Device                        id=20 [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                    id=3 [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard              id=5 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                            id=6 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                id=7 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                            id=8 [slave  keyboard (3)]
    ↳ DELL Dell USB Entry Keyboard            id=9 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Integrated Camera: Integrated C          id=10 [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard            id=11 [slave  keyboard (3)]
    ↳ ThinkPad Extra Buttons                  id=14 [slave  keyboard (3)]
    ↳ A4TECH USB Device Keyboard              id=15 [slave  keyboard (3)]
    ↳ A4TECH USB Device Consumer Control      id=17 [slave  keyboard (3)]
    ↳ A4TECH USB Device System Control        id=18 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Lenovo ThinkPad USB-C Dock Audio        id=19 [slave  keyboard (3)]
martin@martin:~$
martin@martin:~$ xinput --list-props 12
Device 'SynPS/2 Synaptics TouchPad':
Device Enabled (154): 1
Coordinate Transformation Matrix (156): 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
libinput Tapping Enabled (292): 1
libinput Tapping Enabled Default (293): 0
libinput Tapping Drag Enabled (294): 1
libinput Tapping Drag Enabled Default (295): 1
libinput Tapping Drag Lock Enabled (296): 0
libinput Tapping Drag Lock Enabled Default (297): 0
libinput Tapping Button Mapping Enabled (298): 1, 0
libinput Tapping Button Mapping Default (299): 1, 0
libinput Natural Scrolling Enabled (300): 1
libinput Natural Scrolling Enabled Default (301): 0
libinput Disable While Typing Enabled (302): 1
libinput Disable While Typing Enabled Default (303): 1
libinput Scroll Methods Available (304): 1, 1, 0
libinput Scroll Method Enabled (305): 1, 0, 0
libinput Scroll Method Enabled Default (306): 1, 0, 0
libinput Click Methods Available (307): 1, 1
libinput Click Method Enabled (308): 1, 0
libinput Click Method Enabled Default (309): 1, 0
libinput Middle Emulation Enabled (310): 0
libinput Middle Emulation Enabled Default (311): 0
libinput Accel Speed (312): -1.000000
libinput Accel Speed Default (313): 0.000000
libinput Left Handed Enabled (314): 0
libinput Left Handed Enabled Default (315): 0
libinput Send Events Modes Available (277): 1, 1
libinput Send Events Mode Enabled (278): 0, 0
libinput Send Events Mode Enabled Default (279): 0, 0
Device Node (280): "/dev/input/event5"
Device Product ID (281): 2, 7
libinput Drag Lock Buttons (316): <no items>
libinput Horizontal Scroll Enabled (317): 0
martin@martin:~$

Stran: [1] 2 3 ... 8