Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Témata - EnsiM

Stran: [1]
1
Ahojte,

Chtěl bych vás požádat o pomoc s programem "gpodder" pro poslechy podcastů. Jak mohu napsat příkaz do "gpodder" windows aplikace pro přímé otevírání streamů v PotPlayeru (ihned)?  Zkoušel jsem nějaké příkazy (nejsem v tom zběhlý), ale stále to nefunguje.

 Díky moc za vaší pomoc.

2
Hardware / Výběr klávesnice pro pracovní účely
« kdy: 30. 07. 2021, 23:35:02 »
Zdravím.

Rád bych si pořídil novou klávesnici na práci (programování), nikoli na hry. Přemýšlel jsem nad membránovými i mechanickými. Zamlouvají se mi spíše ty mechanické. Bohužel jsem u nás nenarazil na mechanickou klávesnici, která by nebyla určena k herním účelům. Vyhlédl jsem si tuto, avšak přijde mi zbytečné utrácet za "herní vymoženosti", jež nabízí, které stejně k programování nebudu potřebovat:

https://www.czc.cz/czc-gaming-hexblade-herni-klavesnice-cherry-mx-silent-red-cz/274041/produkt


Dají se sehnat mechanické klávesnice určené pro pohodlné psaní/programování bez toho, aby byla cílená pouze na hráče? Jaký máte názor/zkušenosti na membránové vs. mechanické klávesnice pro programování? Sehnat v ČR či v zahraničí? Rozpočet cca 1-2 tisíce.

Díky

3
Hardware / Zkušenosti s USB-C hub 6IN1
« kdy: 01. 12. 2020, 10:56:23 »
Zdra­vím.

Chtěl bych se ze­ptat, jest­li má­te ně­kdo zku­še­nos­ti s HUB 6IN1 od spo­leč­nos­ti Fi­xed? Vi­dím, že z e-sho­pů mi­zí, ale re­cen­ze na něj je vel­mi má­lo. Je­den zá­kaz­ník psal, že mu ne­fun­gu­je, ale mož­ná udě­lal ně­co špat­ně. Mys­lí­te, že je to "kva­lit­ní" USB-C hub za tu­to ce­nu a zvlád­ne vše utáh­nout přes "USB-C gen 1"?

Dě­ku­ji.


4
Ahoj­te.

Za­jí­ma­lo by mě, ja­ké zku­še­nos­ti má­te s klá­ves­ni­ce­mi k PC? Mo­men­tál­ně po­tře­bu­ji ně­ja­kou vy­brat, avšak jsem na váž­kách.

V mé ce­no­vě ka­te­go­rii jsem se za­mě­řil na ty­to 2 mo­de­ly:
- Pre­ferred pro ii od Le­no­va - mem­brá­no­vá
- Oryx k444 - me­cha­nic­ká

Do­po­ru­či­li bys­te, pro­sím, z va­šich zku­še­nos­tí, kte­rou by by­lo vý­hod­něj­ší vzít? Hry ne­hra­jí, ale pod­sví­ce­ní tak či tak ne­ní k za­ho­ze­ní. Vzít mem­brá­no­vou či me­cha­nic­kou?

Dě­ku­ji.

5
Hardware / Výběr monitoru k práci (2K/4K rozlišení)
« kdy: 24. 11. 2020, 12:40:44 »
Ahojte.

Vybírám min. 27" monitor k práci, ale i zábavě. Měl by být napojený na notebook (Thinkpad_E14).

Rozpočet: kolem 9 tisíc.

Po širším výběru jsem dospěl k těmto modelům:

P2720DC (2K, usb-c PD pro ntb.) - již vlastním, ale nejsem si jistý správným výběrem
S2721QS (4K, bez usb-hub)
iiyama ProLite XUB2792QSU-W1

Chtěl bych se zeptat, který z těchto monitorů byste mi doporučili a proč? Nebráním se případným lepším návrhům modelů. V případě P varianty je výhodou usb-c, tedy jediným kabelem přenáším a zároveň nabíjím a nemám na stole nepořádek. Co se však týče S modelu, jeho hlavním lákadlem je 4K rozlišení. Zajímaly by mě vaše zkušenosti s tak vysokým rozlišením na 27".
Po přečtení mnoha internetových diskuzí na téma 2K vs 4K na 27" jsem nedošel k jednoznačnému závěru. Skutečně, co člověk, to jiný názor. Některým 4K vadilo, jiní z něj byli unešení.

Argumenty pro 4K: větší ostrost, větší hloubka barev, avšak chybějící usb-c a u programů s takovým rozlišením prý časté škálování, s kterým má W10 problémy.

Argumenty pro 2K u Dellu: usb-c, "vhodné" 2K rozlišení na 27"

Iiyama je pro mě neznámá značka, ale chválí si ji.

Nemám zkušenosti s 4K rozlišení, nevím, na kterém monitoru by se mi lépe pracovalo a delší dobu četlo bez bolesti očí. Nicméně od monitoru sedím cca půl metru a u 2K rozlišení již mohu vidět pixely. Vyplatí se jít spíše do 4K? Není to zbytečně nevyužité rozlišení, které bude při dlouhodobé činnosti spíše oči namáhat? Také se jedná o odlišné řady Dellu - "S" a "P".

Děkuji za pomoc s výběrem.

6
Hardware / Monitor od Dellu (řada P) - mrtvý pixel
« kdy: 10. 11. 2020, 10:37:40 »
Ahoj­te.

Před cca 3 dny jsem za­kou­pil mo­ni­tor Dell P2720DC. Dnes jsem však po tes­tu pi­xe­lů zjis­til, že má vad­ný/mrt­vý 1 pi­xel čer­né bar­vy na dol­ním pra­vém okra­ji.

Za­jí­ma­ly by mě va­še vlast­ní zku­še­nos­ti. Sta­lo se Vám to u tak dra­hé­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho mo­ni­to­ru od Dellu? Je v po­řád­ku si tu­to chy­bu ne­chat lí­bit, ne­bo to rov­nou vrá­tit ve 14­den­ní lhů­tě? Jak to ře­ší­te vy? Při­pa­dá mi, že by se mrt­vé pi­xe­lů u tak ná­klad­né­ho mo­ni­to­ru ne­mě­ly ob­je­vo­vat... Před tes­to­vá­ním na pi­xe­ly jsem si ho ne­vši­ml, ale ny­ní mě štve po­kaž­dé, když si na něj vzpo­me­nu, za­mě­řím po­zor­nost a hned je vi­di­tel­ný.

Dí­ky.

7
Hardware / "Backlight bleeding" u ThinkPadu E14 (250 nits)
« kdy: 25. 09. 2020, 20:24:29 »
Zdra­vím.

Po­tře­bo­val bych se vás ze­ptat na "bac­kli­ght ble­e­ding" u 250 nits dis­ple­je. Dnes jsem si za­kou­pil Thin­k­Pad mo­del E14 Gen 2 a po vy­zkou­še­ní čer­né­ho po­za­dí ob­ra­zov­ky jsem se ne­sta­čil di­vit. Po stra­nách dis­ple­je jsou bí­le fle­ky. Za­sí­lám fot­ky k po­sou­ze­ní:
https://ibb.co/album/f4cVqH

Va­dí to pou­ze při sle­do­vá­ní fil­mů a všu­de tam, kde na ce­lé ob­ra­zov­ce fi­gu­ru­je čer­né po­za­dí. Mys­lí­te, že je to jas­ný dů­vod pro vrá­ce­ní no­te­boo­ku "14­den­ní lhů­ta)? Vím, že je to do­ce­la ty­pic­ký pro­blém u Le­no­va s dis­ple­ji 250 nits. Se­tka­li jste se s tím? Mám zná­mou, kte­rá má no­te­book od spo­leč­nos­ti HP rov­něž s 250 nits, ale ani je­den bí­lý flek na něm ne­má. E14 je dle mě per­fekt­ní no­te­book, moc se mi lí­bí, ale mo­men­tál­ně sil­ně zva­žu­ji, jest­li jsem ocho­ten ta­ko­vý ne­pří­jem­ný "pro­blém" ig­no­ro­vat. Těch­to no­te­boo­ků jsem ob­jed­nal 2 ku­sy a u dru­hé­ho ntb je ten­to pro­blém o ně­co mír­něj­ší (2-3 bí­lé fle­ky). Ten prv­ní mě však zá­sad­ně štve.
Při vrá­ce­ní a za­kou­pe­ní no­vé­ho stej­né­ho ty­pu opět ne­mám jis­to­tu, že to ne­bu­de hor­ší a hor­ší...
A aby toho nebylo málo, mezerník na klávesnici při stisku vrže...

Dí­ky za pří­pad­né ra­dy.

Stran: [1]