Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Témata - Homeatcloud

Stran: [1]
1
Na Fakultě Informatiky a statistiky VŠE byla obhájena bakalářská práce Bc. Martina Kondra, která prováděla průzkum mezi českými službami typu IaaS (Infrastructure as a Service). Výsledkem je, že ze 14 respondentů pouze 3 poskytují služby, které odpovídají normě ISO/IEC 17788:2014, tj. mají vlastnosti Samoobsluha na vyžádání, Široká síťová dostupnost, Sdílení zdrojů, Rychlá pružnost, Měřená služba a Víceuživatelský model. Jedním z nich je https://www.homeatcloud.cz Text práce v knihovně: https://vskp.vse.cz/76891_sluzby_iaas_ceskych_poskytovatelu

Stran: [1]