Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Témata - Honza DVB

Stran: [1]
1
Software / Zřeknutí se zodpovědnosti za vady v SW
« kdy: 25. 09. 2010, 07:53:26 »
Často se mluví o licenčních podmínkách SW a typickím zřeknutí se zodpovědnosti. Narazil jsem na zajímavý článek na tohle téma:

http://pravniradce.ihned.cz/c1-46529960-odpovednost-za-vady-software

V části o zřeknutí se odpovědnosti najdeme:

"Spornými případy smluvní úpravy odpovědnosti za vady software jsou případy nejčastěji pocházející z anglo-americké právní kultury, které obsahují výrazné limitace jakékoliv odpovědnosti za vady ze strany poskytovatele. Licenčními podmínkami často poskytovatel zamýšlí maximálně omezit svou odpovědnost jak ve vztahu k případným nárokům nabyvatele z vad software,16) tak ve vztahu k náhradě případné škody. Platnost "zřeknutí se"  komplexní odpovědnosti poskytovatele předem, stejně jako vzdání se nároku na případnou náhradu škody předem ze strany nabyvatele, je možné s ohledem na příslušná ustanovení soukromoprávních předpisů do větší míry rozporovat. Důvodem může být jak neplatnost uvedených ustanovení licenčních smluv z důvodu nedostatku určitosti právního úkonu dle § 37 odst. 1 občanského zákoníku, tak z důvodu jejich rozporu s dobrými mravy, resp. s poctivým obchodním stykem nebo jinými zákonnými ustanoveními.17) Jiným sporným příkladem omezení za vady software je ustanovení licenčních smluv, že software je poskytnut "jak je" ("as is"), případně "jak leží a stojí"  dle § 501 občanského zákoníku. Dle judikatury Nejvyššího soudu lze totiž předmětné ustanovení vztáhnout pouze k přenechání věcí v úhrnu (tedy např. zboží ve skladě, není-li určeno individuálním výčtem) a nelze je uplatnit pro předmět individuálně určený,18) jakým software je."

Podle toho to tedy znamená že by se pravděpodobně u našeho soudu ukázalo že dodavatel SW za vady zodpovídá. Tedy pokud v licenční smlouvě není napsáno že případné spory se řesí podle jiného právního řádu někde u všech čertů.

Stran: [1]