Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Alex_1990

Stran: [1]
1
1. Nevím, kdy jsme si potykali, pokud se tak stalo, tak tě zdravím.
2. Pokud zkoumáte OR, jistě neuteklo vaší pozornosti, že jsme částečně vlastnění německou PREO Software a.g. a vznikli jsme v zásadě jako její zastoupení pro region střední a východní Evropy. Prezentovaná čísla jsou kumulovaná za naši skupinu. Je to u nich mimochodem také explicitně uvedeno.

Přeji pěkný večer :)

1) Já ti tykat mohu, protože jsem starší, v době revoluce když ti byli 2 roky já už chodil na základku. Tobě ti tykat ovšem nedovoluji.
2) to mě napadlo, ale webovka není webovkou  německé skupiny ale nového podnikatelského subjektu, který je především vlastněn tebou. Tudíž ty PR fráze nejsou pravdivé, neboť se netýkají daného podnikatelského subjektu. Pokud by se jednalo o webovky daného německého subjektu pak by byli pravdivé.

A těd to hlavní :
 
Klíčový problém potom přichází v té chvíli, kdy je třeba prokázat splnění těchto bodů, protože dle zákona "prokázat vyčerpání práva musí ten, kdo se ho dovolává".

O jakém zákonu mluvíte, prosím číslo, rok vydání, číslo paragrafu a přesnou citaci, protože je v rozporu s presumci nevinny. Protože zatím je toto největší "pohádka", kterou jsem tu četl. Dle mě to vypadá, že hážeš klasickou špínu na stávající prodejce druhotného softwaru(který mimochodem tento trh v česku vytvořily), a vytváříš demagogickou argumentaci výhod proč kupovat od tebe je lepší.

Ne zcela pravdivé PR na tvých webovkách, rozpor s presumci nevinny .... jak říkám, zatím jsi "no name", a ještě navíc ceny máš vyšší než ostatní konkurenti. Podle mě jsi jenom součást německého trendu jak podojit východní trhy.

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

12. října 2016(*)

„Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 91/250/EHS – Článek 4 písm. a) a c) – Článek 5 odst. 1 a 2 – Směrnice 2009/24/ES – Článek 4 odst. 1 a 2 – Článek 5 odst. 1 a 2 – Právní ochrana počítačových programů – Další prodej použitých rozmnoženin počítačových programů s licencí na nepůvodních fyzických nosičích – Vyčerpání práva na rozšiřování – Výlučné právo na rozmnožování“

Ve věci C‑166/15, odst. 56, "Dále je třeba poznamenat, že nabyvatel licence k neomezenému užívání použité rozmnoženiny počítačového programu, který za využití pravidla vyčerpání práva na rozšiřování stáhne rozmnoženinu tohoto programu do svého počítače z internetové stránky nositele práv, musí na základě jakýchkoli důkazních prostředků prokázat, že tuto licenci nabyl oprávněně."

Dále, ve věci C-244/00 (Van Doren and Q.GmbH vs. Lifestyle sports and sportswear Handelsgesellschaft mbH), bylo stanoveno že „vyčerpání musí zpravidla prokázat třetí osoba, která se na něj spoléhá“

Podle autorského zákona je uživatel povinen na vyžádání autora (jím pověřeného zástupce) věrohodně prokázat, že dodržuje veškeré podmínky, za nichž byla udělena licence. V každé multilicenční smlouvě (nejen společnosti Microsoft) jsou popsány podmínky možného ověření souladu se smlouvou. Tyto podmínky zákazníkovi ukládají povinnost uchovávat veškeré běžné a řádné záznamy týkající se produktů, které provozuje.

Je důležité si uvědomit, že je na uživateli, aby uměl prokázat, že podmínky použití dodržuje. Autor mu nemusí prokazovat opak na to, aby se dostal k náhradě škod a postihům za nerespektování práva.

Stran: [1]