Odeslat email

Jméno příjemce:
0x7F000001

Poznámka: toto bude viditelné pro příjemce.