Založit nové téma

Jméno:
E-mail:
Předmět:
Ikona zprávy:

Ověření:
Ve kterém měsíci proběhla sametová revoluce?:
Jaký dopravní prostředek se nachází ve slově „trikolora“?:

Zkratky: stiskněte shift+alt+s pro odeslání nebo shift+alt+p pro prohlédnutí